ANTIKVITY ART AUKCE

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU

 

JAN ZRZAVÝ - ČESKOSLOVENSKÁ MONA LISA

PORTRÉT PANÍ PAVLY OSUSKÉ (Paříž 1926)

  

VÝSTAVA JEDNOHO OBRAZU 6. – 8. LISTOPADU 2019, GRÉGRŮV SÁL, OBECNÍ DŮM, PRAHA

  

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 6. 11. 2019 od 17:00

hudební vstup JAN PĚRUŠKA A SYNOVÉ: BOHUSLAV MARTINŮ: TŘI MADRIGALY PRO HOUSLE A VIOLU

  

otevřeno: 6.11. od 14:00 do 19:00 / 7.11. od 10:00 do 18:00 / 8.11. od 10:00 do 19:00

vstup zdarma

  

Olej na plátně, rozměr 62 x 47,5 cm, vpravo nahoře signováno Jan Zrzavý 1926

  

 

   

 

 

Společnost AAA – Antikvity Art Aukce, s.r.o. ve spolupráci s Československým ústavem zahraničním (Bratislava, Slovenská republika) představí u příležitosti 101. výročí československé státnosti a  30. výročí listopadu 1989 veřejnosti v rámci projektu "Výstava jednoho obrazu" přední dílo Jana Zrzavého – dlouhá léta nedostupný Portrét paní Pavly Osuské (Paříž, olej na plátně, 1926), který byl již ve třicátých letech minulého století srovnáván s Monou Lisou a později po jeho znovuobjevení se mu dostalo spontánního pojmenování Československá  Mona Lisa.  

Paní Pavla Osuská (za svobodna Vachková, 1891 Smiřice nad Labem - 1978 USA) byla manželkou tehdejšího slovenského politika a československého vyslance ve Francii Dr. Štefana Osuského,  jehož práce na poli politickém a kulturním přispěla k velmi rychlé akceptaci Československa na mezinárodní scéně. Štefan Osuský náležel mezi přední osobnosti slovenského a československého společenského dění. Výstava je komponována včetně společenského setkání ve středu dne 6. listopadu 2019 od 17:00 jako pocta Leonardu da Vinci u příležitosti 500. výročí jeho úmrtí. Právě Leonardo da Vinci byl pro Jana Zrzavého velkým inspiračním zdrojem a v předmětném díle jsou paralely spojující oba umělce velmi zřetelné.

V roce 1926 oslovil československý vyslanec ve Francii – dr. Štefan OSUSKÝ přední světové umělce s žádostí, aby vytvořili portrét jeho manželky Pavly, která byla před svatbou členkou Opery Národního divadla v Praze, kde se proslavila svým hlasem a svou krásou. Osloven byl i Jan Zrzavý. Portrét, který vytvořil, byl považován za nejlepší ze všech. Již v době namalování obrazu bylo toto dílo srovnáváno s Monou Lisou Leonarda da Vinci při zachování všech principů moderní malby.

Vystavena bude jak přípravná kresba, která je sama o sobě významným uměleckým dílem, tak konečný portrét, jehož si sám Zrzavý velmi vážil. Znalci tento portrét považují za jeden z nejlepších, ne-li nejlepší neoklasicistní portrét na světě. Vystavení „Československé Mony Lisy“ má řadu významných momentů:

  • Naprosto symbolické je spojení slovenského politika a české umělkyně.

  • Nádherné umělecké dílo vzniklo i díky zahraniční proevropské politice československé vlády a díky kultivovanému působení československého vyslance, který dlouhodobě reprezentoval ČSR nejen po stránce politické, ale i po stránce kulturní, což nám dnes bohužel nepřipadá samozřejmé.

  • Postavení Zrzavého mezi světovou malířskou elitou – Jan Zrzavý již ve svých 28 letech, v době vzniku republiky, byl plně vyzrálým umělcem, kterého v následných dvacátých letech akceptovala i světová umělecká elita v samotném centru dění - v Paříži. Zrzavého přístup ke kresbě a malbě nemá dodnes ve světě obdoby.

 

Titulní strana časopisu SALON, ročník X - 1931, číslo 4

V doprovodném textu uvnitř časopisu bylo dílo vysoce hodnoceno srovnáním s pracemi Leonarda da Vinci.

 

Přípravná kresba tužkou na papíře lepeném na plátně,

vpravo nahoře signováno Jan Zrzavý, datováno 1926

rozměr 50 x 40 cm

Autorem rozsáhlého článku o Janu Zrzavém v uvedeném SALONU, včetně vyobrazení několika dalších prací Zrzavého, byl František Viktor Mokrý (1892 – 1975) - malíř, grafik, publicista, profesor, výtvarný referent v denících, dopisovatel Mezinárodní federace pro kreslení, uměleckou výchovu a užitá umění, člen anglické Art Teachers Guild v Londýně, teoretik umění atd.
 

K výstavě vychází stejnojmenná publikace Prof. PhDr. Ivo Bartečka, CSc o rozsahu cca 40 stran textu.

   

Citace z obálky předmětného katalogu:

  

"Publikace sleduje v kontextu dlouhého času, v propojenosti raného novověku zastoupeného géniem Leonarda da Vinci a dvacátého a počínajícího jednadvacátého století zastoupeného dílem Jana Zrzavého, osudy a dění kolem Portrétu paní Pavly Osuské (Paříž 1926), kterému se dostalo označení Československá Mona Lisa. Portrét je řazen mezi mistrovská díla neoklasicismu světové úrovně. Olej je v letech mezi válkami naposledy zmiňován a publikován v roce 1931. Pak jej obklopuje mlčení. Nově se na výtvarné a sběratelské scéně objevuje po roce 2009. V současnosti je uložen v soukromé sbírce v České republice. Text upomíná na provázanost tohoto díla s odkazem Leonarda da Vinci. To vše v připomínku pětistého výročí Leonardova úmrtí."

TOP