201-220 www.aukcnidum.cz

 135. AUKCE OSTRAVA - 5.2.2023___NEDĚLE__11 hod  

 
201 202 203 204 205
206 207 208 209 210
211 212 213 214 215
216 217 218 219 220

100

201

 

Koníček Oldřich (1886-1932)

"Sedící ženský akt"

 

kresba tužkou, signováno vpravo dole OLD KONÍČEK, nedatováno. Rámováno, v paspartě, zaskleno.

 

Ve výřezu 15 x 11 (34,5 x 28,5) cm

 

700 Kč

 

 

Koníček Oldřich

Malíř, žák pražské Akademii výtvarných umění u Rudolfa Otto von Ottenfelda, v letech 1912-1913 studoval v Paříži, člen SVU Mánes, v roce 1919 maloval v Itálii bojiště ze světové války pro Památník osvobození (41 velkých obrazů), vychází z impresionismu a Matisse, Cézanna a Deraina, pravidelně se účastnil výstav spolku Mánes, vystavoval v Paříži, Curychu, Bernu, Bolzanu, Benátkách, Římě, Vídni, Londýně atd., v roce 1930 vznikla významná série obrazů z Francie, některé jeho obrazy na aukcích v Praze dosáhly několikasettisícových cen, zastoupen ve sbírkách Národní Galerie v Praze, Východočeské galerie v Pardubicích.

(12.10.1886 Kutná Hora - 17.7.1932 Žehuň, Kolín)

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

202

 

Koníček Oldřich (1886-1932)

"Ženský akt s knihou"

 

lavírovaná kresba, signováno vpravo dole monogramem Old. K, nedatováno, rámováno, v paspartě, zaskleno.

 

Ve výřezu 15,5 x 20,5 (35 x 38) cm

 

900 Kč

 

 

Koníček Oldřich

Malíř, žák pražské Akademii výtvarných umění u Rudolfa Otto von Ottenfelda, v letech 1912-1913 studoval v Paříži, člen SVU Mánes, v roce 1919 maloval v Itálii bojiště ze světové války pro Památník osvobození (41 velkých obrazů), vychází z impresionismu a Matisse, Cézanna a Deraina, pravidelně se účastnil výstav spolku Mánes, vystavoval v Paříži, Curychu, Bernu, Bolzanu, Benátkách, Římě, Vídni, Londýně atd., v roce 1930 vznikla významná série obrazů z Francie, některé jeho obrazy na aukcích v Praze dosáhly několikasettisícových cen, zastoupen ve sbírkách Národní Galerie v Praze, Východočeské galerie v Pardubicích.

(12.10.1886 Kutná Hora - 17.7.1932 Žehuň, Kolín)

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

203

 

Benka Martin (1888-1971)

"Práce po žatve"

 

kresba uhlem na ručním papíře, signováno vlevo dole MB, nedatováno, rámováno v paspartě pod sklem.

 

34 x 31,5, v paspartě 39,8 x 37 (44,5 x 41,5) cm

 

28 000 Kč

 

 

Dokumentace

Přiložen Znalecký posudek PhDr. Mariana Kvasničky - znalce v oboru umelecká diela - umenie výtvarné, ze dne 16.11.2021 v Trenčíně

 

Benka Martin

významný slovenský malíř, grafik a ilustrátor, pedagog, pod jeho vlivem tvořili slovenští současníci Alexy, Bazovský, Ondreička, studoval soukromou malířskou školu u Kalvody, studijně cestoval po Itálii a Francii, byl členem Sdružení výtvarných umělců moravských, zastoupen v galeriích po celém světě, množství výstav doma i v zahraničí, na bienále v Benátkách v roce 1934 byl jeho obraz nejúspěšnější z celé československé kolekce, již v roce 1935 o něm vyšla první monografie, v roce 1937 získal stříbrnou medaili na světové výstavě v Paříži, národní umělec, krátce pobýval na Slovácku, maloval v Kosticích, Týnci, Lanžhotě, Ratíškovicích, Rohatci, práce z této doby 1915-1916 byly vystaveny v Břeclavi

(21.9.1888 Kiripolec, Kostoliště (Malacky) - 28.6.1971 Malacky)

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

204

 

Schwaiger Hanuš (1854-1912)

"Boxer - mužský akt"

 

kresba uhlem, signováno autorovým monogramem (HANUŠ SCHWAIGER), datováno 7.XII, kolem roku 1885. Levý rožek listu mimo kresbu utržen. List fixován na podložce, rám, sklo.

 

44,5 x 31,5 (57,5 x 44,5) cm

 

7 400 Kč

 

 

Pochází z rozsáhlé sbírky architekta Methoděje Matušky z Bystřice pod Hostýnem.

 

Schwaiger Hanuš

Malíř, kreslíř, návrhář a ilustrátor, pedagog, studoval na akademii ve Vídni u H. Makarta, profesor na akademii v Praze, významný a slavný český malíř 19. a počátku 20. století, podle jeho návrhů byly vytvořeny Vodník a Krysař - nejznámější gobelíny valaško-meziříčské manufaktury, z autorů představovaných na našich aukcích patřili mezi jeho žáky Oldřich Blažíček, Jaroslav Grus, Ferdinand Hanuš Herink, Emil Hlavica, Adolf Jelínek, Josef Koudelka, Vilém Kreibich, Oldřich Lasák, Josef Loukota, Otakar Marvánek, František Xaver Naske, Jan Pašek, Vojtěch Hynek Popelka, Antonín Procházka, František Xaver Procházka a další, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie.

(28.6.1854 Jindřichův Hradec - 17.6.1912 Praha)

 

   

 

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

205

 

Wachsman Alois (1898-1942)

"Studie ženských aktů"

 

kresba tužkou, vlevo dole značeno pozůstalostním razítkem ALOISE WACHSMANNA s číslem S101, kolem roku 1935. Adjustováno v paspartě, pod sklem, rám poškrábán.

 

Ve výřezu 20 x 27 (48,5 x 52,5) cm

 

7 000 Kč

 

 

Wachsman Alois

Scénograf, malíř, architekt, ilustrátor. Studium na Českém vysokém učení technickém v Praze u Antonína Engela a Josefa Fanty a na pražské Akademii výtvarných umění u Josefa Gočára. Člen SVU Mánes, Uměleckého svazu Devětsil a dalších. Vynikající český modernista, zejména z období kubismu. Dlouho tvořil v Paříži. Patřil mezi avantgardu moderního umění v první třetině 20. století.

(14.5.1898 Praha - 16.5.1942 Jičín)

 

   

 

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

206

 

Wachsman Alois (1898-1942)

"Studie sedících ženských aktů"

 

kresba tužkou, nesignováno, vlevo dole značeno pozůstalostním razítkem ALOISE WACHSMANNA s číslem S119. Adjustováno v paspartě, pod sklem, rám poškrábán.

 

20,5 x 25,5 (48 x 51,5) cm

 

7 000 Kč

 

 

Wachsman Alois

Scénograf, malíř, architekt, ilustrátor. Studium na Českém vysokém učení technickém v Praze u Antonína Engela a Josefa Fanty a na pražské Akademii výtvarných umění u Josefa Gočára. Člen SVU Mánes, Uměleckého svazu Devětsil a dalších. Vynikající český modernista, zejména z období kubismu. Dlouho tvořil v Paříži. Patřil mezi avantgardu moderního umění v první třetině 20. století.

(14.5.1898 Praha - 16.5.1942 Jičín)

 

   

 

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

207

 

monogramista S

"U továrny"

 

lavírovaná kresba, vlevo dole signováno S, vzadu perem sběratelská poznámka o Karlu Svolinském.

 

18 x 29 (33,5 x 43,5) cm

 

3 900 Kč

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

208

 

Bauch Jan (1898-1995)

"Hlava vojáka z profilu"

 

kombinovaná technika, signováno vpravo dole tužkou J. BAUCH, druhá polovina minulého století.

 

29,5 x 19 (47 x 36) cm

 

12 000 Kč

 

 

Bauch Jan

Významný český malíř, grafik, sochař, ilustrátor, studia UMPRUM v Praze u Dítěte, grafická speciálka u Švabinského, 1937 GRAND PRIX v Paříži, 1977 národní umělec, člen Umělecké Besedy, S.V.U. Mánes, kolem čtyřiceti výstav po celém světě, jeden z nejvýznamnějších českých malířů 20. století, řada monografií. Zastoupen v galeriích National Gallery of Art, Washington D.C., Národní galerie v Praze, České muzeum výtvarných umění Praha, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie umění, Karlovy Vary, Galerie hlavního města Prahy, Moravská galerie v Brně, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem.

(16.11.1898 Praha - 9.1.1995 Praha)

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

209

 

neurčeno  

"Benátky před nádražím"

 

akvarel, vlevo dole rukou uveden název a datace 5. srpna 64, signatura nepřečtena. Rámováno, adjustováno v paspartě, zaskleno.

 

Ve výřezu 28 x 37,5 (40 x 45,5) cm

 

1 900 Kč

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

210

 

Vašíček Vladimír (1919-2003)

"Struktury"

 

tempera, signováno vpravo dole VAŠÍČEK, datováno 1962. Rám, pasparta, sklo.

 

Ve výřezu 42 x 58 (62 x 76,5) cm

 

25 000 Kč

 

 

Práce moderního umění, která snese celoevropské srovnání, sběratelsky i galerijně cenné.

 

Vašíček Vladimír

Malíř, studium na AVU v Praze u Nechleby a Želibského, člen SVU Aleš v Brně, TT KLUB Brno, od roku 2001 SCA, zastoupen v řadě galerií - Galerie výtvarného umění v Ostravě, Národní galerie Praha, Moravská galerie Brno, Muzeum umění Olomouc, Státní galerie Zlín, GVU Hodonín, České muzeum výtvarného umění, Praha, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště, Ústav lidové kultury Strážnice - zámek, v roce 2002 obdržel Čestné občanství města Kyjova, 1996 Cenu Františka Kupky, 1995 Cenu Masarykovy akademie umění, výborný a ceněný malíř druhé poloviny 20. století.

(29.9.1919 Svatobořice-Mistřín, Hodonín - 29.8.2003 Svatobořice-Mistřín)

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

211

 

Křížek Václav (1920-1981)

"Kubistická žena"

 

kombinovaná technika - tuš, tempera, kvaš, signováno vpravo dole KŘÍŽEK, umělecká adjustace, sklo.

 

Ve výřezu 37 x 30 (71 x 62)

 

22 000 Kč

 

 

Křížek Václav

Malíř, grafik, studoval ve večerních kurzech u J. Bendy a F. Tichého na UMPRUM v Praze, Rottrovu školu kreslení a soukromě u V. Špály a V. Sychry. Zastoupen ve Středočeské galerii, v GHMP v Praze, Galeria Fondului Plastic Constanta v Bukurešti, Galerii Uměleckoprůmyslové školy v Leningradě, Národní galerii v Londýně a jinde.

(27.7.1920 Praha - 17.5.1981)

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

212

 

nesignováno

"U vody"

 

kombinovaná technika - lavírovaná kresba tuší, běloba, vzadu tužkou špatně čitelná poznámka. Velmi kvalitní práce. Umělecká adjustace - paspartováno, rámováno, zaskleno.

 

21 x 28 (38,5 x 44,5) cm

 

4 500 Kč

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

213

 

Heber

"Nebe pro hudebníky"

 

tuš, akvarel, signováno vpravo dole HEBER, datováno 1936. Rám, pasparta ve tvaru lunety, sklo.

 

Ve výřezu 29 x 45 (47 x 61,5) cm

 

2 800 Kč

 

 

Příjemná práce v pěkné adjustaci. V kresbě jsou zakomponovány názvy Mozartových děl Idomeneus (1781), Únos ze serailu (1782), Figarova svatba (1786), Don Juan (Don Giovanni), Cosi fan tutte (Tak to dělají všechny, 1790), Kouzelná flétna (1791), Titus (La clemenza di Tito 1791), Requiem (1791). Letopočty by nás sice mohly zavést ke kreslíři Franzi Alexanderu Heberovi (1815-1849), ale, bohužel, nabízená karikatura je datována téměř o 100 let později.

 

   

 

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

214

 

Fusek Otto (1909-1987)

"Slunění na písečné pláži"

 

akvarel, signováno vpravo dole OTTO FUSEK, datováno 1950, součástí signatury je autorova značka trojúhelník s tečkou. Adjustováno v paspartě, rámováno, zaskleno.

 

Ve výřezu 29,5 x 34,5 (49 x 53) cm

 

1 200 Kč

 

 

 

Fusek Otto

Grafik, malíř, textilní výtvarník, studium na Odborné textilní škole Frýdek-Místek, člen Českého fondu výtvarných umění. Od roku 1938 až do odchodu do důchodu působil v textilním průmyslu v České Třebové. Ve volném čase se věnoval výtvarné tvorbě, časté náměty čerpal v České Třebové, jejím okolí, Ústí nad Orlicí, inspiraci mu poskytovaly cesty do zahraničí. Do rodného kraje se vrátil v roce 1970, maloval beskydskou krajinu, zpracovával i témata z průmyslových měst (Třinec, Ostrava).

(9.4.1909 Ostrava - 6.4.1987 Frýdek-Místek)

 

   

 

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

215

 

T. Her-Vert

"Žena a větrné mlýny na mořském pobřeží"

 

akvarel, kvaš, signováno tužkou vlevo dole T. HER-VERT AMSTERDAM, první polovina minulého století. Rám s plastickým secesním florálním dekorem, paspartováno. Pasparta nese stopy po vlhkosti.

 

Výřez 19 x 34,5 cm (43 x 57) cm

 

8 000 Kč

 

 

   

 

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

216

 

Štěpánek Vladimír (1906-?)

"Dva muzikanti v kožuchoch"

 

akvarel, signováno vpravo dole V. ŠTĚPÁNEK, vzadu autorský štítek s datací 1948. Pasparta, ozdobný rám zlaté barvy, pod sklem.

 

Výřez 48,5 x 36 (77 x 60,5) cm

 

3 600 Kč

 

 

Štěpánek Vladimír

Malíř, studoval na uměleckoprůmyslové škole v Brně a soukromě u Antoše Frolky, zaměřoval se na malbu s folklorními náměty, člen SVUT Brno. Jeden z našich nejlepších malířů folklorních námětů.

(8.10.1906 Holásky, Brno - ?)

 

 

 

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

217

 

Krasický Marcel (1898-1968)

"Koňské sáně na vsi"

 

kombinovaná technika - kresba uhlem a pastelem na kartonu, signováno vpravo dole M. KRASICKÝ. Rám, pasparta, sklo.

 

40,5 x 65,5 (50 x 75,5) cm

 

4 600 Kč

 

 

Krasický Marcel

Malíř žánrových námětů, grafik. Studium na speciální malířské škole Truppeho v Brně a soukromě u Františka Hlavici, rovněž v Brně. Studijní cesty Rakousko, Německo, Itálie, Balkán. Působil v Kvasicích u Kroměříže, učil ve Sdružení umělců samouků v Brně, mezi sběrateli oblíbený autor.

(4. 9. 1898 Kvasice - 3. 11. 1968)

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

218

 

Hložník Vincent (1919-1997)

"S betlémským světlem"

 

kombinovaná technika - akvarel a tuš na kartonu, signováno vpravo dole V. HLOŽNÍK, datováno 1940, rámováno, pod sklem.

 

43,5 x 52 (49 x 57,5) cm

 

34 000 Kč

 

 

Hložník Vincent

Malíř, grafik, ilustrátor, pedagog. Na UMPRUM v Praze studoval kresbu a malbu u F. Kysely a po jeho smrti u J. Nováka. Jako pedagog působil na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kde vedl oddělení volné grafiky a ilustrace, v letech 1959-1963 byl rektorem jmenované školy. Široký výčet výstav, zastoupen v Národní galerii Praha, Slovenské národní galerii v Bratislavě a v řadě dalších. Jedním z jeho sourozenců byl akademický malíř Ferdinand Hložník (1921-2006).

(22.10.1919 Svederník, Žilina - 10.12.1997 Bratislava)

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

219

 

Benka Martin (1888-1971)

"Cigán Jožka Kubík z Hrubé Vrbky"

 

kresba tužkou a pastelkami na kartonu, signováno dole uprostřed M BENKA, datováno 1946, rámováno, v paspartě, pod sklem.

 

22,2 x 17,7 (32,5 x 28,5) cm

 

24 000 Kč

 

 

Přiložen Znalecký posudek PhDr. Ludomíra Podušela CSc. - znalce pre odvevie Výtvarné umenie obor umelecká diela, ze dne 30.6.2019 v Bratislavě

 

Benka Martin

významný slovenský malíř, grafik a ilustrátor, studoval soukromou malířskou školu u Kalvody, byl členem Sdružení výtvarných umělců moravských, zastoupen v galeriích po celém světě, na bienále v Benátkách v roce 1934 byl jeho obraz nejúspěšnější z celé československé kolekce, v roce 1937 získal stříbrnou medaili na světové výstavě v Paříži, národní umělec

(21.9.1888 Kiripolec, Kostoliště (Malacky) - 28.6.1971 Malacky)

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

220

 

nesignováno

"Chlapec"

 

kombinovaná technika, signum nenalezeno, kolem poloviny minulého století, skvělá komorní práce. Rám, pasparta, sklo.

 

Ve výřezu 7,5 x 22 (28 x 41) cm

 

400 Kč

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE