161-180 www.aukcnidum.cz

 135. AUKCE OSTRAVA - 5.2.2023___NEDĚLE__11 hod  

 
161 162 163 164 165
166 167 168 169 170
171 172 173 174 175
176 177 178 179 180

100

161

 

Hurník Vincenc (1914-2002)

"Tři krásky s květinovou girlandou"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole V. HURNÍK, datováno 1985.

 

76,5 x 122 (91,5 x 137) cm

 

5 000 Kč

 

 

Hurník Vincenc

Farář, malíř romantických krajin, květinových zátiší, biblických postav, ale i postav z reálného života, působících v různých profesích - maloval horníky, hutníky, staré lidi, církevní hodnostáře - farář z Bohuslavic u Opavy. Část obrazů z jeho tvorby tvoří výzdobu kostela v Bohuslavicích, velká část je ve vlastnictví lidí z Bohuslavic a okolí.

(27.8.1914 - 25.8.2002 Bohuslavice)

 

TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

162

 

Oliva K.

"Zimní podvečer s říčkou a vrbami"

 

olej na tvrzené malířské lepence, signováno vpravo dole K. OLIVA, nedatováno

 

35,5 x 48,5 (44 x 57) cm

 

2 400 Kč

 

 

TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

163

 

neurčeno

"Zima v lese"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole, nedatováno.

 

69,5 x 99,5 (90,5 x 120,5) cm

 

1 600 Kč

 

 

TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

164

 

Adamek J.

"Na samotě v zimě"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole J ADAMEK, datováno 1939.

 

50,5 x 62 (66,5 x 78) cm

 

2 800 Kč

 

 

Dle majitele se jedná o Staré Hamry.

 

TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

165

   

  Hurt Josef (1881-1945)

  "Ve dvoře u staré doškové chalupy"

   

  olej na malířské lepence, signováno vlevo dole HURT JOS, nedatováno.

   

  50 x 65 (62 x 78) cm

   

  4 800 Kč

   

   

Hurt Josef

Malíř krajinář a divadelní ředitel, žák Suchardy na UMPRUM v Praze, v prosinci 1926 vystavoval v Topičově saloně v Praze. Zemřel v Terezínské pevnosti. Motivy čerpal z Moravy, Slovenska a Podkarpatské Rusi.

(11.4.1881 Olešnice - 10.4.1945 Terezín)

 

       

 

TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

166

 

Tomek Antonín (1908-1978)

"Jaro v Petřvaldě"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole A. TOMEK, datováno 1962 (?), nepůvodní rám.

 

45 x 89 (49 x 93) cm

 

2 600 Kč

 

 

 

Tomek Antonín

Malíř, hudebník, pedagog, studoval na pedagogické škole v Brně. Zpočátku se věnoval hudbě a pedagogické činnosti, později se zaměřil na malířství a karikaturní portréty představitelů domácí kulturní a politické scény. Působil mimo jiné v Novém Hrozenkově, v Týnci na Břeclavsku, v Ostravě. Na Slovácku založil dva pěvecké sbory. Náměty mnoha obrazů čerpal z Valašska, Ostravska a Záhoří. V roce 1995 byl zastoupen na výstavě Regionální umění ve sbírkách GVUO pořádané v ostravském Domě umění.

(26.2.1908 Horní Nětčice, okr. Přerov - 23. 6. 1978 Ostrava)

 

TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

167

 

Tížek Lubomír (*1924)

"Město v zeleni"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole TÍŽEK, datováno 1988.

 

50 x 70 (57 x 77) cm

 

1 600 Kč

 

 

 

Tížek Lubomír

Malíř. Studium na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně.

(28. 4. 1924 Klimkovice - ?)

 

TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

168

 

Kormaň J. K.

"Slezskoostravský hrad - ruina"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole J. K. KORMAŇ, nedatováno.

 

49,5 x 69,5 (56 x 75,5) cm

 

2 200 Kč

 

 

 

Kormaň J.K.

Malíř beskydské krajiny, zátiší, Valašska.

 

TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

100

169

 

Košárek Karel

"Jaro v Zahrádce"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole K. KOŠÁREK, nedatováno, vzadu autorský štítek se jménem autora, brněnskou adresou a názvem díla.

 

56 x 85 (71 x 100) cm

 

2 000 Kč

 

 

       

 

TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

170

 

Drha Josef (1912-2009)

"Letní krajina s obilím a řekou"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole J.D. GRUBER, nedatováno.

 

50 x 70 (61 x 81) cm

 

3 800 Kč

 

 

 

Drha Josef

J. D. Gruber, J. Deingruber

malíř a grafik, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, dále soukromě u Wünsche a Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, ČFVU, SCA, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd., dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních, zastoupen mimo jiné v roce 1993 na výstavě Les Peintres Tcheques v Paříži, významný český malíř a přední malíř ostravského regionu.

(3. 3. 1912 Ostrava-Hulváky - 22. 12. 2009 Ostrava)

 

TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

171

 

neurčeno

"Letní krajina se zralým obilím"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole, datace čtena 1939.

 

53 x 81,5 (65,5 x 94) cm

 

1 400 Kč

 

 

TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

172

 

Peroutka Bedřich (1880-1959)

"Kozy na pastvě před dřevěnicí"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole BÉĎA PEROUTKA, nedatováno, černý rám se zlatou lištou poškozený.

 

35 x 50 (44 x 60) cm

 

1 400 Kč

 

 

 

Peroutka Bedřich

Malíř, studoval u Hanuše Schwaigera na AVU v Praze, věnoval se krajinomalbě, portrétu a figurální tvorbě.

(11.4.1880-1959)

 

TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

173

 

Oliva K.

"Stromy na podzim"

 

olej na tvrzené malířské lepence, signováno vpravo dole K. OLIVA, nedatováno.

 

36 x 50 (44 x 58) cm

 

2 400 Kč

 

 

TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

174

 

Toman Václav (1896-1962)

"Předjaří v krajině s potokem"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole V. TOMAN, datováno 1937.

 

34,5 x 39,5 (46,5 x 51,5) cm

 

3 400 Kč

 

 

 

Toman Václav

Malíř ve Zlonicích, malíř portrétů, krajiny, zátiší. Studium na Akademii výtvarných umění Praha u Jakuba Obrovského, Vlaho Bukovace a Franze Thieleho. Člen Svazu českých umělců v Praze. V letech 1919, 1926, 1929, 1945 vystavoval ve Zlonicích, v roce 1939 ve Slaném. Uveden na seznamu významných osobností Zlonic. Nástěnné kalendáře pro rok 2009 a 2010, vydané městečkem Zlonice, představují okolní krajinu v malbách Václava Tomana (Vladimír Přibyl: Václav Toman a zlonické kalendáře, Památková péče na Slánsku, 16.11.2009.)

(30.1.1896 Brňany u Bohušovic nad Ohří, Litoměřice - 8.2.1962 Zlonice)

 

TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

175

 

Hála Antonín (1898-?)

"Letní krajina - doba senoseče"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole A. HÁLA, nedatováno.

 

50 x 40 (60,5 x 50,5) cm

 

1 200 Kč

 

 

 

Hála Antonín

Malíř, ilustrátor, grafik, novinář. Působil v Polance ve Slezsku, poté v Brně Žabovřeskách. Studoval na pražské akademii u Švabinského. Věnoval se především užité grafice, ex libris, plakátům, ilustroval knihy, kreslil pro noviny. Manžel Heleny Salichové. Manželství i uměleckou dráhu nadějného umělce ukončil předčasně alkohol - Antonín Hála: Příběh zmařeného talentu, autor Petr Pavliňák, vydáno 2009.

(21. 3. 1895 Karlov, Kutná Hora - 12. 10. 1952 Černovice, Brno)

 

TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

176

 

monogramista H.M.A

"Kytice letniček ve džbáncích"

 

olej na malířské lepence, vpravo dole signováno monogramem H.M.A, nedatováno. Vzadu hra barev na mořských vlnách.

 

42,5 x 27 (56 x 40,5) cm

 

2 800 Kč

 

 

Podle posudku soudního znalce Petra Beránka se jedná o kytice tagetek. Znalec stanovuje cenu 8 000 Kč

 

Dokumentace

Přiložen Znalecký posudek soudního znalce Petra Beránka

 

       

 

TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

177

 

Leba Josef V. (1841-1898)

"Krajina s cestou"

 

olejomalba, signováno vlevo dole LEBA, nedatováno. Kvalitní umělecký rám zlacený na červený podklad je lehce poškozený.

 

24 x 30 (32,5 x 38,5) cm

 

2 600 Kč

 

 

Podle přiloženého znaleckého posudku soudního znalce Petra Beránka se jedná o málo známého autora, jehož dílo se vyskytuje ve sbírkách plzeňské galerie. Znalec stanovuje cenu 5 000 Kč

 

Dokumentace

Přiložen Znalecký posudek soudního znalce Petra Beránka

 

Leba Josef V.

Malíř krajin, kostelních obrazů, plzeňských zátiší, vyučený pozlacovač, zastoupen ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni.

(28. 3. 1841 Plzeň - 1898 Plzeň)

 

TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

178

 

Hosperger Emanuel (1891-1984)

"Horské pleso"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole E. HOSPERGER, nedatováno.

 

40,5 x 50,5 (56 x 66,5) cm

 

1 600 Kč

 

 

 

Hosperger Emanuel

Malíř, studia na Akademii v Mnichově u profesora Brucknera, byl velmi ovlivněn Benešem Knüpferem při jeho pobytu v Praze v roce 1908. Proslavil se svými pracemi z francouzské a italské Riviéry, Sardinie, Korsiky a dalmatského pobřeží, významný malíř mořské tématiky.

(21.3.1891 Praha - 1984 Karlín, Praha)

 

TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

179

 

Koudelka J.

"Rozmotávání rybářských sítí"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole J. KOUDELKA, nedatováno.

 

48,5 x 59,5 (62,5 x 73,5) cm

 

5 000 Kč

 

 

Podle majitele se jedná o obraz Josefa Koudelky. Pro Josefa Koudelku (1877-1960) netypická práce.

 

Koudelka Josef

Malíř, absolvent pražské akademie u Pirnera, Brožíka a Schwaigera, studijní pobyty v Lublani a Itálii, po návratu pracoval převážně na Horňácku spolu s Františkem Uprkou. Člen SVU Mánes, řada výstav a zastoupení v galeriích, včetně galerie Národní. Vedle Úprky a Frolky patřil k předním folklórním malířům, byl rovněž jeden z nejprodávanějších malířů motivů ze Slovácka již za svého života.

(4.2.1877 Klobouky u Brna - 28.10.1960 Praha)

 

       

 

TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

180

 

Wagner Fr. J.

"V zimě u řeky"

 

olej na malířské desce, signováno vpravo dole FR. J. WAGNER, nedatováno, 20. století.

 

37 x 50 (47 x 60) cm

 

1 000 Kč

 

TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE