121-140 www.aukcnidum.cz

 135. AUKCE OSTRAVA - 5.2.2023___NEDĚLE__11 hod  

 
121 122 123 124 125
126 127 128 129 130
131 132 133 134 135
136 137 138 139 140

100

121

 

Pilař Radek (1931-1993)

"Rumcajs"

 

litografie, signováno v levém dolním rohu RADEK PILAŘ, datováno 1987, autorský tisk. Rám, pasparta, sklo.

 

11,5 x 11,5 (22 x 22) cm

 

1 400 Kč

 

 

Pilař Radek

Malíř, grafik, ilustrátor, videoartista, režisér, pedagog. Kreslené postavy Večerníčka, Rumcajse, Manky, Cipíska.

(21. 4. 1931 Písek - 7. 2. 1993 Praha) 

 

       

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

 

 

100

122

 

Jiřincová Ludmila (1912-1994)

"Pět ryb"

 

litografie, signováno vpravo dole L. JIŘINCOVÁ, nedatováno, autorský tisk. Rám, pasparta, sklo.

 

8,2 x 13 (28 x 32,8) cm

 

1 200 Kč

 

 

 

Jiřincová Ludmila

Malířka, kreslířka, grafička a ilustrátorka, studia na soukromé škole Rudolfa Vejrycha, na keramické škole v Bechyni a na AVU v Praze u T.F. Šimona, členka SČUG Hollar. Kolem sta výstav po celém světě, řada ocenění.

(9.5.1912 Praha - 22.1.1994 Praha)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

123

 

Držkovic Valentin (1888-1969)

"Ze života slonů"

 

grafika, signováno vpravo dole VAL. DRŽKOVIC, nedatováno. Rám, pasparta, sklo.

 

14,5 x 16,3 (28,5 x 29) cm

 

900 Kč

 

 

 

Držkovic Valentin

Malíř a grafik, kněz, pedagog, vystudoval bohosloveckou fakultu, krátce působil jako kněz, potom vyučoval kreslení na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, v letech 1919-1920 studoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni u profesorů R. Jettmara a F. Schnutzera. Další studia na Akademii v Karlsruhe u profesora Bühlera a v Berlíně a Paříži. Ve Vídni úspěšně vystavoval 1919 v Künstlerhaus a 1920 Secession, na jaře 1925 v Paříži v Salon des Independants. Po druhé světové válce žil v Opavě. Člen mnoha spolků včetně Société des Artistes Indépendants, Paříž. Zastoupen ve sbírkách NG Praha a v dalších našich i zahraničních galeriích. Další výstavy v zahraničí 1921 - Norimberk, 1925 - Vídeň, 1926, 1927 a 1931 - Paříž, 1938 New York a další, v ČSR více než 90 výstav.

(10.2.1888 Velká Polom - 27.10.1969 Opava)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

124

 

Novák Karel

"Zima v Ostravě"

 

linoryt, signováno vpravo dole tužkou monogramem KAREL NOVÁK, datováno 1973, v tiskové ploše značeno monogramem NK vepsaném do trojúhelníka. Autorský tisk. Název tužkou vlevo dole. Rámováno, v paspartě, zaskleno.

 

Ve výřezu 37 x 52 (57,5 x 72,5) cm

 

800 Kč

 

 

       

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

 

 

100

125

 

Michalik Rudolf (1901-1993)

"Tanec smrti, list 1"

 

dřevoryt, signováno vpravo dole tužkou RUD. MICHALIK a v tisku monogramem RM s datací 1936. Uloženo v paspartě, nerámováno.

 

Ve výřezu 21,7 x 16 (39,7 x 29,8) cm

 

500 Kč

 

 

List ze souboru 4 dřevorytů.

 

Michalik Rudolf

Malíř, grafik, výtvarný kritik a restaurátor. Studoval na Státní akademii umění a uměleckých řemesel ve Wroclavi, ateliér kresby Arnolda Buchse, a na Akademii výtvarných umění v Praze u Franze Thieleho a Augusta Brömseho. Jeho dílo bylo převážně mystického charakteru, často spirituální, náměty mnohdy religiózní. Maloval také krajinu, akt, portrét, zátiší. Vracel se k tematickým okruhům dítě a rodina, smrt, boj dobra a zla. Po roce 1945 působil v Německu. Bohaté zastoupení má v olomoucké Galerii výtvarného umění.

 

V publikaci Mladí Lvi v kleci od Anny Habánové je uváděn mezi členy Metznerbundu. V publikaci METZNERBUND, rovněž od Anny Habánové, je na str. 198: "... Provinciálnost a nepříliš vysoká očekávání a poučenost publika byly tím, co napříč meziválečným Československem ovlivňovalo nejen konečnou podobu výstav, ale i ýtvarníky samotné. Michalik, antropozof a malíř se zcela jiným přístupem k výtvarné tvorbě, než měli jeho formálně nevyhranění olomoučtí kolegové, patřil na počátku třicátých let k hostům Metznerbundu. Představil se poprvé v roce 1932 dřevořezy a obrazy ezoterické barevnosti a jemných kresebných linek s jasným teoretickým základem. Sám svou tvorbu ukotvil mezi epresionismus a naturalismus, do oblasti "duchovní věcnosti"." V obou publlikacích je reprodukováno několik jeho prací včetně barevného dřevorytu "Archanděl Michael" na str. 203.

(14.1.1901 Olomouc - 17.10.1993 Řezno, Německo)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

126

 

Michalik Rudolf (1901-1993)

"Mystický výjev"

 

dřevoryt, signováno vpravo dole tužkou RUD. MICHALIK, vlevo dole v tisku monogram RM s datací 1937. Uloženo v paspartě, nerámováno.

 

Ve výřezu 18,5 x 11,7 (39,7 x 29,8) cm

 

500 Kč

 

 

 

Michalik Rudolf

Malíř, grafik, výtvarný kritik a restaurátor. Studoval na Státní akademii umění a uměleckých řemesel ve Wroclavi, ateliér kresby Arnolda Buchse, a na Akademii výtvarných umění v Praze u Franze Thieleho a Augusta Brömseho. Jeho dílo bylo převážně mystického charakteru, často spirituální, náměty mnohdy religiózní. Maloval také krajinu, akt, portrét, zátiší. Vracel se k tematickým okruhům dítě a rodina, smrt, boj dobra a zla. Po roce 1945 působil v Německu. Bohaté zastoupení má v olomoucké Galerii výtvarného umění.

 

V publikaci Mladí Lvi v kleci od Anny Habánové je uváděn mezi členy Metznerbundu. V publikaci METZNERBUND, rovněž od Anny Habánové, je na str. 198: "... Provinciálnost a nepříliš vysoká očekávání a poučenost publika byly tím, co napříč meziválečným Československem ovlivňovalo nejen konečnou podobu výstav, ale i ýtvarníky samotné. Michalik, antropozof a malíř se zcela jiným přístupem k výtvarné tvorbě, než měli jeho formálně nevyhranění olomoučtí kolegové, patřil na počátku třicátých let k hostům Metznerbundu. Představil se poprvé v roce 1932 dřevořezy a obrazy ezoterické barevnosti a jemných kresebných linek s jasným teoretickým základem. Sám svou tvorbu ukotvil mezi epresionismus a naturalismus, do oblasti "duchovní věcnosti"." V obou publlikacích je reprodukováno několik jeho prací včetně barevného dřevorytu "Archanděl Michael" na str. 203.

(14.1.1901 Olomouc - 17.10.1993 Řezno, Německo)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

127

 

Michalik Rudolf (1901-1993)

"Svatá rodina""

 

dřevoryt, signováno vpravo dole tužkou RUD MICHALIK, v tisku monogramem RM, nedatováno. Uloženo v paspartě, nerámováno.

 

Ve výřezu 19,2 x 12,6 (39,6 x 29,6) cm

 

500 Kč

 

 

 

Michalik Rudolf

Malíř, grafik, výtvarný kritik a restaurátor. Studoval na Státní akademii umění a uměleckých řemesel ve Wroclavi, ateliér kresby Arnolda Buchse, a na Akademii výtvarných umění v Praze u Franze Thieleho a Augusta Brömseho. Jeho dílo bylo převážně mystického charakteru, často spirituální, náměty mnohdy religiózní. Maloval také krajinu, akt, portrét, zátiší. Vracel se k tematickým okruhům dítě a rodina, smrt, boj dobra a zla. Po roce 1945 působil v Německu. Bohaté zastoupení má v olomoucké Galerii výtvarného umění.

 

V publikaci Mladí Lvi v kleci od Anny Habánové je uváděn mezi členy Metznerbundu. V publikaci METZNERBUND, rovněž od Anny Habánové, je na str. 198: "... Provinciálnost a nepříliš vysoká očekávání a poučenost publika byly tím, co napříč meziválečným Československem ovlivňovalo nejen konečnou podobu výstav, ale i ýtvarníky samotné. Michalik, antropozof a malíř se zcela jiným přístupem k výtvarné tvorbě, než měli jeho formálně nevyhranění olomoučtí kolegové, patřil na počátku třicátých let k hostům Metznerbundu. Představil se poprvé v roce 1932 dřevořezy a obrazy ezoterické barevnosti a jemných kresebných linek s jasným teoretickým základem. Sám svou tvorbu ukotvil mezi epresionismus a naturalismus, do oblasti "duchovní věcnosti"." V obou publlikacích je reprodukováno několik jeho prací včetně barevného dřevorytu "Archanděl Michael" na str. 203.

(14.1.1901 Olomouc - 17.10.1993 Řezno, Německo)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

128

 

Michalik Rudolf (1901-1993)

"Tanec smrti, list 4"

 

dřevoryt, signováno vpravo dole tužkou RUD. MICHALIK, vlevo dole v tisku monogram RM s datací 1936. Uloženo v paspartě, nerámováno.

 

Ve výřezu 22,4 x 16,5 (39,7 x 29,8) cm

 

500 Kč

 

 

List ze souboru 4 dřevorytů.

 

Michalik Rudolf

Malíř, grafik, výtvarný kritik a restaurátor. Studoval na Státní akademii umění a uměleckých řemesel ve Wroclavi, ateliér kresby Arnolda Buchse, a na Akademii výtvarných umění v Praze u Franze Thieleho a Augusta Brömseho. Jeho dílo bylo převážně mystického charakteru, často spirituální, náměty mnohdy religiózní. Maloval také krajinu, akt, portrét, zátiší. Vracel se k tematickým okruhům dítě a rodina, smrt, boj dobra a zla. Po roce 1945 působil v Německu. Bohaté zastoupení má v olomoucké Galerii výtvarného umění.

 

V publikaci Mladí Lvi v kleci od Anny Habánové je uváděn mezi členy Metznerbundu. V publikaci METZNERBUND, rovněž od Anny Habánové, je na str. 198: "... Provinciálnost a nepříliš vysoká očekávání a poučenost publika byly tím, co napříč meziválečným Československem ovlivňovalo nejen konečnou podobu výstav, ale i ýtvarníky samotné. Michalik, antropozof a malíř se zcela jiným přístupem k výtvarné tvorbě, než měli jeho formálně nevyhranění olomoučtí kolegové, patřil na počátku třicátých let k hostům Metznerbundu. Představil se poprvé v roce 1932 dřevořezy a obrazy ezoterické barevnosti a jemných kresebných linek s jasným teoretickým základem. Sám svou tvorbu ukotvil mezi epresionismus a naturalismus, do oblasti "duchovní věcnosti"." V obou publlikacích je reprodukováno několik jeho prací včetně barevného dřevorytu "Archanděl Michael" na str. 203.

(14.1.1901 Olomouc - 17.10.1993 Řezno, Německo)

 

       

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

129

 

Michalik Rudolf (1901-1993)

"Osvícení"

 

barevný dřevoryt, signováno vpravo dole tužkou RUD MICHALIK, nedatováno. Uloženo v paspartě, nerámováno.

 

Ve výřezu 16,9 x 11,6 (39,6 x 29,9) cm

 

500 Kč

 

 

 

Michalik Rudolf

Malíř, grafik, výtvarný kritik a restaurátor. Studoval na Státní akademii umění a uměleckých řemesel ve Wroclavi, ateliér kresby Arnolda Buchse, a na Akademii výtvarných umění v Praze u Franze Thieleho a Augusta Brömseho. Jeho dílo bylo převážně mystického charakteru, často spirituální, náměty mnohdy religiózní. Maloval také krajinu, akt, portrét, zátiší. Vracel se k tematickým okruhům dítě a rodina, smrt, boj dobra a zla. Po roce 1945 působil v Německu. Bohaté zastoupení má v olomoucké Galerii výtvarného umění.

 

V publikaci Mladí Lvi v kleci od Anny Habánové je uváděn mezi členy Metznerbundu. V publikaci METZNERBUND, rovněž od Anny Habánové, je na str. 198: "... Provinciálnost a nepříliš vysoká očekávání a poučenost publika byly tím, co napříč meziválečným Československem ovlivňovalo nejen konečnou podobu výstav, ale i ýtvarníky samotné. Michalik, antropozof a malíř se zcela jiným přístupem k výtvarné tvorbě, než měli jeho formálně nevyhranění olomoučtí kolegové, patřil na počátku třicátých let k hostům Metznerbundu. Představil se poprvé v roce 1932 dřevořezy a obrazy ezoterické barevnosti a jemných kresebných linek s jasným teoretickým základem. Sám svou tvorbu ukotvil mezi epresionismus a naturalismus, do oblasti "duchovní věcnosti"." V obou publlikacích je reprodukováno několik jeho prací včetně barevného dřevorytu "Archanděl Michael" na str. 203.

(14.1.1901 Olomouc - 17.10.1993 Řezno, Německo)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

130

 

Švabinský Max (1873-1962)

"Krajina s duhou"

 

reprodukovaná grafika, signováno tužkou M. ŠVABINSKÝ dole uprostřed, v desce v pravém dolním rohu signováno M. Švabinský, vlevo značeno monogramem MŠ a datováno 1941. Tisk provedla firma V. Neubert a synové (natištěné sdělení vpravo dole).

 

43 x 51 (62,5 x 69) cm

 

2 700 Kč

 

 

 

Švabinský Max

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského Hagenbundu a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži. Od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie. Navrhoval také bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny. Autor portrétů, krajinomaleb, erotických scén, plakátů, ex libris.

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

 

       

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

131

 

Držkovic Valentin (1888-1969)

"Odpočinek u řeky - Paříž"

 

litografie, signováno vpravo dole VAL. DRŽKOVIC, nedatováno. Rám, pasparta, sklo.

 

19,7 x 23,3 (34 x 37) cm

 

1 100 Kč

 

 

 

Držkovic Valentin

Významný moravský malíř, grafik, kněz, pedagog, vystudoval bohosloveckou fakultu. V letech 1912 - 1920 studoval na vídeňské akademii u Jettmara, dále v Berlíně a Paříži. Dlouhou dobu tvořil v Paříži, kde byl členem SOCIÉTE des ARTISTES INDÉPENDANTS. Od roku 1936 žil v Třebovicích, později v Opavě. Úspěšně vystavoval ve Vídni 1919 - Künstlerhaus, 1920 - Secession, na jaře 1925 v Paříži v Salon des Independants.

(10.2.1888 Velká Polom - 27.10.1969 Opava)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

132

 

Držkovic Valentin (1888-1969)

"Pouliční zpěváci v ulicích Paříže"

 

litografie, signováno vpravo dole VAL. DRŽKOVIC, nedatováno. Rám, pasparta, sklo.

 

38,8 x 33,3 (66,5 x 49) cm

 

1 600 Kč

 

 

 

Držkovic Valentin

Významný moravský malíř, grafik, kněz, pedagog, vystudoval bohosloveckou fakultu. V letech 1912 - 1920 studoval na vídeňské akademii u Jettmara, dále v Berlíně a Paříži. Dlouhou dobu tvořil v Paříži, kde byl členem SOCIÉTE des ARTISTES INDÉPENDANTS. Od roku 1936 žil v Třebovicích, později v Opavě. Úspěšně vystavoval ve Vídni 1919 - Künstlerhaus, 1920 - Secession, na jaře 1925 v Paříži v Salon des Independants.

(10.2.1888 Velká Polom - 27.10.1969 Opava)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

133

 

Laurencin Marie (1885-1956)

"Dívka s chrty - tanečníci"

 

černobílá litografie, signum nenalezeno, vzadu papírový štítek se jménem Marie Laurencin. Adjustováno v paspartě a rámu, zaskleno. Menší poškození listu.

 

Ve výřezu 35 x 44 (60 x 69) cm

 

5 800 Kč

 

 

 

Laurencin Marie

Francouzská malířka, členka okruhu kubistů spjatých s G. Apollinairem, P. Picassem a G. Braquem, autorka dívčích a ženských figurálních kompozic založených na kubistických principech a inspirujících se helénistickými vzory.

(31.10.1883 Paříž - 8.6.1956 Paříž)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

134

 

Oberthor Karel (1921-1996)

"Kytice růží v bílé váze"

 

barevná litografie, vpravo dole signováno tužkou K. OBERTHOR, datováno 1963, číslováno 39/100, pasparta, rámováno. Vzadu autorský štítek.

 

56 x 29 (72 x 43) cm

 

1 800 Kč

 

 

 

Oberthor Karel

Malíř, grafik, typograf, studia na pražské akademii u Pukla a Silovského, člen SČUG Hollar, více než 50 výstav, japonští podnikatelé mu uspořádali putovní výstavu v Japonsku, 2. cena v Paříži, Zlatá medaile v Brně, zastoupen v Národní galerii Praha a dalších galeriích. V letech 1970 - 1996 pobýval na chalupě v obci Šipoun, Strunkovice nad Blanicí.

(15.7.1921 Praha - 30.6.1996 Praha)

 

       

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

135

 

Vacátko Ludvík (1873-1956)

"Starý Valdštýn představuje svých 50 synů králi Přemyslu"

 

litografie, vpravo v desce označeno umělcovou značkou, dále signováno. Papír poškozen vlhkem, na několika místech jsou viditelné hnědé skvrnky. Rámováno, zaskleno.

 

Tisková plocha 33,5 x 46 (49 x 64) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Vacátko Ludvík

Malíř, grafik, sochař, pedagog. Studium na pražské akademii u Brožíka a Hynaise, dále v Mnichově, v Paříži studium impresionismu, s Luďkem Maroldem pracoval na panoramatu Bitva u Lipan, několikrát portrétoval prezidenta Masaryka na koni. Výjimečný autor, jehož monumentální obrazy secesní symboliky mají světovou úroveň, jeden z nejlepších evropských malířů koní, řada výstav a ocenění. Od roku 1904 tvořil v Praze, kde také založil odbornou malířskou školu, od roku 1943 žil v Kunvaldu.

(19. 8. 1873 - Simmering, Vídeň - 26. 11. 1956 Kunvald, Ústí nad Orlicí)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

136

 

Vacátko Ludvík (1873-1956)

"Vození písku z Vltavy"

 

barevná litografie, dole uprostřed datováno a signováno tužkou III. 24. VACÁTKO, v desce vpravo dole VACÁTKO s datací 1939, vlevo text "original kresba na kámen" a název listu. Rámováno, zaskleno.

 

60 x 77,5 (65 x 83,5) cm

 

4 500 Kč

 

 

 

Vacátko Ludvík

Malíř, grafik, sochař, pedagog. Studium na pražské akademii u Brožíka a Hynaise, dále v Mnichově, v Paříži studium impresionismu, s Luďkem Maroldem pracoval na panoramatu Bitva u Lipan, několikrát portrétoval prezidenta Masaryka na koni. Výjimečný autor, jehož monumentální obrazy secesní symboliky mají světovou úroveň, jeden z nejlepších evropských malířů koní, řada výstav a ocenění. Od roku 1904 tvořil v Praze, kde také založil odbornou malířskou školu, od roku 1943 žil v Kunvaldu.

(19. 8. 1873 - Simmering, Vídeň - 26. 11. 1956 Kunvald, Ústí nad Orlicí)

 

       

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

137

 

Prihel Bohumír (1926-1990)

"Variace zo Slovenska II"

 

dřevoryt, signováno, datováno 1969, autorský list. Velká reprezentativní grafika, umělecká adjustace.

 

50 x 40 (55,5 x 46) cm

 

1 900 Kč

 

 

 

Prihel Bohumír

Sochař, restaurátor, studoval figurální sochařství u profesora Jozefa Kostky a Rudolfa Pribiše na VŠVU v Bratislavě. Věnoval se komornímu a monumentálnímu sochařství a restaurátorské práci.

V roce 2009 byla uspořádaná souborná výstava jeho díla. Citujeme:

"Podľa kurátora výstavy Bohumíra Bachratého je expozícia nielen Prihelova najrozsiahlejšia, ale v Bratislave vôbec najväčšia autorská za ostatné roky. Prekvapujúca je najmä maliarska tvorba tohto sochára, ktorú verejnosť doteraz nepoznala, podobne ako mnohé objekty i sochy. Steny priestrannej sály zdobia maľby, kresby, grafiky, akvarely, pastely, koláže alebo priestorové obrazy vytvorené kombinovanou technikou." [1]

(27.10.1926 Bratislava - 1990)

 

       

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

138

 

Kubišta Bohumil (1884-1918)

"Prosba - Modlitba muže"

 

dřevoryt z roku 1915, nesignováno, nedatováno. Práce BOHUMILA KUBIŠTY. Ve sbírkách Moravské galerie vedeno pod názvem "Modlitba muže". Rám, pasparta, sklo.

 

24,4 x 15,4 (39,5 x 30) cm

 

14 000 Kč

 

 

Reprodukováno např. v monografii Karel Srp: Bohumil Kubišta, Zářivý krystal, str. 319, obr. 191, Nakladatelství Arbor vitae v Řevnicích a Galerie výtvarného umění v Ostravě 2014.

 

Kubišta Bohumil

Malíř, grafik, publicista, výtvarný kritik. V letech 1903-1905 studoval v Praze na Uměleckoprůmyslové škole, Akademii výtvarných umění u Vlaho Bukovace, v Soukromé výtvarné škole Karla Reisnera a v Uměleckém ateliéru Eduarda Karla, v letech 1906-1907 pokračoval ve studiu v Itálii ve Florencii na Accademia di Belle Arti di Firenze (Akademie výtvarných umění) a Reale Instututo delle Belle Arti. Po návratu do Prahy v roce 1907 studoval na České škole technické. V letech 1907 a 1908 se účastnil výstav Osmy s moderní generací výtvarníků. Z existenčních důvodů vstoupil do armády, působil jako důstojník dělostřelectva v chorvatské Pule. Po skončení války zemřel na španělskou chřipku.

(21.8.1884 Vlčkovice, Praskačka (Hradec Králové) - 27.11.1918 Praha)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

139

 

Váchal Jaroslav (1896-?)

"Návrat našich legií ze Sibiře"

 

barevná litografie opatřená texty: Jaroslav VÁCHAL: Návrat našich legií ze Sibiře r. 1939/ Příloha ke 4. čís. "Houpaček" r. 1919/ Litografie inf. - osvět. odboru čsl voj. na Rusi.

 

20 x 67 (29 x 76,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Váchal Jaroslav

malíř, legionář, bratranec Josefa Váchala. Bojoval v legiích v 1. světové válce, spoluvydával plukovní časopis, karikatury a kresby uveřejňoval také v časopise Houpačky na Sibiři, po návratu maloval náladovou krajinu, zátiší a vzpomínky na legie.

(nar. 4.9.1896 Velvary, Kladno)

 

     

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

140

 

Oficiální umělecká reprodukce ze sbírky Národní Galerie "Život na řece"

 

offlith na papíře - číslovaná limitovaná edice reprodukce kresby tuší, perem a akvarelem od Kamila Lhotáka z roku 1946, číslováno tužkou 13, volně uloženo v paspartě a obálce se slepotiskem NG v Praze.

 

Tisková plocha 33 x 43 cm, celý list 46,5 x 59,5 cm

 

2 000 Kč

 

 

Vytištěno bezrastrovou technikou Offlith v počtu 150 kusů v březnu 1999.

 

 

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE