281-300 www.aukcnidum.cz

 134. AUKCE OSTRAVA - 22.5.2022___NEDĚLE__11 hod  

 
 
281 282 283 284 285
286 287 288 289 290
291 292 293 294 295
296 297 298 299 300

100

281

 

Wünsche Vilém (1900-1984)

"Horník s kahanem"

 

olej - tempera, signováno vpravo dole V. WÜNSCHE, nedatováno. Rámováno, adjustováno v paspartě, pod sklem.

 

Ve výřezu 43,5 x 29 (72,5 x 55) cm

 

3 000 Kč

 

 

 

Wünsche Vilém

Malíř, kreslíř, ilustrátor, studia v Praze na UPŠ a na AVU u prof. Švabinského, stipendium v Paříži, 1931 čestný studijní rok na AVU Praha, výstavy v Ostravě, Praze, Lodži a řadě měst ostravsko-karvinského regionu, v roce 1995 zastoupen na výstavě Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě, národní umělec, vynikající malíř sociálních motivů, jeden z nejvýznamnějších malířů ostravsko-karvinského regionu.

(1.12.1900 Šenov - 3.5.1984 Šenov)

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

282

 

Hájek Oskar (1886-?)

"Valašský pasáček"

 

kombinovaná technika - olej-tempera, kvaš, uhel na malířské desce. Vlevo dole uveden název, signatura O. HÁJEK, datace 1951.

 

50,5 x 36,5 (55,5 x 41,5) cm

 

1 800 Kč

 

 

 

Hájek Oscar

Malí, studoval v Drážďanech, přešel na Akademii výtvarných umění v Berlíně. Věnoval se figurální malbě a krajině. Uváděn ve světových katalozích.

(5. 4. 1886 Brno - ?)

 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

283

 

Snížek Jindřich (1891-1963)

"Zbojnické bakchanálie"

 

kombinovaná technika, signováno vpravo dole J. SNÍŽEK, nedatováno. Rám, pasparta, sklo.

 

28 x 27 (47,5 x 44,5) cm

 

1 800 Kč

 

 

 

Snížek Jindřich

Raul Gordon

Malíř, učitel v Posázaví, později spisovatel z povolání, novinář. Malířství studoval soukromě u Ludvíka Vacátka a v kreslířském kurzu profesora Kysely. Napsal asi 30 knih, používal pseudonym Raoul Gordon. Působil v Praze Podolí.

(10.6.1891 Poděbrady - 10.6.1963 Praha)

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

284

 

Rungaldier Ignaz (1798-1876)

Děvčátko v modrých šatech

 

kombinovaná technika na papíře, signováno vpravo dole IG. RUNGALDIER (Ignaz). První polovina 19. století. V paspartě, pod sklem, rámováno - výřez se zkosenými rohy.

 

13,5 x 9,5 (19,5 x 15,5) cm

 

5 000 Kč

 

 

 

Rungaldier Ignaz

Rakouský malíř, mědirytec, grafik. Pocházel z rodiny zlatníka Johanna Georga Rungaldiera. V roce 1817 byl přijat na vídeňskou Akademii výtvarných umění, studoval u Vinzenze Georga Kiningera (1767-1851). Od roku 1825 se věnoval malbě miniatur. Pracoval podobným stylem jako jeho vídeňští současníci Johann Ender (1793-1854) či Joseph Kriehuber (1801-1876), někdy jejich práce přímo kopíroval. Ve Vídni zůstal až do roku 1836, potom se vrátil do Grazu. V počátcích tvorby maloval také romantické žánrové, krajinářské a lovecké scény. Miniaturní portréty často maloval akvarelem, někdy pouze tužkou a bělobou. Používal také techniky mědirytiny, mezzotinty, litografie.

Jeden z nejvyhledávanějších portrétistů v období biedermeieru. Jeho klientelu z velké části tvořila vídeňská aristokracie.

(9.7.1799 Graz - 20.11.1876 Graz (Štýrský Hradec ?)

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

285

 

Šíma Josef st. (1859-1929)

"Mořské pobřeží"

 

akvarel, signováno vpravo dole ŠÍMA, datováno 31.5.1926. Adjustace v paspartě, pod sklem, rámováno.

 

Ve výřezu 24 x 32 (48 x 56)

 

4 900 Kč

 

 

Práce otce slavného Josefa Šímy mladšího.

Původně z majetku rodiny Josefa Šímy

 

Šíma Josef starší

Malíř, pedagog, pocházel z rodiny kameníka. Studoval na pražské technice ve škole architektury. Působil jako profesor kreslení na vyšší dívčí škole v Praze, na škole v Jaroměři, od roku 1904 na střední průmyslové škole v Brně. Věnoval se sběru národopisného materiálu - lidové výšivky a ornamentu, vydal několik publikací o výšivce české, moravské, slovácké i slovenské. Byl otcem světově proslulého malíře Josefa Šímy mladšího (1891-1971).

(6.2.1859 Praha-Karlín - 22.10.1929 Brno)

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

286

 

Tomek Antonín (1908-1978)

"Zakopané"

 

tempera na malířské lepence, signováno vlevo dole ANT. TOMEK, datováno 1959. Vzadu autorský štítek. Rámováno, v paspartě, pod sklem.

 

Ve výřezu 28,5 x 41 (49,5 x 61,5) cm

 

1 600 Kč

 

 

 

Tomek Antonín

Malíř, hudebník, pedagog, studoval na pedagogické škole v Brně. Zpočátku se věnoval hudbě a pedagogické činnosti, později se zaměřil na malířství a karikaturní portréty představitelů domácí kulturní a politické scény. Působil mimo jiné v Novém Hrozenkově a v Týnci na Břeclavsku. Na Slovácku založil dva pěvecké sbory. Náměty mnoha obrazů čerpal z Valašska a Záhoří. V roce 1995 byl zastoupen na výstavě Regionální umění ve sbírkách GVUO pořádané v ostravském Domě umění.

(26.2.1908 Horní Nětčice, okr. Přerov - 23. 6. 1978 Ostrava)

 

 

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

287

 

Hinčica Jan (1905-1982)

"Čertice"

 

monotyp, signováno vpravo dole j. HINČICA, číslováno/datováno 11/70 (monotyp č. 11 v roce 1970 ?). Nerámováno, vloženo v paspartě.

 

49,5 x 24,5 v paspartě 61,5 x 41,5 cm

 

600 Kč

 

 

 

Hinčica Jan

Malíř a grafik, ostravský výtvarník, narodil se i zemřel v Ostravě, studia u profesora Františka Kysely na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, často vystavoval v Ostravě a ve Zlíně.

(29.6.1905 Ostrava - 13.3.1982 Ostrava)

 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

288

 

Hinčica Jan (1905-1982)

"Tři ženy"

 

monotyp, vpravo dole signatura J. HINČICA, název "Tři ženy" a číslování/datování 83/66 (monotyp č. 83 v roce 1966 ?). Nerámováno, vloženo v paspartě.

 

50 x 31, v paspartě 62 x 45 cm

 

600 Kč

 

 

 

Hinčica Jan

Malíř a grafik, ostravský výtvarník, narodil se i zemřel v Ostravě, studia u profesora Františka Kysely na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, často vystavoval v Ostravě a ve Zlíně.

(29.6.1905 Ostrava - 13.3.1982 Ostrava)

 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

289

 

Röhling Vladislav (1878-1949)

"Pohled na Hradčany"

 

lept, vpravo dole signováno v desce a tužkou RÖHLING, vlevo dole je autorovo červené razítko - ligatura VR, nedatováno. Rámováno.

 

Tisková plocha 34,3 x 32,5 (57 x 50) cm

 

600 Kč

 

 

 

Röhling Vladislav

Malíř, významný grafik, žák Akademie v Praze u Františka Ženíška, tvořil zejména obrazy z Prahy a dalších významných měst Čech i Slovenska, člen Jednoty výtvarných umělců, vystavoval s JUV, na Zlínských salonech, v roce 1918 se zúčastnil výstavy Čeští výtvarníci Českému srdci pořádané v pražském Obecním domě, v roce 1942 Národ svým výtvarným umělcům III. v Mánesu. Grafiky značil mimo tiskovou plochu razítkem - červeným kruhovým terčíkem s monogramem VR.

(23.5.1878 Praha - 26.3.1949 Praha)

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

290

 

Vik Karel (1883-1964)

"Katedrála svatého Václava - Olomouc"

 

barevný dřevoryt, signováno vlevo dole v desce monogramem VK, datováno 1940 a vpravo tužkou VIK.

 

Tisková plocha 34,5 x 26,5 (51,5 x 42,5) cm

 

1 600 Kč

 

 

 

Vik Karel

Malíř a grafik, loutkář, scénograf, ilustrátor. Studium na pražské Akademii výtvarných umění u Rudolfa von Ottenfelda. zakládající člen SČUG Hollar, člen SVU Mánes, Salonu d'Automme v Paříži. Jeden z nejvýznamnějších českých grafiků. Z literatury o tomto umělci uveďme katalog Výstava z díla grafika a malíře Karla Vika, Kulturní a společenské středisko Ústí nad Labem 1983, publikace Karel Vik : popisný seznam grafického díla, autoři Borovský Jiří, Borovská Nelly, Matějček Antonín, Novák, Arthur, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění Praha 1955, biografická práce s názvem Karel Vik : poselství krajinářovo, autor Alois Jilemnický, Severočeské nakladatelství Ústí nad Labem 1977.

(4. 11. 1883, Hořice, okres Jičín - 8. 10. 1964, Turnov, okres Semily)

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

291

 

Ovčáček Eduard (1933-)

"Písmena"

 

barevná litografie, signováno tužkou vpravo dole E. OVČÁČEK, datováno 1983, vlevo dole číslováno 13/15. Rámováno v zeleném rámu, pod sklem.

 

Tisková plocha 34 x 36 (62 x 44,5) cm

 

2 900 Kč

 

 

 

Ovčáček Eduard

Malíř, kreslíř, grafik, kolážista, sochař, tvůrce v oblasti moderních uměleckých směrů - vizuální poezie, studium na VŠVU Bratislava u prof. P. Matejky a jako host na VŠUP Praha u prof. A. Kybala, člen Konfrontace Bratislava, Klub konkretistů, KOK, SVU Mánes, TT klub, SCA, pedagogicky působil v Olomouci, v letech 1992 - 2000 vedl ateliér volné a užité grafiky na KVT PF OU Ostrava, výčet výstav a ocenění v Lexiconu je velmi obsáhlý, vystavoval po celém světě - např. Štýrský Hradec, Brémy, Essen, Wettingen, Vídeň, Berlín, Mainz, účastnil se na více než 200 výstavách, jenom odkazy na literaturu představují ve Slovníku více než 60 položek.

(nar. 5.3.1933 Třinec)

 

 

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

292

 

Lepík Karel (1940-)

"Abstrakce"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole tužkou LEPÍK, nedatováno, číslováno 5/50. Adjustováno v paspartě, pod sklem, rámováno v textilním olepu.

 

39 x 29,5 (56 x 45) cm

 

1 200 Kč

 

 

Pochází z rozsáhlé sbírky současného umění bývalé galeristky ze Severní Moravy.

 

Lepík Karel

Malíř, grafik, docent na katedře výtvarného umění Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Studoval na Akademii v Praze u Karla Součka, jeden rok studijně pobýval na Academia Belle arti Pietro Vanucci v Perugii. Citace ze Slovníku Chagall: "V jeho díle se objevují filozofující náměty v nichž vědomě navazuje na imaginaci surrealistického a symbolistního pojetí světa", dále je ve Slovníku výčet desítek výstav a literatury o tomto významném malíři.

(nar. 1940 v Metylovicích)

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

293

 

nesignováno

"Rusalka a vodník"

 

olej na plátně černé barvy, nesignováno, nedatováno, rámováno, pod sklem.

 

43 x 62 (49,5 x 68,5) cm

 

1 800 Kč

 

 

 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

294

 

Postupa

"Dlouhý, Široký a Bystrozraký"

 

olej na překližce, signováno vpravo dole POSTUPA, nedatováno. Rámováno.

 

48,5 x 57,5 (53,5 x 61) cm

 

1 600 Kč

 

 

 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

295

 

Maternová - Řivnáčová Fína (1887-?)

"Kytice"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole FÍNA MATERNOVÁ, datováno 1965. Vzadu poškozený autorský štítek a razítko ČFVU.

 

70 x 61,5 (85,5 x 77) cm

 

3 200 Kč

 

 

 

Maternová - Řivnáčová Fína

Ržiwnatzová Fina, Rzivnatzová Fina

Výtvarnice, grafička, malířka, designérka. Studovala na uměleckoprůmyslové škole v Praze a šest let v soukromé škole Ferdinanda Engelmüllera. Navrhovala v oboru průmyslově tepaného šperku a umělecké výšivky. Vystavovala doma i v zahraničí (Paříž). Spolu s Jaroslavem Horejcem a dalšími je uvedena v dokumentu Modní hlídka (Periodikum Cesta, vydání 1918) pro výstavu šperků v Artělu (Jubilejní výstava umělecko-průmyslových prací družstva Artěl 1918/11/20 - 1918/12/31).

(24. 5. 1887 Praha - ?)

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

296

 

Svoboda Josef (1901-1945)

"Na kraji podzimního lesa"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole JOS. SVOBODA, nedatováno. Rámováno.

 

89,5 x 89,5 (108 x 108) cm

 

9 000 Kč

 

 

 

Svoboda Josef

Malíř a grafik, učil se u malíře E. Čiháka a v grafickém kurzu u Alexandra de Piana, absolvoval zahraniční studijní cesty - severní Afrika, Balkán, Itálie atd., věnoval se krajinomalbě.

(24. 4. 1901 Mariánské Lázně - 1945 Praha)

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

297

 

Koudelka Josef (1877-1960)

"Portrét slovácké ženy v červeném šátku"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo nahoře J. KOUDELKA, nedatováno. Rámováno, zadní strana chráněna tenkým kartonem a sklem

 

40 x 33 (58,5 x 51,5) cm

 

6 400 Kč

 

 

 

Koudelka Josef

Malíř, absolvent pražské akademie u Pirnera, Brožíka a Schwaigera, studijní pobyty v Lublani a Itálii, po návratu pracoval převážně na Horňácku spolu s Františkem Uprkou. Člen SVU Mánes, řada výstav a zastoupení v galeriích, včetně galerie Národní. Vedle Úprky a Frolky patřil k předním folklórním malířům, byl rovněž jeden z nejprodávanějších malířů motivů ze Slovácka již za svého života.

(4.2.1877 Klobouky u Brna - 28.10.1960 Praha)

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

298

 

Lasák Oldřich (1884-1968)

"Sedící Hanačka"

 

olej na malířském kartonu, signováno vpravo dole O. LASÁK, datováno 1926, rámováno pod sklem.

 

50,5 x 34 (60,5 x 44) cm

 

2 000 Kč

 

 

 

Lasák Oldřich

Malíř, grafik, restaurátor, spisovatel, scénograf, básník, voják v 1. světové válce, studoval na AVU v Praze u Vlaho Bukovace, Bohumíra Roubalíka a Hanuše Schwaigera, byl členem SVUM Hodonín, spolu s Adolfem Kašparem restauroval obrazy a fresky v chrámu P. Marie Sněžné v Olomouci, kromě moderních směrů v malířství byl i skvělým portrétistou, zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, GVU v Ostravě, MG v Brně, GVU v Olomouci.

(19.12.1884 Zdětín, Prostějov - 26.11.1968 Ostrava)

 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

299

 

Sychrovský Josef (1911-?)

"Chalupy u rybníka"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole SYCHROVSKÝ, vzadu papírový autorův záruční list, v něm uvedena datace 1971. Rámováno.

 

48 x 77 (56,5 x 86) cm

 

2 900 Kč

 

 

 

Sychrovský Josef

Narodil se a tvořil v Miroticích, studoval na škole užitých umění "Officina Pragensis" u profesora Švába.

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

 

100

300

 

Lang Josef

"Radhošťské Beskydy z Velkého Javorníka"

 

olej na sololitu, signováno vlevo dole J. LANG, datováno 8.2.1976.

 

41,5 x 70,5 (49,5 x 77,5) cm

 

1 800 Kč

 

 

Pochází z rozsáhlé sbírky současného umění bývalé galeristky ze Severní Moravy.

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE