241-260 www.aukcnidum.cz

 134. AUKCE OSTRAVA - 22.5.2022___NEDĚLE__11 hod  

 
241 242 243 244 245
246 247 248 249 250
251   251 253 254 255
256 257 258 259 260

100

241

 

neurčeno

"Žena se zlatým náhrdelníkem"

 

pastel, signováno vlevo dole, neurčeno, datováno 1829, skvěle zpracovaný portrét. Rámováno v úzké liště.

 

52 x 41,5 (54,5 x 44) cm

 

9 400 Kč

 

 

TOP 241-260        

 

 

 

 

 

 

 

100

242

 

neurčeno

"Dívka ve večerní toaletě"

 

olej na lepence, signováno vlevo dole, neurčeno, datováno 1929. Rám vyžaduje restaurování.

 

30 x 22 (38 x 30) cm

 

4 500 Kč

 

 

       
TOP 241-260        

 

 

 

 

 

 

 

100

243

 

Querfurt August (1696-1761)

"Voják s běloušem"

 

olej na dřevěné desce, nedatováno, vzadu jméno malíře A. QUERFURT. Jde patrně o Augusta Querfurta. Obraz vyžaduje restaurování

 

24 x 17,5 (35 x 28,5) cm

 

9 000 Kč

 

 

 

Querfurt August

Základy malířské tvorby získal od svého otce Tobiase Querfurta, knížecího dvorního malíře. Maloval především bitevní scény. Pro císařovnu Marii Terezii namaloval cyklus osmi obrazů zachycujících události z války o rakouské dědictví, obrazy se nacházejí ve Vojenském historickém muzeu ve Vídni (Heeresgeschichtliches Museum). Uváděn ve světových katalozích.

(1696 Wolfenbüttel, Dolní Sasko - 1761 Vídeň, Rakousko)

 

       
TOP 241-260        

 

 

 

 

 

100

244

 

Sýkora

"Jezdci na koních"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole SÝKORA. Nový profilovaný rám z mořeného dřeva.

 

29 x 38 (50 x 59) cm

 

6 400 Kč

 

 

       
TOP 241-260        

 

 

 

 

 

 

 

100

245

 

Matušek Jaroslav (XX. Století)

"V záplavě květin"

 

olej na plátně lepeném na tvrzené lepence, signováno vpravo dole J. MATUŠEK, nedatováno.

 

57 x 54 (63 x 60) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Matušek Jaroslav

Ostravský malíř.

 

       
TOP 241-260        

 

 

 

 

 

 

100

246

 

neurčeno

"Kytice zahradních květin ve džbáně"

 

olej na plátně, signatura částečně pod rámem, datováno 1955, kvalitní reprezentativní celek.

 

64 x 54 (78 x 68,5) cm

 

3 600 Kč

 

 

       
TOP 241-260        

 

 

 

 

 

 

 

100

247

 

Otipka Jindřich (1921-1986)

"Zátiší s jablky, hruškami, citronem a džbánem"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo nahoře J. OTIPKA, nedatováno.

 

30 x 56,5 (37 x 63,5) cm

 

1 900 Kč

 

 

 

Otipka Jindřich

Malíř, grafik, studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Jana Baucha a Emila Filly, v šedesátých letech se zabýval kubismem, v sedmdesátých letech se vrátil k realismu. Jeho pojetím a barevností jej lze zařadit do okruhu následovníků Václava Špály, zastoupen v řadě galerií.

(3.4.1921 Neplachovice - 8.4.1986 Ostrava)

 

       
TOP 241-260        

 

 

 

 

 

100

248

 

Dobeš Josef (1898-1974)

"Zátiší s ovocem"

 

olej na tvrzené malířské lepence, signováno vlevo dole DOBEŠ, nedatováno. Rámováno, v paspartě, pod sklem.

 

23 x 44 (45,5 x 65) cm

 

2 600 Kč

 

 

 

Dobeš Josef

Malíř, ilustrátor, malířství studoval soukromě. Byl vězněn spolu s Josefem Čapkem v Oranienburgu, kde namaloval jeho poslední portrét. Výrazný malíř regionu, zastoupen ve sbírkách GVU Ostrava.

(23. 5. 1898 Polanka nad Odrou, okr. Nový Jičín - 3. 1. 1974 Ostrava)

 

       
TOP 241-260        

 

 

 

 

 

100

249

 

Snížek Jindřich (1891-1963)

"Rozkvetlá jarní zahrada"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo dole J. SNÍŽEK, nedatováno. Zdobný rám francouzského typu, zaskleno.

 

29 x 22 (41 x 34) cm

 

2 600 Kč

 

 

 

Snížek Jindřich

Raul Gordon

Malíř, učitel v Posázaví, později spisovatel z povolání, novinář. Malířství studoval soukromě u Ludvíka Vacátka a v kreslířském kurzu profesora Kysely. Napsal asi 30 knih, používal pseudonym Raoul Gordon. Působil v Praze Podolí.

(10.6.1891 Poděbrady - 10.6.1963 Praha)

 

       
TOP 241-260        

 

 

 

 

 

100

250

 

Galia František (1897-?)

"Stromořadí"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole F GALIA, nedatováno. Rámováno

 

45,5 x 60 (56,5 x 71) cm

 

3 600 Kč

 

 

 

Galia František

https://turista.pribor.eu/mesto/osobnosti/galia-frantisek/

Malíř, krajinář. Maloval krajinu Příbora a okolí, Hukvald, Štramberka. Od r. 1926 vystavoval v Příboře, na Hukvaldech a ve Frenštátě pod Radhoštěm.

(28. 5. 1897 Příbor - ?)

 

       
TOP 241-260        

 

 

 

 

 

100

251

 

Wierer Alois (1878-1963)

"Beseda u kašny ve starém městě"

 

olej na lepence, signováno vlevo dole monogramem AW (WIERER ALOIS), kolem roku 1900, scéna patrně z Vídně. Krycí barva rámu poškozená, vyžaduje zrestaurování.

 

34 x 35 (39,5 x 40,5) cm

 

5 800 Kč

 

 

Z pečlivě vybírané soukromé komorní sbírky ze Severní Moravy.

 

Wierer Alois

Grafik, malíř, studium na pražské akademii u Franze Thieleho, skvělý malíř biedermeierovských obrázků ze staré Prahy a jejích zákoutí, pracoval dlouho v Mnichově, spolupracovník mnichovského časopisu Jugend, žil a maloval též v USA, zastoupen v Národní Galerii.

(2.1.1878 Praha - + 1963)

 

       
TOP 241-260        

 

 

 

 

 

100

252

 

Koudelka J.

"Výlov rybníka"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole J. KOUDELKA, nedatováno.

 

48,5 x 59,5 (62,5 x 73,5) cm

 

5 400 Kč

 

Podle majitele se jedná o obraz Josefa Koudelky. Pro Josefa Koudelku (1877-1960) netypická práce.

 

Koudelka Josef

Malíř, absolvent pražské akademie u Pirnera, Brožíka a Schwaigera, studijní pobyty v Lublani a Itálii, po návratu pracoval převážně na Horňácku spolu s Františkem Uprkou. Člen SVU Mánes, řada výstav a zastoupení v galeriích, včetně galerie Národní. Vedle Úprky a Frolky patřil k předním folklórním malířům, byl rovněž jeden z nejprodávanějších malířů motivů ze Slovácka již za svého života.

(4.2.1877 Klobouky u Brna - 28.10.1960 Praha) 

 

       
TOP 241-260        

 

 

 

 

 

 

 

100

253

 

Müller Leopold Carl (1834-1892)

"Portrét mladého muže s knírem"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole LEOP. C. MÜLLER, vzadu na blind rámu rukou psané jméno autora a další nepřečtené jméno. Ozdobný rám v minulosti opravovaný.

 

37 x 30 (54 x 44,5) cm

 

19 000 Kč

 

 

 

Müller Leopold Carl

Rakouský malíř, pedagog, studoval na Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění) ve Vídni, kde byl od roku 1878 profesorem a později krátce rektorem. Absolvoval studijní pobyty v Uhrách a Itálii, působil jako grafik ve Francii, několikrát navštívil Egypt. Mezi jeho nejznámější díla patří Trh v Káhiře z roku 1878. Je uváděn ve světových katalozích, průměrná cena jeho obrazu se pohybuje přes 600.000 Kč. V roce 1993 byl jeho obraz "Campement arabe" 74x121 prodán za 385.000 francouzských franků.

(9.10.1834 Drážďany - 4.8.1892 Vídeň)

 

       
TOP 241-260        

 

 

 

 

 

100

254

 

Nováček V.

"Poutnice"

 

olej na kartonu, pod věnováním p. faráři Doležalovi podepsán V. NOVÁČEK. Na rubu poškozená malba signovaná W. Nováček, minulé století. Rámováno.

 

32,5 x 52 (41 x 61) cm

 

7 600 Kč

 

 

     
TOP 241-260        

 

 

 

 

 

 

 

100

255

 

Procházka Oldřich (1903-1961)

"Hornatá krajina v zimě"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole OLD. PROCHÁZKA, datováno 1936. Vzadu dedikace k vánocům 1975.

 

48 x 64,5 (60 x 76) cm

 

1 800 Kč

 

 

     
TOP 241-260        

 

 

 

 

 

 

 

100

256

 

Hegenbart

"Parní lokomotiva v zimě"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole HEGENBART, nedatováno. Rámováno.

 

30,5 x 47 (45 x 55,5) cm

 

3 000 Kč

 

 

Typově třicátá léta 20. století. Kvalitní sbírkový obraz pro sběratele a fanouška železnic. Pro Fritze Hegenbarta (1864-1943) netypický námět.

 

Hegenbart Fritz

Malíř, sochař, grafik. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze a na akademii v Mnichově u profesora Johanna Franka Kirchbacha. Působil v Mnichově.

(1864 Salzburg - 1943 Bayrisch-Gmein)

 

       
TOP 241-260        

 

 

 

 

 

 

 

100

257

 

Pajasová Miroslava (1949-)

"Olivový háj v Dalmácii"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole PAJASOVÁ, datováno 1985, vzadu štítek Díla a razítko ČFVU.

 

55 x 75 (61 x 81) cm

 

2 200 Kč

 

 

 

Pajasová Miroslava

Grafička, malířka, textilní výtvarnice. Studovala na SUPŠ Brno u Jiřího Coufala, Jana Najmra, Emanuela Ranného. Výstavy Ostrava, Praha, Brno. Oborem její činnosti je malba a tvorba art protis.

(Nar. 21. 7. 1949 Ostrava)

 

       
TOP 241-260        

 

 

 

 

 

100

258

 

Grus Jaroslav (1891-1983)

"Na vesnici"

 

pastel, kvaš a tempera, signováno vpravo dole J. GRUS, datováno vlevo dole 1979, kvalitní adjustace v paspartě, zaskleno, rámováno.

 

Ve výřezu 29 x 43 (60 x 72) cm

 

6 200 Kč

 

 

 

Grus Jaroslav

malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studium na akademii v Praze u Schwaigera, maloval pod vlivem imprese, člen SVU Mánes, zakládající člen Skupiny 58, řada výstav a vyznamenání, zastoupen v Národní galerii Praha, národní umělec

(13.8.1891 Pardubice - 13.10.1983 Praha)

 

       
TOP 241-260        

 

 

 

 

 

100

259

 

Istler Josef (1919-2000)

"Krajina s vodou"

 

kresba tuší lavírovaná akvarelem, signováno vpravo dole ISTLER, datace nenalezena, druhá polovina minulého století, paspartováno, rámováno.

 

Ve výřezu 27 x 39,5 (40,5 x 53)cm

 

7 600 Kč

 

 

 

Istler Josef

Malíř, kreslíř a grafik, věnoval se rovněž keramice, fotografii, ilustraci a bibliofilii, studium na Korčule v Jugoslávii u Höfnera, významný malíř 20. století, člen Skupiny RA, SVU Mánes, Cobra, dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních, doma i ve světě, zastoupen v Národní galerii Praha, National Galery of Art - Washington, Tate Galery - Londýn, Centre G. Pompidou - Paříž, v galeriích v Dánsku, Amsterodamu, Bochumi, Berlíně, Mnichově, Stockholmu, Ženevě, jeden z nejvýznamnějších českých umělců 20. století, patří mezi četné představitele evropského surrealismu a informelu.

(13.11.1919 Praha - 19.6.2000 Praha)

 

       
TOP 241-260        

 

 

 

 

 

100

260

 

Pražák Čeněk (1914-1996)

"Ulička lásky"

 

kombinovaná technika, signováno vpravo dole Č. P. (Čeněk PRAŽÁK), datováno 1948, vedle signatury rukou psaný název díla.

 

25 x 30 (32,5 x 39) cm

 

14 000 Kč

 

 

Práce srovnatelná s obdobnými pracemi světové třídy.

 

Pražák Čeněk

Malíř, grafik, ilustrátor, sochař, architekt, fotograf, esejista, studoval u profesora L. Bradáče a F. Tichého. Od roku 1969 působil ve Švýcarsku. Zastoupen v soukromých sbírkách i galeriích v Praze, Brně, Olomouci, Chebu, Ostravě, Lounech, Hradci Králové, Pardubicích, v Kunstmuseum Basel, Švýcarsko, Neue Galerie der Stadt Linz, Rakousko a dalších.

(20. 2. 1914 Praha - 18. 10. 1996 Dittingen, Švýcarsko)

 

       
TOP 241-260        

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE