201-220 www.aukcnidum.cz

 134. AUKCE OSTRAVA - 22.5.2022___NEDĚLE__11 hod  

 
201 202 203 204 205
206 207 208 209 210
211 212 213 214 215
216 217 218 219 220

100

201

 

Stříbrný Vladimír (1905-1970)

"Ležící setr"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole V. STŘÍBRNÝ, nedatováno, rámováno.

 

45,5 x 65,5 (56 x 76) cm

 

12 000 Kč

 

 

 

Stříbrný Vladimír

Malíř, narozen v Českých Budějovicích, studoval u Jakuba Obrovského a Vratislava Nechleby na AVU v Praze, člen Jednoty umělců výtvarných (JUV) v Praze, výborný český malíř figuralista, s oblibou maloval ženské tělo.

(7.10.1905 České Budějovice - 19.6.1970 Praha)

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

202

 

Berecz Július Ľudovít Eduard (1894-1951)

"Osada pod Kriváněm"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole J. BERECZ, nedatováno, rámováno.

 

53 x 70 (65,5 x 82,5) cm

 

4 600 Kč

 

 

 

Berecz Július Ľudovít Eduard

Slovenský malíř. Studoval na uměleckoprůmyslové škole v Budapešti u prof. Simaie Orbána. V roce 1924 byl na stujním pobytu v Itálii. V letech 1927-46 působil v Komárně.

(28. 10. 1894 Komárno - 7. 10. 1951 Budapešť)

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

203

 

Drha Josef (1912-2009)

"Zátiší s ovocem na selském stole"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole J. DRHA, datováno 1988, rámováno.

 

50 x 70 (61,5 x 81,5) cm

 

4 200 Kč

 

 

 

Drha Josef

malíř a grafik, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, dále soukromě u Wünsche a Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, ČFVU, SCA, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd., dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních, zastoupen mimo jiné v roce 1993 na výstavě Les Peintres Tcheques v Paříži, významný český malíř a přední malíř ostravského regionu.

(3. 3. 1912 Ostrava-Hulváky - 22. 12. 2009 Ostrava)

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

204

 

Keluc Jaroslav (1905-1994)

"Zátiší s pomeranči, broskvemi, jahodami a vosou"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole J. KELUC, datováno 1932, rám ozdobná štukovaná lišta, kousky štuky odpadlé.

 

55 x 60,5 (65 x 70,5) cm

 

2 000 Kč

 

 

 

Keluc Jaroslav

Malíř, soukromá studia, člen spolku výtvarných umělců Marold.

(24.7.1905 Prostějov - 2.6.1994 Šumperk)

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

205

 

Sedláček J.

"Dvorky za kostelem"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole SEDLÁČEK J, nedatováno. Vyřezávaný rám zlaté barvy.

 

50 x 40 (63,5 x 54) cm

 

5 000 Kč

 

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

206

 

Adámek Ferdinand (1896-1975)

"Koupání v tůňce"

 

olej na malířské desce, signováno vlevo dole ADÁMEK FERDINAND, datace nenalezena, může být krytá rámem. Komorní práce významného malíře ostravského regionu, původní autorský široký rám.

 

32 x 25,5 (45 x 38,5) cm

 

1 900 Kč

 

 

 

Adámek Ferdinand

Malíř, grafik, scénograf, malíř dekorací, studoval na UPŠ v Praze u Hofbauera, Špillara, Kysely, Wachsmanna, byl členem SVU Mánes, MSVU v Ostravě. Významný ostravský malíř, pro ostravskou radnici namaloval portréty čtyř bývalých starostů. Podílel se na výzdobách kostelů v Přerově, Místku a jinde, malíř známý z Mariánských Hor v Ostravě.

(24.2.1896 Praha - 20.7.1975 Ostrava)

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

207

 

Kotvald Ferdinand (1898-1980)

"Léto u rybníka na návsi"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole F. KOTVALD, nedatováno. Rámováno, v paspartě, pod sklem.

 

12,5 x 20,5 (29 x 37) cm

 

12 000 Kč

 

 

 

Kotvald Ferdinand

Malíř, herec a zpěvák, studia v Praze, Paříži, Neapoli, tvořil pod vlivem Gogha a Kokoschky, výstavy v Mánesu, Topičově saloně, člen skupiny NESDRUŽENÍ, UB Praha a dalších, zastoupen v řadě galerii, včetně Národní galerie, jeho obrazy kupovaly banky, žil a tvořil v Praze, účinkoval v řadě oper, od roku 1930 se věnoval výhradně malířství.

(24.5.1898 Vyškov- 23.8.1980 Praha)

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

208

 

Lacina

"V zámeckém parku"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole LACINA. Dekorativní práce kolem roku 1930. Původní rám.

 

56 x 75 (65 x 86) cm

 

7 000 Kč

 

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

209

 

Říha František (1910-1986)

"Osamělé nábřeží"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole FRANTIŠEK ŘÍHA, druhá polovina minulého století.

 

32 x 69,5 (37 x 74,5) cm

 

26 000 Kč

 

 

 

Říha František

Malíř, sochař, pedagog, studoval na katedře architektury ČVUT v Praze, později u Cyrila Boudy, Karla Lidického a Martina Salcmana na PedF UK. Působil jako středoškolský profesor, věnoval se malířské tvorbě, vystavoval s tvůrčí skupinou Radar.

(16. 9. 1910 Straškov-Vodochody, Litoměřice - 28. 7. 1986 Praha)

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

210

 

Barnet - Směšný Josef Václav (1907-1990)

"Praha - předjaří"

 

olej na sololitu, signováno J. V. BARNET 1.181, vzadu autorský štítek a rukou psané jméno autora, název díla, No1.181. Velký formát. Rámováno.

 

35 x 100 (45,5 x 111) cm

 

19 000 Kč

 

 

 

Barnet - Směšný Josef Václav

Směšný Josef

Malíř, kreslíř, restaurátor, vlastním jménem Směšný, narodil se v Bludově, studia na AVU Praha u Loukoty, Obrovského, Švabinského, v Paříži na École du Louvre u Františka Kupky, na radu Františka Tichého změnil později jméno na Barnet, člen Svazu výtvarných umělců, Skupiny pražské památkové péče, Jednoty výtvarných umělců, ČFVU, ve třicátých a čtyřicátých letech žil a tvořil v Paříži, po válce u nás, řada výstav, zastoupení v Národní galerii.

(3.7.1907 Bludov, Šumperk - 24.2.1990 Praha)

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

211

 

nesignováno

"Průmyslová Ostrava"

 

olej na dřevě - překližce, signum nenalezeno. Vzadu rukou psaný text "Milan Rusinský / Mor Ostrava / Rozhlas." První polovina minulého století. Omšelý rám.

 

45 x 55 (57 x 66,5) cm

 

2 600 Kč

 

 

Milan Rusinský (10. 2. 1909, Litovel - 8. 11. 1987, Ostrava) profesor, dramaturg, dramatik, spisovatel, beletrista, literární historik, autor rozhlasových her a vlastivědných prací, překladatel z bulharštiny, němčiny a polštiny. Od roku 1933 pracoval v ostravské redakci Československého rozhlasu. Prošel několika pracovními místy. Mimo jiné byl krátce archivářem a kronikářem propagačního oddělení Vítkovických železáren. Po celou dobu působil v kulturní sféře Ostravy a Ostravska. Spolu s malířem Janem Sládkem (nar. 1906) a Zdeňkem Vavříkem (nar. 1906, knihovník, překladatel, dramaturg, básník, redaktor) byli členy Klubu přátel moderní kultury Ostrava (zal. 1932). Spoluinicioval založení Slezského ústavu a Památníku Petra Bezruče v Opavě.

O Milanovi Rusinském více na www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=859

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

212

 

Sládek Jan Václav (1909-1992)

"Kvetoucí hloh - Hukvaldy"

 

olej na plátně lepeném na lepence, signováno vpravo dole J.V. SLÁDEK, kolem roku 1960. Vzadu autorský štítek s názvem "Kvetoucí hloh II" a razítko ČFVU. Rámováno.

 

50 x 70 (64 x 84) cm

 

6 400 Kč

 

 

 

Sládek Jan Václav

Malíř, grafik, spisovatel, pedagog, studium na UMPRUM v Praze u prof. Kysely, člen Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a SČVU, vystavoval s SVU Mánes, zastoupen v Národní galerii Praha. Významně je tento malíř spojen s Leošem Janáčkem, Janáčka neilustroval, ale komentoval, své práce vystavoval na muzikologických konferencích ve Vídni, Mnichově, Praze atd.. Vydal soubor pohlednic z Ostravska.

(21.2.1909 Hukvaldy - 8.10.1992 Ostrava)

 

 

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

213

 

Říhovský Karel (1926-2016)

"Květy poezie z Hošťálkovic"

 

olej -tempera na tvrzené malířské desce, signováno vlevo dole ŘÍHOVSKÝ, datováno 2006. Rámováno. Velký formát.

 

100 x 38 (102 x 39,5) cm

 

3 300 Kč

 

 

Získáno přímo z rodiny autora.

 

Říhovský Karel

Malíř, grafik, loutkář, scénograf, studoval na odborné škole knihařské v Uherském Hradišti a na ŠUŘ v Brně u Süssera, Langera, Tučného, člen SVUT Ostrava, věnoval se rovněž plakátové tvorbě a ilustraci, významný malíř, v roce 1997 vyšla monografie o tomto umělci, množství výstav. Podle návrhu Karla Říhovského byla realizována mozaika "Věda a praxe / Škola a věda" ve vstupní hale knihovny VŠB-TU Ostrava. Informace o tomto díle a některých dalších, realizovaných v architektuře, jsou uvedeny v databázi "Ostravské sochy" (http://www.ostravskesochy.cz/autor/103-Karel-Rihovsky).

(2.1.1926 Zbrašov, Teplice nad Bečvou - 16.4.2016)

 

 

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

214

 

Říhovský Karel (1926-2016)

"Bez naděje"

 

akryl, tempera, olej na malířském kartonu, signováno vpravo dole ŘÍHOVSKÝ, datováno 1994, vzadu štítek autora s názvem obrazu. Velký formát.

 

125,5 x 57 (132,5 x 64) cm

 

6 200 Kč

 

 

Získáno přímo z rodiny autora.

 

Říhovský Karel

Malíř, grafik, loutkář, scénograf, studoval na odborné škole knihařské v Uherském Hradišti a na ŠUŘ v Brně u Süssera, Langera, Tučného, člen SVUT Ostrava, věnoval se rovněž plakátové tvorbě a ilustraci, významný malíř, v roce 1997 vyšla monografie o tomto umělci, množství výstav.

(2.1.1926 Zbrašov, Teplice nad Bečvou - 16.4.2016)

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

215

 

Říhovský Karel (1926-2016)

"Ledňáček"

 

olejová tempera na kartonu, signováno vpravo dole ŘÍHOVSKÝ, datováno 1988, reprezentativní ručně řezaný dřevěný rám.

 

76 x 60,5 (89 x 73,5) cm

 

7 600 Kč

 

 

Získáno přímo z rodiny autora.

 

Říhovský Karel

Malíř, grafik, loutkář, scénograf, studoval na odborné škole knihařské v Uherském Hradišti a na ŠUŘ v Brně u Süssera, Langera, Tučného, člen SVUT Ostrava, věnoval se rovněž plakátové tvorbě a ilustraci, významný malíř, v roce 1997 vyšla monografie o tomto umělci, množství výstav.

(2.1.1926 Zbrašov, Teplice nad Bečvou - 16.4.2016)

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

216

 

Říhovský Karel (1926-2016)

"Památné stromy - Dub Ctibor"

 

olejová tempera na sololitu, signováno dvakrát, vlevo nahoře a vertikálně vlevo dole ŘÍHOVSLÝ, datováno 2008, vzadu autorský štítek s názvem obrazu.

 

94 x 50 (97 x 53) cm

 

3 300 Kč

 

 

Získáno přímo z rodiny autora

 

Říhovský Karel

Malíř, grafik, loutkář, scénograf, studoval na odborné škole knihařské v Uherském Hradišti a na ŠUŘ v Brně u Süssera, Langera, Tučného, člen SVUT Ostrava, věnoval se rovněž plakátové tvorbě a ilustraci, významný malíř, v roce 1997 vyšla monografie o tomto umělci, množství výstav.

(2.1.1926 Zbrašov, Teplice nad Bečvou - 16.4.2016)

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

217

 

Kvíčala J.

"Modrá symfonie"

 

olej - tempera na překližce, signováno J. KVÍČALA, druhá polovina minulého století.

 

50 x 39 (63 x 52) cm

 

6 400 Kč

 

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

218

 

Sabevová Lucie (1980-)

"Ženský akt zezadu v modrém"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole LUCIE SABEV_OVÁ, datováno 2021, vzadu razítko autorky, perem značka a znovu datace. Rámováno v úzké liště.

 

100 x 70 (104 x 74) cm

 

9 000 Kč

 

 

 

Sabevová Lucie

Ostravská výtvarnice, malířka, sochařka. Kresbami vyzdobila knihu veršů V bílém - autorka Blanka Fišerová, Ostrava, PPS Advertising, 2010. Spolu s Jiřím Spáčilem ilustrovala sbírku milostných básní Podej mi svou dlaň, autorka Dagmar Čížová, 2012. V roce 2018 vystavovala v Brightonu, Velká Británie, 2020 ve švýcarském Curychu, 2021 ve španělské Barceloně. V dubnu 2022 představila svá díla na komorní post covidové výstavě v ostravské galerii Art Hobby. V roce 2017 byla kurátorkou výstavy Obrazy, věnované tvorbě životního partnera Miroslava Sabeva, Slezskoostravská galerie [

Zdroj: https://moravskoslezsky.denik.cz/kultura_region/miroslav-sabev-bohem-a-nadany-autodidakt-20170316.html]. Příslušnost k rodnému městu vyjadřuje podpisem svých děl Sabev_OVA.

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

 

100

219

 

Smolák Andrej (1953-)

"Noc bez rozkoše"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole SMOLÁK, datováno 98 (1998), vzadu na blind rámu autorský štítek. Rámováno.

 

50 x 50 (68 x 68) cm

 

40 000 Kč

 

 

 

Smolák Andrej

Slovenský malíř. Dětství strávil na Východním Slovensku v obci Starina, okres Snina, která byla v letech 1983 - 1988 spolu s dalšími šesti rusínskými vesnicemi srovnána se zemí. Na jejich místě vznikla vodní nádrž Starina. Studoval výtvarnou výchovu a ruštinu na Filozofické fakultě, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Prešově. Absolvoval studijní pobyty v Německu, Švýcarsku, Holandsku, Krasnodaru, Tbilisi a dvouleté studium na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1994 založil Mezinárodní výtvarný festival, který každoročně probíhá ve Snině. Ve Snině zřídil v roce 2004 soukromou výtvarnou školu. Získal významná mezinárodní ocenění. Spektrum jeho aktivit je široké. Od roku 2004 trvale pracuje na realizaci celosvětového projektu Galerie Malovaný slovník - cílem projektu je nasbírat od významných osobností 40 075 malovaných obrázků velikosti 20 x 20 cm a vytvořit pomyslný obrazový řetěz okolo země.

(Nar. 10. 7. 1953 Humenné, Slovensko)

 

 

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

220

 

Smolák Andrej (1953-)

"Zvestovanie"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole SMOLÁK, datováno 98 (1998), vzadu na blind rámu autorský štítek. Rámováno.

 

50 x 50 (69 x 69) cm

 

42 000 Kč

 

 

 

Smolák Andrej

Slovenský malíř. Dětství strávil na Východním Slovensku v obci Starina, okres Snina, která byla v letech 1983 - 1988 spolu s dalšími šesti rusínskými vesnicemi srovnána se zemí. Na jejich místě vznikla vodní nádrž Starina. Studoval výtvarnou výchovu a ruštinu na Filozofické fakultě, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Prešově. Absolvoval studijní pobyty v Německu, Švýcarsku, Holandsku, Krasnodaru, Tbilisi a dvouleté studium na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1994 založil Mezinárodní výtvarný festival, který každoročně probíhá ve Snině. Ve Snině zřídil v roce 2004 soukromou výtvarnou školu. Získal významná mezinárodní ocenění. Spektrum jeho aktivit je široké. Od roku 2004 trvale pracuje na realizaci celosvětového projektu Galerie Malovaný slovník - cílem projektu je nasbírat od významných osobností 40 075 malovaných obrázků velikosti 20 x 20 cm a vytvořit pomyslný obrazový řetěz okolo země.

(Nar. 10. 7. 1953 Humenné, Slovensko)

 

 

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE