161-180 www.aukcnidum.cz

 134. AUKCE OSTRAVA - 22.5.2022___NEDĚLE__11 hod  

 
161 162 163 164 165
166 167 168 169 170
171 172 173 174 175
176 177 178 179 180

100

161

 

Gebhard

"Tmavovláska v kimonu"

 

olej na plátně, signum nenalezeno, vzadu na blind rámu rukou psanými tiskacími písmeny jméno GEBHARD a další text a čísla. První polovina minulého století. Rámováno. Patrné restaurátorské zásahy.

 

96 x 68 (114 x 86) cm

 

1 500 Kč

 

 

 
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

162

 

Drha Josef (1912-2009)

"Dva ženské akty"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole J. DRHA, datováno 1945. Rámováno v hlubším rámu.

 

24 x 39 (33,5 x 48,5) cm

 

5 800 Kč

 

 

 

Drha Josef

malíř a grafik, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, dále soukromě u Wünsche a Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, ČFVU, SCA, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd., dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních, zastoupen mimo jiné v roce 1993 na výstavě Les Peintres Tcheques v Paříži, významný český malíř a přední malíř ostravského regionu.

(3. 3. 1912 Ostrava-Hulváky - 22. 12. 2009 Ostrava)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

163

 

Bakla Emanuel (1878-1943)

"Topoly kolem řeky"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole E. BAKLA, první polovina minulého století. Rámováno.

 

52 x 72 (57 x 76) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Bakla Emanuel

Malíř, studoval na pražské akademii u Maxmiliána Pirnera a Václava Brožíka. Věnoval se krajinomalbě, maloval Prahu, pražské dominanty a pražská zákoutí. Často maloval na velká plátna pohledy na Karlův most. Převážně působil v Praze.

(11. 8. 1878, Praha - 17. 3. 1943, Praha)

TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

164

 

Farský K.

"Krajina se stromy"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole K. FARSKÝ, datováno 1952. Rámováno.

 

23 x 30 (34 x 41) cm

 

2 200 Kč

 

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

165

 

Lisavki S

"Dvě dívky na procházce"

 

olej-tempera na malířské lepence, signováno vpravo dole S LISAVKI, datace částečně krytá paspartou, 60. léta 20. století. Rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

Výřez 27,5 x 19 (51,5 x 40,5) cm

 

2 200 Kč

 

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

166

 

nesignováno

"Zátiší s kyticí v bílé váze a dvouramenným svícnem"

 

olej na malířské lepence, signum nenalezeno, 60. léta 20. století. Rámováno.

 

36 x 40,5 (44,5 x 49) cm

 

2 700 Kč

 

 

TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

167

 

neurčeno

"Zahradní květiny ve váze"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole, neurčeno, druhá polovina minulého století. Rámováno

 

59,5 x 55,5 (73 x 68,5) cm

 

3 200 Kč

 

 

TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

168

 

Otipka Jindřich (1921-1986)

"Kytice narcisů a macešek ve váze"

 

olej na malířském kartonu, signováno vlevo dole J. OTIPKA, nedatováno, rámováno.

 

32 x 26 (38,5 x 33) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Otipka Jindřich

Malíř, grafik, studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Jana Baucha a Emila Filly, v šedesátých letech se zabýval kubismem, v sedmdesátých letech se vrátil k realismu. Jeho pojetím a barevností jej lze zařadit do okruhu následovníků Václava Špály, zastoupen v řadě galerií.

(3.4.1921 Neplachovice - 8.4.1986 Ostrava)

TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

169

 

Stříbrný Vladimír (1905-1970)

"Zahrada s rozkvetlou slézovou růží"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole V. STŘÍBRNÝ, nedatováno. Ozdobný rám zlaté barvy.

 

41 x 32 (54 x 44,5) cm

 

10 000 Kč

 

 

 

Stříbrný Vladimír

Malíř, narozen v Českých Budějovicích, studoval u Jakuba Obrovského a Vratislava Nechleby na AVU v Praze, člen Jednoty umělců výtvarných (JUV) v Praze, výborný český malíř figuralista, s oblibou maloval ženské tělo.

(7.10.1905 České Budějovice - 19.6.1970 Praha)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

170

 

Krasický Marcel (1898-1968)

"Ze Záhoří"

 

olej na sololitu, signováno vlevo dole M. KRASICKÝ, vzadu zřejmě dřívějším majitelem vypsaný papírový štítek s názvem a rokem 1954. Vzadu také ex libris Ludmily Konečné s připsaným jménem autora M. Krasický a rokem 1932. Rámováno.

 

27,5 x 42 (42 x 56,5) cm

 

10 000 Kč

 

 

 

Krasický Marcel

Malíř žánrových námětů, grafik, studium na speciální malířské škole Truppeho v Brně a soukromě u Františka Hlavici, rovněž v Brně, studijní cesty Rakousko, Německo, Itálie, Balkán, působil v Kvasicích u Kroměříže, učil ve Sdružení umělců samouků v Brně, mezi sběrateli oblíbený autor.

(4. 9. 1898 Kvasice - 3. 11. 1968)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

171

 

Kamenický Josef Jiří (1910-1981)

"Ležící ženský akt"

 

olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole J. KAMENICKÝ, nedatováno. Ozdobný ručně řezaný rám zlaté barvy.

 

51,5 x 64,5 (69 x 82,5) cm

 

16 000 Kč

 

 

 

Kamenický Josef Jiří

A. Lískovec (pseudonym podle rodiště)

Malíř, fotograf, studoval na ŠUŘ dekorativní malbu a na AVU v Praze, byl členem Fotoskupiny pěti a střediska Purkyně, s tímto střediskem vystavoval své malby. V padesátých letech emigroval do Vídně, kde ale maloval převážně zátiší s květinami, často ve stylu holandského malíře 17. stol. Jana Brueghela. V emigraci často používal pseudonymy Josef Steiner, Reinold a Julius Horn (tak se jmenoval i jiný český malíř). V německy psaných zdrojích se občas vyskytuje jeho příjmení jako Kamenitzky.

(11.11.1910 Brno, Lískovec - 8.9.1981 Vídeň)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

172

 

Dostalík Josef (?-?)

"Ženský poloakt"

 

olej na kartonu, signováno vpravo nahoře J. DOSTALÍK, nedatováno. Rámováno.

 

63,5 x 48 (75,5 x 59,5) cm

 

6 400 Kč

 

 

 

Dostalík Josef

Olomoucký malíř. Vzadu na obraze nabízeném v aukci je pouze kusá zmínka o Sv. Kopečku u Olomouce (bydliště, ateliér?).

Na Sv. Kopečku budoval svou sbírku obrazů, nábytku, keramiky, slonoviny, stříbra a dalších uměleckých předmětů ThDr. Leopold Prečan (1866-1947). Sbírat začal v roce 1923, těžiště jeho sběratelské činnosti spadalo do 30. let. Jeho velmi významná sbírka byla od roku 1947 do poloviny 90. let ukrytá ve sklepení Arcibiskupského paláce v Olomouci. Některým okolnostem v souvislosti se sbírkou se věnuje Werner Bernatík v bakalářské práci "Olomoucký arcibiskup Leopold Prečan a starožitník Vladimír Seidl" (Univerzita Palackého v Olomouci, filozofická fakulta, katedra dějin umění, Olomouc 2018.) Zmiňuje Přečanův osobní deník jako - v době sestavování bakalářské práce – snad nejdůležitější dosud známý zdroj pro dokumentaci sbírky.

Informace "Ve vile na Kopečku se nacházely obrazy od Ondrúška, Barbariniho, Fr. Alta, Řehořka,

L´Allemanda, Jambora, Hellera, Schöna, Lolka, Zamazala, Dostalíka, grafické listy, barokní sekretáře a skříně." [bakalářská práce, str. 12] může znamenat, že Dostalík musel být již ve třicátých letech vyzrálým malířem, aby se jeho práce dostala do významné sbírky. Možná, že ve sbírce a speciálně v osobním deníku jsou ukryty i širší informace o malíři Josefovi Dostalíkovi.

 

     
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

100

173

 

Líbal František (1896-1974)

"Z Paříže - bukinisté na břehu Seiny"

 

olej na sololitu, signováno vlevo dole FR. LÍBAL, nedatováno. Pravděpodobně práce z období stipendijního pobytu v Paříži.

 

34 x 49 (38,5 x 53,5) cm

 

18 000 Kč

 

 

Bukinisté - stánkový prodej na břehu Seiny s tradicí od 17. století, od roku 1991 součást chráněného nábřeží Seiny, zapsaného do světového dědictví UNESCO. V současné době je prodej ohrožován internetovým prodejem zejména e-knih. Malebné prostředí stánkového prodeje na nábřeží Seiny bývalo často inspirací pro malíře. Jen František Tavík Šimon vytvořil grafické práce s bukinisty z nejrůznějších pohledů v letech 1904, 1905, 1907, atd., 1920, 1924, atd., 1930. Nedávno byl v prodeji jeho olej na plátně "Bukinisté u Seiny" z roku 1911.

 

Líbal František

Malíř, studia u Vlaho Bukovace a Maxmiliána Pirnera na pražské AVU. Od roku 1921 studoval na Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění) v Mnichově, v letech 1925 - 1926 byl na studijním pobytu v Paříži. Maloval katedrály v Kolíně nad Rýnem, Paříži, Remeši, absolvoval výstavy v zahraničí - Oslo, Kodaň, Vídeň, Bergen atd. Zastoupen v řadě českých galerií, významný český malíř - krajinář 20. století.

(7.8.1896 Veselí nad Lužnicí - 20.6.1974 Praha)

TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

174

 

Písecký Josef (1878-1954)

"U Jadranu - Šipanska Luka"

 

olej na tvrzeném kartonu, signováno vpravo dole J. PÍSECKÝ, nedatováno, vzadu uveden název zobrazeného místa. Tmavý rám profilovaný a příčně žebrovaný.

 

49,5 x 60 (66,5 x 77) cm

 

15 000 Kč

 

 

 

Písecký Josef

Písecký (Liška) Josef

Malíř, studium na Quastově soukromé škole v Písku, člen KVU Aleš, 1901-1908 působil v Pištěkově divadle v Praze. Časté souborné výstavy. Podnikal cesty na Jadran a do Itálie, maloval krajinu Táborska, Třeboňska, Šumavy, Krkonoš, Polabí, maloval pražská zákoutí.

(21.2.1878 Kroměříž - 14.4.1954 Praha)

 

     
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

175

 

Javůrek Milan (1924-1992)

"Rozkvetlé stromy u kostela - Pozdní jaro"

 

olej na dřevěné desce, signováno vlevo dole M. JAVŮREK, datováno 1948. Široký vyřezávaný rám zlaté barvy.

 

43 x 40 (59,5 x 57,5) cm

 

6 000 Kč

 

 

 

Javůrek Milan

Malíř v Ostravě, základy malířství získal u Jana Obšila a svého otce Cyrila Javůrka, později studoval u Josefa Lubojackého. Člen ČFVU. Věnoval se krajinářské tvorbě, maloval Ostravsko, Valašsko a Jesenicko, maloval i v Jugoslávii, Francii a Balt. Vystavoval se Sdružením výtvarných umělců Jaroněk. O jeho životě a díle vznikl v roce 1987 dokument v Čs. Televizi Ostrava

(8.6.1924 Ostrava - 24.4.1992)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

176

 

Treuchel Josef (1925-1990)

"Stromy podél úvozu"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole J TREUCHEL, nedatováno, vzadu na blind rámu název "Návrat". Velký formát.

 

60 x 119 (77 x 136) cm

 

14 000 Kč

 

 

Reprezentativní impresionistická práce s využitím barvy podkladu.

 

Treuchel Josef

Malíř, kreslíř, grafik, narozen v Kopřivnici, studium na SPŠ strojnické v Ostravě, následovala pražská akademie u Nejedlého, Pelce, Rady, samostatné výstavy v Praze, Havířově, Ostravě, Olomouci a v dalších městech, zastoupen v Galerii výtvarného umění v Ostravě, významný moravský malíř.

(6.10.1925 Kopřivnice - 2.11.1990 Kopřivnice)

 

     
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

177

 

Treuchel Josef (1925-1990)

"Slunečnice ve váze"

 

olej na plátně, signováno vertikálně vlevo dole TREUCHEL J, nedatováno, vzadu štítek autora s názvem obrazu "Slunečnice", reprezentativní práce. Velký formát.

 

96,5 x 81,5 (113 x 97,5) cm

 

19 000 Kč

 

 

 

Treuchel Josef

Malíř, kreslíř, grafik, narozen v Kopřivnici, studium na SPŠ strojnické v Ostravě, následovala pražská akademie u Nejedlého, Pelce, Rady, samostatné výstavy v Praze, Havířově, Ostravě, Olomouci a v dalších městech, zastoupen v Galerii výtvarného umění v Ostravě, významný moravský malíř.

(6.10.1925 Kopřivnice - 2.11.1990 Kopřivnice)

 

     
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

178

 

Treuchel Josef (1925-1990)

"Zátiší se slunečnicemi v keramické váze"

 

olej štětcem a špachtlí na tvrzené malířské desce, signováno vpravo dole TREUCHEL, datace nepřečtena.

 

70 x 50 (81 x 61) cm

 

4 500 Kč

 

 

Jedna z proslulých autorových variant slunečnicových zátiší.

 

Treuchel Josef

Malíř, kreslíř, grafik, narozen v Kopřivnici, studium na SPŠ strojnické v Ostravě, následovala pražská akademie u Nejedlého, Pelce, Rady, samostatné výstavy v Praze, Havířově, Ostravě, Olomouci a v dalších městech, zastoupen v Galerii výtvarného umění v Ostravě, významný moravský malíř.

(6.10.1925 Kopřivnice - 2.11.1990 Kopřivnice)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

179

 

Treuchel Josef (1925-1990)

"Slunečnice ve váze"

 

olej na malířské tvrzené desce, signováno svisle vpravo nahoře J. TREUCHEL, nedatováno, vzadu autorský štítek s názvem "Slunečnice II". Velká práce.

 

80 x 60 (95 x 75) cm

 

7 400 Kč

 

 

 

Treuchel Josef

Malíř, kreslíř, grafik, narozen v Kopřivnici, studium na SPŠ strojnické v Ostravě, následovala pražská akademie u Nejedlého, Pelce, Rady, samostatné výstavy v Praze, Havířově, Ostravě, Olomouci a v dalších městech, zastoupen v Galerii výtvarného umění v Ostravě, významný moravský malíř.

(6.10.1925 Kopřivnice - 2.11.1990 Kopřivnice)

 

     
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

180

 

Drha Josef (1912-2009)

"Zátiší s kyticí pivoněk ve váze, ovocem a pomerančem"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole J. DRHA, nedatováno.

 

69,5 x 72 (82,5 x 85) cm

 

12 000 Kč

 

 

 

Drha Josef

malíř a grafik, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, dále soukromě u Wünsche a Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, ČFVU, SCA, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd., dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních, zastoupen mimo jiné v roce 1993 na výstavě Les Peintres Tcheques v Paříži, významný český malíř a přední malíř ostravského regionu.

(3. 3. 1912 Ostrava-Hulváky - 22. 12. 2009 Ostrava)

TOP 161-180        

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE