121-140 www.aukcnidum.cz

 134. AUKCE OSTRAVA - 22.5.2022___NEDĚLE__11 hod  

 
121 122 123 124 125
126 127 128 129 130
131 132 133 134 135
136 137 138 139 140

100

121

 

Surůvka Jiří (1961-)

"Strůjci války"

 

počítačová koláž na řídkém plátně, na plátně přehnutém přes blind rám signováno SURŮVKA, datováno 1999, číslováno 1/6, nerámováno.

 

150 x 100 cm

 

46 000 Kč

 

 

Na sérii Strůjci války začal autor pracovat až v roce 1996 a dle jeho slov ji dokončil v roce 2020.

V Galerii hlavního města Prahy se nachází dílo pod označením "Strůjci války III" z roku 1999.

Pochází z rozsáhlé sbírky současného umění bývalé galeristky ze Severní Moravy.

 

Surůvka Jiří

Malíř, performer, multimediální umělec, pedagog. Studoval na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Na 49. bienále v Benátkách zastupoval s Ilonou Németh ve společném pavilonu Českou republiku a Slovensko. V roce 1997 obdržel Zvláštní cenu poroty I. Zlínského salonu. Spolu s Petrem Lysáčkem a Františkem Kowolowskim člen skupiny "František Lozinski." Spoluzakladatel mezinárodního festivalu performance "Malamut" (1994) či kabaretu "Návrat mistrů zábavy" (1998). V letech 1988-1992 člen skupiny "Přirození." Ve dnech 1.7.2010 - 1.9.2010 se zúčastnil kolektivní výstavy "Přirození po dvaceti letech." Zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, KGVU ve Zlíně, GVU v Ostravě, Galerie F. Jeneweina v Kutné Hoře a v dalších galeriích u nás i v cizině, účastník řady domácích a zahraničních výstav. Vyučuje na Fakultě umění Ostravské univerzity.

(Nar. 24. 9. 1961, Ostrava)

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

122

 

Surůvka Jiří (1961-)

"Strůjci války. Hruška - Houslista"

 

počítačová koláž na řídkém plátně, na plátně přehnutém přes blind rám signováno SURŮVKA, datováno 1999, číslováno 1/6, nerámováno.

 

150 x 100 cm

 

46 000 Kč

 

 

Na sérii Strůjci války začal autor pracovat až v roce 1996 a dle jeho slov ji dokončil v roce 2020.

V Galerii hlavního města Prahy se nachází dílo pod označením "Strůjci války II" z roku 1999.

Pochází z rozsáhlé sbírky současného umění bývalé galeristky ze Severní Moravy.

 

Surůvka Jiří

Malíř, performer, multimediální umělec, pedagog. Studoval na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Na 49. bienále v Benátkách zastupoval s Ilonou Németh ve společném pavilonu Českou republiku a Slovensko. V roce 1997 obdržel Zvláštní cenu poroty I. Zlínského salonu. Spolu s Petrem Lysáčkem a Františkem Kowolowskim člen skupiny "František Lozinski." Spoluzakladatel mezinárodního festivalu performance "Malamut" (1994) či kabaretu "Návrat mistrů zábavy" (1998). V letech 1988-1992 člen skupiny "Přirození." Ve dnech 1.7.2010 - 1.9.2010 se zúčastnil kolektivní výstavy "Přirození po dvaceti letech." Zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, KGVU ve Zlíně, GVU v Ostravě, Galerie F. Jeneweina v Kutné Hoře a v dalších galeriích u nás i v cizině, účastník řady domácích a zahraničních výstav. Vyučuje na Fakultě umění Ostravské univerzity.

(Nar. 24. 9. 1961, Ostrava)

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

123

 

Surůvka Jiří (1961-)

"Kriegbose" (Válečné zlo)

 

akryl na plátně, vzadu uveden název, signováno J. SURŮVKA, datováno 1996. Rámováno v hladké úzké liště. Motiv ze série "Strůjci války" digitálně zpracované v roce 1999.

 

69,5 x 99,5 (71 x 101) cm

 

15 000 Kč

 

 

Na sérii Strůjci války začal autor pracovat až v roce 1996 a dle jeho slov ji dokončil v roce 2020.

V Galerii hlavního města Prahy se nachází digitální varianta označená "Strůjci války I" z roku 1999.

Pochází z rozsáhlé sbírky současného umění bývalé galeristky ze Severní Moravy.

 

Surůvka Jiří

Malíř, performer, multimediální umělec, pedagog. Studoval na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Na 49. bienále v Benátkách zastupoval s Ilonou Németh ve společném pavilonu Českou republiku a Slovensko. V roce 1997 obdržel Zvláštní cenu poroty I. Zlínského salonu. Spolu s Petrem Lysáčkem a Františkem Kowolowskim člen skupiny "František Lozinski." Spoluzakladatel mezinárodního festivalu performance "Malamut" (1994) či kabaretu "Návrat mistrů zábavy" (1998). V letech 1988-1992 člen skupiny "Přirození." Ve dnech 1.7.2010 - 1.9.2010 se zúčastnil kolektivní výstavy "Přirození po dvaceti letech." Zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, KGVU ve Zlíně, GVU v Ostravě, Galerie F. Jeneweina v Kutné Hoře a v dalších galeriích u nás i v cizině, účastník řady domácích a zahraničních výstav. Vyučuje na Fakultě umění Ostravské univerzity.

(Nar. 24. 9. 1961, Ostrava)

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

124

 

Surůvka Jiří (1961-)

"Dlouhovlasá - Odpočinek"

 

akryl na plátně, signováno vlevo dole SURŮVKA, datováno 1998.

 

45 x 65 (47,5 x 67) cm

 

12 000 Kč

 

 

Pochází z rozsáhlé sbírky současného umění bývalé galeristky ze Severní Moravy.

 

Surůvka Jiří

Malíř, performer, multimediální umělec, pedagog. Studoval na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Na 49. bienále v Benátkách zastupoval s Ilonou Németh ve společném pavilonu Českou republiku a Slovensko. V roce 1997 obdržel Zvláštní cenu poroty I. Zlínského salonu. Spolu s Petrem Lysáčkem a Františkem Kowolowskim člen skupiny "František Lozinski." Spoluzakladatel mezinárodního festivalu performance "Malamut" (1994) či kabaretu "Návrat mistrů zábavy" (1998). V letech 1988-1992 člen skupiny "Přirození." Ve dnech 1.7.2010 - 1.9.2010 se zúčastnil kolektivní výstavy "Přirození po dvaceti letech." Zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, KGVU ve Zlíně, GVU v Ostravě, Galerie F. Jeneweina v Kutné Hoře a v dalších galeriích u nás i v cizině, účastník řady domácích a zahraničních výstav. Vyučuje na Fakultě umění Ostravské univerzity.

(Nar. 24. 9. 1961, Ostrava)

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

125

 

Merta Vladimír (1957-)

"Menza"

 

olej na plátně, vzadu na plátně uveden název díla a signatura V. MERTA a na blind rámu datace 1981, nerámováno.

 

121 x 91 cm

 

85 000 Kč

 

 

Práce z období autorových vysokoškolských studií v Praze.

Pochází z rozsáhlé sbírky současného umění bývalé galeristky ze Severní Moravy.

 

Merta Vladimír

Malíř, sochař, pedagog, akademický malíř, docent. Studium na Středním odborném učilišti ve Frýdku Místku u malíře Jaroslava Homolky (nar. 1939), Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti u malíře Františka Nikla (1935-2005) a na Akademii výtvarných umění u malíře Oldřicha Oplta (1919-2001). Na Vysokém učení technickém, Fakultě výtvarných umění, Brno vedl ateliér Environment. Od roku 2011 působí na Západočeské univerzitě v Plzni a to na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara (pův. Ústav umění a designu). Žije v Praze.

(Nar. 16. 5. 1957, Frýdek-Místek)

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

126

 

Hudeček Aleš (1973-)

"Otevřená obloha"

 

akryl na plátně, signováno vzadu vpravo dole na přehnutém plátně ALEŠ HUDEČEK, datováno 2011, nerámováno.

 

120 x 85,5 cm

 

18 000 Kč

 

 

Pochází z rozsáhlé sbírky současného umění bývalé galeristky ze Severní Moravy.

 

Hudeček Aleš

Malíř, pedagog. Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti u Jana Gajdoše (nar. 1941, grafik, sklář), Jana Pospíšila (nar. 1952, malíř), Jaroslava Maliny (1937-2016, malíř, scénograf), vysokoškolská studia absolvoval na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity u Daniela Balabána (nar. 1957, malíř, fotograf). Zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, Domu umění v Ostravě, Muzea umění v Olomouci. Vedoucí oboru vzdělání Užitá malba na Střední umělecké škole v Ostravě.

(Nar. 31. 5. 1973 Uherské Hradiště)

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

127

 

Benda Zdeněk Janošec (1960-)

"Svatý Jan Nepomucký"

 

malba na sololitu, signováno na zadní straně Z. JANOŠEC BENDA, datováno 2013, rám je vytvarován z polyuretanové pěny.

 

60 x 60 (77 x 77) cm

 

9 000 Kč

 

 

Pochází z rozsáhlé sbírky současného umění bývalé galeristky ze Severní Moravy.

 

Benda Zdeněk

Zdeněk Janošec Benda

Malíř, ilustrátor, autodidakt. Vyučený valcíř, na střední škole v Ostravě - Přívoz získal základy umělecké propagace. Spolu s Danielem Balabánem, Jiřím Surůvkou a dalšími byl zakládající člen skupiny Přirození. V roce 2010 se zúčastnil výstavy "Přirození po dvaceti letech." V roce 2016 se v Ostravě uskutečnila výstava jeho obrazů "Slasti malby." Díla vytvořená v letech 1986–1990 byla vystavena v Galerii výtvarného umění v Ostravě pod názvem "Naše rodina." Pracuje v Divadle loutek Ostrava jako řezbář. Jeho díla jsou na trhu poměrně vzácná.

(Nar. 28. 8. 1905 Frýdek-Místek)

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

128

 

Szanyiová Hudečková Katarína (1974-)

"Roj"

 

akryl na plátně, vzadu dole uveden název, signatura K. SZANYIOVÁ a datace 1999 JÚN (ČERVEN), nerámováno.

 

120 x 84,5 cm

 

10 000 Kč

 

 

Pochází z rozsáhlé sbírky současného umění bývalé galeristky ze Severní Moravy.

 

Szanyiová Hudečková Katarína

Slovenská intermediální umělkyně, malířka. Studium na Střední uměleckoprůmyslové škole v Košicích a na Ostravské univerzitě a to intermediální tvorbu u Petra Lysáčka a malířství u Daniela Balabána. Výstavy na nejrůznějších místech v Česku a na Moravě. Členka skupiny VY3. Žije a tvoří v Ostravě. Pedagogicky působí na Střední umělecké škole v Ostravě, obor Užitá malba.

(Nar. 20. 3. 1974 Košice)

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

129

 

Szanyiová Hudečková Katarína (1974-)

"Krakatoit"

 

akryl na plátně, vzadu dole uveden název, signatura K. SZANYIOVÁ a datace SRPEN 1998, nerámováno.

 

33 x 42 cm

 

2 500 Kč

 

 

Pochází z rozsáhlé sbírky současného umění bývalé galeristky ze Severní Moravy.

 

Szanyiová Hudečková Katarína

Slovenská intermediální umělkyně, malířka. Studium na Střední uměleckoprůmyslové škole v Košicích a na Ostravské univerzitě a to intermediální tvorbu u Petra Lysáčka a malířství u Daniela Balabána. Výstavy na nejrůznějších místech v Česku a na Moravě. Členka skupiny VY3. Žije a tvoří v Ostravě. Pedagogicky působí na Střední umělecké škole v Ostravě, obor Užitá malba.

(Nar. 20. 3. 1974 Košice)

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

130

 

Szanyiová Hudečková Katarína (1974-)

"Hřeben"

 

akryl na plátně, vzadu uveden název, signatura SZANYIOVÁ a datace září 1998, nerámováno.

 

28,5 x 31,5 cm

 

2 500 Kč

 

 

Pochází z rozsáhlé sbírky současného umění bývalé galeristky ze Severní Moravy.

 

Szanyiová Hudečková Katarína

Slovenská intermediální umělkyně, malířka. Studium na Střední uměleckoprůmyslové škole v Košicích a na Ostravské univerzitě a to intermediální tvorbu u Petra Lysáčka a malířství u Daniela Balabána. Výstavy na nejrůznějších místech v Česku a na Moravě. Členka skupiny VY3. Žije a tvoří v Ostravě. Pedagogicky působí na Střední umělecké škole v Ostravě, obor Užitá malba.

(Nar. 20. 3. 1974 Košice)

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

131

 

 

Szotkowski Aleš (1971-)

"Párek s hořčicí a chlebem"

 

pankvork (punkwork) - výšivka aplikovaná na strojově tkané textilii (část přehozu), nesignováno, nerámováno.

 

55,5 x 38,5 cm

 

2 200 Kč

 

 

Pochází z rozsáhlé sbírky současného umění bývalé galeristky ze Severní Moravy.

 

Szotkowski Aleš

Výtvarník, malíř, pedagog žijící v Českém Těšíně. Člen SOV (Spolek olomouckých výtvarníků), člen "Romantického sdružení Roman" spolu s Michalem Navrátilem (nar. 1971, malíř)a Pavlem Preisnerem (nar. 1970, básník, ilustrátor). Studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, katedra výtvarné výchovy. Vystavoval v Galerii Jiřího Jílka v Šumperku, v galerii Půda v Českém Těšíně. Vystavoval také soubor děl s výšivkami, pro která vytvořil speciální název pankvork. Inspiraci k technice pankvork získal z učení Pathwork zaměřeném na nabytí praktické duchovní moudrosti.

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

132

 

 

Szotkowski Aleš (1971-)

"Ležící ženský akt"

 

pankvork (punkwork) - výšivka aplikovaná na strojově tkané textilii, nesignováno, nerámováno.

 

20 x 30 cm

 

1 500 Kč

 

 

Pochází z rozsáhlé sbírky současného umění bývalé galeristky ze Severní Moravy.

 

Szotkowski Aleš

Výtvarník, malíř, pedagog žijící v Českém Těšíně. Člen SOV (Spolek olomouckých výtvarníků), člen "Romantického sdružení Roman" spolu s Michalem Navrátilem (nar. 1971, malíř)a Pavlem Preisnerem (nar. 1970, básník, ilustrátor). Studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, katedra výtvarné výchovy. Vystavoval v Galerii Jiřího Jílka v Šumperku, v galerii Půda v Českém Těšíně. Vystavoval také soubor děl s výšivkami, pro která vytvořil speciální název pankvork. Inspiraci k technice pankvork získal z učení Pathwork zaměřeném na nabytí praktické duchovní moudrosti.

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

133

 

Homolka Jaroslav (1939-)

"Přece kvete"

 

olej na sololitu, signováno vpravo uprostřed J. HOMOLKA, datováno 1978. Vzadu rukou psaná adresa autora a bližší určení OSTRAVSKO 1985.

 

64 x 89,5 (67 x 92) cm

 

5 000 Kč

 

 

Pochází z rozsáhlé sbírky současného umění bývalé galeristky ze Severní Moravy.

 

Homolka Jaroslav

Malíř, grafik, ilustrátor, studia na FF UP na katedře výtvarné výchovy v Olomouci u Aloise Kučery, Vladimíra Navrátila a Aljo Berana. Náměty k tvorbě čerpal z jižních Čech, Příbramska, Šumavy, Beskyd. Působil jako výtvarný pedagog a ředitel na Středním odborném učilišti ve Frýdku-Místku, mezi jeho žáky patřil Vladimír Merta. V roce 2014 výstava "Putování krajinou" na Soláni. V roce 2020 v Zámecké galerii ve Frýdku - Místku rozsáhlá výstava cca 300 děl, průřez jeho šedesátileté tvorby.

(Nar. 18. 5. 1939 Příbram)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

134

 

Kroča Antonín (1947-)

"Krajina pod hradem Hukvaldy"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole KROČA, nedatováno, rámováno v černé profilované liště, černá barva místy odřená.

 

55 x 84,5 (67,5 x 98) cm

 

6 000 Kč

 

 

Pochází z rozsáhlé sbírky současného umění bývalé galeristky ze Severní Moravy.

 

Kroča Antonín

Malíř, studia na SUPŠ v Uherském Hradišti u Karla Hofmana, Jana Blažka, dále na AVU v Praze u profesorů Smetany a Johna, člen SVU Mánes, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie Praha.

(21.10.1947 Dolní Sklenov, Hukvaldy, okr. Frýdek-Místek)

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

135

 

Kroča Antonín (1947-)

"Kytice"

 

olej na sololitu, signováno vlevo dole KROČA, nedatováno, rámováno v úzké bílé profilované liště..

 

94 x 61 (100,5 x 66,5) cm

 

7 000 Kč

 

 

Pochází z rozsáhlé sbírky současného umění bývalé galeristky ze Severní Moravy.

 

Kroča Antonín

Malíř, studia na SUPŠ v Uherském Hradišti u Karla Hofmana, Jana Blažka, dále na AVU v Praze u profesorů Smetany a Johna, člen SVU Mánes, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie Praha.

(21.10.1947 Dolní Sklenov, Hukvaldy, okr. Frýdek-Místek)

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

136

 

Kroča Antonín (1947-)

"Ženský poloakt"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole KROČA, datováno 16.10.2001, rámováno v úzké bílé profilované liště.

 

96 x 60 (103 x 67) cm

 

8 000 Kč

 

 

Pochází z rozsáhlé sbírky současného umění bývalé galeristky ze Severní Moravy.

 

Kroča Antonín

Malíř, studia na SUPŠ v Uherském Hradišti u Karla Hofmana, Jana Blažka, dále na AVU v Praze u profesorů Smetany a Johna, člen SVU Mánes, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie Praha.

(21.10.1947 Dolní Sklenov, Hukvaldy, okr. Frýdek-Místek)

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

137

 

Hudeček František (1909-1990)

"Mlhovina"

 

kombinovaná technika/papír, signováno vlevo nahoře FR. HUDEČEK, datováno 1967, paspartováno, zaskleno, rámováno.

 

Rozměr ve výřezu 20 x 29 cm (35 x 43,5) cm

 

4 500 Kč

 

 

Hudeček František

Malíř, grafik, kreslíř, navrhoval rovněž poštovní známky, studoval na UPŠ v Praze u Františka Kysely, později na pražské akademii u Willi Nowaka. Od roku 1936 se účastnil Zlínských salonů, od roku 1941 vystavoval s Uměleckou besedou a od roku 1961 s tvůrčí skupinou Radar. Člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG Hollar, Konfrontace a dalších. Zastoupen v řadě galerií u nás i v Evropě, široké zastoupení v Národní galerii Praha. Významný český malíř 20. století

(7. 4. 1909 Němčice, Kroměříž - 13. 5. 1990 Praha)

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

138

 

Srník Oldřich (1929-)

"Žhavé slunce"

 

tepaná mosaz, signováno vpravo dole Srník O. 80, vzadu autorský papírový štítek.

 

42,5 x 59,5 (45 x 62) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Srník Oldřich

Karikaturista, kreslíř, tvůrce smaltů. Věnoval se nejprve kresbě, pak mědirytinám a karikaturám. Tvořil cykly klaunů, celoživotním tématem byl vesmír. Vytvářel kombinované rytiny a reliéfy z mosazi a mědi. Zastoupen ve sbírkách Kennedyho vesmírného střediska na Floridě. Je autorem kamenného náhrobku s měděnou deskou pro hudebního skladatele a režiséra hudebních pořadů v Československé televizi Gustava Křivinky ( Ústř. hřbitov V Brně, po roce 1990.)

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

 

100

139

 

Srník Oldřich (1929-)

"Kosmická observatoř"

 

tepaná mosaz, signováno vlevo dole Srník O. 80, vzadu autorský papírový štítek. Na zadní straně rukou věnováni: " Mili k narozeninám věnuje Oldřich Srník v Brně dne 28.2.1986 doplněné kresbičkou klečícího muže s květinou.

 

59 x 42,5 (62 x 45)

 

3 500 Kč

 

 

-

Srník Oldřich

Karikaturista, kreslíř, tvůrce smaltů. Věnoval se nejprve kresbě, pak mědirytinám a karikaturám. Tvořil cykly klaunů, celoživotním tématem byl vesmír. Vytvářel kombinované rytiny a reliéfy z mosazi a mědi. Zastoupen ve sbírkách Kennedyho vesmírného střediska na Floridě. Je autorem kamenného náhrobku s měděnou deskou pro hudebního skladatele a režiséra hudebních pořadů v Československé televizi Gustava Křivinky ( Ústř. hřbitov V Brně, po roce 1990.)

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

 

100

140

 

Srník Oldřich (1929-)

"Město ETA URU"

 

tepaná mosaz, signováno vlevo dole Srník O. 66-67, vzadu autorský papírový štítek.

 

98 x 48 (100,5 x 50,5)

 

4 500 Kč

 

 

 

Srník Oldřich

Karikaturista, kreslíř, tvůrce smaltů. Věnoval se nejprve kresbě, pak mědirytinám a karikaturám. Tvořil cykly klaunů, celoživotním tématem byl vesmír. Vytvářel kombinované rytiny a reliéfy z mosazi a mědi. Zastoupen ve sbírkách Kennedyho vesmírného střediska na Floridě. Je autorem kamenného náhrobku s měděnou deskou pro hudebního skladatele a režiséra hudebních pořadů v Československé televizi Gustava Křivinky ( Ústř. hřbitov V Brně, po roce 1990.)

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE