081-100 www.aukcnidum.cz

 134. AUKCE OSTRAVA - 22.5.2022___NEDĚLE__11 hod  

 
81 82 83 84 85
86 87 88 89 90
91 92 93 94 95
96 97 98 99 100

100

81

 

Minařík Jan Bedřich (1862-1937)

"Velká lesní scenérie s potokem a balvany"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole J. MINAŘÍK, datováno 1925. Drobná poškození malby. Rámováno pouze v úzké rámové liště.

 

124 x 100 (126 x 102) cm

 

95 000 Kč

 

 

Práce Mařákovy krajinářské školy s kultovním tématem - INTERIÉR LESA. Minaříkovi se toto téma několikrát mimořádně vydařilo, což dokazuje i námi nabízený obraz, kompozicí, světlem v lese i barevností se řadí mezi ty nejlepší.

Obrazu by slušel ručně řezaný široký rám, který by z velkého obrazu udělal impozantní dílo.

 

Minařík Jan B.

Minařík Jan Bedřich

Spisovatel, básník, grafik, malíř krajinář, studium na UPŠ Praha u Františka Ženíška a na AVU Praha u Julia Mařáka a Maxmiliána Pirnera, excelentní představitel Mařákovy krajinářské školy, 1907 tvořil se Slavíčkem v Paříži, zastoupen v řadě evropských galerií, včetně Národní galerie v Praze, sběratelsky velmi ceněný a hledaný autor, v roce 1938 byla v Praze uspořádaná posmrtná výstava s jeho 159 obrazy.

(15.12.1862 Praha - 26.5.1937 Praha)

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

82

 

nesignováno

"Koňský povoz s plachtou v podzimním lese"

 

kombinovaná technika - pastel, kvaš, signum nenalezeno, první třetina minulého století. Práce inspirovaná Slavíčkovým "Na podzim v mlze." Rám francouzského typu.

 

50 x 63,5 (67 x 81) cm

 

9 600 Kč

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

83

 

Zbraslavský E.Z - Zábrž (1906-?)

"Česká krajina pod Troskami"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo dole E.Z. ZBRASLAVSKÝ, datováno 1948. Nádherná krajinářská práce. Luxusní široký rám.

 

50 x 64,5 (68,5 x 82,5) cm

 

26 000 Kč

 

 

 

Zbraslavský E.Z - Zábrž

malíř, studia na uměleckoprůmyslové škole v Berlíně a malířské akademii tamtéž, souborně vystavoval v Brně, Ostravě, Opavě a Hradci Králové, pracoval rovněž pod jménem Zábrž

(nar. 7.8.1906 Žďár nad Sázavou)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

84

 

neurčeno

"Romantická krajina s postavami na břehu řeky"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole, nepřečteno, kolem roku 1880. Drobná poškození malby, zachovalý rám zlaté barvy klasicistního typu.

 

41 x 50 (58 x 72,5) cm

 

13 500 Kč

 

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

85

 

Janoušek Josef

"Praha - Nový Svět pod sněhem"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole JANOUŠEK JOS, datováno 1950, luxusní práce v kvalitním původním rámu.

 

62 x 81 (80 x 100) cm

 

28 000 Kč

 

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

86

 

Dvorský Bohumír (1902-1976)

"Letní krajina"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole BOH DVORSKÝ. Na jednom místě schází malý kousek malby.

 

60 x 100 (77,5 x 116) cm

 

12 000 Kč

 

 

 

Dvorský Bohumír

Malíř, kreslíř, grafik, soukromá studia u Otty Molitora, dále pražská akademie u Nejedlého, člen Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, Skupiny olomouckých výtvarníků, Skupiny výtvarných umělců Moravské Ostravy, KVU Aleš v Brně, Svazu českých výtvarných umělců, výstavy po celé republice, dále Benátky, Rio de Janeiro, Helsinky, Stockholm, Peking, Šanghaj, Moskva atd., zasloužilý umělec, národní umělec.

(21.10.1902 Paskov, okres Frýdek-Místek - 11.1.1976 Svatý Kopeček, Olomouc)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

87

 

Šustek Karel (1912-?)

"Panoráma Hradčan od Vltavy"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole ŠUSTEK. Rámováno.

 

55 x 85 (68 x 98,5) cm

 

6 400 Kč

 

 

 

Šustek Karel

malíř v Praze, soukromá studia u Gustava Risnera v Zábřehu, Královská belgická malířská akademie v Antverpách, dále opět soukromé studium u malíře Račiče v Záhřebu a Vágnera v Nišské škole

(nar. 18.3.1912 Pitín u Uherského Brodu)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

88

 

Bernard J.

"Na kraji vesnice"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo dole BERNARD J, první polovina minulého století. Široký rám zlaté barvy.

 

31,5 x 44 (44 x 56,5) cm

 

4 600 Kč

 

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

89

 

Vochoč Jan (1865-1920)

"Malířův ateliér v Paříži"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole JAN VOCHOČ, datováno PARIS 1905. Na rok 1905 moderní a průkopnický způsob malby.

 

54,5 x 46 (72 x 63,5) cm

 

28 000 Kč

 

 

 

Vochoč Jan

Malíř podobizen, krajin a žánrových námětů, narodil se v Hrdlořezech, zemřel v Praze, studia na pražské akademii, dále na akademii v Mnichově u Gysise a Hertericha, významnými pro jeho tvorbu byly pobyty v Bulharsku a v Paříži, v Mnichově žil a tvořil jedenáct let, po roce 1902 působil v Paříži, kde přilnul ke způsobu malby Claude Moneta, tvořil i ve stylu pointilismu, v Praze se specializoval na zachycení Malé Strany a Hradčan

(23.3.1865 Hrdlořezy - 20.3.1920 Praha)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

90

 

Kadula Josef (1920-1985)

"Sedící žena v pruhované sukni"

 

olejová tempera na papíře, signováno vpravo dole J. KADULA, datace čtena 1968. Dle majitelky byla modelem autorova žena Majka.

 

68 x 46 (80 x 58,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

Nová adjustace by obrazu výrazně pomohla.

 

Kadula Josef

Skladatel, hudebník, grafik, malíř, studoval na SUPŠ v Brně u profesora E. Hrbka, F. Süssera a souběžně na FF UJEP u A. Kutala a V. Richtera dějiny umění, člen SČVU. Věnoval se užité grafice a malbě, plakátové tvorbě. V krajinomalbě zpočátku používal zjednodušené kubistické tvary.

(31. 12. 1920 Ostrava - 28. 9. 1985 Brno)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

91

 

Urban Martin (1951-1993)

"Setkání"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole M. URBAN, datováno 1984, vzadu dedikace z roku 1992. Rámováno v hladké tmavé liště.

 

65 x 80 (69 x 84) cm

 

8 800 Kč

 

 

 

Urban Martin

Restaurátor, sochař, malíř, grafik, studoval sochařství, později freskovou a figurální malbu u Arnošta Paderlíka na AVU v Praze. Věnoval se restaurování dekorativních maleb a sgrafit, volné sochařské tvorbě, monumentální figurální malbě, volné grafice, ilustraci a realizacím pro architekturu, v roce 1999 měl posmrtnou samostatnou výstavu v divadle Disk.

(11. 1. 1951, Praha - 4. 10. 1993 Husinec)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

92

 

Králík František (1936-2021)

"Surrealistický námět"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole KRÁLÍK, datováno 1970. Práce z autorova surrealistického tvůrčího období.

 

70 x 60 (73 x 63) cm

 

22 000 Kč

 

 

 

Králík František

Malíř, muzejník. Studoval na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Praze. Po nuceném odchodu ze školy prošel řadou občanských zaměstnání, v 60. a 70. letech působil jako externí výtvarník, provozoval také svobodné povolání. V letech 1976 - 1990 byl odborným pracovníkem Národní galerie v Praze, od 1992-2000 ředitelem Melicharova vlastivědného muzea v Unhošti. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let byl členem surrealistické skupiny kolem Vratislava Effembergera, věnoval se abstrakci, přiklonil se také k informelu. Vlivem politického dění po okupaci 1968 surrealismus v polovině sedmdesátých let opustil a vrátil se k realistické tvorbě figurální i krajinářské.

(23. 6. 1936 Brno - 28. 12. 2021)

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

93

 

Charwot Břetislav (1956-)

"Malá slavnost"

 

olej na plátně, signováno monogramem, datováno 1979, vzadu název obrazu. Zajímavá ukázka práce moderního malířství druhé poloviny minulého století.

 

60,5 x 55,5 (66,5 x 61,5) cm

 

16 000 Kč

 

 

 

Charwot Břetislav

Malíř, grafik, studoval v ateliéru profesora V. Bláhy na SUPŠ v Praze, věnuje se malbě a grafice, kombinuje techniky.

(Nar. 7.5. 1956 Karviná)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

94

 

Štětkář Karel (1918-1999)

"Ležící ženský akt"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole monogramem KŠ (Karel Štětkář), druhá polovina minulého století.

 

55 x 80 (64 x 90) cm

 

13 000 Kč

 

 

 

Štětkář Karel

Malíř, grafik, pedagog, studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Antonína Pelce, člen Lege Artis, řada výstav. Člen Českého fondu výtvarných umění (ČFVU) a Unie výtvarných umělců Ostrava.

(10.2.1918 Ostrava - 8.8.1999 Ostrava)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

95

 

Vakulenko Sergej

"Růžová postava ve víru událostí"

 

olej na plátně, na zadní straně špatné čitelný text, zřejmě název obrazu, jméno autora a datace SERGEJ VAKULENKO 1994.

 

50,5 x 50 cm

 

9 000 Kč

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

96

 

Bayer Ctibor (1925-2012)

"Stojící dívčí akt"

 

velký olej na sololitu, signováno vpravo dole BAYER, výrazně moderní pojetí malby.

 

117 x 83 (130 x 97) cm

 

25 000 Kč

 

 

 

Bayer Ctibor

Borek Bayer

Malíř, grafik, sochař, studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole (Škole uměleckých řemesel) v Brně u Jana Bruknera a Emanuela Ranného a na Vysokém učení technickém v Brně. Původně pracoval ve Vojenských stavbách Brno, později byl na volné noze. Byl člen ČFVU, Sokola Kyjov, Úlehlova souboru písní a tanců. Používal malířské techniky akvarelu, tempery, oleje i akrylu, v sochařství pracoval mimo jiné s umělým kamenem, který vynalezl a pojmenoval Bayerit.

(20. 7. 1925 Kyjov - 7. 12. 2012 Brno)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

97

 

"Vize"

 

mimořádně velký olej na plátně, nesignováno, nedatováno, místy drobná poškození malby - vzadu podlepeno.

 

93,5 x 150 (101,5 x 158) cm

 

36 000 Kč

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

98

 

Munzar J.

"Dívka"

 

kombinovaná technika na plátně - olej, vrstvené barvy, provázky atd. Signováno svisle vpravo dole J. MUNZAR, datováno 1973.

 

128,5 x 68,5 (134 x 74) cm

 

68 000 Kč

 

 

Nesmírně pracné a složité. Lze řadit do informelu s přechodem na novou vlnu surrealismu, jedna z nejzajímavějších prací mezi našimi nabídkami.

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

99

 

Vavrys Pavel (1947-)

"V cukrovaru"

 

velký olej na plátně, signováno vlevo dole VAVRYS, datováno 1982, vzadu autorský štítek s názvem obrazu.

 

130 x 120 (132 x 122) cm

 

24 000 Kč

 

 

 

Vavrys Pavel

Malíř, studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti u Vladimíra Hrocha a Jana Blažka, pokračoval na Akademii výtvarných umění u Karla Součka. Majitel rodinné galerie v Praze.

(Nar. 18. 12. 1947 Mikulčice, Hodonín)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

100

 

Mehl Jan (1912-1990)

"Loutkářská dílna II"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole MEHL, vzadu na blind rámu tužkou uvedeno: "XXIII. členská výstava Pražský Aleš 1949", podpis autora a autorský štítek s datací 1948. Velká mimořádně reprezentativní práce.

 

97,5 x 130 (98,5 x 131) cm

 

34 000 Kč

 

 

Dokumentace

 

Mehl Jan

malíř, grafik, ilustrátor, restaurátor, studia na AVU v Praze u profesorů V. Nechleby a W. Nowaka, byl členem tvůrčí skupiny B7, vystavoval se Skupinou výtvarných umělců v Brně, SVU Aleš v Brně i v Praze a na Zlínských salonech, věnoval se krajině a figurální malbě.

(19.5.1912 Česká Třebová - 22.5.1990 Praha)

 

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE