041-060 www.aukcnidum.cz

 134. AUKCE OSTRAVA - 22.5.2022___NEDĚLE__11 hod  

 
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60

100

41

 

neurčeno

"Ženy při máčení škopků"

 

lept, signováno vpravo dole tužkou, signatura čtena K. HRUBÝ, vlevo dole v desce značeno HY, nedatováno. Adjustováno pod sklem, úzký černý rámek.

 

Tisková plocha 19 x 23,5 (31 x 34) cm

 

800 Kč

 

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

 

 

100

42

 

Neuwirt Jiří (1948-)

"Silák"

 

grafický list z cyklu Venkovská pouť, signováno vpravo dole NEUWIRT, datováno 1983, číslováno 13/30. Dole tužkou uveden také název díla. Adjustováno v paspartě, pod sklem, rámováno v plátěném olepu. Olep částečně poškozen.

 

Výřez 31,5 x 21,5 (53 x 39) cm

 

1 200 Kč

 

 

-

Neuwirt Jiří

Malíř, grafik, ilustrátor, tvorba ex libris, pedagog. Studium na SUPŠ v Brně na oddělení Tvarováni plastických hmot u Františka Schenka a Františka Navrátila. Věnuje se zejména užité grafice, zabýval se také uměleckým kovářstvím a medailérstvím. Člen ostravské Skupiny 4, člen výtvarného spolku Nová věc. Působil na oddělení grafiky SUŠ v Ostravě - Porubě.

(Nar. 27. 2. 1948 Ostrava - Zábřeh)

 

        
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

43

 

Kotík Pravoslav (1889-1970)

"Dřevorubci"

 

dřevoryt, signováno a datováno vlevo nahoře v desce monogramem KP 19 (1919), vpravo dole signováno tužkou PRAV. KOTÍK. Z grafického souboru Klasy I. Adjustováno v paspartě, rámováno, pod sklem.

 

Výřez 19 x 20,5 (42 x 40,5) cm

 

1 600 Kč

 

 

Grafika zařazena ve sbírkách Moravské galerie v Brně, inventární číslo C 8467.

 

Kotík Pravoslav

Grafik, malíř, pedagog, studia na UMPRUM v Praze u Dítěte, J. Schikanedera, dále studia v Paříži, Praze i Anglii, člen SVU Mánes, Umělecké besedy, člen skupiny HO-HO-KO-KO, řada výstav, poprvé vystavoval s Nezávislými v roce 1909, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha a prakticky ve všech našich a v řadě světových galerií, ceny ve Francii, Itálii a další, monografie o tomto významném umělci, více než 50 výstav, mimořádně významný český malíř 20. století.

(1.5.1889 Slabce, Rakovník - 14.1.1970 Praha)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

44

 

Kotík Pravoslav (1889-1970)

"Ležící žena"

 

dřevoryt, signováno vpravo dole tužkou PRAV. KOTÍK. Adjustováno v paspartě, rámováno, pod sklem.

 

Výřez 15 x 21,5 (42,5 x 48) cm

 

1 600 Kč

 

 

 

Kotík Pravoslav

Grafik, malíř, pedagog, studia na UMPRUM v Praze u Dítěte, J. Schikanedera, dále studia v Paříži, Praze i Anglii, člen SVU Mánes, Umělecké besedy, člen skupiny HO-HO-KO-KO, řada výstav, poprvé vystavoval s Nezávislými v roce 1909, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha a prakticky ve všech našich a v řadě světových galerií, ceny ve Francii, Itálii a další, monografie o tomto významném umělci, více než 50 výstav, mimořádně významný český malíř 20. století.

(1.5.1889 Slabce, Rakovník - 14.1.1970 Praha)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

45

 

Moravec Alois (1899-1987)

"Zastavení v lese"

 

dřevoryt, signováno vpravo dole tužkou A. MORAVEC, v desce značeno monogramem s datací MO 23 (1923). Kvalitní adjustace v paspartě, pod sklem, rámováno.

 

27 x 35 (43,5 x 51) cm

 

800 Kč

 

 

 

Moravec Alois

Malíř, grafik, spisovatel, pedagog, studia na UMPRUM u Kysely, Dítěte, Hofbauera a na pražské akademii v grafické speciálce u Švabinského, člen Umělecké besedy, SČUG HOLLAR a dalších, zlatá medaile ze světové výstavy v Paříži 1937, cena České akademie věd a umění 1949, zasloužilý umělec, velká řada výstav, ve Slovníku Chagall je tomuto významnému umělci věnován celostránkový sloupec.

(5.1.1899 Chyšky, okres Písek - 6.3.1987 Praha)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

46

 

Prihel Bohumír (1926-1990)

"Slavka - Variace ze Slovenska"

 

dřevoryt, autorský tisk, signováno vpravo dole tužkou BOHUMÍR PRIHEL, vlevo dole tužkou datováno 1972. Velká reprezentativní grafika, umělecká adjustace, pod sklem, rámováno.

 

Tisková plocha cca 28 x 40,5 (46 x 55,5) cm

 

1 900 Kč

 

 

 

Prihel Bohumír

Sochař, restaurátor, studoval figurální sochařství u profesora Jozefa Kostky a Rudolfa Pribiše na VŠVU v Bratislavě. Věnoval se komornímu a monumentálnímu sochařství a restaurátorské práci.

V roce 2009 byla uspořádaná souborná výstava jeho díla. Citujeme:

"Podľa kurátora výstavy Bohumíra Bachratého je expozícia nielen Prihelova najrozsiahlejšia, ale v Bratislave vôbec najväčšia autorská za ostatné roky. Prekvapujúca je najmä maliarska tvorba tohto sochára, ktorú verejnosť doteraz nepoznala, podobne ako mnohé objekty i sochy. Steny priestrannej sály zdobia maľby, kresby, grafiky, akvarely, pastely, koláže alebo priestorové obrazy vytvorené kombinovanou technikou." [1]

(27.10.1926 Bratislava - 1990)

 

        
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

47

 

Wielgus Jindřich (1910-1998)

"Ležící žena"

 

barevná litografie, signováno dole uprostřed WIELGUS, vpravo dole tužkou datace 74 (1974). Vzadu poznámka "Ze sbírky dr. Rudolfa Winklera vedeno pod č. 74." Adjustováno v paspartě, pod sklem, rámováno.

 

Ve výřezu 21 x 27,5 (40,5 x 46,5) cm

 

1 600 Kč

 

 

 

Wielgus Jindřich

významný malíř a sochař, kreslíř, grafik, ilustrátor, vyučen řezbářem, studia na ŠUŘ Brno, UPŠ Praha u prof. K. Dvořáka, AVU Praha u prof. O. Španiela, 1937-38 stipendium u prof. Zanelliho na R. Academia di Belle Arti v Římě, člen SVU Aleš, SVU Mánes (1946), Skupiny 58 (1958), Radar (1962), Index (1965), v Lexiconu dlouhý výčet výstav domácích i zahraničních, zastoupen ve sbírkách GVU v Ostravě, Galerie umění v Karlových Varech, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, je mu věnována monografie

(26.2.1910 Karviná - 6.5.1998 Praha)

 

TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

48

 

Šerých Jaroslav (1928-2014)

"Klaun s květinou"

 

lept, signováno vpravo dole tužkou J. ŠERÝCH, číslováno 46/100. Adjustováno v paspartě, pod sklem, rámováno. Na několika místech rezavé skvrnky.

 

Tisková plocha 37 x 28, výřez 40 x 30 (59,5 x 49,5) cm

 

1 900 Kč

 

 

Obraz pochází ze soukromé sbírky, jejíž základ položil pan veterinární rada pro Jižní Moravu, dědeček současného majitele.

 

Šerých Jaroslav

Malíř, grafik, ilustrátor, studoval malbu u Vlastimila Rady na AVU v Praze a ve speciální grafické škole u Vladimíra Pukla a Vladimíra Silovského. V letech 1965 a 1967 působil jako komisař Biennale de Paris, je zakladatelem skupiny M 57, členem SČUG Hollar a Umělecké besedy, zastoupen v Národní Galerii Praha a v řadě dalších jak u nás tak v zahraničí.

(27.2.1928 Havlíčkův Brod - 23.3.2014 Praha)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

49

 

Čapek Josef (1887-1945)

"Ženské torzo"

 

linoryt, signováno vpravo dole J. Č. (JOSEF ČAPEK), nedatováno. Adjustováno v paspartě, rámováno, zaskleno.

 

Ve výřezu 26 x 18 (40,5 x 30,5) cm

 

7 600 Kč

 

 

Grafický list byl publikován v časopise Der Sturm, Berlin v roce1915. Námět byl také zpracován jako akvarel "Ženské torzo I", září 1914. [Josef Čapek Grafika, Pečínková, Praha 2009, str. 214]

 

Čapek Josef

Malíř, knižní grafik, kreslíř, ilustrátor, spisovatel, novinář, scénograf, redaktor, zemřel v koncentračním táboře Bergen-Belsen, studia na UMPRUM v Praze a v Paříži, člen Skupiny výtvarných umělců, SVU Mánes, Tvrdošíjní, Umělecká beseda, dlouhý výčet jeho děl a výstav doma i v zahraničí, zastoupen ve sbírkách Moravské galerie v Brně, Galerie umění v Karlových Varech, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeské galerie v Pardubicích, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

(23.3.1887 Hronov nad Metují - duben 1945 Bergen-Belsen, Německo)

 

        
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

50

 

Kotík Pravoslav (1889-1970)

"Ležící akt"

 

lept, signováno vpravo dole P. KOTÍK, kolem poloviny minulého století. Adjustováno v paspartě, pod sklem, rámováno.

 

Tisková plocha 11,5 x 19,8 (35 x 41) cm

 

2 700 Kč

 

 

 

Kotík Pravoslav

Grafik, malíř, pedagog, studia na UMPRUM v Praze u Dítěte, J. Schikanedera, dále studia v Paříži, Praze i Anglii, člen SVU Mánes, Umělecké besedy, člen skupiny HO-HO-KO-KO, řada výstav, poprvé vystavoval s Nezávislými v roce 1909, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha a prakticky ve všech našich a v řadě světových galerií, ceny ve Francii, Itálii a další, monografie o tomto významném umělci, více než 50 výstav, mimořádně významný český malíř 20. století.

(1.5.1889 Slabce, Rakovník - 14.1.1970 Praha)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

51

 

Saudek Kája (1935-2015)

"Spoutaná I"

 

barevná litografie, vzadu razítko ORIGINAL ART BY KÁJA SAUDEK, číslováno 39 /100, 80. léta /2020, dále certifikační známka "Kája Saudek Originál Art Merchanidse." List ložený na papírové podložce, zaskleno, rámováno.

 

13 x 17,5 (30,5 x 38,5) cm

 

11 000 Kč

 

 

 

Saudek Kája

Malíř, ilustrátor, kreslíř, autor komiksů. Věnoval se kresbě, malbě, plakátové tvorbě, časopisecké ilustraci a literární činnosti, patří mezi přední osobnosti kresleného komiksu u nás od druhé poloviny šedesátých let. Uspořádal přes 300 samostatných výstav u nás i v zahraničí.

(13.5.1935 Praha - 26.6.2015 Praha - Motol)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

52

 

Saudek Kája (1935-2015)

"Vlastenka"

 

barevná litografie, vzadu razítko ORIGINAL ART BY KÁJA SAUDEK, číslováno 45 /100 SH, 70. léta /2020, dále certifikační známka "Kája Saudek Original Art Merchanidse." List vložený do foto růžků fixovaných na bílé podložce, pod sklem, rámováno.

 

18 x 12,5 (34 x 25) cm

 

11 000 Kč

 

 

 

Saudek Kája

Malíř, ilustrátor, kreslíř, autor komiksů. Věnoval se kresbě, malbě, plakátové tvorbě, časopisecké ilustraci a literární činnosti, patří mezi přední osobnosti kresleného komiksu u nás od druhé poloviny šedesátých let. Uspořádal přes 300 samostatných výstav u nás i v zahraničí.

(13.5.1935 Praha - 26.6.2015 Praha - Motol)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

53

 

Saudek Kája (1935-2015)

"MS - Dnes naposled"

 

barevná litografie, vpravo dole vzadu razítko ORIGINAL ART BY KÁJA SAUDEK, číslováno 31 /100 SH, 70. léta /2020, dále certifikační známka "Kája Saudek Original Art Merchanidse." List vložený do foto růžků, vyřezaný karton, pod sklem, rámováno.

 

18 x 14,5 (49 x 49) cm

 

13 500 Kč

 

 

 

Saudek Kája

Malíř, ilustrátor, kreslíř, autor komiksů. Věnoval se kresbě, malbě, plakátové tvorbě, časopisecké ilustraci a literární činnosti, patří mezi přední osobnosti kresleného komiksu u nás od druhé poloviny šedesátých let. Uspořádal přes 300 samostatných výstav u nás i v zahraničí.

(13.5.1935 Praha - 26.6.2015 Praha - Motol)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

54

 

Preissig Vojtěch (1873-1944)

"Chaperons - Doprovod." Obrázek ze souboru Broučci

 

barevná litografie, signováno v kameni monogramem PV (Preissig Vojtěch). List z ilustrovaného satirického časopisu L' Assiette au Beurre, číslo 100 Les Joies du Foyer (Radosti domova), Paris 1903. Rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

Výřez 28,5 x 20,5 (51,5 x 41) cm

 

2 700 Kč

 

 

V dolní části obrázku tištěný francouzský text:

Chaperons (Panneau pour chambre de jeune fille). Ceserait bien singulier, si, en la promenant ainsi tous les jours, nous ne lui trouvions pas un mari.

Volně přeloženo:

Doprovod. Obrázek do dívčího pokoje. To by bylo, aby si nenašla manžela, když jsme se s ní každý den procházeli.

 

Preissig Vojtěch

Orlov Jaroslav

Malíř, publicista, grafik, ilustrátor, odbojář. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Friedricha Ohmanna, grafiku studoval soukromě v Paříži v ateliérech Emila Delauna a Augusta Schmida. Vynikající český malíř a grafik světového jména, pracoval v Paříži pro Alfonse Muchu. Velké zásluhy má na grafickém umění v USA, kde dlouho působil, řídil grafické oddělení na Wentworth Institute v Bostonu. V řezbě do linolea byl považován v USA za zakladatele. Vystavoval v Mánesu, má široké zastoupení v Národní galerii Praha, ve Waldesově galerii, v galerii v New Yorku a dalších světových galeriích. Během druhé světové války byl členem ilegální skupiny, vydával ilegální časopis V boj. Jeho dcera Irena, která mu pomáhala, byla popravena. Zemřel v koncentračním táboře Dachau.

(31.7.1873 Světec, Teplice - 11.6.1944 Dachau, Německo)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

55

 

Teige Karel (1900-1951)

"Krajina"

 

linoryt, nesignováno, autor KAREL TEIGE, příloha Veraikonu, ročník VII, sešit 5 - 6. Nakladatel E. Pacovský, Praha 1921. Rámováno, paspartováno, zaskleno.

 

Výřez 15,8 x 23 (15 x 20) cm

 

2 700 Kč

 

 

 

Teige Karel

Překladatel, teoretik umění, teoretik architektury, typograf, redaktor, historik umění. Zakladatel Devětsilu, člen Levé fronty, mluvčí Skupiny surrealistů v ČSR. Studoval na filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze a v Německu ve výtvarné škole BAUHAUS.

(13. 12. 1900 Praha - 1. 10. 1951 Praha)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

56

 

Reynek Bohuslav (1892-1971)

"Jidáš"

 

suchá jehla, nesignováno, autor BOHUSLAV REYNEK, druhá polovina minulého století. Novotisk. Adjustováno v režné paspartě, zaskleno, rámováno.

 

Tisková plocha 16 x 9,5 (44 x 34) cm

 

2 700 Kč

 

 

 

Reynek Bohuslav

Malíř, grafik, básník, překladatel, krátce studoval zemědělství na ČVUT v Praze, malířsky se vzdělával soukromě, po roce 1915 se intenzivně věnoval vlastní básnické tvorbě a překladatelství, spolupracoval s nakladatelem J. Florianem ze Staré Říše na edici Dobré dílo, ve dvacátých a třicátých letech se často vracel do Grenoblu ve Francii, kde každoročně vystavoval. V roce 1926 se oženil s francouzskou básnířkou Suzanne Renaudovou, v roce 1947 přeložil a ilustroval její básnickou sbírku Dveře v přítmí. Od roku 1936 žil s rodinou trvale na rodném statku v Petrkově u Havlíčkova Brodu, v roce 1944 byl s rodinou vystěhován, přístřeší až do konce války nalezl u Floriánovy rodiny ve Staré Říši, po únoru 1948 byl jeho statek zestátněn a Reynek na něm mohl pracovat jako zemědělský dělník, jeho nejhodnotnější část grafické tvorby vznikla v padesátých a šedesátých letech, kdy vystavoval jen sporadicky. V šedesátých letech byl jeho dům poutním místem pro mladé umělce, silně ovlivnil generaci básníků devadesátých let, část jeho básnické tvorby byla zhudebněna.

(31.5.1892 Petrkov, Havlíčkův Brod - 28.9.1971 Petrkov)

TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

57

 

Orlik Emil (1870-1932)

"Rutta Tutta - Pražský dvorek s flašinetářem"

 

barevná litografie, práce EMILA ORLIKA z roku 1901. List ořezaný, v horní části natržený. Současná adjustace, rám, sklo, pasparta.

 

29 x 35 (50 x 56) cm

(Neořezaná grafika má v desce signaturu a dataci vpravo dole, vlevo dole název RUTTA TUTTA, rozměr 31 x 41 cm.)

 

3 800 Kč

 

 

Ve sbírkách British Museum je zařazen grafický list s informacemi RUTTA TUTTA / ORLIK 1901 v desce a pod tiskovou plochou rukou psanými: vlevo alt Prager Melodie, vpravo 1901/ Emil Orlik 1909. List je také označen obrázkovými razítky pivní korbel, houska a klobáska. Rozměr celého listu 33,2 x 49,7 cm. Registrace 1951,0501.87.

 

Orlik Emil

malíř, grafik, ilustrátor, fotograf, pedagog, karikaturista, scénograf, studoval na mnichovské akademii v malířské škole Lindenschmidtově a grafické J.L. Raaba, od roku 1905 byl profesorem berlínské Uměleckoprůmyslové školy. V Praze se naučil litografii, v Mnichově barevný dřevoryt, v Anglii pastel. 1900 odjel do Japonska, v roce 1927 mu byla nabídnuta profesura na pražské akademii. Patřil k průkopníkům plakátu. Výtvarným pojetím se zařadil do proudu vídeňské secese. Proslavil se jako portrétista - portrétoval např. Henrika Ibsena, Gustava Mahlera, Maxe Klingera, Thomase Manna, Alberta Einsteina.

(21.7.1870 Praha - 28.9.1932)

 

TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

58

 

Klaudyán Mikuláš (?-1522)

"Ilustrovaný jednolist s mapou Čech, 1518"

 

ofset, vydal ODEON - Nakladatelství krásné literatury a umění, tisk SEVEROGRAFIA Děčín, 1972. Původní rám, zaskleno. Reprodukce nejstarší tištěné mapy Čech - kolorovaného dřevořezu. Originál se nachází ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích.

 

98 x 47,5 (105 x 50,5) cm

 

600 Kč

 

 

    
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

 

 

100

59

 

 

"Amazonka, dobrodružný film z Arizony"

 

umělecký tisk, barevný plakát k westernu "The Arizona Wildcat", režie Herbert I. Leeds, USA 1939 s herci Leo Carillo, Pauline Moore, Henri Wilcoxon. 20th CENTURY FOX. Dřevěný rám, pod sklem.

 

94 x 30 (97 x 33) cm

 

900 Kč

 

 

        
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

 

 

100

60

 

Saudek Jan (1935-)

"Marie č. 1"

 

reprodukce fotografie - pohlednice, signováno vpravo dole stříbrnou tuší JAN SAUDEK. Adjustováno na podložce, uchycení ve foto růžcích, rámováno.

 

15 x 21 (25 x 33,5) cm

 

4 000 Kč

 

 

Originální fotografie z roku 2005 byla pro Jana Saudka předlohou pro jeho obraz Marie č.1 a také pro litografii Marie č.1.

 

Saudek Jan

Pražský výtvarník, světově proslulý český fotograf, od roku 1983 fotograf ve svobodném povolání. Fotografií se zabývá od patnácti let, zabývá se také malířskou tvorbou. Jeho snímky byly publikovány v řadě zahraničních odborných časopisů. Patří mezi nejuznávanější současné světové fotografy zabývající se aranžovanou fotografií. Nositel řady ocenění, od roku 1990 nositel francouzského řádu Rytíř umění a literatury. V českých zemích od konce devadesátých let vystavuje pouze své obrazy.

(nar. 13.5.1935 Praha)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE