001-020 www.aukcnidum.cz

 134. AUKCE OSTRAVA - 22.5.2022___NEDĚLE__11 hod  

 
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

100

1

 

Hýžová Jaroslava (1915-1992)

"Mlhy nad horami"

 

tempera, signováno vlevo dole J. HÝŽOVÁ, datováno vzadu 1960, rámováno, pod sklem. Drobná poškození rámu, rám profilovaný.

 

26,5 x 52,5 (40,5 x 66,5) cm

 

4 500 Kč

 

 

 

Hýžová Jaroslava

Malířka, grafička, ilustrátorka, studium na Sychrově malířské akademii zřízené při spolku Mánes v Praze u Vojtěcha Tittelbacha a Josefa Lieslera, členka SČSVU. Žila a tvořila na Valašsku, v letech 1935 - 1942 působila na 22 školách Valašska a Hané, známá a ceněná malířka z Valašského Meziříčí, dlouhý výčet výstav na Moravě. Svými vrstevníky byla nazývaná "Česká Madam Rouault" - přezdívka, kterou si za specifické malířské výrazové prostředky a pracovní zarputilost vysloužila Jaroslava Hýžová již v dobách studia u Tittelbacha.

(21.5.1915 Prostřední Bečva – 4.3.1992 Valašské Meziříčí)

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

2

 

CÍna Jelínek František (1882-1961)

"Krajina kolem hradu Trosky"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole F. CÍNA JELÍNEK, datováno 1946.

 

30,5 x 41 (46 x 58) cm

 

7 000 Kč

 

 

CÍna Jelínek František

Malíř, pražská akademie u Ottenfelda a Hynaise, výrazný český krajinář. Měl velmi blízko k Mařákově krajinářské škole, řada výstav a zastoupení v galeriích.

(6.6.1882 Praha-Karlín- 3.2.1961 Praha)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

3

 

Balíček Karel (1904-1985)

"Zimní krajina s tůňkou"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole BALÍČEK, nedatováno, rámováno.

 

36,5 x 51,5 (48 x 63) cm

 

4 200 Kč

 

 

 

Balíček Karel

Malíř, skvělý krajinář. Na náměstí ve Svratce vlastnil dům čp. 23, kde žil a měl i ateliér. Působil jako odborný učitel, v letech 1947-1961 byl ředitelem základní školy ve Svratce. Soukromě studoval u prof. Ferd. Pochobradského, několik let maloval u Gustava Macouna v Kameničkách. Patřil do malířské kolonie, která malovala Českomoravskou Vysočinu. Procestoval Německo, Jugoslávii, Slovensko, Maďarsko, vystavoval od roku 1931, v letech 1936-56 se zúčastnil 25 výstav, z toho bylo 6 souborných. Zapsán mezi výtvarnými umělci na webových stránkách Svratky.

(31.10.1904 Chrast, Chrudim - 25.3.1985 Daňkovice, Žďár nad Sázavou)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

4

 

Wagner Karel (1886-1963)

"Chalupy v zimě"

 

olej na plátně fixovaném na podložce, signováno vlevo dole WAGNER, nedatováno. Nově rámováno, vpředu antireflexní sklo, vzadu nové krytí, dřevěná řezbovaná lišta.

 

50,5 x 66,5 (60,5 x 76,5) cm

 

18 000 Kč

 

 

 

Wagner Karel

malíř krajin v Kameničkách u Hlinska, studoval 2 roky na ukrajinské akademii v Praze a soukromě v krajinářské škole prof. Zahela, v roce 1943 vystavil 52 olejů v Kutné Hoře.

(18. 7. 1886 Pastviny (Ústí nad Orlicí) - 25. 1. 1963 Kameničky)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

5

 

neurčeno

"Krajina s břízkami"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole, neurčeno, 20. století. V ploše několik cákanců.

 

63 x 76,5 (74,5 x 88) cm

 

1 500 Kč

 

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

6

 

neurčeno

"Krajina se skálou"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole, neurčeno, datováno 10/10 89, rámováno v ozdobné liště zlaté barvy. Vzadu nálepka obchodu se starožitnostmi. Karton vyboulený. V obrazové ploše několik dírek, malba krakelovaná.

 

17,5 x 27,5 (21 x 31) cm

 

900 Kč

 

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

7

 

Myslivec František (1890-1965)

"Letní krajina s postavou u vody"

 

tempera na papíře, signováno vpravo dole FR. MYSLIVEC, kolem poloviny minulého století. Rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

Výřez 18,5 x 25,5 (25,5 x 32) cm

 

1 900 Kč

 

 

 

Myslivec František

Grafik, studoval u profesora Maška na UMPRUM v Praze, věnoval se krajinomalbě, grafickému designu (znak Brna z roku 1934) a portrétní tvorbě, řada výstav v Brně, byl členem KVU Aleš, zastoupen ve sbírkách MG v Brně.

(30.12.1890 Brno - 28.9.1965 Brno)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

8

 

Myslivec František (1890-1965)

"Břízy v slunci - Partie z Harusovce u Nového Města na Moravě"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole FR. MYSLIVEC. Vzadu autorovo razítko a rukou psaný název obrazu spolu s datací: v Brně 6. prosince 1947. Rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

Výřez 30 x 21 (45,5 x 36) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Myslivec František

Grafik, studoval u profesora Maška na UMPRUM v Praze, věnoval se krajinomalbě, grafickému designu (znak Brna z roku 1934) a portrétní tvorbě, řada výstav v Brně, byl členem KVU Aleš, zastoupen ve sbírkách MG v Brně.

(30.12.1890 Brno - 28.9.1965 Brno)

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

9

 

Lukášek Alois (1911-1984)

"Kytice (větvička)"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole LUKÁŠEK, vzadu autorský papírový štítek s názvem díla. Jinou osobou, ne autorem, je podepsána dedikace s datem 10.2.1968. Rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

Výřez 36,5 x 20,5 (51 x 36,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Lukášek Alois

Malíř, knižní ilustrátor, studia na pražské akademii u Sychry a prof. Nejedlého, byl členem SVU ALEŠ v Brně, Bloku výtvarných umělců atd., žil a tvořil v Nedvědicích pod Pernštejnem, časté náměty z Vysočiny, řada výstav.

(12.10.1911 Zlatkov - 14.4.1984 Nedvědice pod Perštýnem)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

10

 

Těšík Karel (1906-?)

"Tři králové na koledě"

 

olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno vlevo dole KAREL TĚŠÍK, datováno 1942. Profilovaný rámek.

 

17,5 x 16 (31 x 29,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Těšík Karel

Malíř, grafik, studium na Škole uměleckých řemesel v Brně. Člen Spolku výtvarných umělců Aleš, působil v Brně.

(6. 9. 1906 Brno - ?)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

11

 

Gemrot Bohumír (1959-)

"Akt v krajině"

 

olej na plátně, signováno dole uprostřed GEMROT, vzadu papírový štítek Díla s informacemi o obraze. Velký formát, rámováno.

 

69 x 100,5 (84 x 113,5) cm

 

5 400 Kč

 

 

 

Gemrot Bohumír

Malíř, ilustrátor, keramik, pedagog, v letech 1978-1984 studoval na VŠUP Praha u Quido Fojtíka. Od roku 1991 ředitel Vyšší odborné školy a Střední umělecké školy Václava Hollara. Věnuje se moderní abstraktní malbě, malbě do architektury, maluje na nábytek. Po absolvování vysoké školy byl na volné noze, věnoval se užité grafice. Dělal filmové plakáty, grafické úpravy, maloval, kreslil seriál o bozích a lidech pro komiksový časopis KOMETA, kde v té době působili také autoři jako Čermák nebo Saudek. Ilustroval Největší proces dějin od Gabriela Lauba, Třetí pusa od princezny - prázdninová dobrodružná pohádka od Jana Jelínka, vydání 1990, Osmičky galaxie slovenského básníka Jozefa Leikerta, vydání 2018.

(nar. 26. 3. 1959 Praha)

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

12

 

Zimmermann Milan (1934-2009)

"Krajina z Vysočiny"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole ZIMMERMANN, druhá polovina minulého století.

 

60,5 x 80,5 (73,5 x 93,5) cm

 

3 600 Kč

 

 

 

Zimmermann Milan

Malíř, hudebník, matematik, studoval na MU v Brně, na brněnské JAMU a na AVU v Praze, byl malířem Vysočiny, jako jeden z mála maloval pouze v plenéru, za každého počasí a v každou roční dobu. Práce Milana Zimmermanna byly vystaveny na podzim 2009 na výstavě malířů Vysočiny, každoročně pořádané v Kameničkách.

(1934 Brno - 2009 Německo)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

13

 

nesignováno

"Romantická krajina s hradem a figurální stafáží"

 

olej na plátně, nesignováno, přelom 17/18. století. Plátno bylo pravděpodobně vyjmuto z dřevěného táflování zdi. Neodborně čištěno, je potřeba restaurátorský zásah. Velký formát, rámováno.

 

39 x 97,5 (47,5 x 106) cm

 

5 000 Kč

 

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

14

 

Štěpánek Vladimír (1906-?)

"Muzikanti v kožuchách"

 

akvarel, signováno vpravo dole V. ŠTĚPÁNEK, vzadu autorský štítek s datací 1948. Pasparta, ozdobný rám zlaté barvy, pod sklem.

 

Výřez 48,5 x 36 (77 x 60,5) cm

 

4 600 Kč

 

 

 

Štěpánek Vladimír

Malíř, studoval na uměleckoprůmyslové škole v Brně a soukromě u Antoše Frolky, zaměřoval se na malbu s folklorními náměty, člen SVUT Brno. Jeden z našich nejlepších malířů folklorních námětů.

(8.10.1906 Holásky, Brno - ?)

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

15

 

Toman Karel (1888-?)

"Z Prostřední Bečvy"

 

akvarel, signováno vlevo dole KAREL TOMAN, datováno 1940, nad signaturou text "Orig. aquarel, údolí Bacov." Rámováno, pod sklem, list fixovaný na podkladovém kartonu, karton lehce ušpiněn.

 

List 36 x 50 (50,5 x 68) cm

 

1 600 Kč

 

 

 

Toman Karel

Malíř, grafik, tvůrce ex libris. Grafiku studoval v Gorici, působil v Prostějově, věnoval se zejména malbě krajin a pohledů na moravská města.

(nar. 1888 Příbor - ?)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

16

 

Toman Karel (1888-?)

"Místek, Anenská ulice"

 

akvarel, signováno vlevo dole KAREL TOMAN, datováno 1940, nad signaturou uvedena výtvarná technika orig. aquarel a název díla. Rámováno, pod sklem, list fixovaný na podkladovém kartonu, karton lehce ušpiněn.

 

List 36 x 50 (50 x 68,5) cm

 

1 600 Kč

 

 

 

Toman Karel

Malíř, grafik, tvůrce ex libris. Grafiku studoval v Gorici, působil v Prostějově, věnoval se zejména malbě krajin a pohledů na moravská města.

(nar. 1888 Příbor - ?)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

17

 

Bauch Jan (1898-1975)

"Ženský akt zezadu"

 

kresba tuší, signováno dole JAN BAUCH, datováno 2. III. 1972. Rámováno, plátěná pasparta, pod sklem.

 

Výřez 14,5 x 9 (31,5 x 25) cm

 

2 700 Kč

 

 

 

Bauch Jan

Významný český malíř, grafik, sochař, ilustrátor, studia UMPRUM v Praze u Dítěte, grafická speciálka u Švabinského, 1937 GRAND PRIX v Paříži, 1977 národní umělec, člen Umělecké Besedy, S.V.U. Mánes, kolem čtyřiceti výstav po celém světě, jeden z nejvýznamnějších českých malířů 20. století, řada monografií. Zastoupen v galeriích National Gallery of Art, Washington D.C., Národní galerie v Praze, České muzeum výtvarných umění Praha, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie umění, Karlovy Vary, Galerie hlavního města Prahy, Moravská galerie v Brně, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem.

(16.11.1898 Praha - 9.1.1995 Praha)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

18

 

Švengsbír Jiří (1921-1983)

"Žena se slunečníkem"

 

kresba tuší, signováno vlevo dole ŠVENGSBÍR, datováno 31.8.1961. Rámováno, pod sklem, plátěná pasparta. Drobná poškození rámu.

 

Výřez 14,5 x 9,5 (31,5 x 24) cm

 

2 000 Kč

 

 

 

Švengsbír Jiří

Švengsbír Jiří Antonín

Grafik, rytec, ilustrátor, malíř, tvůrce ex libris, vyučil se rytcem a kresličem map, dále studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v grafické speciálce u Antonína Strnadela, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, ryl a navrhoval poštovní známky, pracoval pro film, zobrazoval heraldické a domovní znaky, v Lexiconu dlouhý výčet výstav domácích i zahraničních, vystavoval nejen v Praze, ale i v řadě malých měst - Hodonín, Nová Paka, Třebíč a vedle toho v Bruselu, Haagu, Varšavě, v Mexiku, Německu, Francii, Tunisu a v mnoha dalších státech, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Harvard University v USA, Staatliche Galerie Moritzburg v Halle atd., řada literatury o tomto významném umělci, rovněž řada cen a vyznamenání.

(19.4.1921 Praha - 3.3.1983 Praha)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

19

 

Preissig Vojtěch (1873-1944)

"Studie květu ovocného stromu"

 

perokresba černým inkoustem, signováno vpravo dole tužkou monogramem VP (Vojtěch Preissig) a tištěným autorským razítkem s monogramem VP v rámečku. Počátek minulého století. Rámováno, list fixovaný na podkladu, v horních rozích stopy lepidla, pod sklem.

 

Nepravidelný tvar listu, rozměr cca 25 x 20,5 (42,5 x 37,5) cm

 

11 000 Kč

 

 

Kresba byla vystavena ve Vlastivědném muzeu v Olomouci na výstavě "Vojtěch Preissig 1873 - 1944 / Životem pro vlast" uspořádané ve dnech 5. října 2018 – 13. ledna 2019 při příležitosti stého výročí zrodu Československé republiky. K výstavě byl vydám stejnojmenný katalog, nabízená kresba je zobrazena na straně 12.

 

Preissig Vojtěch

Orlov Jaroslav

Malíř, publicista, grafik, ilustrátor, odbojář. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Friedricha Ohmanna, grafiku studoval soukromě v Paříži v ateliérech Emila Delauna a Augusta Schmida. Vynikající český malíř a grafik světového jména, pracoval v Paříži pro Alfonse Muchu. Velké zásluhy má na grafickém umění v USA, kde dlouho působil, řídil grafické oddělení na Wentworth Institute v Bostonu. V řezbě do linolea byl považován v USA za zakladatele. Vystavoval v Mánesu, má široké zastoupení v Národní galerii Praha, ve Waldesově galerii, v galerii v New Yorku a dalších světových galeriích. Během druhé světové války byl členem ilegální skupiny, vydával ilegální časopis V boj. Jeho dcera Irena, která mu pomáhala, byla popravena. Zemřel v koncentračním táboře Dachau.

(31.7.1873 Světec, Teplice - 11.6.1944 Dachau, Německo)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

20

 

Havelka Roman (1877-1950)

"Na pile"

 

akvarel, signováno vlevo dole ROM. HAVELKA, přelom 19/20.století, rámováno, pod sklem.

 

21 x 30 (27 x 36) cm

 

4 600 Kč

 

 

 

Havelka Roman

Malíř a grafik, studium UMPRUM v Praze u E. C. Lišky, S. Suchardy, F. Jeneweina, dále na AVU v Praze v Mařákově krajinářské speciálce, cestoval po Itálii, dva roky žil v Bosně, motivy z cest zpracovával v ateliéru v Mnichově, usadil se v Bítově nad Dyjí, kde dle Tomana namaloval 3000 obrazů, bohatě zastoupen v Národní galerii, velmi žádaný malíř v období první republiky, o čemž svědčí i počty děl uvedené v Tomanovi. Významný představitel Mařákovy krajinářské školy.

(30.4.1877 Jemnice - 20.6.1950 Znojmo)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE