281-300 www.aukcnidum.cz

 133. AUKCE OSTRAVA - 5.12.2021___NEDĚLE__11 hod  

 
 
281 282 283 284 285
286 287 288 289 290
291 292 293 294 295
296 297 298 299 300

100

281

 

Zrzavý Jan (1890-1977)

"Zvěstování narození Páně"

 

zinkografie, signováno vpravo nahoře monogramem JZ, vzadu štítek GALERIE ART CHRUDIM s informacemi o obraze. Rám, pasparta, sklo.

 

13 x 19 (35,5 x 45,5) cm

 

15 000 Kč

 

 

 

Zrzavý Jan

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, pedagog, zastoupen ve světových galeriích, na zámku v TELČI je stálá expozice věnovaná tomuto umělci, jeden z mimořádných zjevů českého malířství

(5.11.1890 Okrouhlice, část Vadín, okres Havlíčkův Brod - 12.10.1977 Praha)

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

282

 

Bím Tomáš (1946-)

"Všechno nejlepší!"

 

barevná litografie, signováno dole uprostřed tužkou BÍM. Z alba JŠ 50, vydáno k padesátinám Jiřího Šalamouna, 80. léta minulého století. Paspartováno, rámováno v olepu.

 

25,5 x 18,5, výřez 27 x 20 (42 x 33) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Bím Tomáš

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, bibliofil, vytvářel plakáty, vyučen tiskařem, absolvoval soukromá studia, člen ČFVU, SČUG Hollar, zastoupen v Národní galerii, VČG Pardubice, sbírka ex libris Chrudim, Rijksmuseum Meermanno Haag, Tennis museum Gasper Oberhausen a jinde, ilustroval asi 30 knih, řada výstav doma a v zahraničí.

(nar. 12.11.1946 Praha)

 

 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

283

 

Milén Eduard (1891-1976)

Ilustrace ke knize "Majakovskij: Neobyčejná příhoda"

 

litografie, signováno vlevo dole tužkou ED. MILÉN, kolem poloviny minulého století. Paspartováno, rámováno.

 

Výřez 31,5 x 24,5 (45 x 36,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Milén Eduard

Müller Eduard - vlastním jménem

Malíř, grafik, ilustrátor, scénograf, působil v Brně, v letech 1941 - 1945 profesor na škole umění ve Zlíně. Studia na UMPRUM v Praze u Dítěte a Schikanedera, dále na AVU v Praze ve speciální grafické škole u Švabinského. Člen KVU Aleš, SČVU, SČUG Hollar, řada výstav a zastoupení v českých a moravských galeriích.

(18.3.1891 Frýdštejn, Jablonec nad Nisou - 19.5.1976 Brno)

 

 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

284

 

Grus Jaroslav (1891-1983)

"Zima"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole tužkou J. GRUS, datováno 1972, číslováno 13/100. Vzadu autorský štítek s razítkem ČFVU PRAHA. Rám, sklo.

 

Tisková plocha 42,5 x 58,5, výřez v rámu 59 x 74 (65,5 x 81) cm

 

900 Kč

 

 

 

Grus Jaroslav

malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studium na akademii v Praze u Schwaigera, maloval pod vlivem imprese, člen SVU Mánes, zakládající člen Skupiny 58, řada výstav a vyznamenání, zastoupen v Národní galerii Praha, národní umělec

(13.8.1891 Pardubice - 13.10.1983 Praha)

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

285

 

Junek Václav (1913-1976)

"Zlaté karavely"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole tužkou V. JUNEK, datováno 1968, číslováno 63/200. Rámováno, paspartováno, pod sklem. Vzadu autorský štítek.

 

Tisková plocha 25 x 50, ve výřezu 26,5 x 51,5 (44 x 68,5) cm

 

600 Kč

 

 

 

Junek Václav

Malíř, grafik, ilustrátor. Na radu profesora Solara se přihlásil na UMPRUM v Praze, kde studoval u profesora J. Bendy. Dále studoval na pražské akademii u J. Obrovského. Z existenčních důvodů se zaměřil hlavně na novinovou a časopiseckou ilustraci. Oblíbil si moře a lodě, ilustroval převážně knihy s příbuznou tématikou.

(16.8.1913 Kladno-29.1.1976 Praha)

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

286

 

Junek Václav (1913-1976)

"Remorkér a silueta Benátek"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole V. JUNEK, datováno 1970, číslováno 96/200. Rámováno, paspartováno, pod sklem. Vzadu autorský štítek s názvem "Remorkér".

 

Tisková plocha 50 x 24, ve výřezu 51,5 x 25,5 (69,5 x 41,5) cm

 

600 Kč

 

 

 

Junek Václav

Malíř, grafik, ilustrátor. Na radu profesora Solara se přihlásil na UMPRUM v Praze, kde studoval u profesora J. Bendy. Dále studoval na pražské akademii u J. Obrovského. Z existenčních důvodů se zaměřil hlavně na novinovou a časopiseckou ilustraci. Oblíbil si moře a lodě, ilustroval převážně knihy s příbuznou tématikou.

(16.8.1913 Kladno-29.1.1976 Praha)

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

287

 

Junek Václav (1913-1976)

"Benátské vlečňáky"

 

originální monotyp, signováno vpravo dole v tiskové ploše a tužkou V. JUNEK, nedatováno. Pasparta, sklo, rám. Vzadu autorský štítek.

 

Tisková plocha 18 x 52, ve výřezu 19,5 x 53,5 (35,5 x 69) cm

 

500 Kč

 

 

 

Junek Václav

Malíř, grafik, ilustrátor. Na radu profesora Solara se přihlásil na UMPRUM v Praze, kde studoval u profesora J. Bendy. Dále studoval na pražské akademii u J. Obrovského. Z existenčních důvodů se zaměřil hlavně na novinovou a časopiseckou ilustraci. Oblíbil si moře a lodě, ilustroval převážně knihy s příbuznou tématikou.

(16.8.1913 Kladno-29.1.1976 Praha)

 

 

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

288

 

Sedláček Vojěch (1892-1973)

"Na poli"

 

litografie, signováno vpravo dole VOJT. SEDLÁČEK, nedatováno. Rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

Ve výřezu 14,5 x 18 (30 x 32,5) cm

 

400 Kč

 

 

 

Sedláček Vojtěch

Ilustrátor, malíř a grafik, studia na pražské akademii u Preislera a Švabinského, člen Umělecké besedy, člen skupiny SČUG Hollar, člen Čes. akademie. Malíř polních prací. Za svůj život namaloval velmi málo olejů, převážně tvořil temperou, akvarelem a grafikou.

(9.9.1892 Libčany, Hradec Králové - 3.2.1973 Praha)

 

 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

289

 

Kotrba Emil (1912-1983)

"S matkou"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole tužkou EMIL KOTRBA, datováno 1972, číslováno 14/30. Název tužkou vlevo dole. Pasparta, sklo, rám.

 

Ve výřezu 49,5 x 37 (70 x 54,5) cm

 

800 Kč

 

 

 

Kotrba Emil

Malíř, grafik, ilustrátor, studia na ŠUŘ v Brně u Dillingera a na pražské akademii v grafické speciálce u profesora T.F. Šimona, známý v Evropě jako vynikající malíř, grafik a kreslíř koní a námětů z dostihového prostředí.

(22.2.1912 Znojmo - 21.2.1983 Praha)

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

290

 

Kotrba Emil (1912-1983)

"Konflikt"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole tužkou EMIL KOTRBA, datováno 1968, autorský list/33. Název tužkou vlevo dole. Pasparta, sklo, rám.

 

Ve výřezu 51 x 36,5 (70 x 54,5) cm

 

800 Kč

 

 

 

Kotrba Emil

Malíř, grafik, ilustrátor, studia na ŠUŘ v Brně u Dillingera a na pražské akademii v grafické speciálce u profesora T.F. Šimona, známý v Evropě jako vynikající malíř, grafik a kreslíř koní a námětů z dostihového prostředí.

(22.2.1912 Znojmo - 21.2.1983 Praha)

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

291

 

Kotrba Emil (1912-1983)

"Děvče s jablkem"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole tužkou EMIL KOTRBA, datováno 1965, číslováno 20/20. Název tužkou vlevo dole. Pasparta, sklo, rám.

 

Ve výřezu 49 x 38 (70 x 54,5) cm

 

800 Kč

 

 

 

Kotrba Emil

Malíř, grafik, ilustrátor, studia na ŠUŘ v Brně u Dillingera a na pražské akademii v grafické speciálce u profesora T.F. Šimona, známý v Evropě jako vynikající malíř, grafik a kreslíř koní a námětů z dostihového prostředí.

(22.2.1912 Znojmo - 21.2.1983 Praha)

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

292

 

Kotrba Emil (1912-1983)

"Životní žár"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole tužkou EMIL KOTRBA, datováno 1972, číslováno 3/35. Název tužkou vlevo dole. Pasparta, sklo, rám.

 

Ve výřezu 49,5 x 37 (69,5 x 54,5) cm

 

800 Kč

 

 

 

Kotrba Emil

Malíř, grafik, ilustrátor, studia na ŠUŘ v Brně u Dillingera a na pražské akademii v grafické speciálce u profesora T.F. Šimona, známý v Evropě jako vynikající malíř, grafik a kreslíř koní a námětů z dostihového prostředí.

(22.2.1912 Znojmo - 21.2.1983 Praha)

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

293

 

Kotrba Emil (1912-1983)

"Pád s jezdcem"

 

litografie, signováno vpravo dole tužkou EMIL KOTRBA, datováno 1967, číslováno 23/32. Název tužkou vlevo dole. Pasparta, sklo, rám.

 

Ve výřezu 46,5 x 33 (63,5 x 48,5) cm

 

800 Kč

 

 

 

Kotrba Emil

Malíř, grafik, ilustrátor, studia na ŠUŘ v Brně u Dillingera a na pražské akademii v grafické speciálce u profesora T.F. Šimona, známý v Evropě jako vynikající malíř, grafik a kreslíř koní a námětů z dostihového prostředí.

(22.2.1912 Znojmo - 21.2.1983 Praha)

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

294

 

Kotrba Emil (1912-1983)

"Noční stáj"

 

litografie, signováno vpravo dole tužkou EMIL KOTRBA, datováno 1961, autorský list. Název tužkou vlevo dole. Pasparta, sklo, rám.

 

Ve výřezu 27,5 x 38,5 (42 x 51,5) cm

 

800 Kč

 

 

 

Kotrba Emil

Malíř, grafik, ilustrátor, studia na ŠUŘ v Brně u Dillingera a na pražské akademii v grafické speciálce u profesora T.F. Šimona, známý v Evropě jako vynikající malíř, grafik a kreslíř koní a námětů z dostihového prostředí.

(22.2.1912 Znojmo - 21.2.1983 Praha)

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

295

 

Sedláček Vojtěch (1892-1973)

"Odpočinek na kupce sena"

 

litografie, signováno vpravo dole tužkou VOJT. SEDLÁČEK, datováno 1970, číslováno 9/20. Pasparta, sklo, rám.

 

Ve výřezu 33,5 x 41,5 (51,5 x 58,5) cm

 

500 Kč

 

 

 

Sedláček Vojtěch

Ilustrátor, malíř a grafik, studia na pražské akademii u Preislera a Švabinského, člen Umělecké besedy, člen skupiny SČUG Hollar, člen Čes. akademie. Malíř polních prací. Za svůj život namaloval velmi málo olejů, převážně tvořil temperou, akvarelem a grafikou.

(9.9.1892 Libčany, Hradec Králové - 3.2.1973 Praha)

 

 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

296

 

Sedláček Vojtěch (1892-1973)

"Koně s žebřiňákem na poli"

 

litografie, signováno vlevo dole VOJT. SEDLÁČEK, rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

Výřez 21 x 31 (41,5 x 50,5) cm

 

900 Kč

 

 

 

Sedláček Vojtěch

Ilustrátor, malíř a grafik, studia na pražské akademii u Preislera a Švabinského, člen Umělecké besedy, člen skupiny SČUG Hollar, člen Čes. akademie. Malíř polních prací. Za svůj život namaloval velmi málo olejů, převážně tvořil temperou, akvarelem a grafikou.

(9.9.1892 Libčany, Hradec Králové - 3.2.1973 Praha)

 

 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

297

 

Rabas Václav (1885-1954)

"Autoportrét v české krajině"

 

litografie, signováno vpravo dole RABAS, nedatováno. Velký grafický list. Adjustováno v paspartě, rám, sklo.

 

výřez 36 x 50,5 (64 x 80) cm

 

900 Kč

 

 

 

Rabas Václav

Význačný český malíř 20. století, grafik, sochař, básník, studia na akademii v Praze u Roubalíka, Bukovace, Schwaigera a Švabinského, člen a dlouholetý předseda Umělecké besedy, spoluzakladatel SČUG Hollar, zastoupen v galeriích, včetně Národní galerie, řada domácích i zahraničních výstav, řada monografií, již v roce 1945 vyhlášen národním umělcem, jeden z největších českých grafiků a malířů vůbec.

(13.11.1885 Pečárkovský mlýn, Krušovice u Rakovníka - 26.10.1954 Praha)

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

298

 

Menčík Václav (1926-2013)

"Děvčátko s velkým psem v parku"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole V. MENČÍK, datováno 1961, číslováno 1/4, krásný grafický list. Adjustováno v paspartě, rám.

 

Ve výřezu 30 x 17 (42,5 x 30) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Menčík Václav

Grafik, malíř, pedagog, ilustrátor, fotograf, studoval v ateliéru profesora E. Filly a na VŠUP v Praze u profesora J. Nováka, od roku 1951 pracoval jako asistent E. Filly na VŠUP V Praze, kde získal v roce 1968 titul docenta a v roce 1983 byl jmenován profesorem. Zastoupen ve sbírkách NG Praha, Středočeské galerie v Praze, GVU v Ostravě a Východočeské galerie v Pardubicích, člen Trasa, Radar, Tolerance '95, dlouhý výčet výstav.

(22. 11. 1926, Brno - 2013)

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

299

 

nesignováno

"Dívka s rudými rty"

 

velká barevná serigrafie, nesignováno, druhá polovina minulého století, nepravidelný výřez v paspartě.

 

81 x cca 43 (102,5 x 72,5) cm

 

4 800 Kč

 

 

 

 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

100

300

 

nesignováno

"Žena ve společenském overalu"

 

velká barevná serigrafie, nesignováno, druhá polovina minulého století, nepravidelný výřez v paspartě.

 

90 x 68 (102,5 x 72,5) cm

 

4 800 Kč

 

 

 

 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE