201-220 www.aukcnidum.cz

 133. AUKCE OSTRAVA - 5.12.2021___NEDĚLE__11 hod  

 
201 202 203 204 205
206 207 208 209 210
211 212 213 214 215
216 217 218 219 220

100

201

 

 

Matysek O.

"U potoka v létě" a "U potoka v zimě"

 

párové olejové monotypy, každý signován vpravo dole O. MATYSEK, nedatován. Rám, pasparta, sklo.

 

Rozměry každého: ve výřezu 14 x 15 (31 x 24,5) cm

 

900 Kč

 

 

Cena za oba.

 

 

 

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

202

 

Jágr Bohuš (1907-1996)

"Stará studna na vsi"

 

dřevoryt, signováno vpravo dole v desce monogramem BJ a tužkou BOHUŠ JÁGR, datováno 1944. Adjustováno v paspartě, rámováno.

 

Ve výřezu 24,5 x 27 (50 x 43,5) cm

 

450 Kč

 

 

 

Jágr Bohuslav

Grafik, malíř, řezbář. V roce 1927 několik měsíců studoval v Paříži, od roku 1929 se učil kresbě a grafice soukromě u F. Podešvy. Studoval na SUPŠ u P. Dillingera. Jeho zájem se soustředil na dřevoryt, tvořil ex libris, přednášel o vzniku a vývoji dřevorytu. Působil v Brně - Líšni, kde řídil noviny, kino, vedl a režíroval divadlo.

(3.7.1907, Brno, Líšeň - 1996)

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

203

 

Jágr Bohuš (1907-1996)

"Boží muka v zimní krajině

 

dřevoryt, signováno tužkou vpravo dole BOHUŠ JÁGR, datováno 1947.

 

26,5 x 21 (49 x 30,5) cm

 

450 Kč

 

 

 

Jágr Bohuslav

Grafik, malíř, řezbář. V roce 1927 několik měsíců studoval v Paříži, od roku 1929 se učil kresbě a grafice soukromě u F. Podešvy. Studoval na SUPŠ u P. Dillingera. Jeho zájem se soustředil na dřevoryt, tvořil ex libris, přednášel o vzniku a vývoji dřevorytu. Působil v Brně - Líšni, kde řídil noviny, kino, vedl a režíroval divadlo.

(3.7.1907, Brno, Líšeň - 1996)

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

204

 

Born Adolf (1930-2016)

"Úspěšný lov"

 

barevná litografie, signováno vlevo dole, A BORN, číslováno 52/170, nedatováno. Vzadu štítek s názvem díla.

 

Ve výřezu 22 x 11,5 (42,5 x 29,5) cm

 

1 900 Kč

 

 

 

Born Adolf

Přední ilustrátor a grafik, scénograf, malíř, výtvarník kreslených filmů, karikaturista, studia u Ant. Pelce, člen ČFVU, SČUG Hollar, skupiny karikaturistů Polylegran, na světové výstavě v Montrealu získal GRAND PRIX, obdržel třicet vyznamenání a cen za ilustrace, řada výstav, zastoupen v Národní galerii.

(12.6.1930 České Velenice, Jindřichův Hradec - 22.5.2016)

 

 

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

205

 

Alex Adolf Jelínek (1890-1957)

"Židovská modlitba"

 

lept, signováno vpravo dole tužkou A. J. ALEX, nedatováno, v paspartě, v rámku stříbrné barvy, pod sklem.

 

Ve výřezu 21 x 15,5 (44,5 x 31,5) cm

 

300 Kč

 

 

 

Alex Adolf Jelínek

Jelínek Adolf

Spisovatel, malíř, kreslíř, grafik evropského formátu, pražská akademie u Švabinského, mnichovská akademie u profesora Janka, člen SVU Mánes, SČUG Hollar. Vlastním jménem Adolf Jelínek.

(25.4.1890 Strmilov, Jindřichův Hradec - 2.9.1957 Praha)

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

206

 

Hinčica Jan (1905-1982)

"Kouzelná zahrada"

 

barevný grafický list, signováno tužkou vpravo dole J. HINČICA, v desce H75 - datováno 1975, číslováno 4/30. Rám, pasparta, sklo.

 

Ve výřezu 12,5 x 16,5 (21 x 27) cm

 

300 Kč

 

 

 

Hinčica Jan

Malíř a grafik, ostravský výtvarník, narodil se i zemřel v Ostravě, studia u profesora Františka Kysely na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, často vystavoval v Ostravě a ve Zlíně.

(29.6.1905 Ostrava - 13.3.1982 Ostrava)

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

207

 

Schindler Hans (1907-?)

"Dvůr měšťanského domu"

 

barevný lept, vpravo dole tužkou Original Rad. a signatura H. SCHINDLER, vlevo dole tužkou Wien, Laimgrubenhof, nedatováno. Volný list.

 

Tisková plocha 17,5 x 14,1 cm, celý list 30,2 x 24,3 cm

 

1 000 Kč

 

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

208

 

Šimon Tavík František (1877-1942)

"Z Portugalska"

 

lept, signováno v desce monogramem TFŠ, vpravo dole tužkou T.F. ŠIMON, uprostřed dole značeno razítkem TFŠ. V soupise Arthura Nováka zařazeno do roku 1916. Rámováno, paspartováno, zaskleno.

 

18 x 8,7 (30,5 x 22) cm

 

900 Kč

 

 

Grafika byla zařazena do knihy PORTUGALSKÉ LISTY vydané A. Novákem v Prace 1916. V souboru grafických prací T. F. Šimona uvedeno pod číslem 250.

 

Šimon Tavík František

Grafik, kreslíř, malíř, pedagog, člen SVU Mánes, nositel řádu Čestné legie, profesor na několika akademiích, studia na pražské akademii u Pirnera. Tvořil převážně v Paříži, již v roce 1898 se zúčastnil výstavy spolku Mánes v Topičově saloně, v roce 1900 a 1902 kolektivních výstav spolku Nanes ve Vídni a Berlíně a dalších. Zastoupení: Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeská galerie v Pardubicích, Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy v Praze, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. Pseudonym Tavík pochází z rodného příjmení jeho matky (Tavíková).

(13.5.1877 Železnice u Jičína - 19.12.1942 Praha)

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

209

 

Bouda Cyril (1901-1984)

"Na lázeňské promenádě"

 

barevná litografie, signováno v desce monogramem CB, tužkou vpravo dole C. BOUDA, nedatováno. Volný list.

 

25 x 19,7 cm

 

1 400 Kč

 

 

 

Bouda Cyril

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, žák Kysely a Švabinského, v letech 1929-1935 působil jako asistent na AVU Praha, později jako profesor na ČVUT Praha a PF UK Praha, byl asistentem světově proslulého kreslíře a grafika F. T. ŠIMONA, ilustroval cca 675 knih, namaloval 344 olejů, více než 1000 grafických listů, 9 gobelínů, natočen 1 kreslený film atd., patří nejen u nás, ale i ve srovnání se světem k výjimečným umělcům. Člen Hollaru, Umělecké Besedy a dalších, zastoupen v NG Praha. Podle Boudových návrhů bylo vydáno 52 poštovních známek. V Lexikonu je uveden dlouhý výčet výstav a dlouhý výčet ocenění. Jen pro zajímavost jako první ocenění, které Cyril Bouda získal, je uvedena V. cena v soutěži na cizinecké upomínky z roku 1919, v tomto roce začal studovat na UPŠ v Praze. V roce 1923 obdržel tzv. Americkou cenu. Mnohé ceny získal za knižní ilustrace, např. Čestné uznání Nejkrásnější kniha roku 1975, uděleno v roce 1976, ocenění v soutěži Nejkrásnější kniha v roce 1977, Cena nakladatelství Čs. spisovatel z roku 1978.

(14. 11. 1901 Kladno - 29. 8. 1984 Praha)

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

210

 

Bouda Cyril (1901-1984)

"Dostaveníčko v březovém háji"

 

barevná litografie, signováno v desce monogramem CB, tužkou vpravo dole C. BOUDA, nedatováno. Volný list.

 

25 x 19 cm

 

1 400 Kč

 

 

 

Bouda Cyril

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, žák Kysely a Švabinského, v letech 1929-1935 působil jako asistent na AVU Praha, později jako profesor na ČVUT Praha a PF UK Praha, byl asistentem světově proslulého kreslíře a grafika F. T. ŠIMONA, ilustroval cca 675 knih, namaloval 344 olejů, více než 1000 grafických listů, 9 gobelínů, natočen 1 kreslený film atd., patří nejen u nás, ale i ve srovnání se světem k výjimečným umělcům. Člen Hollaru, Umělecké Besedy a dalších, zastoupen v NG Praha. Podle Boudových návrhů bylo vydáno 52 poštovních známek. V Lexikonu je uveden dlouhý výčet výstav a dlouhý výčet ocenění. Jen pro zajímavost jako první ocenění, které Cyril Bouda získal, je uvedena V. cena v soutěži na cizinecké upomínky z roku 1919, v tomto roce začal studovat na UPŠ v Praze. V roce 1923 obdržel tzv. Americkou cenu. Mnohé ceny získal za knižní ilustrace, např. Čestné uznání Nejkrásnější kniha roku 1975, uděleno v roce 1976, ocenění v soutěži Nejkrásnější kniha v roce 1977, Cena nakladatelství Čs. spisovatel z roku 1978.

(14. 11. 1901 Kladno - 29. 8. 1984 Praha)

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

211

 

nesignováno

"Dívčí poloakt se srnami v kapradí"

 

rytina, signum nenalezeno. Adjustováno v paspartě, rámováno.

 

35,5 x 22,5 (59,5 x 44) cm

 

900 Kč

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

212

 

Drha Josef (1912-2009)

"Česající"

 

suchá jehla, signováno vpravo dole J. DRHA, datováno 1985, rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

23 x 17 (36,5 x 31) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Drha Josef

malíř a grafik, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, dále soukromě u Wünsche a Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, ČFVU, SCA, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd., dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních, zastoupen mimo jiné v roce 1993 na výstavě Les Peintres Tcheques v Paříži, významný český malíř a přední malíř ostravského regionu.

(3. 3. 1912 Ostrava-Hulváky - 22. 12. 2009 Ostrava)

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

213

 

Vala Moro (1907-?)

"Tři moderní dívky"

 

lept, signováno vpravo dole tužkou VALA MORO, v tiskové ploše značeno VALA MORO. Rámováno, zaskleno.

 

Tisková plocha 18,5 x 15,5 (38,5 x 27) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Vala Moro

Rakouská malířka a grafička, narozena ve Vídni Vala Moro .

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

214

 

Sidonius Ritter von SCHROM (1887-1960)

"V přístavu holandského městečka"

 

barevný dřevoryt, signováno vpravo dole tužkou SCHROMM, vlevo dole Orig. Handdr.(Handdruck), nedatováno.

 

13 x 13 (29 x 26) cm

 

1 500 Kč

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

215

 

Stretti - Zamponi Jaromír (1882-1959)

"Chaloupky v podhůří"

 

barevný grafický list, signováno vlevo dole v tisku JAR. STRETTI - ZAMPONI a vpravo dole tužkou J. STRETTI - ZAMPONI, rámováno, pod sklem.

 

Tisková plocha 36,5 x 32 (54 x 46) cm

 

3 000 Kč

 

 

 

Stretti - Zamponi Jaromír

Malíř, kreslíř a grafik, bratr Viktora Strettiho, člen Hagenbundu ve Vídni, v roce 1912 byl jmenován členem Salon Autonome v Paříži, vystavoval ve Vídni, Paříži, Benátkách, v roce 1936 mu byla svěřena úprava interiéru pražského hradu, spoluzakladatel Hollaru, mimořádně významný malíř a grafik.

(11.6.1882 Plasy, Plzeň-sever - 29.12.1959 Praha)

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

216

 

Uprka Joža (1861-1940)

"Jízda králů"

 

velká barevná a domalovávaná litografie, signováno vlevo dole monogramem JU. Vpravo ve spodní části restaurováno - prasklina lepenky.

 

43 x 59 (51,5 x 68) cm

 

3 900 Kč

 

 

 

Uprka Joža

Malíř a grafik folklórních témat, studium na AVU u Čermáka a na Akademii v Mnichově u Otty Seitze, poté v Praze u Pirnera, člen SVU Mánes a SVUM, řada výstav a zastoupení v galeriích, v roce 2001 byla uspořádána výstava jeho prací v Domě umění v Hodoníně, nejlepší malíř folklórních témat vůbec.

(26.10.1861 Kněždub, Hodonín - 12.1.1940 Hroznová Lhota, Hodonín)

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

217

 

Preissig Vojtěch (1873-1944)

"Syncopating saxophones Alfred V. Frankenstein"

 

barevná zinkografie, značeno uprostřed dole v tisku VOJTĚCH PREISSIG, nedatováno, přelom dvacátých a třicátých let minulého století, jedná se o návrh obálky.

 

23 x 30 (33,5 x 43,5) cm

 

4 000 Kč

 

 

 

Preissig Vojtěch

Orlov Jaroslav

Malíř, publicista, grafik, ilustrátor, odbojář. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Friedricha Ohmanna, grafiku studoval soukromě v Paříži v ateliérech Emila Delauna a Augusta Schmida. Vynikající český malíř a grafik světového jména, pracoval v Paříži pro Alfonse Muchu. Velké zásluhy má na grafickém umění v USA, kde dlouho působil, řídil grafické oddělení na Wentworth Institute v Bostonu. V řezbě do linolea byl považován v USA za zakladatele. Vystavoval v Mánesu, má široké zastoupení v Národní galerii Praha, ve Waldesově galerii, v galerii v New Yorku a dalších světových galeriích. Během druhé světové války byl členem ilegální skupiny, vydával ilegální časopis V boj. Jeho dcera Irena, která mu pomáhala, byla popravena. Zemřel v koncentračním táboře Dachau.

(31.7.1873 Světec, Teplice - 11.6.1944 Dachau, Německo)

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

218

 

Vaic Josef (1884-1961)

"Portrét Edvarda Beneše"

 

lept, vpravo dole signováno JOSEF VAIC a rukou psaný text "autorský list, studie, unikát", nedatováno. Rám, pasparta, sklo.

 

Výřez 36,5 x 25 (48,5 x 37,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Vaic Josef

Malíř, grafik a kreslíř, studia v Holandsku v Amsterodamu u prof. Neuhause, Haagu a Paříži, vydáván v Curychu, Paříži, Amsterodamu atd., vynikající malíř Prahy, jeho grafiky jsou propracovány až na úroveň fotografie, mimořádný zjev našeho umění, grafik evropské úrovně, zastoupen v řadě evropských galerií, jeden z nejlepších z našich i evropských grafiků.

(8.12.1884 Milavče, Domažlice - 15.5.1961 Praha)

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

219

 

Vaic Josef (1884-1961)

"Portrét T. G. Masaryka"

 

lept, vpravo dole signováno JOSEF VAIC a rukou psaný text "autorský list", nedatováno. Rám, pasparta, sklo. V levém rohu prasklé sklo.

 

Výřez 34 x 24,5 (48,5 x 37,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Vaic Josef

Malíř, grafik a kreslíř, studia v Holandsku v Amsterodamu u prof. Neuhause, Haagu a Paříži, vydáván v Curychu, Paříži, Amsterodamu atd., vynikající malíř Prahy, jeho grafiky jsou propracovány až na úroveň fotografie, mimořádný zjev našeho umění, grafik evropské úrovně, zastoupen v řadě evropských galerií, jeden z nejlepších z našich i evropských grafiků.

(8.12.1884 Milavče, Domažlice - 15.5.1961 Praha)

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

220

 

Šimon Tavík František (1877-1942)

"Národní divadlo v Praze"

 

lept, signováno tužkou vpravo dole T. F. ŠIMON, vlevo dole značeno razítkem TFŠ, dole uprostřed v desce datováno 1918 a značeno monogramem TFŠ. Rámováno v hladké černé liště, zaskleno.

 

Tisková plocha 30 x 34 (42,5 x 46) cm

 

1 500 Kč

 

 

V souboru grafických prací T. F. Šimona uvedeno pod číslem 290, zpracoval Artur Novák 1937.

 

Šimon Tavík František

Grafik, kreslíř, malíř, pedagog, člen SVU Mánes, nositel řádu Čestné legie, profesor na několika akademiích, studia na pražské akademii u Pirnera. Tvořil převážně v Paříži, již v roce 1898 se zúčastnil výstavy spolku Mánes v Topičově saloně, v roce 1900 a 1902 kolektivních výstav spolku Nanes ve Vídni a Berlíně a dalších. Zastoupení: Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeská galerie v Pardubicích, Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy v Praze, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. Pseudonym Tavík pochází z rodného příjmení jeho matky (Tavíková).

(13.5.1877 Železnice u Jičína - 19.12.1942 Praha)

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE