121-140 www.aukcnidum.cz

 133. AUKCE OSTRAVA - 5.12.2021___NEDĚLE__11 hod  

 
121 122 123 124 125
126 127 128 129 130
131 132 133 134 135
136 137 138 139 140

100

121

 

Placatka Ladislav (1923-1986)

"Stromy ve městě"

 

olej na sololitu, signováno vlevo nahoře PLACATKA, nedatováno, rám je v dolní části nepatrně poškozen.

 

49 x 49 (62 x 62) cm

 

8 000 Kč

 

 

 

Placatka Ladislav

Pseudonym Laci di Placi, malíř, grafik, fotograf, studoval ve speciální figurální škole u profesora Rady na AVU v Praze. Původním povoláním fotograf, věnoval se malbě, grafice, knižní ilustraci. PhDr. Eva Ronzová, manželka, je autorkou knihy z roku 2000 "Placatkova díla překonávají hranice času".

(26.5.1923 Neratovice - 10.10.1986 Ostrava)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

122

 

Placatka Ladislav (1923-1986)

"Zátiší alchymisty, v pozadí tajemné postavy"

 

olej na sololitu, signováno vlevo nahoře PLACATKA, nedatováno.

 

37,5 x 83,5 (51 x 98) cm

 

12 000 Kč

 

 

 

Placatka Ladislav

Pseudonym Laci di Placi, malíř, grafik, fotograf, studoval ve speciální figurální škole u profesora Rady na AVU v Praze. Původním povoláním fotograf, věnoval se malbě, grafice, knižní ilustraci. PhDr. Eva Ronzová, manželka, je autorkou knihy z roku 2000 "Placatkova díla překonávají hranice času".

(26.5.1923 Neratovice - 10.10.1986 Ostrava)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

123

 

Placatka Ladislav (1923-1986)

"Zátiší s míšeňským porcelánem"

 

olej na sololitu, signováno vlevo nahoře PLACATKA, nedatováno, vzadu autorský štítek s názvem díla a dalšími informacemi o obraze.

 

80 x 60 (92,5 x 73) cm

 

12 000 Kč

 

 

 

Placatka Ladislav

Pseudonym Laci di Placi, malíř, grafik, fotograf, studoval ve speciální figurální škole u profesora Rady na AVU v Praze. Původním povoláním fotograf, věnoval se malbě, grafice, knižní ilustraci. PhDr. Eva Ronzová, manželka, je autorkou knihy z roku 2000 "Placatkova díla překonávají hranice času".

(26.5.1923 Neratovice - 10.10.1986 Ostrava)

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

124

 

Ralenovský Vladimír (1920-2005)

"Jaro na Vysočině"

 

olej na kartonu, signováno vlevo dole VLAD RALENOVSKÝ, nedatováno.

 

50 x 64 (60 x 74,5) cm

 

4 500 Kč

 

 

 

Ralenovský Vladimír

Malíř, grafik, ve třicátých letech studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně, malíř Vysočiny, jeho obrazy byly zastoupeny ve sbírce obrazů Radovana Lukavského.

(23.10.1920 Měnín, Brno - 16.9.2005 Brno)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

125

 

Wünsche Vilém (1900-1984)

"Dva horníci s kahany"

 

tempera, signováno vpravo V. WÜNSCHE, datováno 1944, francouzský rám, v rozích štukované ozdoby.

 

46 x 52 (66 x 72) cm

 

16 000 Kč

 

 

 

Wünsche Vilém

Malíř, kreslíř, ilustrátor, studia v Praze na UPŠ a na AVU u prof. Švabinského, stipendium v Paříži, 1931 čestný studijní rok na AVU Praha, výstavy v Ostravě, Praze, Lodži a řadě měst ostravsko-karvinského regionu, v roce 1995 zastoupen na výstavě Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě, národní umělec, vynikající malíř sociálních motivů, jeden z nejvýznamnějších malířů ostravsko-karvinského regionu.

(1.12.1900 Šenov - 3.5.1984 Šenov)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

126

 

Procházka M.

"Jistebník - Starý rybník I"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole M. PROCHÁZKA, datováno 1947, rámováno, paspartováno.

 

50 x 64,5 (73,5 x 86,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

127

 

neurčeno

"Makové pole"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo dole - nepřečteno, nedatováno.

 

22 x 26,5 (36,5 x 41) cm

 

2 000 Kč

 

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

128

 

Janeček Jaroslav (1898-?)

"Chalupy v hornaté krajině"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole JANEČEK, datováno 1955.

 

33 x 45 (50,5 x 62,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Janeček Jaroslav

Malíř, grafik, žák T.F. Šimona a Pukla, člen SVU Purkyně, účastnil se soutěže o výzdobu malého foyeru Národního divadla.

(30.8.1898 Brno - ?)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

129

 

Adámek Ferdinand (1896-1975)

"Kytice zářících zahradních květů"

 

kombinovaná technika - pastel, tempera a olej na malířské lepence, signováno vlevo dole ADÁMEK FERD, datováno 1939.

 

61,5 x 48,5 (70,5 x 57,5) cm

 

1 800 Kč

 

 

 

Adámek Ferdinand

Malíř, grafik, scénograf, malíř dekorací, studoval na UPŠ v Praze u Hofbauera, Špillara, Kysely, Wachsmanna, byl členem SVU Mánes, MSVU v Ostravě, významný ostravský malíř, pro ostravskou radnici namaloval portréty čtyř bývalých starostů. Podílel se na výzdobách kostelů v Přerově, Místku a jinde, malíř známý z Mariánských Hor v Ostravě.

(24.2.1896 Praha - 20.7.1975 Ostrava)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

130

 

Lhoták Kamil (1912-1990)

"Evuška"

 

kresba tužkou na papíře (list ze skicáku), signováno vpravo KAMIL, datováno 5.6.1969, text rukou Kamila Lhotáka "Eva po 10 štamprlích". Položeno na černém podkladu. Rámováno, pod sklem.

 

20,5 x 13,5 (43,5 x 33,5) cm

 

12 000 Kč

 

 

Dle soukromé informace byl na večírku u Kamila Lhotáka i kunsthistorik František Dvořák.

 

Lhoták Kamil

Malíř, grafik, ilustrátor, spisovatel, kostýmní návrhář, autodidakt, před válkou studoval na filozofické fakultě Univerzity Karlovy, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG Hollar, řada výstav samostatných i kolektivních, zastoupen ve sbírkách GHM Praha, GVU Ostrava, GVU Cheb, SGVU Litoměřice, Krajské galerie Hradec Králové, GU Karlovy Vary, GVU Olomouc, NG Praha, MG Brno, Středočeské galerie Praha, VČG Pardubice, galerie Hluboká nad Vltavou, Liberec, Louny, Roudnice nad Labem. Vynikající a význačný český malíř, grafik a ilustrátor 20. století.

(25.7.1912 Praha - 22.10.1990 Praha)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

131

 

Liesler Josef (1912-2005)

"Portrét Václava Hejny"

 

kresba barevnými pastelkami na listu ze skicáku, signováno vpravo dole LIESLER s datací 1939, vlevo dole text "Hejna od Lieslera". Na reversu částečně čitelné razítko malíře Václava Hejny. Položeno na světlém podkladu.

 

29,5 x 20,5 (37 x 28,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Liesler Josef

Ilustrátor, malíř, grafik, věnoval se tvorbě poštovní známky, vlastních bibliofilií, studia na ČVUT Praha u C. Boudy, O. Blažíčka, člen skupiny Sedm v říjnu (1939-1941), SVU Mánes (1942-1956), SČUG Hollar (1945), tvůrčí skupiny 58 (1958), skupiny Radar. Čestným akademikem florentské Akademie, členem Královské belgické akademie (1969), zastoupen v řadě sbírek u nás i v zahraničí, včetně zastoupení v Národní galerii Praha, řada výstav, mj. výstavy v Mánesu, Hollaru, v Bruselu, Antverpách, Stockholmu, Göteborgu, Oslu, Kodani, Vídni, široká škála činností, výstav, ocenění popsána ve Slovníku Chagall.

(19.9.1912 Vidolice, Pětipsy, Chomutov - 23.8.2005 Praha)

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

132

 

Bauch Jan (1898-1995)

"Stojící dívčí akt"

 

kresba tužkou na ručním papíře z Velkých Losin, signováno vpravo dole JAN BAUCH, datováno 1965. Rám, pasparta, pod sklem.

 

Výřez 28,5 x 11,5 (47 x 27) cm

 

4 000 Kč

 

 

 

Bauch Jan

Významný český malíř, grafik, sochař, ilustrátor, studia UMPRUM v Praze u Dítěte, grafická speciálka u Švabinského, 1937 GRAND PRIX v Paříži, 1977 národní umělec, člen Umělecké Besedy, S.V.U. Mánes, kolem čtyřiceti výstav po celém světě, jeden z nejvýznamnějších českých malířů 20. století, řada monografií. Zastoupen v galeriích National Gallery of Art, Washington D.C., Národní galerie v Praze, České muzeum výtvarných umění Praha, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie umění, Karlovy Vary, Galerie hlavního města Prahy, Moravská galerie v Brně, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem.

(16.11.1898 Praha - 9.1.1995 Praha)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

133

 

Procházka Antonín (1882-1945)

"Tři ženy"

 

kresba tužkou na listu ze skicáku, signováno vpravo dole monogramem AP, nedatováno. Rámováno, pod sklem.

 

20 x 15 (27 x 22) cm

 

1 400 Kč

 

 

 

Procházka Antonín

Malíř, kreslíř, ilustrátor, grafik, sochař, studia na UMPRUM v Praze, na AVU u prof. Bukovace, ve speciálce u Schwaigera, široké zastoupení v Národní galerii Praha, řada monografií, národní umělec, člen Osmy, SVU Mánes, jedna z nejvýznamnějších postav českého malířství první poloviny 20. století, spolu se svou ženou Linkou Procházkovou byl za specifický způsob uměleckého vyjádření oceněn v roce 1937 v Paříži cenou GRAND PRIX, na trhu velmi vzácný a ceněný.

(5.6.1882 Vážany, Vyškov - 9.6.1945 Brno)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

134

 

Procházka Antonín (1882-1945)

"Dvě ženy"

 

kresba na listu ze skicáku, signováno vpravo dole monogramem AP, nedatováno. Položeno na černém podkladu. Rámováno, pod sklem.

 

19 x 15 (27 x 22) cm

 

1 400 Kč

 

 

 

Procházka Antonín

Malíř, kreslíř, ilustrátor, grafik, sochař, studia na UMPRUM v Praze, na AVU u prof. Bukovace, ve speciálce u Schwaigera, široké zastoupení v Národní galerii Praha, řada monografií, národní umělec, člen Osmy, SVU Mánes, jedna z nejvýznamnějších postav českého malířství první poloviny 20. století, spolu se svou ženou Linkou Procházkovou byl za specifický způsob uměleckého vyjádření oceněn v roce 1937 v Paříži cenou GRAND PRIX, na trhu velmi vzácný a ceněný.

(5.6.1882 Vážany, Vyškov - 9.6.1945 Brno)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

135

 

Bogusz Marian (1920-1980)

"Abstrakce"

 

olej na papíře, signováno vpravo dole zkratkou MBOG (Marian Bogusz), datováno 1959, původní adjustace i rám.

 

14,5 x 18 (25 x 29) cm

 

2 700 Kč

 

 

 

Bogusz Marian

Polský malíř, sochař, scénograf a pedagog. Je považován za jednu z nejdůležitějších osobností polského umění a klíčového organizátora uměleckého života v Polsku v letech od konce druhé světové války do roku 1980.

(25. 3.1920, Pleszew, Polsko - 2. 2.1980)

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

136

 

nesignováno

"Sedící ženský akt"

 

olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1930. Obraz je rentolován na nové plátno. Je pravděpodobné, že signum, pokud není skryto v obraze, bylo ztraceno při rentoláži.

 

46,5 x 36 (59 x 49) cm

 

9 000 Kč

 

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

137

 

Veržakovský Karel (1924-1963)

"Vánoční zátiší se jmelím, citrony a porcovaným kaprem"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole K. VERŽAKOVSKÝ, datováno 1952.

 

60 x 75 (62 x 79) cm

 

9 000 Kč

 

 

 

Veržakovský Karel

Malíř, sochař, žil a tvořil v Praze, studium na pražské akademii u profesora Obrovského. Vynikající moderní malíř druhé třetiny minulého století, věnoval se surrealisticky a abstraktně laděné malbě. Řada výstav a zastoupení v galeriích, v posledních letech realizovány samostatné výstavy v Galerii Paidea, Praha 1994 a Galerii Růžový kopeček, Cheb 1995

(4.11.1924 Tyvrov, Ukrajina - 1963)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

138

 

Stroff Karel (1881-1929)

"Alegorie podzimu"

 

kombinovaná technika, kresba tužkou, akvarel a kvaš, signováno vpravo dole STROFF, počátek minulého století. Rámováno, pod sklem.

 

50,5 x 40,5 (70 x 60) cm

 

19 000 Kč

 

 

 

Stroff Karel

Malíř, kreslíř, ilustrátor, básník, karikaturista, studia na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u E.K. Lišky, na pražské akademii u Františka Ženíška a v Mnichově na Akademii výtvarných umění (Akademie der bildenden Künste) u Franze von Stucka. Vystavoval s JUV, pořádal vlastní výstavy. Ilustrace tvořil již během studií, přispíval do českých i německy psaných humoristických časopisů, po válce sám psal i ilustroval vlastní satirickou revui.

(28.10.1881 Kutná Hora - 12.6.1929 Praha)

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

139

 

Hůrka Otakar (1889-1966)

"Na konci vesnice"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole OTAKAR HŮRKA.

 

65,5 x 90,5 (79,5 x 104,5) cm

 

9 600 Kč

 

 

 

Hůrka Otakar

Malíř, grafik, ilustrátor, studia na Krajinářské škole u Aloise Kalvody, studijní cesta ve Francii, již v roce 1921 vystavoval na jarním Saloně v Paříži, v Paříži vzbudil svými pracemi velkou pozornost, byl jmenován členem Salon d' automne, v grafice se věnoval ex libris, publikoval ve Zlaté Praze, Veraikonu, ve francouzských uměleckých časopisech.

(10.9.1889 Koloděje, Praha - 21. 7. 1966 Praha)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

140

 

Šuk Antonín (Schück) (1880-?)

"Volský potah na dvoře statku"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole A. ŠUK, datováno 1920, vzadu na blind rámu Schück a patrně evidenční číslo 842.

 

71 x 100 (84 x 112) cm

 

29 000 Kč

 

 

 

Šuk Antonín

Schück Antonín

Malíř, maloval podobizny, akty a krajiny.

(nar. 1880 Praha)

 

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE