041-060 www.aukcnidum.cz

 133. AUKCE OSTRAVA - 5.12.2021___NEDĚLE__11 hod  

 
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60

100

41

 

Burian

"Baletka před zrcadlem"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo dole BURIAN, datováno zřejmě 47 (1947). Autorský rám.

 

44 x 31 (48,5 x 35,5) cm

 

1 800 Kč

 

 

TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

42

 

neurčeno

"Portrét muže s šátkem na krku"

 

kresba tužkou, signováno vpravo dole, nepřečteno. Rám, pod sklem.

 

21 x 17,5 (35 x 30,5) cm

 

1 800 Kč

 

 

TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

43

 

monogramista

"Dostaveníčko v parku"

 

olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole stylizovaným monogramem, velmi zdobný rám zlaté barvy, ozdobné prvky řezané ve dřevě.

 

51 x 41 (62 x 47) cm

 

12 000 Kč

 

 

TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

44

 

Kriehuber Josef (1801-1876)

"Portrét sedícího muže s řádem na prsou"

 

kombinovaná technika, signováno vpravo dole KRIEHUBER, datováno 1842. Oválný zlacený rám zdobený nahoře a dole štukovanými aplikami, v horní části poškozený. Pod sklem.

 

30 x 25 (50 x 36) cm

 

3 500 Kč

 

 

TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

45

 

Milén Eduard (1891-1976)

"Kytice polních květin ve džbáně"

 

akvarel, signováno vpravo dole ED. MILÉN, nedatováno, paspartováno, rámováno v hlubokém dřevěném rámu.

 

54,5 x 43,5 (75 x 59,5) cm

 

4 900 Kč

 

 

 

Milén Eduard

Müller Eduard - vlastním jménem

Malíř, grafik, ilustrátor, scénograf, působil v Brně, v letech 1941 - 1945 profesor na škole umění ve Zlíně. Studia na UMPRUM v Praze u Dítěte a Schikanedera, dále na AVU v Praze ve speciální grafické škole u Švabinského. Člen KVU Aleš, SČVU, SČUG Hollar, řada výstav a zastoupení v českých a moravských galeriích.

(18.3.1891 Frýdštejn, Jablonec nad Nisou - 19.5.1976 Brno)

 

TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

46

 

Jochym

"Větrné mlýny v obilném poli"

 

olej na plátně lepeném na malířské desce, signováno dole uprostřed JOCHYM, datováno 2003.

 

69 x 57,5 (84,5 x 72,5) cm

 

2 900 Kč

 

 

TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

47

 

Škovran Karel (?-?)

"Zátiší s vodou v podzimním lese"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole ŠKOVRAN K, nedatováno, minulé století.

 

68 x 85 (75 x 91,5) cm

 

1 800 Kč

 

 

 

Škovran Karol

Malíř krajiny, květinových zátiší, zátiší s houbami, maloval Tatry.

 

TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

48

 

Doubnerová Jiřina

"Vesnice v prosluněné letní krajině"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo dole DOUBNEROVÁ, datováno 1963.

 

28 x 62 (49,5 x 82) cm

 

3 500 Kč

 

 

TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

49

 

Stočes

"Praha - úklid ve Zlaté uličce"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole STOČES, datováno 1948. Pasparta textilní, sklo, rám.

 

46,5 x 30,5 (71,5 x 54,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

Pražský motiv v podání málo známého autora. Ve 123. aukci v Ostravě 2017 jsme nabízeli rovněž Stočesův obraz s podobným námětem z prostředí starého města.

 

TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

50

 

Mervart Augustin (1889-1968)

"Kamenitý potok v podzimním lese"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole AUG. MERVART, datováno 1928.

 

70 x 50 (81 x 61) cm

 

29 000 Kč

 

 

 

Mervart Augustin

Malíř, sochař, významný moravský krajinář, studoval sochařství u profesorů F. Hrachovce, A. Balána, základy malířství získal u B. Jaroňka, žil a tvořil v Přerově, člen SVU Mánes, od roku 1910 se účastnil všech členských výstav, více než 30 výstav u nás i ve světě, Kodaň, New York, atd., zastoupen v mnoha galeriích, včetně galerie Národní, jeden z nejlepších moravských malířů.

(30.12.1889 Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí - 15.6.1968 Přerov)

 

TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

51

 

nesignováno

"Mazurská jezera"

 

olej na řídkém plátně lepeném na kartonu, nesignováno, nedatováno. Štukovaný rám zlaté barvy.

 

25,5 x 35 (38 x 47) cm

 

2 500 Kč

 

 

Dle majitele obrazu se jedná o práci brněnského Ing. architekta Hájka.

 

TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

52

 

nesignováno

"Podzimní krajina u Hostýna"

 

olej na malířské lepence, nesignováno, nedatováno, kolem poloviny minulého století.

 

35 x 50 (45 x 60) cm

 

1 800 Kč

 

 

TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

53

 

Raszka

"V horách"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole RASZKA. Luxusní rám francouzského typu, skvělý celek.

 

62,5 x 82 (81,5 x 100) cm

 

9 000 Kč

 

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

54

 

neurčeno

"Bystřina pod horskými štíty"

 

olej na dřevě, signatura nerozpoznána, kolem poloviny minulého století. Drobná poškození rámu. Pod sklem.

 

90 x 71 (100 x 83,5) cm

 

9 000 Kč

 

 

Barevně skvěle zvládnutá práce, svou velikostí reprezentativní.

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

55

 

Zezula Oldřich (1907-1980)

"Pohled na vesnici"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole OLDŘICH ZEZULA, datováno 1943.

 

73 x 92 (96 x 116) cm

 

5 000 Kč

 

 

 

Zezula Oldřich

Malíř, pedagog, studium na akademii v Praze u prof. Blažíčka, Loukoty a Obrovského, v roce 1937 podnikl studijní cestu do Francie, byl profesorem kreslení v Turnově, Příboře, Kroměříži. Byl členem Spolku výtvarných umělců Hodonín a Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské. Zastoupen ve sbírkách NG Praha, KGVU Zlín, GVU Hodonín, Muzea Kroměřížska v Kroměříži a jinde.

(24.5.1907 Rataje, Kroměříž -29.6.1980 Kroměříž)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

56

 

Kunc Jaromír (1900-1971)

"Zátiší se zeleninou"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole JAR. KUNC, kolem poloviny minulého století.

 

65 x 80 (79,5 x 94,5) cm

 

14 500 Kč

 

 

 

Kunc Jaromír

Významný malíř krajinář, žák Engelmüllera a Liebschera, V. Součka a Otakara Nejedlého, řada výstav, vystavoval na dvanácti výstavách SVU Myslbek, zastoupen v Národní galerii, patří mezi představitele Mařákovy krajinářské školy.

(26.2.1900 Humpolec - 23.1.1971 Praha)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

57

 

Šnobl Jaroslav (1884-?)

"Michalská ulička"

 

akvarel, signováno vlevo dole JAROSLAV ŠNOBL, datováno 1931, adjustováno v paspartě, pod sklem, rámováno.

 

40 x 29,5 (68,5 x 54,5) cm

 

500 Kč

 

 

 

Šnobl Jaroslav

Malíř, studoval na pražské Akademii výtvaných umění u Františka Ženíška, specializoval se na portrétní malbu.

(16. 3. 1884 Praha - ?)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

58

 

neurčeno

"Bílé kačeny na vodě"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole, nepřečteno, první polovina minulého století.

 

67,5 x 94 (86 x 113) cm

 

25 000 Kč

 

 

Velká mistrovská malba v reprezentativní adjustaci.

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

59

 

Zahradník Otto (1894-1939)

"Letní krajina s potokem, kamenným mostem a břízami"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole ZAHRADNÍK, nedatováno.

 

35 x 49,5 (43,5 x 57,5) cm

 

1 800 Kč

 

 

 

Zahradník Otto

Tvořil akty, portréty i krajiny.

(4.7.1894 Kutná Hora - 1939)

 

TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

60

 

Mervart Augustin (1889-1968)

"Horní Moštěnice"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole AUG. MERVART, datováno 1929.

 

50 x 70 (62,5 x 82,5) cm

 

29 000 Kč

 

 

Dle ústního sdělení namaloval Mervart tento obraz na přání dědečka současného majitele.

 

Mervart Augustin

Malíř, sochař, významný moravský krajinář, studoval sochařství u profesorů F. Hrachovce, A. Balána, základy malířství získal u B. Jaroňka, žil a tvořil v Přerově, člen SVU Mánes, od roku 1910 se účastnil všech členských výstav, více než 30 výstav u nás i ve světě, Kodaň, New York, atd., zastoupen v mnoha galeriích, včetně galerie Národní, jeden z nejlepších moravských malířů.

(30.12.1889 Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí - 15.6.1968 Přerov)

 

TOP 041-060          

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE