001-020 www.aukcnidum.cz

 132. AUKCE OSTRAVA 20.12.2020___NEDĚLE__11 hod  

 
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

100

1

 

Mlejnková Regina ?

"Portrét krásné blondýnky"

 

kombinovaná technika - pastel, akvarel, uhel, běloba, kvaš, signováno vpravo dole REGINA M, datováno 1971. Paspartováno, rámováno textilní páskou. Zajímavá práce.

 

Ve výřezu 43 x 33 (59 x 48) cm

 

2 500 Kč

 

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

2

 

Drha Josef

"Pampelišky ve skleněné váze"

 

mistrovský olej na sololitu, signováno vpravo dole J. DRHA, nedatováno, vzadu autorský štítek s původní cenou 1 200 Kčs. Profilovaný širší bílý rám

 

33 x 21,5 (44 x 32,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Drha Josef (1912-2009)

malíř a grafik, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, dále soukromě u Wünsche a Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, ČFVU, SCA, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd., dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních, zastoupen mimo jiné v roce 1993 na výstavě Les Peintres Tcheques v Paříži, významný český malíř a přední malíř ostravského regionu.

(3. 3. 1912 Ostrava-Hulváky - 22. 12. 2009 Ostrava)

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

3

 

Drha Josef

"Kytice květin ve váze - slaměnky"

 

mistrovský olej na sololitu, signováno vpravo dole J. DRHA, nedatováno, kvalitní práce významného malíře, vhodný profilovaný širší bílý rám.

 

51,5 x 29 (62 x 39,5) cm

 

1 600 Kč

 

 

 

Drha Josef (1912-2009)

Malíř a grafik, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, dále soukromě u Wünsche a Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců a dalších, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha.

(3. 3. 1912 Ostrava-Hulváky - 22. 12. 2009 Ostrava)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

4

 

Mlejnková Regina ?

"Portrét stylizovaný - Buddha"

 

kombinovaná technika, v odstínech barev zelené a fialové, signováno vlevo dole REGINA. Na pravém rameni natrženo, snadno opravitelné.

 

Ve výřezu 43 x 33 (62 x 53,5) cm

 

1 600 Kč

 

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

5

 

Švarc

"Šachové zátiší"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole ŠVARC, datováno 1997. Mimořádně kvalitní práce.

 

50 x 40 (56 x 46) cm

 

5 000 Kč

 

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

6

 

Čechovský K.

"Růžové karafiáty ve váze"

 

olej na tvrzené malířské lepence, signováno vpravo dole K. ČECHOVSKÝ, nedatováno.

 

42 x 33 (52,5 x 42,5) cm

 

1 200 Kč

 

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

7

 

Hartl A.

"Ulička v podzámčí"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole A. HARTL, datováno 1933. Kromě umělecké hodnoty i hodnota dokumentační.

 

40 x 30 (50 x 40) cm

 

1 500 Kč

 

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

8

 

Grabovský Miroslav

"Zima v Beskydech"

 

akryl na sololitu, signováno vpravo dole M. GRABOVSKÝ, nedatováno. Vzadu štítek Unie výtvarných umělců České republiky s původní prodejní cenou 5 200 Kč a s autorovým razítkem - ateliér Ostrava.

 

40,5 x 45 cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Grabovský Miroslav (1940-)

Malíř, grafik, sochař, studoval na ŠUŘ v Brně u J. Zamazala a E. Ranného, dále na SPUŠ v Ostravě u prof. Otipky, věnuje se rovněž realizaci mozaiky v architektuře - ve Slovníku Chagall uvedeny realizace mozaiky ve veřejných budovách, vedle výstav v regionu vystavoval v letech 1991-1992 v Miláně, Florencii a Torontu.

(nar. 13.7.1940 Ostrava)

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

9

 

Chrien Eugen

"Bouře v tatranské dolině"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole E. CHRIEN, vzadu autorský štítek s datací 1934.

 

49,5 x 34,5 (60,5 x 45,5) cm

 

2 900 Kč

 

 

 

Chrien Eugen (1896-1956)

Malíř krajinář. Studoval soukromě u Aloise Kalvody a u Stanislawa Galeka (1876-1961) v Zakopaném, v letech 1933-1938 studoval na Akademii v Krakově, člen Spolku východoslovenských umělců v Košicích. Maloval krajiny a veduty především z Vysokých Tater, ale i dalších oblastí Slovenska Na trhu s uměním se vyskytuje málo, je zastoupen v Tatranskej galérii v Popradě. (Váross M.: Slovenské výtvarné umenie 1918-1945. Bratislava 1960, str. 85.)

(8.11.1896 Banská Štiavnica - 26.3.1956 Košice)

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

10

 

Dostalík J.

"Krajina s tůňkou"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole J. DOSTALÍK, první polovina minulého století.

 

67 x 90 (83,5 x107,5) cm

 

2 000 Kč

 

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

11

 

Nesázal Josef

"Na náměstí"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole JOŽKA NESÁZAL, první třetina minulého století. Obraz je slepen ze dvou částí, předpokládáme, že autor nastavoval malířskou plochu.

 

47 x 66 (61,5 x 80,5) cm

 

3 800 Kč

 

 

 

Nesázal Josef (1884-?)

Malíř, studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, věnoval se krajinomalbě, námětově čerpal i z národopisných motivů Slovácka a Slovenska.

(11.4.1884 Nedašov, Zlín - ?)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

12

 

Vepřek

"Hutě a haldy na Ostravsku"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole VEPŘEK,, datováno 1963.

 

Ve výřezu 34 x 61,5 (54,5 x 80) cm

 

4 500 Kč

 

 

Výborné zachycení průmyslové krajiny Ostravska.

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

13

 

neurčeno

"Zátiší s ananasem a melounem"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole, nepřečteno, druhá polovina minulého století.

 

26 x 56 (34 x 64) cm

 

1 500 Kč

 

 

Tentýž autor jako u položky 14.

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

14

 

neurčeno

"Kytaristka"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole, datováno 1967.

 

52,5 x 24 (60 x 31,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Tentýž autor jako u položky 13.

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

15

 

Vohrabal Josef

"Brankář v pokleku - Hokej"

 

enkaustika na plátně fixovaném na kartonu, signováno vlevo dole VOHRABAL, datováno 1982, vzadu uveden název díla.

 

36 x 26 (50,5 x 40,5) cm

 

7 000 Kč

 

 

 

Vohrabal Josef (1908-1994)

Malíř, keramik, studoval soukromě u J. Kubíčka a B. Matala, v malbě zachycoval ženské postavy u zrcadel, později vytvářel kubizující figurální kompozice hudebníků a sportovců. Zabýval se i keramikou a pracemi pro architekturu. Zastoupen v Národní galerii Praha, v Muzeu města Brna, Městské galerii Brno a jinde.

V encyklopedii Města Brna je uvedeno "... po mistrově odchodu všecky jeho díla odkoupil švédský galerista neznámého jména ..." (http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=6674)

(2.9.1908 Brno - 3.7.1994 Brno)

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

16

 

Fischerová - Kvěchová Marie

"Majda jako princezna"

 

kombinovaná technika - uhel, akvarel, kvaš, signováno, nedatováno, skvělá kresba obvyklého rozměru kreseb autorky, adjustováno.

 

12 x 13 (26,5 x 25,5)

 

9 000 Kč

 

 

 

Fischerová - Kvěchová Marie (1892-1984)

Malířka, ilustrátorka, kreslířka, studovala u profesora Schikanedera, dále rok u profesora Nandina v Paříži, mimořádně významná ilustrátorka a malířka námětů ze života dětí. Její ilustrace Babičky B. Němcové, Karafiátových Broučků a další patří mezi skvosty české ilustrační tvorby. V roce 1918 vytvořila obrazový doprovod k Československé státní hymně a k Prodané nevěstě, vydala také soubor dvaceti pěti studií lidových krojů a další skvělé práce. Většina prací této ryze české malířky byla vydávána na pohlednicích, reprodukcích, leporelech apod., v roce 1925 získala Zlatou medaili v Paříži.

Rozsáhlost tvorby Marie Fischerové - Kvěchové dokládá i zmínka o soukromé sbírce více než 650 různých pohlednic s reprodukcemi kreseb této autorky. Sběratelka za sbírku obdržela v roce 1988 v pražském Klubu sběratelů kuriozit ocenění "Pozoruhodná sbírka MFK." Nyní je sbírka umístěna v pardubickém muzeu a neustále se rozrůstá (z příspěvku sběratelky paní Květuše Veselé publikovaném na http://www.filokartie.cz/?cla=340)

V březnu 2011 jsme dostali mail

... je to radost si při prohlížení katalogu znovu zavzpomínat na její práce i na setkání s ní při štaflích. Jsem šťastna, že se její tvorba těší tak velkému zájmu, je znovu vydávaná, vyhledávaná a sbíraná ... Květuše Veselá

(24.3.1892 Kutná Hora - 2.6.1984 Černošice)

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

17

 

Hliněnský Robert

"Průmyslová periférie"

 

olej na kartonu, signováno vlevo dole R. HLINĚNSKÝ, datováno 1956.

 

32 x 48 (40 x 56) cm

 

6 900 Kč

 

 

 

Hliněnský Robert (1908-1979)

Malíř, kreslíř, grafik, pedagog, studoval na ŠUŘ v Brně a na soukromé škole H.F. Wacha v Brně, pracoval v malírnách Zemského divadla v Brně, učil na LŠU v Brně, začínal figurální malbou, maloval pohledy na rodné město, zastoupen v MG Brno, AJG Hluboká nad Vltavou.

(3.11.1908 Brno - 8.1.1979 Brno)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

18

 

Tichý Miloš

"Rašení"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole M. TICHÝ, datováno 1985, autorský rám.

 

75 x 52,5 (79 x 57) cm

 

12 500 Kč

 

 

 

Tichý Miloš (1965-)

Malíř, grafik, designér, studia na soukromé Akademii v Blankenheimu v Německu, dále v Irsku, navrhl mozaiku ve Venettu v Itálii, řada výstav, např. s absolventy v Avignonu ve Francii. Od roku 1985 žije v Erfstadtu v Německu. Navrhuje také prvky sportovních vozů a motocyklové kapotáže.

(Nar. 12. 10. 1965 Karviná)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

19

 

Král

"Planety"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole KRÁL. Druhá polovina minulého století. Nerámováno.

 

53,5 x 72 cm

 

3 000 Kč

 

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

20

 

Ondrúšek František

"Návrh interiéru kostela"

 

kresba tužkou, akvarelem a kvašem, signováno vpravo dole FR. ONDRÚŠEK, kolem roku 1920. Práce mimořádného malíře, který mimo jiné navrhl Křížovou cestu na Hostýně, sběratelský kus.

 

51 x 64,5 (56 x 69)

 

6 500 Kč

 

 

Pochází z rozsáhlé sbírky architekta Methoděje Matušky z Bystřice pod Hostýnem.

 

Ondrúšek František (1861-1932)

Skvělý malíř, grafik a portrétista v evropském kontextu, včelař, pocházel z chudé obuvnické rodiny, studoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci, absolvent Akademie v Praze, Vídni, Mnichově a Benátkách, pobýval v Mnichově, v roce 1920 se vrátil do Bystřice. Byl vyhledávaným portrétistou významných osobností z celé Evropy včetně Anglie, portrétoval presidenta Masaryka, malíře Bohumíra Jaroňka, Luďka Marolda, Vrchlického, Hlávku, České kvarteto, Jana Kubelíka, Jiřího Lobkovice, arcibiskupa Prečana, knížete Harracha, Leoše Janáčka, řadu dalších světových osobností, jako bavorského krále a vladaře Luitpolda, Selone Watsona z Londýna, osobnosti z Peru atd., portrétoval mj. Leoše Janáčka, s nímž se později spřátelil. V muzeu Bystřice pod Hostýnem se dochovalo 28 dopisů a pohlednic, které napsal Janáček Ondrúškovi, v Ústavu dějin hudby Moravského muzea v Brně je uschováno 23 dopisů Ondrúškových Janáčkovi. Zastoupen v Galerii výtvarného umění v Ostravě a v Moravské galerii v Brně, výstavy v Praze, Ostravě, Kroměříži, Štramberku, Hodoníně, Orlové, Rožnově pod Radhoštěm, Chrudimi, účastnil se výstav v Gentu, Bruselu, Paříži, Londýně, Petrohradu, Moskvě, Rize, Vídni, Solnohradu, Mnichově, Berlíně, Düsseldorfu, Kolíně, Stuttgartu, Hamburgu, Drážďanech, jeho práce jsou významnou položkou každé sbírky.

(4.3.1861 Bystřice pod Hostýnem - 3.4.1932 Bystřice pod Hostýnem)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE