281-300

www.aukcnidum.cz

 130. AUKCE OSTRAVA - 22.12.2019

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
281 282 283 284 285
286 287 288 289 290
291 292 293 294 295
296 297 298 299 300

100

281

 

Kočár Ondřej

"Na motivy Danteho Božské komedie" (Peklo, Beatrice v ráji, Očistec)

 

mistrovský olej na plátně lepeném na sololitu, velký triptych ve společném náročném rámu, signováno vpravo dole na prostředním obraze, nedatováno.

 

Peklo a Očistec každý 77 x 22 cm, Beatrice 92 x 72 cm (123,5 x 165) cm

 

19 000 Kč

 

 

 

Kočár Ondřej (1964-)

Malíř, grafik, člen skupiny X, kolektivně vystavoval v mnoha galeriích v Praze, Brně, Olomouci, Českých Budějovicích, Přerově, Bratislavě, Mnichově, Tusconu - USA, zastoupen v soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Syn malíře Vladimíra Kočára.

(nar. 1.2.1964 Opava)

   

 

 
 

130. aukce Ostrava TOP 281-300

 

 

 

 

 

 

100

282

 

"Iron Maiden"

 

plakát lepený na kartonu, rámováno, pod sklem, na více místech různá drobná poškození. Původní dobový plakát ke šňůře evropských koncertů této kapely v roce 1983, "Piece of Mind, Brain Damage Tour, Europe 83"

 

82,5 x 60 (95 x 64) cm

 

1 900 Kč

 

 

 

130. aukce Ostrava TOP 281-300

 

 

 

 

 

 

 

 

100

283

 

Galbavý Rudolf

"Mojucta - Pocta Josefu Hlinomazovi"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole R. GALBAVÝ, datováno 2019.

 

90 x 60 (96,5 x 67) cm

 

8 500 Kč

 

 

 

Galbavý Rudolf (1951-)

Autodidakt, je fascinován průmyslovou a městskou krajinou, kterou podává v idylicky snové poloze, podobně jako Zrzavý nachází v surové průmyslové realitě poezii, tohle dokáže jen málo umělců. Několik výstav v regionu, zastoupen v soukromých sbírkách.

(nar. 1951 Vracov na Jižní Moravě)

 

 

 

 
 

130. aukce Ostrava TOP 281-300

 

 

 

 

 

 

100

284

 

Vašíček

"Dřevěnice s květinovou předzahrádkou"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole VAŠÍČEK, datováno 1953. Velká kvalitní profesionální práce, původní dobový rám

 

68,5 x 85 (84 x 100) cm

 

7 500 Kč

 

 

 

 

 
 

130. aukce Ostrava TOP 281-300

 

 

 

 

 

 

 

 

100

285

 

Zábranský Adolf

"Letní idylka na kraji vesnice"

 

olej-tempera na kartonu, signováno A. ZÁBRANSKÝ, nedatováno, rámováno v paspartě, pod sklem, výborná práce galerijní úrovně. Rám vyžaduje restaurování, obraz ve výborném stavu, mimořádně kvalitní práce, skvělá nabídka.

 

Ve výřezu 47,5 x 66 (78 x 95,5) cm

 

8 500 Kč

 

 

 

Zábranský Adolf (1909-1981)

Malíř a ilustrátor v Praze, grafik, pedagog, studium na UPŠ u Františka Kysely a na AVU u Willi Nowaka, významný malíř, řada výstav a ocenění, např. Mezinárodní cena Hanse Christiana Andersena z roku 1972 za knižní ilustrace.

(29.11.1909 Rybí, Nový Jičín - 9.8.1981 Praha)

 

 

 

 
 

130. aukce Ostrava TOP 281-300

 

 

 

 

 

 

100

286

 

neurčeno

Párové obrazy "Dívka u lesního potoka na jaře I" / "Dívka u lesního potoka na jaře II"

 

komorní oleje na dřevěných deskách, nečitelná signace a datace vpravo / vlevo, na každém obraze vzadu razítko Domu umění Ostrava, sloužící jako vývozní povolení ze dne 26.3.1984. Široké zdobné rámy zlaté barvy.

 

Vývozní povolení se vystavovalo dle vyhlášky MŠK 239/59 Ú.l. (úřední list) o vývozu kulturních památek a předmětů muzejní hodnoty, platnost této vyhlášky byla zrušena Zákonem o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty - § 71/1994 Sb.
 

Každý 26 x 16 (43 x 33) cm

 

5 500 Kč

 

 

Cena za oba kusy

 

 

 
 

130. aukce Ostrava TOP 281-300

 

 

 

 

 

 

 

 

100

287

 

Drha Josef

"Pasení koz a polní práce za plotem průmyslového objektu"

 

mistrovská kresba uhlem, signováno vpravo dole uhlem J. DRHA, vzadu značeno razítkem, ručně řezaný rám stříbrné barvy.

 

30 x 35 (43 x 48) cm

 

700 Kč

 

 

 

Drha Josef (1912-2009)

malíř a grafik, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, dále soukromě u Wünsche a Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, ČFVU, SCA, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd., dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních, zastoupen mimo jiné v roce 1993 na výstavě Les Peintres Tcheques v Paříži, významný český malíř a přední malíř ostravského regionu.

(3. 3. 1912 Ostrava-Hulváky - 22. 12. 2009 Ostrava)

 

 

 

 
 

130. aukce Ostrava TOP 281-300

 

 

 

 

 

 

100

288

 

neurčeno

"Komplex na čištění vody"

 

olej na tvrzené malířské desce, signováno vpravo dole - neurčeno, nedatováno, rámováno v jednoduchém rámu, práce nejen umělecké, ale i dokumentační hodnoty.

 

36 x 48 (42 x 64,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

 

 
 

130. aukce Ostrava TOP 281-300

 

 

 

 

 

 

 

 

100

289

 

Stelzer Viktor ?

"Krajina s rybníkem a vzrostlými stromy"

 

mistrovský vrstvený olej na malířské lepence, signováno vlevo dole STELZER, nedatováno.

 

49 x 69 (58 x 78) cm

 

2 000 Kč

 

Stelzer Viktor

Malíř, studium na akademii u Otakara Nejedlého, ze zdravotních důvodů se vrátil do Terstu, od města Terstu obdržel uznání za uměleckou činnost. Maloval převážně moře.

(7.8.1899 Terst - ?)

 

 

 

 
 

130. aukce Ostrava TOP 281-300

 

 

 

 

 

 

 

 

100

290

 

Duford

"Slečny z Avignonu"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole DUFORD, nedatováno, výborná kopistická práce podle obrazu P. Picassa - olej na plátně z roku 1907 se nachází v The Museum of Modern Art, New York.

 

63 x 51 (74,5 x 68,5) cm

 

9 000 Kč

 

 

 

 

 
 

130. aukce Ostrava TOP 281-300

 

 

 

 

 

 

 

 

100

291

 

Kozina Bohumil

"T.G. Masaryk"

 

mistrovský hnědobílý lept, signováno v desce i tužkou, kolem roku 1918-1920.

 

60 x 44 (66 x 50) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Kozina Bohumil (1881-1949?)

Klimeš ml.

Malíř, grafik, studoval na akademii ve Stuttgartu, žák prof. F. Klimeše, objevil vlastní metodu barevného leptu, portrétoval dr. Karla Kramáře, vytvořil barevné lepty z Tater, v roce 1924 měl soubornou výstavu v Rubešově saloně v Praze.

(27.11.1881 Kaňk u Kutné Hory -1949?)

 

 

130. aukce Ostrava TOP 281-300

 

 

 

 

 

 

100

292

 

Kubíček Jánuš

"Průmyslový objekt v krajině"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole KUBÍČEK, datováno 1949, luxusní široký rám.

 

17 x 25,5 (34 x 41) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Kubíček Jánuš (1921-1993)

Malíř a grafik, fotograf, studia na škole uměleckých řemesel v Brně, dále soukromě u svého otce sochaře Josefa Kubíčka a Jana Trampoty, člen skupin Brno 57, Blok výtvarných umělců země Moravskoslezské.

(5.12.1921 Nové Hrady, Chrudim - 21.5.1993 Brno)

 

 

 

 
 

130. aukce Ostrava TOP 281-300

 

 

 

 

 

 

100

293

 

Panuška Jaroslav

"Podvečer před bouřkou"

 

komorní olej na lepence, signováno vlevo dole PANUŠKA, široký kvalitní rám.

 

15,5 x 21,5 (36,5 x 41) cm

 

11 000 Kč

 

 

Závěr posudku PhDr. Pavliňáka zní: posuzované dílo patří k originálním, kvalitním a významným dílům Panuškovy tvorby, jehož finanční hodnota na současném trhu s uměním by dosáhla částky 15 500 Kč.

V naší aukci je vyvolávací cena nižší

Dokumentace

Přiložen Znalecký posudek PhDr. Petra Pavliňáka, znalce v oboru

 

Panuška Jaroslav (1872-1958)

Malíř, kreslíř, ilustrátor, pražská akademie u Pirnera, v letech 1891-1896 žák krajinářské školy J. Mařáka, člen SVU Mánes, řada výstav, zastoupen v galeriích: Národní galerie v Praze, České muzeum výtvarných umění Praha, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeská galerie Pardubice, Galerie hlavního města Prahy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie Klatovy - Klenová, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem.

(3.3.1872 Hořovice - 1.8.1958 Kochánov)

 

 

 

 
 

130. aukce Ostrava TOP 281-300

 

 

 

 

 

 

100

294

 

Rytíř Václav

"Růžové máky"

 

olej na plátně fixovaný na malířské lepence, vlevo dole pod rámem špatně čitelná signatura RYTÍŘ a další text, vzadu papírový štítek "Originál V. Rytíře" a rukou psané informace o autorovi. První polovina minulého století.

 

23,5 x 19,5 (29 x 25) cm

 

1 400 Kč

 

 

 

Rytíř Václav (1889-1943)

V. Knigt

Grafik, malíř, výtvarný publicista, vydavatel sbírek ex libris. Člen Spolku sběratelů a přátel exlibris a člen společnosti AMERICAN SOCIETY OF BOOKPLATE COLLECTORS & DESIGNERS (ASBC & D, Americká společnost sběratelů a designérů ex libris).

(22.12.1889 Praha - 29.6.1943 Praha)

 

 

130. aukce Ostrava TOP 281-300

 

 

 

 

 

 

100

295

 

Hýžová Jaroslava

"Beskydská zima"

 

kombinovaná technika - tempera, akvarel na malířské lepence, signováno vpravo dole J. HÝŽOVÁ, datováno 1969, vzadu autorčinou rukou uveden název díla, její podpis a cena 800 Kč. Rámováno pod sklem, paspartováno.

 

Výřez 29,5 x 41 (53 x 64) cm

 

4 500 Kč

 

 

 

Hýžová Jaroslava (1915-1992)

Malířka, grafička, ilustrátorka, studium na Sychrově malířské akademii zřízené při spolku Mánes v Praze u Vojtěcha Tittelbacha a Josefa Lieslera, členka SČSVU, žila a tvořila na Valašsku, v letech 1935 - 1942 působila na 22 školách Valašska a Hané, známá a ceněná malířka z Valašského Meziříčí, dlouhý výčet výstav na Moravě. Svými vrstevníky byla nazývaná "Česká Madam Rouault" - přezdívka, kterou si za specifické malířské výrazové prostředky a pracovní zarputilost vysloužila Jaroslava Hýžová již v dobách studia u Tittelbacha.

(21.5.1915 Prostřední Bečva – 4.3.1992 Valašské Meziříčí)

 

 

 

 
 

130. aukce Ostrava TOP 281-300

 

 

 

 

 

 

100

296

 

Hýžová Jaroslava

"Pohled z Radhoště"

 

kombinovaná technika - olej a tempera na malířské lepence, signováno vpravo dole J. HÝŽOVÁ, datováno 1980, vzadu autorčinou rukou uvedena její adresa, název díla a rozměr obrazu.

 

40 x 70 (50,5 x 70,5) cm

 

6 500 Kč

 

 

 

Hýžová Jaroslava (1915-1992)

Malířka, grafička, ilustrátorka, studium na Sychrově malířské akademii zřízené při spolku Mánes v Praze u Vojtěcha Tittelbacha a Josefa Lieslera, členka SČSVU, žila a tvořila na Valašsku, v letech 1935 - 1942 působila na 22 školách Valašska a Hané, známá a ceněná malířka z Valašského Meziříčí, dlouhý výčet výstav na Moravě. Svými vrstevníky byla nazývaná "Česká Madam Rouault" - přezdívka, kterou si za specifické malířské výrazové prostředky a pracovní zarputilost vysloužila Jaroslava Hýžová již v dobách studia u Tittelbacha.

(21.5.1915 Prostřední Bečva – 4.3.1992 Valašské Meziříčí)

 

 

 

 
 

130. aukce Ostrava TOP 281-300

 

 

 

 

 

 

100

297

 

Hýžová Jaroslava

"Květy jara"

 

kombinovaná technika - olej tempera na malířské lepence, signováno vpravo dole J. HÝŽOVÁ, datováno 1975, vzadu papírový štítek s autorčiným razítkem a údaji o obraze.

 

66 x 45,5 ( 76,5 x 55,5) cm

 

5 500 Kč

 

 

 

Hýžová Jaroslava (1915-1992)

Malířka, grafička, ilustrátorka, studium na Sychrově malířské akademii zřízené při spolku Mánes v Praze u Vojtěcha Tittelbacha a Josefa Lieslera, členka SČSVU, žila a tvořila na Valašsku, v letech 1935 - 1942 působila na 22 školách Valašska a Hané, známá a ceněná malířka z Valašského Meziříčí, dlouhý výčet výstav na Moravě. Svými vrstevníky byla nazývaná "Česká Madam Rouault" - přezdívka, kterou si za specifické malířské výrazové prostředky a pracovní zarputilost vysloužila Jaroslava Hýžová již v dobách studia u Tittelbacha.

(21.5.1915 Prostřední Bečva – 4.3.1992 Valašské Meziříčí)

 

 

 
 

130. aukce Ostrava TOP 281-300

 

 

 

 

 

 

100

298

 

Hýžová Jaroslava

"V milovaném kraji" / "Valašské ženy" / "Zlomený bodlák"

 

3x černobílé litografie s názvy vlevo dole tužkou.

Signatury, datace, číslování postupně:

v desce J. Hýžová 73, tužkou Jar. Hýžová 74 /

v desce J. Hýžová 72, tužkou Jar. Hýžová 80, 116/150 /

v desce J. Hýžová 70, tužkou Jar. Hýžová 79, 106/150

 

Volné listy 28,5 x 17 cm / 30 x 20,5 cm / 30 x 21 cm

 

360 Kč

 

 

Teta současné majitelky se s autorkou osobně znala.

 

Hýžová Jaroslava (1915-1992)

Malířka, grafička, ilustrátorka, studium na Sychrově malířské akademii zřízené při spolku Mánes v Praze u Vojtěcha Tittelbacha a Josefa Lieslera, členka SČSVU, žila a tvořila na Valašsku, v letech 1935 - 1942 působila na 22 školách Valašska a Hané, známá a ceněná malířka z Valašského Meziříčí, dlouhý výčet výstav na Moravě. Svými vrstevníky byla nazývaná "Česká Madam Rouault" - přezdívka, kterou si za specifické malířské výrazové prostředky a pracovní zarputilost vysloužila Jaroslava Hýžová již v dobách studia u Tittelbacha.

(21.5.1915 Prostřední Bečva – 4.3.1992 Valašské Meziříčí)

 

 

 

 
 

130. aukce Ostrava TOP 281-300

 

 

 

 

 

 

100

299

 

Hýžová Jaroslava

"Šest PF Jaroslavy Hýžové"

 

pro roky 1974, 1975, 1976, 1984, 1985 s černobílými litografiemi. Všechny litografie jsou signována v deskách J. HÝŽOVÁ. Na každém PF je dále osobní přání a podpis, některá PF jsou doplněna tištěnými verši Jaroslavy Hýžové.

 

Různé rozměry: 15 x 21 až 30 x 21 cm

 

500 Kč

 

 

Do aukce poskytla dosavadní majitelka, jejíž teta se s autorkou osobně znala.

 

Hýžová Jaroslava (1915-1992)

Malířka, grafička, ilustrátorka, studium na Sychrově malířské akademii zřízené při spolku Mánes v Praze u Vojtěcha Tittelbacha a Josefa Lieslera, členka SČSVU, žila a tvořila na Valašsku, v letech 1935 - 1942 působila na 22 školách Valašska a Hané, známá a ceněná malířka z Valašského Meziříčí, dlouhý výčet výstav na Moravě. Svými vrstevníky byla nazývaná "Česká Madam Rouault" - přezdívka, kterou si za specifické malířské výrazové prostředky a pracovní zarputilost vysloužila Jaroslava Hýžová již v dobách studia u Tittelbacha.

(21.5.1915 Prostřední Bečva – 4.3.1992 Valašské Meziříčí)

 

 

130. aukce Ostrava TOP 281-300

 

 

 

 

 

 

100

300

 

Seifert Jaroslav - Zrzavý Jan

Katalog k výstavě Jan Zrzavý "Obrazy a kresby 1963-1965"

 

Úvodní slovo JAROSLAV SEIFERT, tři čtyřbarevné původní litografie J. ZRZAVÝ. Praha 1965 -13. května -13. června, Kabinet architektury na Příkopě (Purkyně), vytiskl Jos. Hrachovec v atel. ČFVU na Žižkově.

 

Dvoulisty volně vložené, nevázané, přeložené 15,5 x 22 - rozevřené 15,5 x 44 cm,

tisková plocha každé litografie 10 x 15 cm

 

15 000 Kč

 

 

 

 

 

   
   

130. aukce Ostrava TOP 281-300

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE