241-260

www.aukcnidum.cz

 130. AUKCE OSTRAVA - 22.12.2019

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
241 242 243 244 245
246 247 248 249 250
251 252 253 254 255
256 257 258 259 260

100

241

 

Hofman Karel

"Muzikanti v zimě na Soláni"

 

velká barevná litografie, signováno tužkou vpravo dole K. HOFMAN, číslováno 48/100. Volný list.

 

62,5 x 76 cm

 

1 700 Kč

 

 

 

Hofman Karel (1906-1998)

Malíř, grafik, pedagog, odborný publicista, studia na akademii v Praze u Nejedlého a Obrovského, další studia u profesora N. Cormaldi na Akademii krásných umění v Římě, výborný malíř valašských motivů, široké zastoupení v řadě galerií, včetně Národní galerie, řada výstav, již v srpnu 1934 vystavoval v Římě, národní umělec, Římská cena, významný moravský malíř.

(14.9.1906 Jablůnka - 27.11.1998 Valašské Meziříčí)

 

 

  130. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

242

 

Souček Karel

"Postavy v pasáži"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo dole K. SOUČEK, datováno 1959.

 

47,5 x 60 (59,5 x 72,5) cm

 

28 000 Kč

 

 

 

Souček Karel (1915-1982)

Ilustrátor, pedagog, malíř, grafik, výborný český modernista, studia na UPŠ Praha a AVU Praha, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG Hollar, Svazu čs. výtvarných umělců, tvůrčí skupiny Říjen, Svazu českých výtvarných umělců, profesor na akademii v Praze, řada samostatných výstav, účastnil se mnoha kolektivních výstav doma i v zahraničí, vystavoval např. v Antverpách, Benátkách, Berlíně, Bruselu, Lutychu, Lucernu, Moskvě, New Yorku, Sao Paulu, Řezně, Vídni, zastoupen v mnoha galeriích, široce zastoupen v Národní galerii Praha, známý a hledaný malíř dvacátého století, uváděn v literatuře.

(26.9.1915 Kročehlavy, Kladno - 26.11.1982 Kladno)

 

     

 

  130. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

243

 

Klinger Max

"Žena ve větru na mořském břehu - Intermezzi Opus IV"

 

lept a akvatinta, nesignováno, vlevo dole v desce uvedeno jméno autora Max Klinger, vpravo dole římské číslo II, práce z roku 1881. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 19 x 38 (40 x 58) cm

 

4 500 Kč

 

 

 

Klinger Max (1857-1920)

Německý sochař, malíř a grafik, představitel symbolismu. Slavný autor uváděný ve světových katalozích, jeho grafiky dosahují vysokých cen.
(18.2.1857 Lipsko - 5.7.1920 Naumburg, Německo)

 

     

 

  130. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

100

244

 

Vaic Josef

"Tažní koně"

 

grafika, signováno dole uprostřed JOSEF VAIC, značeno autorským razítkem, autorský výtisk.

 

30 x 34 (35 x 39) cm

 

2 200 Kč

 

 

 

Vaic Josef (1884-1961)

Malíř, grafik a kreslíř, studia v Holandsku v Amsterodamu u prof. Neuhause, Haagu a Paříži, vydáván v Curychu, Paříži, Amsterodamu atd., vynikající malíř Prahy, jeho grafiky jsou propracovány až na úroveň fotografie, mimořádný zjev našeho umění, grafik evropské úrovně, zastoupen v řadě evropských galerií, jeden z nejlepších z našich i evropských grafiků.

(8.12.1884 Milavče, Domažlice - 15.5.1961 Praha)

 

     

 

  130. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

245

 

Kreibich Vilém

"Obsazený kabriolet v zatáčce"

 

mistrovská tempera, signováno vlevo dole KREIBICH, kolem roku 1930, skvělá práce absolventa Akademie v Praze u Hanuše Schwaigera, autorský rám, skvělý celek.

 

45 x 66 (61 x 81) cm

 

49 000 Kč

 

 

 

Kreibich Vilém (1884-1955)

Malíř, designér, studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u Hanuše Schwaigera, věnoval se figurální a portrétní tvorbě, prostředí nádraží, dolů a továren, vystavoval v Praze a Zlíně. Ve Škodových závodech v Plzni působil jako designér lokomotiv.

(6.1.1884 Zdice, Beroun - 27.11.1955 Praha)

 

 

  130. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

246

 

Malý Zbyšek (Šer Karel)

"Sedící"

 

kombinovaná technika - olej, tuš a muchláž na sololitu, signováno svisle vlevo dole MALÝ, datováno 1995, adjustováno v úzké liště, vzadu autorský štítek.

 

60 x 48 (62 x 51) cm

 

500 Kč

 

 

Získáno z rodiny tohoto významného umělce - malíře, spisovatele, hudebního skladatele a textaře cca 900 písní.

 

Malý Zbyšek (1938-2000)

Karel Šer

výtvarný publicista, kreslíř, textař, studoval scenáristiku a filmovou hudbu na FAMU v Praze, soukromě kresbu u O. Mrkvičky a A. Pelce, byl redaktorem časopisu Červený květ, byl u zrodu tzv. ostravské vlny populární hudby, od roku 1955 využíval pro část své tvorby pseudonym Karel Šer, 22 let působil v Československé televizi Ostrava, ve Výtvarném centru Chagall v Ostravě se mj. stal editorem Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2000, za jeho života vyšly čtyři díly

(26.3.1938 Vsetín - 28.2.2000 Ostrava)

 

     

 

  130. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

247

 

Kotík Pravoslav

"Sedlák se selkou"

 

kresba tuší, signováno vlevo monogramem P.K. (Pravoslav Kotík), rámováno, paspartováno.

 

Výřez 20 x 24 (54 x 55,5) cm

 

12 000 Kč

 

 

 

Kotík Pravoslav (1889-1970)

Grafik, malíř, pedagog, studia na UMPRUM v Praze u Dítěte, J. Schikanedera, dále studia v Paříži, Praze i Anglii, člen SVU Mánes, Umělecké besedy, člen skupiny HO-HO-KO-KO, řada výstav, poprvé vystavoval s Nezávislými v roce 1909, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha a prakticky ve všech našich a v řadě světových galerií, ceny ve Francii, Itálii a další, monografie o tomto významném umělci, více než 50 výstav, mimořádně významný český malíř 20. století.

(1.5.1889 Slabce, Rakovník - 14.1.1970 Praha)

 

     

 

  130. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

248

 

Kotík Pravoslav

"Antický námět"

 

kresba tuší, signováno vpravo dole monogramem P.K. (Pravoslav Kotík). Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 19,5 x 25,5 (53 x 57,5) cm

 

9 000 Kč

 

 

 

Kotík Pravoslav (1889-1970)

Grafik, malíř, pedagog, studia na UMPRUM v Praze u Dítěte, J. Schikanedera, dále studia v Paříži, Praze i Anglii, člen SVU Mánes, Umělecké besedy, člen skupiny HO-HO-KO-KO, řada výstav, poprvé vystavoval s Nezávislými v roce 1909, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha a prakticky ve všech našich a v řadě světových galerií, ceny ve Francii, Itálii a další, monografie o tomto významném umělci, více než 50 výstav, mimořádně významný český malíř 20. století.

(1.5.1889 Slabce, Rakovník - 14.1.1970 Praha)

 

     

 

  130. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

249

 

Rada Vlastimil

"V kovárně"

 

mistrovská litografie, signováno vpravo dole tužkou VLAST. RADA, datováno 1946, číslováno 183/300, kvalitní adjustace. Rámováno, paspartováno.

 

Ve výřezu 27 x 35 (42,5 x 54) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Rada Vlastimil (1895-1962)

Malíř, grafik, ilustrátor, studium na pražské akademii u Jana Preislera, Maxe Švabinského, Jana Štursy, Josefa Jindřicha Loukoty, později profesor ve speciální malířské škole na AVU Praha, člen SVU Mánes, národní umělec, široké zastoupení v Národní galerii, výstavy v Evropě i v USA, jeden z nejlepších českých malířů 20. století, řada monografií o tomto vynikajícím českém malíři, dlouhý výčet výstav a ocenění

(5.4.1895 České Budějovice - 22.12.1962 Praha)

 

   

 

  130. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

250

 

Nový Miroslav

"Z noční Prahy"

 

pastel, signováno vpravo dole M. NOVÝ, datováno 1948.

 

67 x 46 (74 x 52) cm

 

9 900 Kč

 

 

V obraze je skvěle zachycena atmosféra nočního města dobře známá například z obrazů Schikanedera.

 

Nový Miroslav (1913-)

Malíř, grafik, ilustrátor. Studium na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Zdeňka Kratochvíla a Karla Špillara. Absolvoval studijní cesty po Jugoslávii, Řecku, Egyptě a Palestině.
(19.7.1913 Plzeň - ?)

 

     

 

  130. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

100

251

 

Šícha

"Společnost s měsícem"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo dole ŠÍCHA, druhá polovina minulého století.

 

19,5 x 26 (27 x 33,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

     

 

  130. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

 

100

252

 

Tockstein Josef

"Rodina"

 

akvarel - tempera, signováno vpravo dole TOC, datováno 1962, vzadu razítko "Z pozůstalosti Josefa Tocksteina".

 

31 x 22 (41,5 x 33) cm

 

3 500 Kč

 

 

Výborná práce znovuobjeveného malíře.

 

Tockstein Josef (1912-1992)

Autodidakt, psal básně a povídky, malovat začal v sedmdesátých letech minulého století, bratr skláře Jindřicha Tocksteina.

(10.1.1912 Železný Brod - 13.3.1992 Praha)

 

   

 

  130. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

253

 

nesignováno

"Pan Vejce"

 

kombinovaná technika, včetně tempery, kolem roku 1965, skvělá práce reprezentativní pro polovinu šedesátých let 20. století.

 

36,5 x 23,5 cm

 

5 500 Kč

 

 

 

  130. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

 

100

254

 

Máchal Svatopluk

"Ranní toaleta"

 

kresba tužkou, signováno vpravo dole S. MÁCHAL, mistrovská kresba, kvalitní dubový rámek.

 

25,5 x 22 (32 x 28,5)

 

4 500 Kč

 

 

Máchal Svatopluk (1895- 1947)

Malíř, pedagog, studium na Akademii výtvarných umění Praha u Jakuba Obrovského a Franze Thieleho.
29.4.1895 Třebíč - 27.5.1947 Praha

 

     

 

  130. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

100

255

 

Neprakta - Winter Jiří

"Caesar a Kleopatra"

 

kresba tuší a akvarel, signováno vpravo dole tužkou NEPRAKTA a tuší uveden název díla, vzadu tužkou Ke kalendáři "Staré dvojice", druhá polovina minulého století.

 

19,5 x 17,5 (31 x 22,5) cm

 

9 500 Kč

 

 

 

Neprakta Winter Jiří (1924-2011)

Winter Jiří

Kreslíř, grafik, malíř, karikaturista, mistrovství Neprakty lze srovnat s mistrovstvím Lady, za zmínku stojí, že u tohoto skvělého umělce se neopakuje ani jeden obličej, navíc jeho zvířata, historické kostýmy, zbraně, oblečení jsou vždy přesně zachyceny z hlediska názvu a doby, je to neuvěřitelná preciznost, zapsán v Guinnessově knize rekordů se svými 35 000 kreslenými vtipy.

V prosinci 2004 jsme uspořádali v naší pražské provozovně prodejní výstavu Nepraktových prací v rozsahu 202 kreseb, vystavované kresby jsou publikovány v tištěném katalogu Nepraktových kreseb.

(12.7.1924 Praha - 30.10.2011 Praha)

 

     

 

  130. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

256

 

Neprakta - Winter Jiří

"Cestovatelé - doktor Holub"

 

mistrovská kresba tuší a akvarel, nesignováno, práce Jiřího Wintera Neprakty, vzadu tužkou: "Kalendář Cestovatelů a razítko NEPRAKTA, druhá polovina minulého století.

 

 

10 500 Kč

 

 

 

Neprakta Winter Jiří (1924-2011)

Winter Jiří

Kreslíř, grafik, malíř, karikaturista, mistrovství Neprakty lze srovnat s mistrovstvím Lady, za zmínku stojí, že u tohoto skvělého umělce se neopakuje ani jeden obličej, navíc jeho zvířata, historické kostýmy, zbraně, oblečení jsou vždy přesně zachyceny z hlediska názvu a doby, je to neuvěřitelná preciznost, zapsán v Guinnessově knize rekordů se svými 35 000 kreslenými vtipy.

V prosinci 2004 jsme uspořádali v naší pražské provozovně prodejní výstavu Nepraktových prací v rozsahu 202 kreseb, vystavované kresby jsou publikovány v tištěném katalogu Nepraktových kreseb.

(12.7.1924 Praha - 30.10.2011 Praha)

 

     

 

  130. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

257

 

Neprakta - Winter Jiří

"Nejede na MS, neboť v Chile se musí hrát čile"

 

mistrovská originální štětcová kresba tuší, značeno vzadu razítkem, datováno 1962, bylo otištěno v deníku Sport 25.5.62 při mistrovství v Chile před 50 lety, rarita, rámováno, zaskleno.

 

28 x 19 (31,5 x 22) cm

 

11 500 Kč

 

 

V prosinci 2004 jsme uspořádali prodejní výstavu jeho prací v rozsahu 202 kusů, zhruba dvě třetiny obrazů byly prodány. K výstavě byl vytištěn katalog, k dispozici je v našich prodejnách.

 

Neprakta Winter Jiří (1924-2011)

Winter Jiří

Kreslíř, grafik, malíř, karikaturista, mistrovství Neprakty lze srovnat s mistrovstvím Lady, za zmínku stojí, že u tohoto skvělého umělce se neopakuje ani jeden obličej, navíc jeho zvířata, historické kostýmy, zbraně, oblečení jsou vždy přesně zachyceny z hlediska názvu a doby, je to neuvěřitelná preciznost, zapsán v Guinnessově knize rekordů se svými 35 000 kreslenými vtipy.

V prosinci 2004 jsme uspořádali v naší pražské provozovně prodejní výstavu Nepraktových prací v rozsahu 202 kreseb, vystavované kresby jsou publikovány v tištěném katalogu Nepraktových kreseb.

(12.7.1924 Praha - 30.10.2011 Praha)

 

   

 

  130. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

258

 

Herot Bohumír

"V zimě na saních tažených koněm"

 

kombinovaná technika - grafika, štětcová malba tuší, kvaš, signováno vlevo dole B. HEROT, kvalitní široký rám stříbrné barvy.

 

29,5 x 40 (43,5 x 53) cm

 

2 900 Kč

 

 

Nádherná ukázka malířova mistrovského zvládnutí různých technik.

 

Herot Bohumír (1914-1976)

Malíř z Frýdlantu nad Ostravicí, byl autodidaktem, ve třech letech ztratil sluch a řeč, v devatenácti letech se začal věnovat malířství.

(11.7.1914 Lubno - 18.6.1976 Lubno, Frýdlant nad Ostravicí)

 

     

 

  130. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

259

 

Emler František

"Rozhovor u kandelábru"

 

olej na tvrzené desce s povrchem plátna, signováno vlevo dole F. EMLER, nedatováno.

 

42 x 32 (52,5 x 43) cm

 

9 500 Kč

 

 

 

Emler František (1912-1992)

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, studium na pražské akademii u Nejedlého, po válce u Pukla, dále studia u profesora Carla Silveriho na Academia di belle arti v Římě, 1947-1949 studia u slavného malíře ANDRÉ LHÔTY v Paříži, řada výstav, mj. v Římě, zastoupen v NG Praha a dalších. Na popud Františka Emlera vznikla Galerie Zemědělského družstva Sněžné, otevřena byla 9.5.1985. V samostatné síni Františka Emlera je umístěno 17 obrazů a 78 grafických listů získaných darem autora. Stálým hostem, který vystupoval při vernisážích, byl Radovan Lukavský.

(26.7.1912 Přelouč - 25.5.1992 Praha)

 

     

 

  130. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

100

260

 

Burchartz Max

"Raskolnikoff"

 

dvě velké litografie významného německého expresionisty k Dostojevského Raskolnikovi, grafiky jsou na oboustranném listu formátu 49 x 70 cm, polovina tohoto rozměru je věnována grafice a polovina německému textu, jedna o autorovi, druhá o Raskolnikovi

 

49 x 70 (53,5 x 75) cm

 

19 000 Kč

 

 

Skvělý sběratelský kus německé exprese z roku 1919, rámováno pod sklem z obou stran.

 

Buchartz Max (1887-1961)

Německý grafik, typograf, fotograf.
(28.7.1887 Elberfeld, Wuppertal, Německo - 31.1.1961 Essen, Německo)

 

 

  130. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE