161-180

www.aukcnidum.cz

 130. AUKCE OSTRAVA - 22.12.2019

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
161 162 163 164 165
166 167 168 169 170
171 172 173 174 175
176 177 178 179 180

100

161

 

Hrnčárek Jan

"Valašská vesnice"

 

barevná litografie, signováno tužkou vpravo dole HRNČÁREK, rámováno, zaskleno.

 

Obrazová část 20 x 45 (27,5 x 53,5) cm

 

550 Kč

 

 

Práce významného autora, který se proslavil zejména svými krajinkami z Beskyd a Valašska

 

Hrnčárek Jan (1918-2009)

ak. mal. PhDr. Hrnčárek Jan

Malíř, kreslíř, grafik, věnoval se převážně krajinomalbě, studoval soukromě u Otty Schüllera ve Frýdlantě nad Ostravicí, od roku 1940 v malířské škole v Mánesu u Otakara Nejedlého, Sychry, Lieslera a Tittelbacha, po válce studoval 4 roky AMU a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, v roce 1949 byl z politických důvodů z akademie vyloučen, od roku 1947-1948 žil ve Frenštátě pod Radhoštěm, ateliér měl na Dolní Bečvě. Zastoupen v NG Praha, kolem třiceti výstav v České republice i v Evropě - např. Curych, Liverpool, Katovice, Zlínský salon, zastoupen v GVU v Ostravě, v roce 1953 se účastnil soutěže o výzdobu malého foyeru Národního divadla v Praze, v roce 1973 obdržel cenu města Ostravy, od roku 1983 zasloužilý umělec, člen umělecké skupiny ARKÁDA.

Po listopadu 1989 byl Janu Hrnčárkovi přiznán titul akademický malíř, v roce 2003 mu byla udělena Cena sv. Martina za umělecké ztvárnění frenštátské krajiny a okolí, za celoživotní práci na poli kulturním a u příležitosti 85. výročí narození. Cena sv. Martina je každoročně udělována významným osobnostem za přínos ve vlastivědné práci nebo na poli kulturního života města Frenštát pod Radhoštěm. Mimo jiné tuto cenu v roce 2000 získal Pavel Parma, známý bibliofil, z jehož sbírky jsme v minulých letech nabízeli na našich aukcích řadu zajímavých bibliofilií a fotografií od Josefa Sudka.

(15.8.1918 Fryčovice, Frýdek-Místek - 21.10.2009)

 

     
    130. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

162

 

Bělocvětov Andrej

"Hlava dívky"

 

mistrovská kresba tužkou, signováno vlevo dole BĚLOCVĚTOV, nedatováno, výborná adjustace.

 

37 x 23 (56,5 x 41) cm

 

1 300 Kč

 

 

 

Bělocvětov Andrej (1923-1997)

Belotsvetov - Theakston

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, původním jménem Belotsvetov - Theakston, studia na ruském gymnáziu v Praze u profesora Musatova, soukromě u Bakulina, po válce na pražské akademii u Vlastimila Rady, člen ČFVU a skupiny Máj, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, Středočeské galerii, GU Karlova Vary, GU Olomouc, řada výstav, představitel českého INFORMELU.

(8.10.1923 Praha - 19.4.1997 Praha)

 

    130. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

163

 

Bělocvětov Andrej

"Hlava"

 

mistrovská malba tuší, signováno vpravo dole BĚLOCVĚTOV, datováno 1960, umělecká adjustace.

 

21,5 x 14 (40,5 x 32,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Bělocvětov Andrej (1923-1997)

Belotsvetov - Theakston

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, původním jménem Belotsvetov - Theakston, studia na ruském gymnáziu v Praze u profesora Musatova, soukromě u Bakulina, po válce na pražské akademii u Vlastimila Rady, člen ČFVU a skupiny Máj, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, Středočeské galerii, GU Karlova Vary, GU Olomouc, řada výstav, představitel českého INFORMELU.

(8.10.1923 Praha - 19.4.1997 Praha)

 

    130. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

164

 

Bělocvětov Andrej

"Hlava dívky"

 

mistrovský modrý pastel, běloba a kvaš, signováno vpravo nahoře BĚLOCVĚTOV, nedatováno, typická práce šedesátých let, luxusní umělecká adjustace.

 

30 x 22 (47,5 x 39) cm

 

1 800 Kč

 

 

 

Bělocvětov Andrej (1923-1997)

Belotsvetov - Theakston

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, původním jménem Belotsvetov - Theakston, studia na ruském gymnáziu v Praze u profesora Musatova, soukromě u Bakulina, po válce na pražské akademii u Vlastimila Rady, člen ČFVU a skupiny Máj, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, Středočeské galerii, GU Karlova Vary, GU Olomouc, řada výstav, představitel českého INFORMELU.

(8.10.1923 Praha - 19.4.1997 Praha)

 

    130. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

165

 

Bělocvětov Andrej

"Chýše pod palmami"

 

akvarel, kvaš na ručním papíře, signováno a datováno vlevo dole, umělecká adjustace, zajímavá práce zejména ze sběratelského hlediska.

 

23 x 21,5 (42 x 40) cm

 

1 900 Kč

 

 

 

Bělocvětov Andrej (1923-1997)

Belotsvetov - Theakston

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, původním jménem Belotsvetov - Theakston, studia na ruském gymnáziu v Praze u profesora Musatova, soukromě u Bakulina, po válce na pražské akademii u Vlastimila Rady, člen ČFVU a skupiny Máj, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, Středočeské galerii, GU Karlova Vary, GU Olomouc, řada výstav, představitel českého INFORMELU.

(8.10.1923 Praha - 19.4.1997 Praha)

 

    130. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

166

 

neurčeno

"Hlava koně"

 

mistrovská olej-tempera, signováno značkou, na zadní straně mistrovská kresba uhlem "Bohaté zátiší s květinami, pohoštěním a knihami"

 

63,5 x 48 (77 x 61,5) cm

 

6 500 Kč

 

 

 
       
    130. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

100

167

 

Dobeš

"Široká krajina s dřevěnicí v popředí"

 

mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno vpravo dole DOBEŠ, nedatováno, vzadu rukou psané "Beskydy".

 

50 x 69 (66 x 85,5) cm

 

1 700 Kč

 

 

   
    130. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

100

168

 

Koutský Vladimír

"Pierot II"

 

monotyp, signováno vzadu na autorském štítku V. KOUTSKÝ, datováno 1968, adjustace v paspartě, mimořádně zajímavá práce.

 

Ve výřezu 67 x 46 (95,5 x 70) cm

 

4 500 Kč

 

 

 

Koutský Vladimír (1919-1973)

Malíř, grafik, designér, studia na obchodní akademii v Plzni a na AVU v Praze, výstavy doma i v zahraničí. Uveden v Kalendáriu osobností západních Čech na rok 2009 (Neužilová Jitka, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň)

(22. 7. 1919 Plzeň - 18. 10. 1973 Řezno (Regensburg), Německo)

 

     
    130. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

100

169

 

Placatka Ladislav

"Hlava dívky s květem ve vlasech"

 

mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno vpravo nahoře PLACATKA, nedatováno, vzadu autorský štítek s razítkem ČFVU.

 

50 x 40 (62,5 x 53) cm

 

9 000 Kč

 

 

 

Placatka Ladislav (1923-1986)

Pseudonym Laci di Placi, malíř, grafik, fotograf, studoval ve speciální figurální škole u profesora Rady na AVU v Praze. Původním povoláním fotograf, věnoval se malbě, grafice, knižní ilustraci, PhDr. Eva Ronzová, manželka, je autorkou knihy z roku 2000 "Placatkova díla překonávají hranice času".

(26.5.1923 Neratovice - 10.10.1986 Ostrava)

 

   
    130. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

100

170

 

Sychra Vladimír

"Zátiší s jablky"

 

mistrovský olej na dřevěné desce, signováno uprostřed V. SYCHRA, nedatováno, široký umělecký rám bílé barvy, vynikající práce.

 

40 x 40 (62,5 x 62,5) cm

 

19 000 Kč

 

 

 

Sychra Vladimír (1903-1963)

malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studium v Praze na UPŠ u Dítěte a na AVU u Švabinského, od roku 1947 profesorem na AVU Praha, člen SVU Mánes, výstavy v Mánesu, Topičově saloně a další, zastoupen v Národní galerii Praha, v roce 1963 zasloužilý umělec in memoriam.

(28.1.1903 Praha - 20.2.1963 Praha)

 

    130. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

171

 

Jílek Karel

"Zápas koně s jezdcem a tygrem"

 

skvělý olej na tvrzené malířské desce, signováno vpravo dole K. JÍLEK, datace čtena 1931.

 

58,5 x 44 (70,5 x 56) cm

 

3 500 Kč

 

 

Téma typické pro autora, které autor vždy mistrovsky zpracoval v různých pohybových variantách.

 

Jílek Karel (1896-1983)

Malíř, grafik, ilustrátor, studoval na AVU v Praze u profesora Švabinského, po absolutoriu se usadil v Brně, působil jako učitel figurálního kreslení na ŠUŘ a textilní průmyslovce v Brně

(26.11.1896 Moravičany, okres Šumperk - 19.11.1983 Brno)

 

     
    130. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

172

 

Procházka M.

"Zimní krajina s říčkou a vrbami"

 

olej na lepence, signováno vpravo dole M. PROCHÁZKA, datováno (1953 ?).

 

33 x 45 (48,5 x 60) cm

 

1 500 Kč

 

 

     
    130. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

100

173

 

Augusta Antonín

"Vysokohorská krajina s jezerem"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole A. AUGUSTA, nedatováno, velmi kvalitní práce.

 

38,5 x 48,5 (48 x 57) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Augusta Antonín (1891-1940)

malíř působící v Praze (neověřeno)

 

     
    130. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

100

174

 

Drobik Alexander

"Vysokohorská krajina v zimě"

 

mistrovská galerijní kombinovaná technika - olej-tempera, pastel a kvaš na malířské lepence, signováno vlevo dole A. DROBIK, datováno 1921.

 

44,5 x 57 (55 x 68,5) cm

 

1 600 Kč

 

 

Drobik Alexander  (1890-1968)

Drobik Alex, Droblik Alexander (?)

Malíř, po absolvování vyššího reálného gymnázia (Oberrealschule) v Těšíně působil jako učitel kreslení, od roku 1912 studoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni u Rudolfa Jettmara a Aloise Deluga, dále na Akademii výtvarných umění v Mnichově u Eugena Felixe Prospera Brachta. Od roku 1914 byl v ruském zajetí. Mezi válkami působil na Těšínsku, od roku 1934 žil na horském statku u Kindsbergu v rakouském Štýrsku. Náměty obrazů čerpal z Těšínska, Beskyd, Alp, Dolomit. Vedle krajiny zpracovával průmyslová a sportovní témata. Byl členem Vereinigung bildender Künstler Schlesiens (Sdružení výtvarných umělců Slezska).

(27.5.1890 Těšín - 28.7.1968 Salzburg)

 

     
    130. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

100

175

 

Šimůnek Jaroslav

"Stará Praha - Uhelný trh"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole, datováno 1900, skvělá reprezentativní práce, mimořádná ojedinělá nabídka.

 

50 x 60,5 (64,5 x 75) cm

 

8 000 Kč

 

 

 

Šimůnek Jaroslav (1872-1939)

Malíř, keramik, studium na Odborné keramické škole ve Znojmě, v Německu u Schönlebera a v Praze u Antonína Slavíčka. Významný malíř Prahy a jejích periférií, časté reprodukce ve Zlaté Praze.

(14. 2. 1872 Praha - 23.12.1939 Kouřim)

 

     
    130. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

100

176

 

Ross Cyril Joshua

"A Devon Scene"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole CYRIL J. ROSS, datováno 1931, vzadu štítek galerie v Londýně, razítka atd. Zajímavá práce v náročném rámu francouzského typu.

 

51 x 76,5 (65 x 90) cm

 

45 000 Kč

 

 

Obraz byl přivezen z Londýna v devadesátých letech.

 

Ross Cyril Joshua (1891-1973)

 

     
    130. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

100

177

 

Pokorný

"Alegorie zimy na Radhošti"

 

mistrovská kombinovaná technika - kresba a štětcová malba tuší a kvaš, signováno vpravo dole, nedatováno, výborné secesní provedení v Klimtovském duchu.

 

Ve výřezu 33 x 48,5 (38,5 x 54,5) cm

 

7 500 Kč

 

 

    130. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

100

178

 

nesignováno

"Osel a jeho pán"

 

mistrovská kombinovaná technika - kresba tuší, tužkou, barevnými inkousty a akvarelem, signum nenalezeno, práce pojatá v secesním Klimtovském duchu, vynikající sbírkový kus.

 

38 x 23 (52 x 37) cm

 

7 500 Kč

 

 

    130. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

100

179

 

Scharl Arthur

"Dragoun, osedlaní koně a sníh"

 

kombinované technika - akvarel a kvaš, signováno vlevo dole SCHARL A, rámek zlaté barvy vyžaduje drobnou opravu.

 

44 x 29,5 (47,5 x 33,5) cm

 

3 500 Kč

 

Scharl Arthur (1870-1918)

Rakouský malíř, působil ve Vídni a Budapešti.

 

     
    130. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

100

180

 

Jindra Jaromír

"Život v Kunraticích u Prahy"

 

mistrovská olejová tempera, signováno vlevo dole JINDRA, nedatováno.

 

49 x 65 (58 x 74) cm

 

6 500 Kč

 

 

Skvěle zachycený rušný život šedesátých let v Kunraticích u Prahy.

 

Jindra Jaromír (1895-1984)

malíř, autodidakt, krátce studia v Praze u Engelmüllera a v kurzech uměleckoprůmyslové školy ve Vídni, ve Vídni působil pedagogicky i na českých školách, řada výstav, zastoupen mimo jiné na vídeňské Sezessi uspořádané v roce 1928 v Košicích, Bratislavě a Praze, v roce 1929 měl soubornou výstavu ve Vídni

 

     
    130. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE