141-160 

www.aukcnidum.cz

 130. AUKCE OSTRAVA - 22.12.2019

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
141 142 143 144 145
146 147 148 149 150
151 152 153 154 155
156 157 158 159 160

100

141

 

 

Šerých Jaroslav

"Co mi spí v noci pod víčky I a II"

 

párové komorní lepty, oba signovány tužkou J. ŠERÝCH, datovány 1985 číslovány 1/100. Slepotiskové razítko Lyry Pragensis částečně kryto paspartou, vzadu papírové štítky Lyry Pragensis. Umělecká adjustace v textilní paspartě, zaskleno, v textilním olepu.

 

Tisková plocha 4,8 x 3,3 cm, výřezu 7,7 x 5,6 cm, celkem 25 x 20 cm

 

1 400 Kč

 

 

K dispozici je rovněž původní papírový ochranný obal, ve kterém jsou uloženy oba obrázky. Z výjimečné sbírky Lyry Pragensis.

V roce 1988 vydala Lyra Pragensis bibliofilii Olly Komendové-Soentgerathové "Co mi spí v noci pod víčky" s ilustracemi Jaroslava Šerýcha.

 

Šerých Jaroslav (1928-2014)

Malíř, grafik, ilustrátor, studoval malbu u Vlastimila Rady na AVU v Praze a ve speciální grafické škole u Vladimíra Pukla a Vladimíra Silovského. V letech 1965 a 1967 působil jako komisař Biennale de Paris, je zakladatelem skupiny M 57, členem SČUG Hollar a Umělecké besedy, zastoupen v Národní Galerii Praha a v řadě dalších jak u nás tak v zahraničí.

(27.2.1928 Havlíčkův Brod - 23.3.2014 Praha)

 

 

 

 

 

 

 

130. aukce Ostrava TOP 141-160

 

 

 

 

 

 

100

142

 

 

Vodák Karel

"Po nás ať přijde potopa I a II"

 

párové komorní lepty, oba signovány tužkou K. VODÁK a číslovány 1/100, na obou slepotiskové razítko Lyry Pragensis, vzadu papírové štítky Lyry Pragensis s bližšími informacemi a vročením 1994. Adjustace v textilní paspartě, zaskleno, v textilním olepu.

 

Tisková plocha 4,8 x 3,3 cm, výřez 9,2 x 6,5 cm, celkem 25 x 20 cm

 

1 100 Kč

 

 

K dispozici rovněž původní papírový ochranný obal, ve kterém jsou uloženy oba obrázky. Z kmenové sbírky Lyry Pragensis.

 

Vodák Karel (1923-2000)

 

 

 

 

 

 

 

130. aukce Ostrava TOP 141-160

 

 

 

 

 

 

 

100

143

 

 

Schönová Dominika

"… jenž miloval svět I a II"

 

párové komorní barevné lepty, oba signovány tužkou D. SCHÖNOVÁ, datovány 1984, číslovány 1/100. Umělecká adjustace v textilní paspartě, zaskleno, v textilním olepu.

 

Tisková plocha 4,8 x 3,3 cm, výřez 8 x 5,8 cm, celkem 25 x 20 cm

 

800 Kč

 

 

K dispozici rovněž původní papírový ochranný obal, ve kterém jsou uloženy oba obrázky. Z kmenové sbírky Lyry Pragensis.

 

Schönová Dominika (1954-)

 

 

 

 

 

 

 

130. aukce Ostrava TOP 141-160

 

 

 

 

 

 

 

100

144

 

Suchánek Vladimír

"Zamilovaní"

 

komorní barevná litografie, signováno tužkou VLAD. SUCHÁNEK, číslováno 158/200, slepotiskové razítko Lyry Pragensis. Adjustace v paspartě, zaskleno, v textilním olepu.

 

Tisková plocha 4,8 x 3,4 cm, výřez 8,8 x 6,1 cm, celkem 21 x 17,5 cm

 

500 Kč

 

 

Z kmenové sbírky Lyry Pragensis.

 

Suchánek Vladimír (1933-)

Grafik, malíř, kreslíř, ilustrátor, tvůrce exlibris, návrhář známek, studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy u Cyrila Boudy, Martina Salcmana, Karla Lidického a na AVU Praha v grafické speciálce Vladimíra Silovského, člen Sdružení českých umělců grafiků Hollar, absolvoval studijní cesty po USA a Evropě, výstavy po celém světě - v Lexiconu dlouhý výčet výstav, ocenění a zastoupení v galeriích - Národní Galerie Praha, Galerie hlavního města Prahy, Cheb, Karlovy Vary, Hradec Králové. Náchod, Bratislava, Banská Bystrica, Chicago, Puškinovo muzeum Moskva, Vídeň, Portugalsko, Holandsko, u příležitosti státního svátku obdržel 28. října 2006 od prezidenta republiky státní vyznamenání "Medaile Za zásluhy v oblasti umění". Od roku 1996 předsedou Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR. V roce 1997 byl jmenován členem Evropské akademie věd a umění v Salcburku a v roce 2006 mu bylo uděleno.

(nar. 12.2.1933 Nové Město nad Metují)

 

 

 

 

 

130. aukce Ostrava TOP 141-160

 

 

 

 

 

 

100

145

 

Suchánek Vladimír

"Slza"

 

komorní barevná litografie, signováno tužkou Vlad SUCHÁNEK, číslováno 19/200, slepotiskové razítko Lyry Pragensis. Adjustace v paspartě, zaskleno, v textilním olepu.

 

Tisková plocha 4,8 x 3,3 cm, výřez 8,5 x 6,2 cm, celkem 21 x 17,5 cm

 

500 Kč

 

 

Z kmenové sbírky Lyry Pragensis.

 

Suchánek Vladimír (1933-)

Grafik, malíř, kreslíř, ilustrátor, tvůrce exlibris, návrhář známek, studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy u Cyrila Boudy, Martina Salcmana, Karla Lidického a na AVU Praha v grafické speciálce Vladimíra Silovského, člen Sdružení českých umělců grafiků Hollar, absolvoval studijní cesty po USA a Evropě, výstavy po celém světě - v Lexiconu dlouhý výčet výstav, ocenění a zastoupení v galeriích - Národní Galerie Praha, Galerie hlavního města Prahy, Cheb, Karlovy Vary, Hradec Králové. Náchod, Bratislava, Banská Bystrica, Chicago, Puškinovo muzeum Moskva, Vídeň, Portugalsko, Holandsko, u příležitosti státního svátku obdržel 28. října 2006 od prezidenta republiky státní vyznamenání "Medaile Za zásluhy v oblasti umění". Od roku 1996 předsedou Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR. V roce 1997 byl jmenován členem Evropské akademie věd a umění v Salcburku a v roce 2006 mu bylo uděleno.

(nar. 12.2.1933 Nové Město nad Metují)

 

 

 

 

 

130. aukce Ostrava TOP 141-160

 

 

 

 

 

 

100

146

 

Bouda Jiří

"Trvalé bydliště Praha, II"

 

komorní barevná litografie, signováno tužkou JIŘÍ BOUDA, datováno 1988, číslováno 1/100, slepotiskové razítko Lyry Pragensis, vzadu papírový štítek Lyry Pragensis s bližšími informacemi. Umělecká adjustace v textilní paspartě, zaskleno, v textilním olepu.

 

Tisková plocha 5,1 x 3,6 cm, výřez 7,6 x 5,5 cm, celkem 25 x 20 cm

 

500 Kč

 

 

K dispozici rovněž původní papírový ochranný obal. Z kmenové sbírky Lyry Pragensis.

 

Bouda Jiří (1934-2015)

Grafik, ilustrátor, člen ČFVU, zabývá se volnou a užitou grafikou, návrhem známek, tvorbou ex libris, řada výstav včetně Paříže, Bělehradu, Milána, Budapešti, Helsinek, Sapora, Brightonu, Belgie atd., v letech 1953 - 1959 studoval na VŠUP Praha, vyučující prof. Karel Svolinský.

(5.5.1934 Praha - 23.8.2015 Praha)

 

 

 

 

 

130. aukce Ostrava TOP 141-160

 

 

 

 

 

 

100

147

 

 

Housa Bedřich

"Podle Alfonse Muchy I a II - La Primevére (Prvosenka) a La Plume (Pero)"

 

párové komorní ocelorytiny, obě signovány tužkou B. HOUSA a číslovány 1/200, na I vzadu papírový štítek Lyry Pragensis s bližšími informacemi. Umělecká adjustace v textilní paspartě, zaskleno, v textilním olepu.

 

Tisková plocha 5,3 x 3,6 cm, výřez 7,7 x 5,6 cm, celkem 25 x 20 cm

 

1 200 Kč

 

 

Jde o tzv. rytecký přepis Muchova dekorativního panó "La Primevére (Prvosenka)" a "La Plume (Pero)" z roku 1899.

K dispozici rovněž původní papírový ochranný obal, ve kterém jsou uloženy oba obrázky. Z kmenové sbírky Lyry Pragensis.

 

Housa Bedřich (1926-)

 

 

 

 

 

 

 

130. aukce Ostrava TOP 141-160

 

 

 

 

 

 

 

100

148

 

 

Kristofori Jan

Párové "Lastura klidu I a II"

 

komorní litografie, obě signovány monogramem, datovány 1998, číslovány 1/200, resp. 1/100, na obou slepotiskové razítko Lyry Pragensis, vzadu papírové štítky Lyry Pragensis s bližšími informacemi. Adjustace v textilní paspartě, zaskleno, v textilním olepu

 

Tisková plocha 5,2 x 3,9 cm, výřez 8,6 x 6,5 cm, celkem 25 x 20 cm

 

900 Kč

 

 

K dispozici rovněž původní papírový ochranný obal, ve kterém jsou uloženy oba obrázky. Z kmenové sbírky Lyry Pragensis.

 

Kristofori Jan (1931-2004)

Malíř, grafik a sochař druhé poloviny 20. století, studoval na Akademii v Miškolci v Maďarsku, v padesátých letech byl sedm let vězněn v Jáchymově, více jak sto výstav po celém světě, řada mezinárodních cen, zastoupení v řadě evropských i světových galerií.

(17.10.1931 Mukačevo, Podkarpatská Rus - 23.3.2004 Praha)

 

 

 

 

 

 

 

130. aukce Ostrava TOP 141-160

 

 

 

 

 

 

100

149

 

Kavan Jan

"Bohumil Hrabal: Slavnosti sněženek"

 

barevný lept, signováno tužkou JAN KAVAN, datováno 1982, autorský tisk. Adjustace v textilní paspartě, zaskleno, v textilním olepu.

 

Tisková plocha 18,8 x 12 cm, výřez 21 x 13,4 cm, celkem 44 x 34 cm

 

1 200 Kč

 

 

Z kmenové sbírky Lyry Pragensis.

 

Kavan Jan (1947-)

Grafik, ilustrátor, malíř, žák Jiřího Trnky, Zdeňka Sklenáře a Antonína Strnadela, věnuje se volné, užité a drobné grafice, grafice bankovek, volné kresbě, ilustracím knih, jeho grafická technika je založena na klasickém leptu, řada výstav u nás i ve světě, Švýcarsko, USA, Belgie, cena za návrh desetikorunové bankovky, nejkrásnější ilustrace knihy J. Kainara v roce 1974 atd.

(nar. 8.3.1947 Zlín)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130. aukce Ostrava TOP 141-160

 

 

 

 

 

 

100

150

 

Lhoták Kamil

"Odila"

 

mistrovská litografie, signováno tužkou KAMIL LHOTÁK, datováno 77 (1977), vzadu papírový štítek Lyry Pragensis s bližšími informacemi. Umělecká adjustace v textilní paspartě, zaskleno, v textilním olepu (mírná poškození olepu).

 

Tisková plocha 16,8 x 12,7 cm, výřez 18,7 x 14,4 cm, celkem 42 x 35 cm

 

7 000 Kč

 

 

Z kmenové sbírky Lyry Pragensis.

 

Lhoták Kamil (1912-1990)

Malíř, grafik, ilustrátor, spisovatel, kostýmní návrhář, autodidakt, před válkou studoval na filozofické fakultě Univerzity Karlovy, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG Hollar, řada výstav samostatných i kolektivních, zastoupen ve sbírkách GHM Praha, GVU Ostrava, GVU Cheb, SGVU Litoměřice, Krajské galerie Hradec Králové, GU Karlovy Vary, GVU Olomouc, NG Praha, MG Brno, Středočeské galerie Praha, VČG Pardubice, galerie Hluboká nad Vltavou, Liberec, Louny, Roudnice nad Labem. Vynikající a význačný český malíř, grafik a ilustrátor 20. století.

(25.7.1912 Praha - 22.10.1990 Praha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130. aukce Ostrava TOP 141-160

 

 

 

 

 

 

100

151

 

Krejčí Jan

"Havran"

 

barevná litografie, signováno tužkou JAN KREJČÍ, datováno 1994, číslováno 53/200, dole uprostřed mimo tiskovou plochu slepotiskové razítko - silueta havrana. Adjustace v textilní paspartě, zaskleno, v textilním olepu.

 

Tisková plocha 19,8 x 13,3 cm, výřez 25,7 x 19 cm, celkem 42 x 34 cm

 

1 200 Kč

 

 

Z kmenové sbírky Lyry Pragensis.

 

Krejčí Jan  (1942-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130. aukce Ostrava TOP 141-160

 

 

 

 

 

 

 

100

152

 

Slíva Jiří

"Hommage á: J. F. Millet, M. Davis, J. Coltrane, S. Steinberg ..."

 

barevná litografie, signováno tužkou JIŘÍ SLÍVA, autorský tisk. Adjustace v textilní paspartě, zaskleno v textilním olepu.

 

Tisková plocha 15,2 x 10,9 cm, výřez 19,9 x 15,7 cm, celkem 46 x 36 cm

 

1 500 Kč

 

 

Z kmenové sbírky Lyry Pragensis.

 

Slíva Jiří (1947-)

básník, karikaturista, ilustrátor, grafik, malíř, pedagog, studoval na VŠE v Praze, ve výtvarném umění se vzdělával soukromě, od roku 1972 začal uveřejňovat své kreslené grotesky a humorné ilustrace, jimiž zpočátku ilustroval své vlastní verše, jako ilustrátor a grafik spolupracoval s četnými periodiky, např. Dikobraz, Květy, Vlasta, Věda a technika mládeži, Eulenspiegel, New York Times a další, ilustroval více než 60 knižních titulů.

(nar. 4.7.1947 Plzeň)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130. aukce Ostrava TOP 141-160

 

 

 

 

 

 

100

153

 

Suchánek Vladimír

"Hlava"

 

barevná litografie, signováno tužkou VLAD. SUCHÁNEK, číslováno 15/XXV. Adjustace v textilní paspartě, zaskleno v textilním olepu.

 

Tisková plocha 15 x 11 cm, výřez 20,6 x 15,5 cm, celkem 46 x 36 cm

 

1 200 Kč

 

 

Z kmenové sbírky Lyry Pragensis.

 

Suchánek Vladimír (1933-)

Grafik, malíř, kreslíř, ilustrátor, tvůrce exlibris, návrhář známek, studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy u Cyrila Boudy, Martina Salcmana, Karla Lidického a na AVU Praha v grafické speciálce Vladimíra Silovského, člen Sdružení českých umělců grafiků Hollar, absolvoval studijní cesty po USA a Evropě, výstavy po celém světě - v Lexiconu dlouhý výčet výstav, ocenění a zastoupení v galeriích - Národní Galerie Praha, Galerie hlavního města Prahy, Cheb, Karlovy Vary, Hradec Králové. Náchod, Bratislava, Banská Bystrica, Chicago, Puškinovo muzeum Moskva, Vídeň, Portugalsko, Holandsko, u příležitosti státního svátku obdržel 28. října 2006 od prezidenta republiky státní vyznamenání "Medaile Za zásluhy v oblasti umění". Od roku 1996 předsedou Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR. V roce 1997 byl jmenován členem Evropské akademie věd a umění v Salcburku a v roce 2006 mu bylo uděleno.

(nar. 12.2.1933 Nové Město nad Metují)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130. aukce Ostrava TOP 141-160

 

 

 

 

 

 

100

154

 

Bouda Jiří

"Stanice Bouřná"

 

barevná litografie, signováno tužkou JIŘÍ BOUDA, datováno 1985, číslováno 154/200. Adjustace v textilní paspartě, zaskleno, v textilním olepu (ten je mírně poškozen).

 

Tisková plocha 18,4 x 12 cm, výřez 23 x 16 cm, celkem 46 x 37,5 cm

 

1 300 Kč

 

 

Z kmenové sbírky Lyry Pragensis.

 

Bouda Jiří (1934-2015)

Grafik, ilustrátor, člen ČFVU, zabývá se volnou a užitou grafikou, návrhem známek, tvorbou ex libris, řada výstav včetně Paříže, Bělehradu, Milána, Budapešti, Helsinek, Sapora, Brightonu, Belgie atd., v letech 1953 - 1959 studoval na VŠUP Praha, vyučující prof. Karel Svolinský.

(5.5.1934 Praha - 23.8.2015 Praha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130. aukce Ostrava TOP 141-160

 

 

 

 

 

 

100

155

 

Švengsbír Jiří

"Salon Lyry mládeže - Gobelín s kohoutem"

 

mistrovská ocelorytina, signována tužkou J. ŠVENSGBÍR, číslováno 177/200, datováno v desce 1969, slepotiskové razítko Lyry Pragensis. Adjustace v textilní paspartě, zaskleno, v textilním olepu.

 

Tisková plocha 10 x 7,7 cm, výřez 16,6 x 12,5 cm, celkem 40 x 33 cm

 

900 Kč

 

 

K dispozici rovněž původní papírový ochranný obal. Z kmenové sbírky Lyry Pragensis.

 

Švengsbír Jiří (1921-1983)

Švengsbír Jiří Antonín

Grafik, rytec, ilustrátor, malíř, tvůrce ex libris, vyučil se rytcem a kresličem map, dále studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v grafické speciálce u Antonína Strnadela, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, ryl a navrhoval poštovní známky, pracoval pro film, zobrazoval heraldické a domovní znaky, v Lexiconu dlouhý výčet výstav domácích i zahraničních, vystavoval nejen v Praze, ale i v řadě malých měst - Hodonín, Nová Paka, Třebíč a vedle toho v Bruselu, Haagu, Varšavě, v Mexiku, Německu, Francii, Tunisu a v mnoha dalších státech, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Harvard University v USA, Staatliche Galerie Moritzburg v Halle atd., řada literatury o tomto významném umělci, rovněž řada cen a vyznamenání.

(19.4.1921 Praha - 3.3.1983 Praha)

 

 

 

 

 

130. aukce Ostrava TOP 141-160

 

 

 

 

 

 

100

156

 

Burant František

"Poloakt dívky"

 

lept, signováno tužkou F. BURANT, datováno 1980, autorský tisk. Adjustace v textilní paspartě, zaskleno, v textilním olepu (mírně ušpiněn).

 

Tisková plocha 18,5 x 11,5 cm, výřez 20,5 x 13,6 cm, celkem 44 x 34 cm

 

1 200 Kč

 

 

Z kmenové sbírky Lyry Pragensis.

 

Burant František (1924-2001)

Malíř, grafik, sklář, studoval až po válce na Státní grafické škole a na VŠUP u profesora Kaplice, v letech 1951-1960 byl jeho asistentem, jeho tvorba představuje figurální a krajinné motivy, motýly, můry, řada ilustrací. Člen skupiny UB 12, spolku Hollar, SVU Mánes, zastoupen v Národní galerii Praha.

(13.2.1924 Železná (Beroun) - 17.7.2001 Praha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130. aukce Ostrava TOP 141-160

 

 

 

 

 

 

100

157

 

Bouda Cyril

"Salon Lyry mládeže - Malířské zátiší"

 

litografie, signováno tužkou C. BOUDA, číslováno 25/200, vzadu papírový štítek Lyry Pragensis s bližšími informacemi a vročením 1971. Umělecká adjustace v textilní paspartě, zaskleno, v textilním olepu.

 

Tisková plocha 12,9 x 8,8 cm, výřez 15,6 x 11,5 cm, celkem 40,2 x 33 cm

 

700 Kč

 

 

Z kmenové sbírky Lyry Pragensis.

 

Bouda Cyril (1901- 1984)

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, žák Kysely a Švabinského, v letech 1929-1935 působil jako asistent na AVU Praha, později jako profesor na ČVUT Praha a PF UK Praha, byl asistentem světově proslulého kreslíře a grafika F. T. ŠIMONA, ilustroval cca 675 knih, namaloval 344 olejů, více než 1000 grafických listů, 9 gobelínů, natočen 1 kreslený film atd., patří nejen u nás, ale i ve srovnání se světem k výjimečným umělcům. Člen Hollaru, Umělecké Besedy a dalších, zastoupen v NG Praha. Podle Boudových návrhů bylo vydáno 52 poštovních známek. V Lexikonu je uveden dlouhý výčet výstav a dlouhý výčet ocenění. Jen pro zajímavost jako první ocenění, které Cyril Bouda získal, je uvedena V. cena v soutěži na cizinecké upomínky z roku 1919, v tomto roce začal studovat na UPŠ v Praze. V roce 1923 obdržel tzv. Americkou cenu. Mnohé ceny získal za knižní ilustrace, např. Čestné uznání Nejkrásnější kniha roku 1975, uděleno v roce 1976, ocenění v soutěži Nejkrásnější kniha v roce 1977, Cena nakladatelství Čs. spisovatel z roku 1978.

(14. 11. 1901 Kladno - 29. 8. 1984 Praha)

 

 

 

 

 

130. aukce Ostrava TOP 141-160

 

 

 

 

 

 

100

158

 

Walterová Jitka

"Šťastný princ"

 

barevná litografie, signováno tužkou J. WALTEROVÁ, datováno 1981, autorský tisk. Adjustace v textilní paspartě, zaskleno, v textilním olepu.

 

Tisková plocha 18,2 x 11,4 cm, výřez 20,7 x 13,7 cm, celkem 44 x 34 cm

 

900 Kč

 

 

Z kmenové sbírky Lyry Pragensis.

 

Walterová Jitka (1947-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130. aukce Ostrava TOP 141-160

 

 

 

 

 

 

 

100

159

 

Sukdolák Pavel

"Pavel Sukdolák 70 II"

 

barevný lept, signováno tužkou PAVEL SUKDOLÁK, číslováno 1/150, vzadu papírový štítek Lyry Pragensis s bližšími informacemi a vročením 1995. Umělecká adjustace v textilní paspartě, zaskleno v textilním olepu.

 

Tisková plocha 21 x 15 cm, výřez 25 x 18,5 cm, celkem 43,3 x 35,2 cm

 

1 500 Kč

 

 

Vydáno při příležitosti životního jubilea autora. Z kmenové sbírky Lyry Pragensis.

 

Sukdolák Pavel (1925-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130. aukce Ostrava TOP 141-160

 

 

 

 

 

 

 

100

160

 

Demel Karel

"Muzikanti"

 

barevný lept, signováno tužkou Karel Demel, datováno 1990, značeno E.A. (autorský tisk). Umělecká adjustace v textilní paspartě, zaskleno, v textilním olepu.

 

Tisková plocha 14,3 x 9,3 cm, výřez 19 x 13,6 cm, celkem 46 x 36 cm

 

1 500 Kč

 

 

Z kmenové sbírky Lyry Pragensis.

 

Demel Karel (1942-)

Grafik, ilustrátor, kreslíř, žák Sklenáře a Anderleho na VŠUP Praha, člen SČUG Hollar, jeden z nejvýraznějších představitelů imaginativního realismu 70. a 80. let minulého století, řada výstav u nás i v zahraničí, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní Galerie Praha, National Gallery of Art, Washington D.C., USA, Smart Museum of Art, Chicago, USA.

(nar. 28.2.1942 v Praze)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130. aukce Ostrava TOP 141-160

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE