121-140

www.aukcnidum.cz

 130. AUKCE OSTRAVA - 22.12.2019

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
121 122 123 124 125
126 127 128 129 130
131 132 133 134 135
136 137 138 139 140

100

121

 

Doleželová Miloslava

"Hrající si děti"

 

kresba tuší, signováno vpravo dole DOLEŽELOVÁ, kolem poloviny minulého století. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 14,5 x 19,5 (29 x 34,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Doleželová Miloslava (1922-1993)

Doleželová Míla

Mimořádně skvělá kreslířka, manželka výtvarníka Jiřího Mareše, studovala na pražské akademii u Pukla, členka Sdružení výtvarných umělců Vysočiny, kromě výstav u nás vystavovala např. 1967 - Miami USA, 1968 - Chicago USA, 1977 - Mexico City.

(12.11.1922 Prostějov - 30.12.1993 Telč)

 

       
      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

122

 

Doleželová Miloslava

"Prodavači melounů"

 

kombinovaná technika - kresba tuší a akvarel, nesignováno, práce Miloslavy Doleželové, kolem poloviny minulého století. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 27,5 x 21 (40,5 x 34) cm

 

2 500 Kč

 

 

Doleželová Miloslava (1922-1993)

Doleželová Míla

Mimořádně skvělá kreslířka, manželka výtvarníka Jiřího Mareše, studovala na pražské akademii u Pukla, členka Sdružení výtvarných umělců Vysočiny, kromě výstav u nás vystavovala např. 1967 - Miami USA, 1968 - Chicago USA, 1977 - Mexico City.

(12.11.1922 Prostějov - 30.12.1993 Telč)

 

 

      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

100

123

 

Janeček Ota

"Hlava dívky"

 

linoryt, signováno vpravo dole tužkou OTA JANEČEK, vlevo dole číslováno E.A. 1/30, autorský tisk, nedatováno, rámováno v olepu.

 

22 x 15 (41 x 30) cm

 

4 500 Kč

 

 

 

Janeček Ota (1919-1996)

Jeden z nejlepších českých malířů a sochařů 20. století, kreslíř, grafik, ilustrátor, pedagog, věnoval se scénografii, tvorbě plastik, loutek, známek, studoval na UMPRUM v Praze u Kysely, Nováka, na ČVUT u Blažíčka a C. Boudy, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, skupiny UB, kolem sta výstav, zastoupení v galeriích po celém světě.

(15.8.1919 Pardubičky, Pardubice - 1.7.1996 Praha)

 

       
      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

124

 

Vondrouš Dobroslav

"Ryba s růží"

 

kombinovaná technika, značeno v malbě dole uprostřed DV 65, paspartováno.

 

14 x 27,2 (25 x 43) cm

 

4 500 Kč

 

 

 

Vondrouš Dobroslav (1920-1982)

Malíř, ilustrátor, grafik, studoval na sochařsko-kamenické škole v Hořicích a dějiny umění na pedagogické fakultě FF UK v Praze. Věnoval se plakátové tvorbě, vystavoval se skupinou Horizont, byl jejím členem, zabýval se výstavnictvím. Je uveden ve světovém výběru Who is Who in Graphic Art.

(21. 11. 1920 Hořice (Jičín) - 1982 Praha)

 

       
      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

125

 

Fišárek Alois

"Zátiší s hroznovým vínem"

 

štětcová malba tuší, signováno vpravo dole FIŠÁREK, kolem roku 1935, rondokubistická práce významného malíře, autorský rám.

 

20 x 27 (27 x 34) cm

 

4 500 Kč

 

 

 

Fišárek Alois (1906-1980)

Malíř, tvůrce tapiserii a vitráží, studia na AVU v Praze u O. Nejedlého, profesor na VŠUP a AVU v Praze, člen SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně a Skupiny moravskoslezských výtvarníků, pravidelně vystavoval v Mánesu, řada výstav po celém světě, zvláště exceloval na výstavě EXPO 58 v Bruselu, kde obdržel zlatou medaili za gobelín, národní umělec, široce zastoupen v Národní galerii.

 

       
      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

100

126

VÝŘEZ

 

Saudek Kája

"Vrátíš nám eště zpátky!"

 

ušlechtilý tisk mistrovské litografie, slepotisk Kája Saudek, vzadu autorské razítko s názvem a datací 50´s/2017, číslováno 20/100. Připevněn štítek označující tisk jako limitovanou sérii. Výborná adjustace, skvělá nabídka.

 

12x 18 (21 x 27) cm

 

3 700 Kč

 

 

Saudek Kája (1935-2015)

Malíř, ilustrátor, kreslíř, autor komiksů, věnoval se kresbě, malbě, plakátové tvorbě, časopisecké ilustraci a literární činnosti, patří mezi přední osobnosti kresleného komiksu u nás od druhé poloviny šedesátých let, uspořádal přes 300 samostatných výstav u nás i v zahraničí.

(13.5.1935 Praha - 26.6.2015 Praha - Motol)

 

       
      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

127

VÝŘEZ

 

Saudek Kája

"SN MM" - Taburet

 

ušlechtilý tisk mistrovské litografie, slepotisk Kája Saudek, vzadu autorské razítko s názvem a datací 1964/2017, číslováno 23/100. Připevněn štítek označující tisk jako limitovanou sérii. Výborná adjustace, skvělá nabídka.

 

17 x 12 (27 x 21) cm

 

3 700 Kč

 

 

Saudek Kája (1935-2015)

Malíř, ilustrátor, kreslíř, autor komiksů, věnoval se kresbě, malbě, plakátové tvorbě, časopisecké ilustraci a literární činnosti, patří mezi přední osobnosti kresleného komiksu u nás od druhé poloviny šedesátých let, uspořádal přes 300 samostatných výstav u nás i v zahraničí.

(13.5.1935 Praha - 26.6.2015 Praha - Motol)

 

       
      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

128

VÝŘEZ

 

Saudek Kája

"... Mouděcí moždýř "

 

ušlechtilý tisk mistrovské litografie, slepotisk Kája Saudek, vzadu autorské razítko s názvem a datací 60´/2017, číslováno 22/100, připevněn štítek označující tisk jako limitovanou sérii. Výborná adjustace, skvělá nabídka.

 

22 x 15,5 (37 x 22) cm

 

5 500 Kč

 

 

Saudek Kája (1935-2015)

Malíř, ilustrátor, kreslíř, autor komiksů, věnoval se kresbě, malbě, plakátové tvorbě, časopisecké ilustraci a literární činnosti, patří mezi přední osobnosti kresleného komiksu u nás od druhé poloviny šedesátých let, uspořádal přes 300 samostatných výstav u nás i v zahraničí.

(13.5.1935 Praha - 26.6.2015 Praha - Motol)

 

       
      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

129

VÝŘEZ

 

Saudek Kája

"... seriál "Barababela"

 

ušlechtilý tisk mistrovské litografie, slepotisk Kája Saudek, vzadu autorské razítko s názvem a datací 1969/2017, číslováno 16/100, připevněn štítek označující tisk jako limitovanou sérii. Výborná adjustace, skvělá nabídka.

 

14,5 x 20,5 (23,5 x 32,5) cm

 

5 500 Kč

 

 

Saudek Kája (1935-2015)

Malíř, ilustrátor, kreslíř, autor komiksů, věnoval se kresbě, malbě, plakátové tvorbě, časopisecké ilustraci a literární činnosti, patří mezi přední osobnosti kresleného komiksu u nás od druhé poloviny šedesátých let, uspořádal přes 300 samostatných výstav u nás i v zahraničí.

(13.5.1935 Praha - 26.6.2015 Praha - Motol)

 

       
      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

130

 

Pražák Čeněk

"Ulička lásky"

 

kombinovaná technika, signováno vpravo dole Č. P. (Čeněk PRAŽÁK), datováno 1948. Práce srovnatelná s obdobnými pracemi světové třídy.

 

25 x 30 (32,5 x 39) cm

 

14 500 Kč

 

 

 

Pražák Čeněk (1914-1996)

Malíř, grafik, ilustrátor, sochař, architekt, fotograf, esejista, studoval u profesora L. Bradáče a F. Tichého. Od roku 1969 působil ve Švýcarsku. Zastoupen v soukromých sbírkách i galeriích v Praze, Brně, Olomouci, Chebu, Ostravě, Lounech, Hradci Králové, Pardubicích, v Kunstmuseum Basel, Švýcarsko, Neue Galerie der Stadt Linz, Rakousko a dalších.

(20. 2. 1914 Praha - 18. 10. 1996 Dittingen, Švýcarsko)

 

       
      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

131

 

Marvánek Otakar

"Za humny"

 

akvarel, nesignováno, práce Otakara Marvánka, vzadu razítko "Vystaveno v síni Mánesa 1949" a tužkou uvedeno jméno Marvánka. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 11 x 16 (24,5 x 27,5) cm

 

9 500 Kč

 

 

 

Marvánek Otakar (1884-1921)

Marvánek Otakar Jan

Malíř, studia na pražské akademii u Schwaigera, pracoval v Mnichově a Paříži, člen Tvrdošíjných, mimořádný zjev našeho moderního malířství, jeden z nejvýraznějších malířů českých, ale i ve světovém kontextu, jeho práce již od roku 1905 jsou na tehdejší dobu mimořádně moderní, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie, z jeho prací vycházel Špála a celá Osma, předstihl Špálu prakticky o 10 let a je se Špálou minimálně srovnatelný, předčasná smrt v roce 1921 byla velkou ztrátou pro české moderní umění. Posmrtná výstava v roce 1922 ukázala skvělé mistrovství tohoto umělce. Zastoupen v Národní galerii Praha.

(28.3.1884 Praha - 25.10.1921 Praha)

 

      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

132

 

neurčeno

"Muzikanti mezi dřevěnicemi v zimě"

 

kresba tuší kolorovaná akvarelem, signováno vpravo dole, vlevo dole datace 1972.

 

23,5 x 16 (39 x 30) cm

 

500 Kč

 

 

     
      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

100

133

 

Hofman Vlastislav

"Sv. Vojtěch"

 

barevný dřevoryt, signováno vpravo dole v desce monogramem VH a tužkou VLASTISLAV HOFMAN, datováno 1921.

 

Tisková plocha 23 x 16,5 (37,5 x 29,5) cm

 

6 500 Kč

 

 

 

Hofman Vlastislav (1884-1964)

Mimořádně významný architekt, malíř, grafik a scénický výtvarník, krajinářství studoval na ČVUT u profesora Liebschera, pracoval pro Artěl, člen skupiny Tvrdošíjní, člen SVU Mánes, ilustroval knihu Zářivé hlubiny bratří Čapků, Erbenovu Kytici, spolu s Gočárem a Janákem se věnoval návrhům kubistické architektury, již v roce 1911 navrhl první kubistický nábytek, výtvarník Národního a Vinohradského divadla v Praze a Zemského divadla v Brně, od roku 1919 bylo podle jeho návrhů vypraveno asi 140 divadelních her, významný evropský umělec, ve Slovníku dlouhý výčet jeho prací a výstav, vystavoval mj. v Topičově saloně, zastoupen v řadě světových galerií, autor knihy 30 let výtvarné práce na českých jevištích.

(6.2.1884 Jičín - 28.8.1964 Praha)

 

       
      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

134

 

Vičar Jan

"Ptáci"

 

barevný linořez, signováno vpravo dole tužkou JAN VIČAR, datováno 1992, vlevo tužkou text o ilustraci a název.

 

79,5 x 69 (83 x 73) cm

 

7 000 Kč

 

 

Vičar Jan (1967-)

Malíř, grafik, pedagog. Studia na ŠUŘ v Brně, na pražské akademii v ateliéru krajinomalby u Františka Hodonského a v ateliéru grafiky u Jiřího Lindovského. Zaměřuje se na volnou i užitou grafiku. Nevyhýbá se velkorozměrným formátům, práce nesou znaky expresionismu, symbolismu a konceptuálního umění.
(nar. 9.4.1967 Svitavy)

 

       
      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

100

135

 

Urban Vladislav

"Slavkov 1805"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole V. URBAN, vzadu uveden název obrazu, autorův monogram a datace 2005. Získáno přímo od autora.

 

42 x 42 (53,5 x 53,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Urban Vladislav (1937-)

Sklářský výtvarník, designér, šperkař, studoval na Střední škole šperkařské v Turnově a v ateliéru u profesora K. Štipla a docenta V. Plátka na VŠUP v Praze, zabývá se designem lisovaného, broušeného a hutnického užitkového a obalového skla, patří mezi znalce a sběratele drahých kamenů, zastoupen v Moravské galerii Brno.

(nar. 14.3.1937 Plzeň)

 

     
      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

136

 

Urban Vladislav

"Fantom"

 

olej na malířské lepence, signováno dole uprostřed monogramem V.U., datováno 2000. Vzadu papírový štítek s informacemi o obraze s evidenčním číslem 85. Získáno přímo od autora.

 

45 x 45 (55 x 55) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Urban Vladislav (1937-)

Sklářský výtvarník, designér, šperkař, studoval na Střední škole šperkařské v Turnově a v ateliéru u profesora K. Štipla a docenta V. Plátka na VŠUP v Praze, zabývá se designem lisovaného, broušeného a hutnického užitkového a obalového skla, patří mezi znalce a sběratele drahých kamenů, zastoupen v Moravské galerii Brno.

(nar. 14.3.1937 Plzeň)

 

       
      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

137

 

Urban Vladislav

"Modrý akt"

 

olej na malířské lepence, signováno monogramem V.U., na rámu kovový štítek se jménem autora V. Urban, vzadu na rámu uveden název obrazu, rozměr a evidenční číslo 88. Obraz byl vytvořen v roce 2000. Získáno přímo od autora.

 

45,5 x 45,5 (55,5 x 55,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Urban Vladislav (1937-)

Sklářský výtvarník, designér, šperkař, studoval na Střední škole šperkařské v Turnově a v ateliéru u profesora K. Štipla a docenta V. Plátka na VŠUP v Praze, zabývá se designem lisovaného, broušeného a hutnického užitkového a obalového skla, patří mezi znalce a sběratele drahých kamenů, zastoupen v Moravské galerii Brno.

(nar. 14.3.1937 Plzeň)

 

     
      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

138

 

Pařízek Jan

"Kytice ve váze na kostkovaném ubruse"

 

olej na plátně, signováno vpravo na straně PAŘÍZEK, datováno 2012, vzadu název KELT 4 DÍVKA Pařízek 78, jedná se o přemalbu staršího díla.

 

50 x 70 (58 x 78) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Pařízek Jan (1941-2012)

Významný ostravský malíř, kreslíř a grafik, studoval propagační malbu a grafiku na SPŠ stavební v Ostravě, dále na SUPŠ v Brně u prof. A. Zamazala a O. Zeminy, pracoval jako propagační výtvarník v řadě podniků na Ostravsku, vynikající malíř hudebních motivů a ženských postav, více než 20 výstav, zastoupen v řadě galerií u nás i v zahraničí.

(20.7.1941 Praha - 2012)

 

       
      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

139

 

Karel Václav

"Sedící žena v modrých pruhovaných šatech"

 

olej na plátně, nesignováno, práce Václava Karla. Obraz pochází přímo z rodiny autora, portrétovanou ženou je manželka autora Božena Karlová (1906-1981).

 

76 x 58 (78,5 x 60,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Karel Václav (1902-1969)

Malíř, grafik, ilustrátor, studia: Střední průmyslová škola keramická Bechyně, Uměleckoprůmyslová škola Praha u Kysely a Maška, Akademie výtvarných umění Praha u Švabinského a T. F. Šimona, člen Umělecké besedy, SČVU, SČUG Hollar, výstavy s Nezávislými, široce známý jako ilustrátor Mateřídoušky, českých národních pohádek a dalších dětských knih, řada výstav

(21. 10. 1902 Dobříč u Kralovic - 28. 12. 1969 Praha)

 

      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

140

 

Ullmann Josef

"Předjaří"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole J. ULLMANN, počátek minulého století.

 

41 x 59 (56 x 71) cm

 

35 000 Kč

 

 

 

Ullmann Josef (1870-1922)

Vynikající malíř, studia v Mnichově, pražská akademie u Julia Mařáka a Maxmiliána Pirnera, spolu s Kalvodou a Kavanem jeden z hlavních představitelů Mařákovy krajinářské školy, člen SVU Mánes, zastoupen v Národní galerii, několik monografií o tomto malíři. Na sklonku války dospěl do vrcholného tvůrčího období. Po roce 1918 uplatňoval v malbě impresionistické prvky.

(13.6.1870 Nekmíř, Plzeň - 31.5.1922 Praha)

 

       
      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE