081-100

www.aukcnidum.cz

 130. AUKCE OSTRAVA - 22.12.2019

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
81 82 83 84 85
86 87 88 89 90
91 92 93 94 95
96 97 98 99 100

100

81

 

Horn Julius

"Společně vybudujeme - unikátní propagační obraz"

 

černobílá litografie, signováno vpravo dole JULIUS HORN. Skvělá bohatá figurální kompozice z roku 1946. Jde o popularizaci dvouletky ČSR (dvouletý plán) pro roky 1947 a 1948, tedy ještě před převzetím moci komunistickou stranou. Rámováno, zaskleno.

 

60 x 75 (63 x 79) cm

 

6 500 Kč

 

 

Práce vysoké umělecké hodnoty, sběratelská rarita.

 

Horn Julius (1900-?)

malíř, grafik, tvůrce ex libris, studia na umělecko průmyslové škole v Praze u Dítěte a Kysely, podnikl studijní cesty do Vídně, Německa a Paříže, v malířství se nejvíce věnoval portrétům, namaloval např. podobizny Jana a Tomáše Bati, zúčastňoval se přehlídek ex libris.

(nar. 26.8.1900 Praha - ?)

 

  

   

 

 

  

   

130. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

82

 

Ježek Stanislav

"Ze stavby - poslední oblouk mostu"

 

vynikající olej na plátně, signováno vpravo dole STANISLAV JEŽEK, datováno 1953, vzadu rukou psaný text: "Stanislav Ježek Poslední oblouk mostu…." Výborná adjustace.

 

60 x 75 (82 x 96) cm

 

19 000 Kč

 

 

 

Ježek Stanislav (1904-2001)

Grafik, malíř, fotograf, ilustrátor, studium na akademii v Praze u profesora Nechleby, v roce 1936 absolvoval jednoroční studijní pobyt u Františka Kupky v Paříži, člen: Skupina 58, skupina Brno, SVU Manes, účastnil se řady výstav SVU Mánes, v Lexikonu dlouhý výčet výstav počínající v roce 1928, zastoupen v Národní galerii

(6.7.1904 Bystřice pod Hostýnem - 2.7.2001 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

130. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

83

 

Barnet - Směšný Josef Václav

"Národní divadlo v Praze"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole J. V. BARNET, vzadu uvedeno číslo obrazu 1317, vysoce kvalitní reprezentativní práce, kolem poloviny minulého století.

 

60,5 x 92 (66 x 97,5) cm

 

27 000 Kč

 

 

Vedle prací Vincence Beneše nejkvalitnější malba Národního divadla na našich aukcích

 

Barnet - Směšný Josef Václav (1907-1990)

Směšný Josef

Malíř, kreslíř, restaurátor, vlastním jménem Směšný, narodil se v Bludově, studia na AVU Praha u Loukoty, Obrovského, Švabinského, v Paříži na École du Louvre u Františka Kupky, na radu Františka Tichého změnil později jméno na Barnet, člen Svazu výtvarných umělců, Skupiny pražské památkové péče, Jednoty výtvarných umělců, ČFVU, ve třicátých a čtyřicátých letech žil a tvořil v Paříži, po válce u nás, řada výstav, zastoupení v Národní galerii.

(3.7.1907 Bludov, Šumperk - 24.2.1990 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

130. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

84

 

Král Jaroslav

"Kouřící muž v cylindru"

 

mistrovská malba tuší, signováno KRÁL, datováno 1933, rámováno, zaskleno.

 

Ve výřezu 40 x 28 (61 x 46) cm

 

6 500 Kč

 

 

 

Král Jaroslav (1883-1942)

Malíř, studia na UMPRUM v Praze u Preislera, Suchardy a na AVU u Hynaise, skvělý moderní, mimořádně ceněný český malíř první poloviny 20. století, jeden z čelních představitelů české kubistické školy, řada monografií, široké zastoupení v Národní galerii Praha.

(5.12.1883 Malešov - 22.3.1942 koncentrační tábor Osvětim, Polsko)

 

  

   

 

 

  

   

130. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

85

 

Göttlich Miroslav

"Bárky v přístavu"

 

mistrovská kombinovaná technika - tuš, akvarel, kvaš, signum nenalezeno.

 

36 x 53 (48 x 64) cm

 

6 700 Kč

 

 

Získáno od sběratele, který se pohyboval v blízkosti autora.

 

Göttlich Miroslav (1954-)

Sochař, malíř, grafik, studoval na AVU v Praze sochařství a malbu, zabývá se portrétní plastikou a realizacemi do architektury, člen SVUT Jihovýchodní Moravy, vystavoval na autorských a kolektivních výstavách, jeho tvorba je zastoupena v soukromých sbírkách u nás i v zahraničí - USA, Austrálie, Itálie, Francie, Německo, Rakousko. V prosinci roku 2004 proběhla rozsáhlá výstava olejomaleb a trojrozměrných koláží - asambláží ve zlínském kulturním institutu Alternativa, výstava představila průřez umělcovou tvorbou od počátků v sedmdesátých letech do současnosti.

(nar. 8.4.1954 Zlín)

  

   

130. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

86

 

Veržakovský Karel

"Jan Werich"

 

mistrovská tempera, kvaš, signatura nenalezena, rámováno.

 

Ve výřezu 48 x 31,5 (82 x 63,5) cm

 

9 000 Kč

 

 

 

Veržakovský Karel (1924-1963)

malíř, sochař, žil a tvořil v Praze, studium na pražské akademii u profesora Obrovského, vynikající moderní malíř druhé třetiny minulého století, věnoval se surrealisticky a abstraktně laděné malbě, řada výstav a zastoupení v galeriích, v posledních letech realizovány samostatné výstavy v Galerii Paidea, Praha 1994 a Galerii Růžový kopeček, Cheb 1995

(4.11.1924 Tyvrov, Ukrajina - 1963)

 

  

   

130. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

87

 

Načeradský Jiří

"Album 76"

 

kresba tuší, signováno vpravo dole NAČERADSKÝ, vlevo dole uveden název.

 

54 x 38 (68 x 53) cm

 

19 000 Kč

 

 

 

Načeradský Jiří (1939-2014)

Malíř, kreslíř, studoval v malířské speciálce u profesora Rady na AVU v Praze, kde později působil jako pedagog, od roku 1991 profesor monumentální malby, představitel nové generace šedesátých let navazující na tradici moderní české grotesky, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, Centre GEORGES POMPIDOU v Paříži, ve sbírce Medy Mládkové atd., výstavy po celém světě.

(9.9.1939 Sedlec - 16.4.2014 Praha)

 

  

 

 

 

  

   

130. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

88

 

Jelínek Alex Adolf

"Stavba mostu v Bechyni - tzv. Duhového mostu"

 

mistrovský lept, signováno vpravo dole ALEX.

 

55 x 50 (58 x 53) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Jelínek Alex Adolf (1890-1957)

Jelínek Adolf

Spisovatel, malíř, kreslíř, grafik evropského formátu, vlastním jménem Adolf Jelínek, pražská akademie u Švabinského, mnichovská akademie u profesora Janka, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, zastoupen v Národní galerii, v Lexikonu dlouhý výčet výstav.

(25.4.1890 Strmilov, Jindřichův Hradec - 2.9.1957 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

130. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

89

 

Bidlo František

"Pohovor"

 

kresba tuší, signováno vpravo dole BIDLO, první polovina minulého století. Rámováno, paspartováno. V pravém horním rohu stopa po vlhkosti.

 

Výřez 41,5 x 29 (61 x 46) cm

 

8 500 Kč

 

 

 

Bidlo František (1895-1945)

Bidlo Franta

ilustrátor, karikaturista, malíř, samouk, kreslíř karikatur politického rázu, koncem války zatčen, vězněn v Terezíně, po převozu do nemocnice zemřel na tyfus

(3.9.1895 Praha - 9.5.1945 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

130. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

90

 

monogramista EK

"Rock 'n' Roll"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole monogramem EK, datováno 1964.

 

70 x 130 (84 x 144) cm

 

25 000 Kč

 

 

Pro tuto aukci výrazně snížena cena.

 

  

   

 

 

  

   

130. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

91

 

kopista

"Figurální scéna z Tahiti"

 

olej na plátně, dobrá kopie obrazu slavného malíře Paula Gauguina, vzadu razítko "KOPÍROVÁNO MODERNÍ GALERIÍ", kvalitní práce v kvalitním rámu.

 

26,5 x 44 (35 x 52) cm

 

3 900 Kč

 

 

  

   

130. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

92

 

Stroff Karel

"Alegorie podzimu"

 

kombinovaná technika, kresba tužkou, akvarel a kvaš, signováno vpravo dole STROFF, počátek minulého století.

 

50,5 x 40,5 (70 x 60) cm

 

19 000 Kč

 

 

Pro tuto aukci výrazně snížena cena.

 

Stroff Karel (1881-1929)

Malíř, kreslíř, ilustrátor, básník, karikaturista, studia na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u E.K. Lišky, na pražské akademii u Františka Ženíška a v Mnichově na Akademii výtvarných umění (Akademie der bildenden Künste) u Franze von Stucka. Vystavoval s JUV, pořádal vlastní výstavy. Ilustrace tvořil již během studií, přispíval do českých i německy psaných humoristických časopisů, po válce sám psal i ilustroval vlastní satirickou revui.

(28.10.1881 Kutná Hora - 12.6.1929 Praha)

 

  

   

130. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

93

 

nesignováno

"Osobní komoří císaře Františka Josefa I"

 

olej na plátně, druhá polovina 19. století, mistrovská portrétní práce ve stylu biedermeieru, mimořádný sběratelský kus.

 

41 x 32,5 (57 x 49,5) cm

 

45 000 Kč

 

 

Pro tuto aukci výrazně snížena cena

  

   

130. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

94

 

Hofman Vlastislav

"Postavy v krajině se stromy"

 

akvarel na ručním papíře, signováno vpravo dole VLASTISLAV HOFMAN, datováno 1917, rámováno, adjustováno pod sklem.

 

35 x 35,5 (43 x 42,5)

 

9 000 Kč

 

 

Práce ve své době srovnatelná s pracemi špičkových evropských umělců, u nás srovnatelná s pracemi Otakara Marvánka či Václava Špály.

 

Hofman Vlastislav (1884-1964)

Mimořádně významný architekt, malíř, grafik a scénický výtvarník, krajinářství studoval na ČVUT u profesora Liebschera, pracoval pro Artěl, člen skupiny Tvrdošíjní, člen SVU Mánes, ilustroval knihu Zářivé hlubiny bratří Čapků, Erbenovu Kytici, spolu s Gočárem a Janákem se věnoval návrhům kubistické architektury, již v roce 1911 navrhl první kubistický nábytek, výtvarník Národního a Vinohradského divadla v Praze a Zemského divadla v Brně, od roku 1919 bylo podle jeho návrhů vypraveno asi 140 divadelních her, významný evropský umělec, ve Slovníku dlouhý výčet jeho prací a výstav, vystavoval mj. v Topičově saloně, zastoupen v řadě světových galerií, autor knihy 30 let výtvarné práce na českých jevištích.

(6.2.1884 Jičín - 28.8.1964 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

130. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

95

 

Král Jaroslav

"Zátiší se džbánem a poháry"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo dole JAR. KRÁL, datováno 1931. Odborná komise na Veletrhu starožitností konaného ve dnech 14. - 17. 11. 2019 odsouhlasila autorství a kvalitu díla.

 

49,5 x 69 (58,5 x 77,5) cm

 

250 000 Kč

 

 

 

Král Jaroslav (1883-1942)

Malíř, studia na UMPRUM v Praze u Preislera, Suchardy a na AVU u Hynaise, skvělý moderní, mimořádně ceněný český malíř první poloviny 20. století, jeden z čelních představitelů české kubistické školy, řada monografií, široké zastoupení v Národní galerii Praha.

(5.12.1883 Malešov - 22.3.1942 koncentrační tábor Osvětim, Polsko)

 

  

   

 

 

  

   

130. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

96

 

Stroff Karel

"Příjezd husarů do města"

 

kombinovaná technika - akvarel, kvaš, vlevo dole rukou psaná dedikace "Váženému příteli p. vrchnímu řediteli …. V. Píseckýmu", signováno STROFF, počátek minulého století. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 83 x 41 (106 x 62,5) cm

 

16 000 Kč

 

 

 

Stroff Karel (1881-1929)

Malíř, kreslíř, ilustrátor, básník, karikaturista, studia na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u E.K. Lišky, na pražské akademii u Františka Ženíška a v Mnichově na Akademii výtvarných umění (Akademie der bildenden Künste) u Franze von Stucka. Vystavoval s JUV, pořádal vlastní výstavy. Ilustrace tvořil již během studií, přispíval do českých i německy psaných humoristických časopisů, po válce sám psal i ilustroval vlastní satirickou revui.

(28.10.1881 Kutná Hora - 12.6.1929 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

130. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

97

 

Černý Karel

"Pokoj s kyticí bílých růží a výhledem na řeku s parníkem"

 

mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vpravo dole ČERNÝ Š, nedatováno

 

74,5 x 49,5 cm

 

950 000 Kč

 

 

Obraz patřil do Borovičkovy sbírky. Údajně byl uveden v dokumentárním filmu o Borovičkově sbírce, který vysílala ČT, prozatím se však nepodařilo film dohledat. Varianta k námi nabízenému obrazu je publikována v knize Zdeňka Hlaváčka "Karel Černý - Malířské dílo", Praha 1958, Nakladatelství československých výtvarných umělců.

 

Černý Karel (1910-1960)

Malíř, grafik, studia na Ukrajinské akademii v Praze u Jana Ivana Kulece a na akademii v Praze u Jakuba Obrovského, vynikající český moderní malíř, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha a GVU Ostrava, v Lexikonu dlouhý výčet výstav a literatury o tomto umělci. Z úcty k matce připojoval ke jménu iniciálu Š (Šiková, dívčí jméno matky).

(19.2.1910 Brno - 18.10.1960 Praha)

 

   

 

 

  

   

130. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

98

 

Bělocvětov Andrej

"Zátiší se džbánem a chlebem"

 

olej na sololitu, signováno vpravo nahoře BĚLOCVĚTOV, datováno 1971. Rámováno v masivním širokém dubovém rámu.

 

33,5 x 38 (57,5 x 62) cm

 

9 000 Kč

 

 

 

Bělocvětov Andrej (1923-1997)

Belotsvetov - Theakston

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, původním jménem Belotsvetov - Theakston, studia na ruském gymnáziu v Praze u profesora Musatova, soukromě u Bakulina, po válce na pražské akademii u Vlastimila Rady, člen ČFVU a skupiny Máj, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, Středočeské galerii, GU Karlova Vary, GU Olomouc, řada výstav, představitel českého INFORMELU.

(8.10.1923 Praha - 19.4.1997 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

130. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

99

 

Tockstein Josef

Oboustranná malba "Ležící akt / Dvě ženy"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole TO, datováno 1985. Malba vzadu rovněž signovaná vpravo dole TO a datovaná 1985. Vzadu dále papírový štítek s razítkem Z pozůstalosti arch. Josefa Tocksteina.

 

42 x 55 (71 x 57) cm

 

9 000 Kč

 

 

 

Tockstein Josef (1912-1992)

Autodidakt, psal básně a povídky, malovat začal v sedmdesátých letech minulého století, bratr skláře Jindřicha Tocksteina.

(10.1.1912 Železný Brod - 13.3.1992 Praha)

 

  

 

 

  

   

130. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

100

 

Beneš Vincenc

"Skalnatá krajina s viaduktem a loďkou"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole V. BENEŠ. Odborná komise na Veletrhu starožitností konaného ve dnech 14. - 17.11. 2019 hodnotila tento obraz velice kladně a zasadila ho do období před rokem 1920.

 

54 x 68 (69,5 x 83) cm

 

380 000 Kč

 

 

 

Beneš Vincenc (1883-1979)

Malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studia na UMPRUM a AVU u profesorů Dítěte, Lišky, Bukovace a Ottenfelda, člen Osmy, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců atd., zastoupen v Národní galerii Praha a ve všech krajských a městských galeriích, zastoupen i ve sbírkách Metropolitního muzea v New Yorku, výstavy po celém světě, např. 1921 - Paříž, 1922 - Řím, 1925 -. Londýn, Vídeň, Hagenbund, v letech 1924, 1926, 1928, 1930, 1931, 1932, 1933, 1936 - Pittsburgh, Saint - Louis, Philadelphie, Chicago, Carnegie Institut, 1937 - Paříž, řada vyznamenání, jeden z nejvýznamnějších českých malířů první poloviny 20. století, měl společný ateliér s B. Kubištou, zastoupen i ve sbírkách moderního umění v New Yorku

(22.1.1883 Lišice, pošta Chlumec nad Cidlinou - 27.3.1979 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

130. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE