041-060

www.aukcnidum.cz

 130. AUKCE OSTRAVA - 22.12.2019

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60

100

41

 

Kocián Quido Roman

"Strážce Tater"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole QUIDO ROMAN KOCIAN, datováno 1938, signatura i datace také vpravo nahoře, vzadu autorský štítek s názvem.

 

83,5 x 55,5 (96,5 x 68,5) cm

 

9 000 Kč

 

 

 

Kocián Quido Roman (1908-1981)

Kocián Quido Roman ml.

Malíř, grafik, restaurátor, syn sochaře Quido Tomáše Kociana (1874-1928), studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Jaroslava Bendy a Arnošta Hofbauera, techniku mozaiky studoval soukromě u prof. Ulmana, vystavoval na světové výstavě v Paříži a na výstavách v Neapoli a Bukurešti, zastoupen v Národní galerii Praha, výborný a ceněný malíř poloviny 20. století.

(4.3.1908 Hořice, Jičín - 11.3.1981 Ostrava)

 

   
      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

42

 

Šimák Lev

"Zátiší s karafou a koláči"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vlevo dole LEV Š, datováno 1932, vzadu na rámu LEV ŠIMÁK a číslo v kroužku 194, původní autorský rám.

 

51 x 66 (65 x 81) cm

 

35 000 Kč

 

 

 

Šimák Lev (1896-1989)

malíř a grafik v Praze, také publicista, studium na pražské akademii u Pirnera, Brömseho a Thieleho, studijní cesty po Německu a Francii, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, dlouhý výčet výstav, výstavy na zlínských salonech, významný moderní malíř 20. století, široké zastoupení v Národní galerii Praha a dalších, národní umělec. V první světové válcebojoval v bývalé Haliči, Karpatech a Istrii. Zajímavý detail - jeho kmotrem byl Mikoláš Aleš.

(3.3.1896 Všestudy, okr. Mělník - 19.10.1989 Praha)

 

     
      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

43

 

Menšík Stanislav

"František z Assisi"

 

linoryt, vpravo dole tužkou signováno a datováno 1946, v desce vpravo dole značeno monogramem s datací 46. Rámováno, pod sklem.

 

60 x 41,5, obrazová plocha 41 x 27,5 (68 x 50) cm

 

4 500 Kč

 

 

 

Menšík Stanislav (1912-1970)

malíř, grafik, narozen na Svatém Kopečku u Olomouce, malířství studoval soukromě u profesora Alfonse Muchy, od roku 1938 se účastnil členských výstav S.O.V. v Brně, Olomouci, Ostravě, Prostějově.

(9.11.1912 Sv. Kopeček u Olomouce - 16.6.1970 Olomouc)

 

       
      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

44

 

Schneiderka Alois

"Letní horská krajina"

 

kombinovaná technika - barevný pastel, olej, kvaš, signováno vpravo dole SCHNEIDERKA, první polovina minulého století, rámováno, zaskleno.

 

36 x 45 (45 x 55) cm

 

7 500 Kč

 

 

 

Schneiderka Alois (1896-1958)

Významný moravský malíř první poloviny 20. století, pedagog, žák Hynaise a Obrovského, studia na vídeňské akademii u profesora Rumplera, po 1. světové válce u prof. Sochaczevského, dále v Paříži u prof. Debaque, člen KVU Aleš, zastoupen v řadě galerií po celé Evropě.

(24.12.1896 Valašské Meziříčí, lokalita Křivé - 7.9.1958 Soláň - „vrch umělců“)

 

       
      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

45

 

 

Nowak Willi

"Odpočinek jezdců a koní u pramene vody"

 

kombinovaná technika - akvarel a kvaš, signováno, kolem roku 1935, v paspartě, ručně řezaný rám francouzského typu.

 

Ve výřezu 26,5 x 33 (67,5 x 78,5) cm

 

9 000 Kč

 

 

 

Nowak Willi (1886-1977)

Nowak Vilém

Malíř, grafik, studoval na akademii u Thieleho, často pobýval v zahraničí, zejména v Mnichově, člen SVU Mánes, Osmy, již v letech 1907-1908 vystavoval se skupinou Osma, v letech 1929 - 1930 profesor na pražské akademii, v roce 1950 spoluzakladatel Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, jeho žáky byli např. Boštík, Jiroudek, Nemes, zastoupen v řadě evropských galerií, včetně Národní galerie Praha, řada monografií, národní umělec, jeden z nejvýraznějších představitelů moderního malířství 20. století u nás.

(3.10.1886 Mníšek pod Brdy - 20.10.1977 Praha)

 

      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

46

 

Vesela B.

"Bohatá kytice šeříků v broušené váze"

 

olej na tvrzené malířské desce, signováno vlevo dole VESELA B, datováno 1984, zajímavá práce po barevné stránce.

 

68 x 49 (82 x 63) cm

 

1 500 Kč

 

 

       
      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

100

47

 

Ronek Jaroslav

"Práce v nákladním přístavu"

 

mistrovský olej na malířské lepence, signováno vpravo dole RONEK, nedatováno, vzadu tužkou špatně čitelné jméno přístavu.

 

60 x 70 (66,5 x 76,5) cm

 

15 000 Kč

 

 

Mimořádně kvalitní práce autora, který se proslavil jako malíř lokomotiv, průmyslových objektů a strojů.

 

Ronek Jaroslav (1892-1962)

Malíř, studoval soukromě u profesorů Preislera a Reisnera v Praze, proslulý malíř lokomotiv, nádraží a průmyslových objektů, věnoval se ilustrátorské tvorbě, zastoupen v Národní galerii.

(22.5.1892 Praha - 1962)

 

     
      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

48

 

Kočí Josef

"Dívka žnoucí trávu srpem"

 

kresba uhlem a barevnými pastelkami, signováno vpravo dole JOS. KOČÍ, datováno 1942, kvalitní rám stříbrné barvy, zaskleno.

 

44,5 x 34 (54,5 x 43) cm

 

4 500 Kč

 

 

 

Kočí Josef (1880-1961)

Malíř, grafik, ilustrátor, studia na pražské akademii u profesora Ženíška, studijní cesty po Itálii, působil v USA, významný malíř zastoupený v řadě galerií včetně Národní galerie v Praze.

(16.7.1880 Praha - 26.3.1961 Praha)

 

       
      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

49

 

Smetana Jan

"Prodavač benzínu u benzínové pumpy"

 

olej na tvrzené malířské lepence, signováno vpravo dole J. SMETANA, datováno 1942.

 

35,5 x 44,5 (44 x 53) cm

 

7 000 Kč

 

 

 

Smetana Jan (1918-1998)

Malíř, grafik, pedagog, studia u profesora Blažíčka. Pokorného a Boudy na fakultě architektury ČVUT v Praze a u profesora Bendy a Strnadela na UMPRUM v Praze, později sám profesorem na Akademii v Praze, člen skupiny 42, Umělecké Besedy, SČUG Hollar, Skupiny 58, zastoupen ve všech našich galeriích, včetně Národní galerie Praha, ve státní galerii v Drážďanech, v britském muzeu v Londýně atd.

 

       
      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

100

50

 

Klimeš František

"Personifikace jara"

 

olej na plátně, signováno Frant. KLIMEŠ, galerijní a reprezentativní práce, kolem roku 1930

 

135 x 80 (144 x 89) cm

 

25 000 Kč

 

 

Klimeš František (1906-1966)

Sochař i malíř a ilustrátor, syn malíře Bohumila Klimeše - Koziny. Studoval u profesora Mařatky na UMPRUM v Praze. Zastoupen např. na výstavě "Malíři, sochaři Prahy 6" uspořádané v roce 1951 v Galerii Vincence Kramáře v Praze - Dejvicích.
Spisovatelka Anna Šochová (nar. 1959) v příspěvku o milovaných knížkách, publikovaném na vlastních webových stránkách Koště Anny Šochové, uvádí mezi často publikujícími ilustrátory dětské literatury také jméno Františka - Franty Klimeše
(14. 8. 1906 Stuttgart, Německo - 13. 2. 1966 Praha)

 

      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

100

51

 

Vettrian Jack - kopie

"Tanec v dešti"

 

olej na plátně, kopistická práce podle předlohy Jacka VETTRIANA, kolem roku 2000, nataženo na nový blind rám, velmi kvalitní provedení, ručně řezaný rám francouzského typu.

 

60 x 80 (77 x 97) cm

 

15 000 Kč

 

 

Rám vyžaduje restaurátorský zásah.

      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

100

52

 

nesignováno

"Zamyšlená dívka se šperky a psíkem"

 

olej na plátně, mistrovská galerijní portrétní práce, signum nenalezeno, rám zlacený perlovec, mimořádně kvalitní práce kolem roku 1800.

 

68 x 54 (80 x 66) cm

 

90 000 Kč

 

 

      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

100

53

 

Dostálová Alena

"Dívka v brokátových šatech"

 

kombinovaná technika - malba a textilní koláž na dřevě, autor ALENA DOSTÁLOVÁ, vzadu štítek DÍLA s názvem "Dáma s ptáčkem", kolem roku 1968, reprezentativní práce.

 

120 x 60 (123 x 63) cm

 

29 000 Kč

 

 

Autorka je známá zejména z týdeníku "Dikobraz", kde byla pověstná svými odvážnými erotickými kresbami. Zde vzdává poctu Gustavu Klimtovi.

 

Dostálová Alena (1932-)

Malířka, ilustrátorka a kreslířka, sochařka, grafička, spisovatelka, fotografka, básnířka, animátorka, designérka. Studia na UMPRUM v Praze. V padesátých a šedesátých letech byly její kresby prakticky ve všech číslech Dikobrazu.
(27. 2. 1932 Praha - 13. 1. 2011 Praha)

 

       
      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

100

54

 

Sedláček Vojtěch

"Práce na poli - sbírání brambor"

 

černobílá litografie, signováno vpravo dole tužkou Vojt. SEDLÁČEK, kvalitní velký grafický list, kolem roku 1939. V levém horním rohu hnědé skvrny, vlastní obrazová část není zasažena, adjustováno.

 

Ve výřezu 35 x 45 (57 x 67) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Sedláček Vojtěch (1892-1973)

Ilustrátor, malíř a grafik, studia na pražské akademii u Preislera a Švabinského, člen Umělecké besedy, člen skupiny SČUG Hollar, člen Čes. akademie., slavný malíř polních prací, výstavy po celé Evropě, od roku 1959 národní umělec, bohaté zastoupení v Národní galerii Praha, řada monografií o tomto významném malíři, za svůj život namaloval velmi málo olejů, převážně tvořil temperou, akvarelem a grafikou.

(9.9.1892 Libčany, Hradec Králové - 3.2.1973 Praha)

 

      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

55

 

Wünsche Vilém

"Horníci v rubání při odpočinku"

 

mistrovský galerijní olej na lepence, signováno vpravo dole V. WÜNSCHE, nedatováno, luxusní ručně řezaný rám francouzského typu stříbrno zlaté barvy, zaskleno.

 

50 x 70 (65 x 85) cm

 

27 000 Kč

 

 

 

Wünsche Vilém (1900-1984)

Malíř, kreslíř, ilustrátor, studia v Praze na UPŠ a na AVU u prof. Švabinského, stipendium v Paříži, 1931 čestný studijní rok na AVU Praha, výstavy v Ostravě, Praze, Lodži a řadě měst ostravsko-karvinského regionu, v roce 1995 zastoupen na výstavě Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě, národní umělec, vynikající malíř sociálních motivů, jeden z nejvýznamnějších malířů ostravsko-karvinského regionu.

(1.12.1900 Šenov - 3.5.1984 Šenov)

 

   
      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

56

 

Matušek Jaroslav

"Zátiší s květy"

 

olej na plátně lepeném na tvrzené lepence, signováno vpravo dole J. MATUŠEK, nedatováno.

 

57 x 54 (63 x 60) cm

 

3 500 Kč

 

 

       
      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

100

57

 

Červený K.L.

"Útočící mořští orli"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole K. L. ČERVENÝ, datováno 1959.

 

43 x 59 (58 x 74) cm

 

3 500 Kč

 

 

      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

100

58

 

nesignováno

"Zátiší s rybami, nožem a sítí"

 

olej na tvrzené lepence, signum nenalezeno, nedatováno.

 

28 x 54 (36,5 x 62,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

       
      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

100

59

 

Schwaiger Hanuš

"Dojení krávy na pastvě"

 

mistrovská kresba uhlem a bělobou, signováno značkou, kolem roku 1895, mimořádná umělecká adjustace ve zdobné dřevěné paspartě a velmi zdobném vyřezávaném a zlaceném rámku, zaskleno

 

Ve výřezu 12,5 x 22 (24 x 34)

 

7 900 Kč

 

 

 

Schwaiger Hanuš (1854-1912)

Malíř, kreslíř, návrhář a ilustrátor, pedagog, studoval na akademii ve Vídni u H. Makarta, profesor na akademii v Praze, významný a slavný český malíř 19. a počátku 20. století, podle jeho návrhů byly vytvořeny Vodník a Krysař - nejznámější gobelíny valaško-meziříčské manufaktury, z autorů představovaných na našich aukcích patřili mezi jeho žáky Oldřich Blažíček, Jaroslav Grus, Ferdinand Hanuš Herink, Emil Hlavica, Adolf Jelínek, Josef Koudelka, Vilém Kreibich, Oldřich Lasák, Josef Loukota, Otakar Marvánek, František Xaver Naske, Jan Pašek, Vojtěch Hynek Popelka, Antonín Procházka, František Xaver Procházka a další, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie.

(28.6.1854 Jindřichův Hradec - 17.6.1912 Praha)

 

       
      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

60

 

Salichová Helena

"Racci nad Ostravou"

 

olej na lepence se strukturou plátna, signováno vpravo dole H. SALICHOVÁ, nedatováno.

 

39 x 57 (53 x 71,5) cm

 

12 000 Kč

 

 

 

Salichová Helena (1895-1975)

Salichová - Hálová Helena

Moravská malířka, grafička, ilustrátorka, spisovatelka, studia na akademii v Praze u Hynaise, Bukovace, Nechleby, Krattnera, žila v Polance nad Odrou, řada výstav, zastoupena v galeriích, včetně Národní galerie, jedna z našich nejlepších malířek 20. století. V roce 2009 vyšla monografie o životě a díle Heleny Salichové v rozsahu 400 stran a 1680 reprodukcí, autor Petr Pavliňák. Manželka malíře Antonína Hály (1895-1952).

(25. dubna 1895 Kyjovice – 2. července 1975 Ostrava)

 

       
      130. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE