001-020

www.aukcnidum.cz

 130. AUKCE OSTRAVA - 22.12.2019

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

100

1

 

Häring (Hajný) Josef

Párové obrazy "Podzim" a "Zima"

 

olej na plátně, každý signován vpravo dole J. HÄRING, první polovina minulého století. Hladké černé rámy s úzkou vnitřní lištou zlaté barvy.

 

Každý 50 x 75 (64,5 x 89) cm

 

1 500 Kč

 

 

Cena za oba obrazy.

 

Häring (Hajný) Josef (1895-?)

Malíř

 
      130. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

2

 

Škrabánek František

"Zelená letní krajina"

 

olej na sololitu, signováno ŠKRABÁNEK, kolem poloviny minulého století.

 

53,5 x 69 (71,5 x 87,5) cm

 

1 400 Kč

 

 

 

Škrabánek František (1901-1974)

Malíř, žák krajinářské školy Engelmüllera, Nejedlého a Kalvody, v jeho tvorbě převažovaly motivy z Českomoravské vysočiny a zimní přírody, člen SVU Marold, výstavy v Rubešově galerii v Praze a další.

(7.8.1901 Humpolec - 3.6.1974 Herálec, Havlíčkův Brod)

 

     
      130. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

3

 

Škrabánek František

"Léto"

 

olej na plátně fixovaném na sololitu, vzadu tužkou monogram FŠ a název obrazu. Jedná se o práci malíře Františka Škrabánka.

 

54,5 x 63,5 (74 x 83,5) cm

 

1 400 Kč

 

 

 

Škrabánek František (1901-1974)

Malíř, žák krajinářské školy Engelmüllera, Nejedlého a Kalvody, v jeho tvorbě převažovaly motivy z Českomoravské vysočiny a zimní přírody, člen SVU Marold, výstavy v Rubešově galerii v Praze a další.

(7.8.1901 Humpolec - 3.6.1974 Herálec, Havlíčkův Brod)

 

      130. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

4

 

Krátký Stanislav

"Chalupy v kopcovité krajině"

 

akvarel, signováno vlevo dole KRÁTKÝ, kolem poloviny minulého století. Rámováno, paspartováno.

 

Ve výřezu 45,5 x 66 (70,5 x 81) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Krátký Stanislav  (1914-2001)

       
      130. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

5

 

Hofman Karel

"Tři králové"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole tužkou K. HOFMAN, vlevo dole číslováno 1/100. Rámováno, paspartováno.

 

Ve výřezu 66,5 x 46,5 (90 x 67,5) cm

 

2 700 Kč

 

 

 

Hofman Karel (1906-1998)

Malíř, grafik, pedagog, odborný publicista, studia na akademii v Praze u Nejedlého a Obrovského, další studia u profesora N. Cormaldi na Akademii krásných umění v Římě, výborný malíř valašských motivů, široké zastoupení v řadě galerií, včetně Národní galerie, řada výstav, již v srpnu 1934 vystavoval v Římě, národní umělec, Římská cena, významný moravský malíř.

(14.9.1906 Jablůnka - 27.11.1998 Valašské Meziříčí)

 

       
      130. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

6

 

nesignováno

"Za vesnicí na jaře"

 

olej na plátně fixovaném na malířské lepence, nesignováno. Bohatě plasticky zdobený zlacený rám.

 

49,5 x 66 (63,5 x 79,5) cm

 

1 400 Kč

 

 

      130. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

100

7

 

Holeček Jaroslav

"Chalupy ve stráni na kraji lesa"

 

akvarel, signováno tužkou vpravo dole Jar. HOLEČEK (Jaroslav).

 

49,5 x 64,5 (64,5 x 80) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Holeček Jaroslav (1902-1953)

Malíř krajinář, pedagog, studium na uměleckoprůmyslové škole u prof. Josefa Schussera, v letech 1890-1894 studoval na akademii v Praze u Mařáka, získal Purmannovo a Hlávkovo stipendium, působil na Slovensku, byl členem UB v Bratislavě, potom přesídlil do Příbrami, řada výstav, včetně zlínských salonů, v Bratislavě, Bánské Štiavnici, Bánské Bystrici, v Komárně.

(5.7.1902 Kročehlavy, Kladno - 31.7.1953 Krkonoše)

 

       
      130. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

8

 

Klöckner Fery

"Zasněžené náměstí ve starém městě"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole FERY KLÖCKNER, datováno 1915.

 

55 x 65 (65 x 75) cm

 

2 700 Kč

 

 

       
      130. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

100

9

 

Urban Vladislav

"Poloostrov - Istrie"

 

olej na malířské lepence, signováno dole uprostřed monogramem V.U., na rámu kovový štítek se jménem autora V. Urban, vzadu rukou autora informace o obraze. Získáno přímo od autora.

 

49,5 x 53 (60 x 65) cm

 

4 500 Kč

 

 

 

Urban Vladislav (1937-)

Sklářský výtvarník, designér, šperkař, studoval na Střední škole šperkařské v Turnově a v ateliéru u profesora K. Štipla a docenta V. Plátka na VŠUP v Praze, zabývá se designem lisovaného, broušeného a hutnického užitkového a obalového skla, patří mezi znalce a sběratele drahých kamenů, zastoupen v Moravské galerii Brno.

(nar. 14.3.1937 Plzeň)

 

     
      130. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

10

 

Hofman Karel

"Zima ve vesnici pod horami "

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole K. HOFMAN. Rámováno, paspartováno.

 

Ve výřezu 17,5 x 58,5 (42,5 x 80) cm

 

5 000 Kč

 

 

 

Hofman Karel (1906-1998)

Malíř, grafik, pedagog, odborný publicista, studia na akademii v Praze u Nejedlého a Obrovského, další studia u profesora N. Cormaldi na Akademii krásných umění v Římě, výborný malíř valašských motivů, široké zastoupení v řadě galerií, včetně Národní galerie, řada výstav, již v srpnu 1934 vystavoval v Římě, národní umělec, Římská cena, významný moravský malíř.

(14.9.1906 Jablůnka - 27.11.1998 Valašské Meziříčí)

 

       
      130. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

11

 

neurčeno

"Na břehu rybníka"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole znaky PTS, datováno 1958. Nerámováno.

 

60 x 80 cm

 

900 Kč

 

 

      130. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

100

12

 

Vašíček Vladimír

"Pohled na městečko s kostelem"

 

kresba tuší kolorovaná akvarelem, signováno vlevo dole VAŠÍČEK, datováno 1953. Rámováno, paspartováno.

 

Ve výřezu 39,5 x 53 (57 x 70) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Vašíček Vladimír (1919-2003)

Akademický malíř, studium na AVU v Praze u Nechleby a Želibského, člen SVU Aleš v Brně, TT KLUB Brno, od roku 2001 SCA, zastoupen v řadě galerií - Galerie výtvarného umění v Ostravě, Národní galerie Praha, Moravská galerie Brno, Muzeum umění Olomouc, Státní galerie Zlín, GVU Hodonín, České muzeum výtvarného umění, Praha, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště, Ústav lidové kultury Strážnice - zámek, v roce 2002 obdržel Čestné občanství města Kyjova, 1996 Cenu Františka Kupky, 1995 Cenu Masarykovy akademie umění, výborný a ceněný malíř druhé poloviny 20. století.

(29.9.1919 Svatobořice-Mistřín, Hodonín - 29.8.2003 Svatobořice-Mistřín)

 

       
      130. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

13

 

Vašíček Vladimír

"Vesnice v létě"

 

kombinovaná technika, signováno vlevo dole VAŠÍČEK, datováno 1961. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 40 x 57 (56 x 72) cm

 

5 000 Kč

 

 

 

Vašíček Vladimír (1919-2003)

Akademický malíř, studium na AVU v Praze u Nechleby a Želibského, člen SVU Aleš v Brně, TT KLUB Brno, od roku 2001 SCA, zastoupen v řadě galerií - Galerie výtvarného umění v Ostravě, Národní galerie Praha, Moravská galerie Brno, Muzeum umění Olomouc, Státní galerie Zlín, GVU Hodonín, České muzeum výtvarného umění, Praha, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště, Ústav lidové kultury Strážnice - zámek, v roce 2002 obdržel Čestné občanství města Kyjova, 1996 Cenu Františka Kupky, 1995 Cenu Masarykovy akademie umění, výborný a ceněný malíř druhé poloviny 20. století.

(29.9.1919 Svatobořice-Mistřín, Hodonín - 29.8.2003 Svatobořice-Mistřín)

 

       
      130. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

14

 

Ochrymčuk Leonid

"Z Vysočiny"

 

akryl na kartonu, signováno vpravo dole LOCH (Leonid Ochrymčuk), vzadu papírový autorský štítek s datací 1984. Rámováno, paspartováno.

 

Ve výřezu 27 x 56 (43 x 72) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Ochrymčuk Leonid (1929-2005)

Malíř, kreslíř, grafik, narodil se a zemřel v Brně, studoval výtvarnou výchovu u F. Doubravy, B.S. Urbana, E. Miléna a V. Makovského na MU Brno v letech 1948-1953, od roku 1965 vedl Výtvarné studio mladých při Domě umění Brno, od roku 1972 působil pedagogicky jako asistent, docent a posléze jako profesor na Ped. fakultě UJEP Brno, zastoupen ve sbírkách NG v Praze, MG v Brně, AJG v Hluboké nad Vltavou, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Oblastní galerie v Olomouci, GVU v Hodoníně a jinde.

 

     
      130. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

100

15

 

Porš Gustav

"V zimním lese"

 

tempera na malířské lepence, signováno vlevo dole PORŠ GUST, první polovina minulého století.

 

40 x 50 (51 x 61) cm

 

12 000 Kč

 

 

 

Porš Gustav (1888-1955)

 

       
      130. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

100

16

 

Balcar Jiří

"Postavy"

 

tempera na papíře, signováno vpravo dole J BALCAR.

 

38 x 38 (49 x 49) cm

 

10 700 Kč

 

 

 

Balcar Jiří (1929-1968)

Grafik, malíř, ilustrátor, typograf, kreslíř, studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Františka Tichého a Františka Muziky, člen Máj 57 - Tvůrčí skupina Máj 57, Skupiny G, Konfrontace, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Svazu československých výtvarných umělců. Pokračovatel skupiny 42.

(26.8.1929 Kolín - 28.8.1968 Praha)

 

       
      130. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

17

 

Uprka Joža

"Muž se džbánem"

 

suchá jehla, nesignováno, práce Joži Uprky, nečíslováno. Papír mírně zvlněn, rámováno.

 

Tisková plocha 24 x 12 (51 x 34) cm

 

500 Kč

 

 

Motiv muže se džbánem z obrazu Joži Uprky byl použit na obálce prvního dne vydání (FDC) včetně příležitostného poštovního razítka. Na razítku je krajový motiv ptáčků a text: Veselí nad Moravou, 9. 11. 2011

 

Uprka Joža (1861-1940)

Významný český malíř a grafik folklórních témat, narodil se v rodině rolníka - malíře samouka, studium na AVU u Čermáka a na Akademii v Mnichově u Otty Seitze, poté v Praze u Pirnera, člen SVU Mánes a SVUM, náměty hledal na rodném Slovácku, zejména v okolí Hroznové Lhoty, pro načerpání nových dojmů zajel v roce 1928 do Dubrovníka, v letech 1922 - 1937 žil a tvořil na Slovensku v Klobušicích poblíž Ilavy, řada výstav a zastoupení v galeriích, v roce 2001 byla uspořádána výstava jeho prací v Domě umění v Hodoníně, jeden z nejdražších malířů první republiky, nejlepší malíř folklórních témat vůbec, výčet jeho děl je úctyhodný.

(26.10.1861 Kněždub, Hodonín - 12.1.1940 Hroznová Lhota, Hodonín)

      130. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

18

 

Hýžová Jaroslava

"Bodlák"

 

barevná litografie, vpravo dole tužkou signováno JAROSL. HÝŽOVÁ a datováno 1972, vlevo dole číslováno 8/150. Signováno a datováno i vpravo dole v desce. Rámováno, paspartováno.

 

Ve výřezu 38,5 x 26 (57,5 x 42,5) cm

 

1 000 Kč

 

 

 

Hýžová Jaroslava (1915-1992)

Malířka, grafička, ilustrátorka, studium na Sychrově malířské akademii zřízené při spolku Mánes v Praze u Vojtěcha Tittelbacha a Josefa Lieslera, členka SČSVU, žila a tvořila na Valašsku, v letech 1935 - 1942 působila na 22 školách Valašska a Hané, známá a ceněná malířka z Valašského Meziříčí, dlouhý výčet výstav na Moravě. Svými vrstevníky byla nazývaná "Česká Madam Rouault" - přezdívka, kterou si za specifické malířské výrazové prostředky a pracovní zarputilost vysloužila Jaroslava Hýžová již v dobách studia u Tittelbacha.

(21.5.1915 Prostřední Bečva – 4.3.1992 Valašské Meziříčí)

 

     
      130. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

19

 

Procházka O.

"Pohled na zimní horskou krajinu"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole O. PROCHÁZKA, datováno 1936.

 

33,5 x 45,5 (44 x 56) cm

 

3 500 Kč

 

 

       
      130. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

100

20

 

Hlinomaz Josef (?)

"Dvojí život Josefa Hlinomaze"

 

kombinovaná technika, koláž a olej - tempera na papíře, sekvence z filmu Jiřího Brdečky "Dvojí život Josefa Hlinomaze", vpravo nahoře tužkou F 10.

 

25 x 33,5 (47,5 x 47,5) cm

 

13 500 Kč

 

 

Práce samotného Josefa Hlinomaze, který se na filmu z roku 1976 spolupodílel jako výtvarník, mimo jiné v něm i účinkuje a mluví, animace Mirko Kočena.

 

Hlinomaz Josef (1914-1978)

Malíř naivista, herec, ilustrátor, publicista, studoval na pražské konzervatoři, působil v řadě divadel, od roku 1957 byl členem hereckého souboru FS Barrandov, hrál např. ve filmech Pyšná princezna, Limonádový Joe, Léto s kovbojem, od druhé světové války maloval, z počátku napodoboval malíře, které měl rád, později vyzrál k originálnímu malířskému rukopisu naivistů, který je plný humoru a poetiky.

(9.10.1914 Praha - 8.8.1978 Split, Chorvatsko)

      130. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE