141-160   

www.aukcnidum.cz

116. AUKCE OSTRAVA - 21. 12. 2014

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT PDF PRODEJ
141 142 143 144 145
146 147 148 149 150
151 152 153 154 155
156 157 158 159 160

 

141

Raiser Zdeněk

"Unavený hrobník"

    

olej (akryl) na sololitu, signováno vpravo dole RAISER, datováno 2012, nerámováno.

    

44 x 75 cm

    

PRODÁNO

    

Velmi kvalitní ukázka současného insitního umění, dříve označovaného naivní umění. Práce tohoto charakteru měly a stále mají své sběratele. Zejména ve druhé polovině 20. století byly kvalitní naivní práce velmi ceněny a dosahovaly až milionových částek. Vše odstartoval celník Henri Rousseau, žádaná byla jugoslávská škola, i v ČSR byla celá řada ceněných a sbíraných autorů.

    

 

  TOP 141-160  

 

   

    

Raiser Zdeněk (nar. 17.1.1935)

Ing., pracoval jako kameraman v České televizi, v letech 1959-1964 vystudoval ČVUT, fakulta architektury a pozemního stavitelství, v důchodu se věnuje malbě, účastní se výstav a jeví se jako úspěšný autor inzitního umění

    

    

    

______________________________

    

    

142

nesignováno

"Bylinkářka s košíkem na klíně"

    

mistrovský galerijní olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1930, nerámováno - pouze na blind rámu. Velmi kvalitní figurální portrétní práce.

    

90 x 61 cm

    

PRODÁNO

    

Tvar jupky a způsob úpravy šátku či šály kolem hlavy nebudou asi z naší provenience.

    

 

  TOP 141-160  

    

    

    

    

______________________________

    

    

143

Kellner Šebastián

"ARA - architektonická perla v Praze"

    

mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vlevo dole KELLNER, datováno 1931. Unikátní práce, jedinečná nabídka obrazu, který byl namalován v roce otevření malované budovy.

    

55,5 x 46 (68 x 57) cm

    

15 500 Kč

    

Autorem projektu této krásné budovy byl český architekt Prof. Ing. arch. Dr. techn. Milan Babuška (1884-1953). Budova stojí na rohu Perlové ulice a ulice 28. října v Praze. V roce 1931 zde společnost A. a R. Aschenbergovi otevřela obchodní dům ARA. Ve druhé polovině minulého století, za socialismu, byl obchodní dům známý pod názvem PERLA. V současnosti je budovou administrativní a slouží k pronájmu reprezentativních kancelářských prostor.

    

 

  TOP 141-160  

   

    

Kellner Šebastián (1895-)

malíř, grafik, narozen v Praze, studoval ve Vídni na Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění) a na pražské akademii (Toman, abArt)

    

    

    

______________________________

    

    

144

Radimský Václav

"Tůň mezi stromy v létě"

    

mistrovský olej na plátně, signováno vzadu na blind rámu V. Radimský, na blind rámu rovněž číslování No 302 a text čtený "Studie 1912", luxusní široký zlacený rám.

    

35 x 37,5 (47 x 53) cm

    

89 000 Kč

    

Skvělá studie z pobytu ve Francii.

    

 

  TOP 141-160  

 

    

Radimský Václav (1867-1946)

významný malíř impresionista, studia na pražské akademii, dále na akademii vídeňské, dlouho žil a tvořil ve Francii v Barbizonu a v pobřežní vesnici Giverny v Normandii, prošel školou barbizonských mistrů, takže zpočátku tvořil pod vlivem barbizonské školy, přihlásil se k MONETOVI, otci francouzského impresionismu, již od roku 1892 vystavoval v Pařížském salonu, dále výstavy po celé Evropě, v Rouenu roku 1895 obdržel zlatou medaili, zlatou rovněž na světové výstavě v Paříži 1900, již v roce 1899 zakoupila mnichovská Pinakotéka jeho obraz na Pařížském saloně, zastoupen v řadě galerií v Evropě, široké zastoupení v Národní Galerii Praha, vynikající český impresionista, jeden z mála malířů, u kterého rostou ceny jeho obrazů, na aukcích v Praze šly v posledních letech některé jeho obrazy přes 2 miliony Kč (v Tomanovi 3 celostránkové sloupce o tomto významném umělci)

    

    

    

______________________________

    

    

145

Rada Vlastimil

"Sáně tažené koňmi v zimní krajině"

    

mistrovská galerijní kombinovaná technika - olej a tempera na kartonu, signováno, kolem roku 1940, práce vynikajícího malíře, kreslíře a ilustrátora, nár. umělce zastoupeného v řadě galerií u nás i v cizině, včetně silného zastoupení v NG Praha, zaskleno.

    

28 x 38 (36,5 x 46,5) cm

    

12 900 Kč

    

Obdobná varianta námětu publikována ve Slovníku Chagall.

    

 

  TOP 141-160  

 

   

    

Rada Vlastimil (1895-1962)

malíř, grafik, ilustrátor, studium na pražské akademii u Preislera, Švabinského a Štursy, později profesor ve speciální malířské škole na AVU Praha, člen SVU Mánes, národní umělec, široké zastoupení v Národní galerii, výstavy v Evropě i v USA, jeden z nejlepších českých malířů 20. století, řada monografií o tomto vynikajícím českém malíři, dlouhý výčet výstav a ocenění (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA)

    

    

    

______________________________

    

    

146

Čmielová Bohuslava

"Chalupy"

    

mistrovský olej na plátně podloženém dřevěnou deskou, signováno monogramem vlevo dole, datováno 1978, vzadu štítek "Bohuslava Čmielová, nar. 1951, Český Těšín", velmi zajímavá moderní práce.

    

38 x 55 (49 x 65,5) cm

    

3 500 Kč

    

    

 

  TOP 141-160  

 

    

Čmielová Bohuslava (1951-)

    

    

    

______________________________

    

    

147

"Zátiší se zvoničkou a dřevěnicí"

    

mistrovský olej na plátně, signum vpravo dole špatně čitelné, kolem poloviny minulého století, vzadu na plátně špatně čitelný text, příjemná adjustace, zajímavá nabídka.

    

93 x 68 (105 x 79) cm

    

4 900 Kč

    

    

 

  TOP 141-160  

    

    

    

    

______________________________

    

    

148

Kučera Jaro

"Chalupa s břízou v horské zimní krajině"

    

mistrovský galerijní goblén slavné valašskomeziříčské goblénové manufaktury, signováno vpravo dole monogramem K, kolem roku 1925, dobrý stav, sbírkový kus.

    

63 x 72 cm

    

PRODÁNO

    

Goblény této manufaktury patří mezi nejlepší nejen u nás, ale i v Evropě.

    

 

  TOP 141-160  

 

   

    

Kučera Jaro (1885-1950)

malíř, skvělý gobelínář, narozen v Bystřici pod Hostýnem, studoval na Učitelském ústavu v Příboře a na VŠUP v Praze, dále studoval tkaní gobelínů v Paříži, učil na několika školách, v letech 1922 - 1925 vedl gobelínovou školu ve Valašském Meziříčí (Toman, Slovník Chagall)

    

    

    

______________________________

    

    

149

Kučera Jaro

"Květy - červený muškát"

    

mistrovský goblén slavné valašskomeziříčské manufaktury, nesignováno, kolem roku 1925.

    

50 x 50 cm

    

PRODÁNO

    

    

 

  TOP 141-160  

 

     

    

Kučera Jaro (1885-1950)

malíř, skvělý gobelínář, narozen v Bystřici pod Hostýnem, studoval na Učitelském ústavu v Příboře a na VŠUP v Praze, dále studoval tkaní gobelínů v Paříži, učil na několika školách, v letech 1922 - 1925 vedl gobelínovou školu ve Valašském Meziříčí (Toman, Slovník Chagall)

    

    

    

______________________________

    

    

150

Věšín Jaroslav

"Dvě ruské trojky v trysku - sáně tažené koňským trojspřežím"

    

mistrovský galerijní reprezentativní olej na plátně, signováno vpravo dole, nedatováno, na zadní straně nálepka NG 138-43451/1, dále staré číselné značení, patrně číslo ze sbírky.

    

31 x 45,5 (45 x 65) cm

    

PRODÁNO

    

Zcela mimořádný luxusní rám francouzského typu starozlaté barvy. VÝJIMEČNÁ nabídka.

    

 

  TOP 141-160  

    

Věšín Jaroslav (1859-1915)

malíř, narozen ve Vraném u Slaného, zemřel v Sofii v Bulharsku, žák pražské akademie, další studia v Mnichově u profesora Pilotyho a Józefa Brandta, jeho krajinky byly často reprodukovány ve Zlaté Praze a mnichovské Galerie moderner Meister, později odešel do Bulharska, kde se stal v roce 1897 profesorem na malířské škole v Sofii, byl dvorním malířem knížete Ferdinanda I., obesílal výstavy v Praze, Mnichově, St. Louis, Lutychu aj., byl často vyznamenáván diplomy, medailemi a řády (Toman)

    

    

    

______________________________

    

    

151

Matas Václav

"Babička"

    

olej na plátně podloženém kartonem, mistrovská galerijní portrétní práce, signováno vpravo dole, kolem roku 1940, rámováno slavným rámařem z Prahy Viktorem Brůžkem, jen rám musel stát okolo 15 000 Kč. Zcela mimořádná portrétní práce.

    

84 x 68,5 (98 x 83) cm

    

PRODÁNO

    

Autor nezapře, že studoval na pražské akademii u skvělého portrétisty Nechleby.

    

 

  TOP 141-160  

   

    

Matas Václav (1913-1968)

malíř, narozen v Nebilovech, studoval u profesorů J. Obrovského a V. Nechleby na AVU v Praze a soukromě u malíře K. Kernényho v Plzni, pracoval jako filmový kreslíř, vystavoval s Uměleckou besedou (Toman, Slovník Chagall)

    

    

    

______________________________

    

    

152

Slabý - Kareš Karel

"Kostel a domy"

    

velký mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole K.SLABÝ-KAREŠ, kolem roku 1955, kvalitní široký bílý rám.

    

100 x 66 (121 x 86,5) cm

    

5 900 Kč

    

    

 

  TOP 141-160  

   

    

Slabý - Kareš Karel (1923-1972)

kreslíř, malíř, grafik, studoval soukromě u malířů F. D. Danihelky, J. Mráze a J. Jůzla v Pardubicích, po válce na VŠUP v Praze u prof. A. Strnadela (1947-1953). Působil v Divadle satiry, kde začal používat jméno Kareš. V Pardubicích založil v roce 1945 Skupinu pěti, s níž vystavoval do konce 40. let, samostatné výstavy měl v Pardubicích a Praze, ilustroval knihy pro děti a mládež, jejichž autorem byl bratr, básník Jan Slabý (Slovník Chagall, abArt)
(7.4.1923 Praha - 20.8.1972 Praha)

    

    

    

______________________________

    

    

153

Knotek O.

"Otevřená krajina z kraje břízového lesa"

    

velký mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole O.KNOTEK, nedatováno, kvalitní práce české krajinářské školy.

    

66,5 x 97 (79 x 109) cm

    

3 500 Kč

    

Výhodná vyvolávací cena.

    

 

  TOP 141-160  

   

    

    

    

    

______________________________

    

    

154

Kotvald Ferdinand

"Na staveništi"

    

velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vpravo dole, datováno 1951, na zadní straně figurální malba. Kromě umělecké i dokumentační hodnota.

    

90 x 71 (83 x 102) cm

    

13 500 Kč

    

    

 

  TOP 141-160  

 

    

Kotvald Ferdinand (1898-1980)

malíř, koncem dvacátých let se v Praze věnoval malířství, zpěvu a herectví, účinkoval v řadě oper, od roku 1930 se věnoval výhradně malířství, pracoval pod vlivem Gogha a Kokoschky, řada výstav u nás i v Evropě, zastoupen rovněž v řadě galerií (Toman, Slovník Chagall)

(24.5.1898 Vyškov- 23.8.1980 Praha)

    

    

    

______________________________

    

    

155

neurčeno

"Montáž potrubí u vysokých pecí"

    

mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vpravo dole, nepřečteno, velmi kvalitní práce z hutního prostředí.

    

46,5 x 75 (65 x 90) cm

    

PRODÁNO

    

    

 

  TOP 141-160  

 

    

    

    

    

______________________________

    

    

156

Novák Ada (Adolf)

"Mlátička poháněná parním strojem"

    

olej na plátně, signováno vpravo dole, jméno autora vzadu na rámu, kvalitní rám od Viktora Brůžka z Prahy. Vedle umělecké i dokumentační hodnota.

    

56 x 101 (70 x 115,5) cm

    

PRODÁNO

    

    

 

  TOP 141-160  

    

Novák Ada (Adolf) (1912-1990)

grafik, malíř, fotograf, studium na Akademii výtvarných umění v Praaze u Josefa Loukoty a Willi Nowaka, podnikal studijní cesty do mnoha evropských zemí, v letech 1946-1950 působil jako učitel na Základní odborné škole pro polygrafický průmysl v Českých Budějovicích, od roku 1950 se věnoval samostatné tvůrčí činnosti (abART)
(12.2.1912 České Budějovice - 26.12.1990 České Budějovice)

    

    

    

______________________________

    

    

157

neurčeno

"Sklizeň cukrové řepy u průmyslového areálu"

    

galerijní olej na plátně, signováno vlevo dole špatně rozluštitelným monogramem - značkou, datace čtena 1932, spolu s rámem příjemný reprezentativní celek.

    

57,5 x 70 (69 x 81,5) cm

    

PRODÁNO

    

Ostrava?

    

 

  TOP 141-160  

   

    

    

    

    

______________________________

    

    

158

Velčovský Josef

"Rodinné foto"

    

mistrovský galerijní olej na plátně (acrylic), signováno vzadu, datováno vzadu 1971.

    

30 x 35 (33,5 x 38,5) cm

    

PRODÁNO

    

Výborná práce významného autora, jehož obrazy dosahují vysokých cen a je zastoupen v řadě galerií u nás i ve světě, včetně NG Praha. Navíc jde o výborné období autora. Vysoká sběratelská i galerijní hodnota. Jedinečná nabídka.

    

 

  TOP 141-160  

 

   

    

Velčovský Josef (1945-)

malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, sklář, keramik, narozen ve Václavovicích u Frýdku, studoval ateliér monumentální malby u profesora K. Součka na AVU v Praze a u S.W. Heytera v Atelieru 13 v Paříži, byl na stáži v Bretagni a Provenci, zastoupen v Národní galerii Praha a v dalších sbírkách, řada výstav u nás i v zahraničí, dlouhý výčet výstav v Lexiconu počínaje účastí na výstavách ve Francii v roce 1970 a individuální výstavou v Galerii mladých Mánes, Praha 1971 (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA)

    

    

    

______________________________

    

    

159

Ther František

"Budování Prahy - svářeči při práci"

    

monumentální mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1949. Velmi kvalitní adjustace, vzadu autorský štítek, reprezentativní, VÝBORNÁ nabídka.

    

101 x 132 (110 x 141) cm

    

9 000 Kč

    

    

 

  TOP 141-160  

 

    

Ther František (1910 -)

malíř v Praze, narodil se v Hronově nad Metují, studoval soukromě v Ústřední škole dělnické v Praze a ve škole malíře Šilhavého, anatomii a malířské techniky studoval ve škole Vladimíra Sychry (Toman)

    

    

    

______________________________

    

    

160

Sklenář Zdeněk

"Páv"

    

mistrovská kombinovaná technika - akvarel, tužka, pastelky a kvaš na papíře, signováno tužkou, datováno 1970, paspartováno.

    

Ve výřezu 33 x 28 (50 x 53) cm

    

PRODÁNO

    

Pochází z výborné soukromé sbírky.

    

 

  TOP 141-160  

 

   

    

Sklenář Zdeněk (1910-1986)

významný český moderní malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, narozen v Leštině u Zábřehu na Moravě, studium na UMPRUM v Praze u Hofbauera, Kratochvíla, Bendy, člen SVU Mánes, od roku 1973 zasloužilý umělec, zastoupen v řadě světových galerií včetně Národní galerie Praha, v Lexiconu obšírný výčet výstav, ocenění, literatury o tomto umělci (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA)

    

    

    

______________________________

    

    

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE