221-240 www.aukcnidum.cz

 elektronicka-aukce 20.6.2023  

 
221 222 223 224 225
226 227 228 229 230
231 232 233 234 235
236 237 238 239 240

100

221

 

Flaková Veronika (*1930)

"Zátiší pana klauna"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole FLAKOVÁ, vzadu na blind rámu papírový štítek s informacemi o obraze a razítko ČFVU. Vzadu na plátně podpis autorky, druhá polovina minulého století.

 

100 x 70 (106 x 76) cm

 

2 500 Kč

 

 

Flaková Veronika

Malířka, studovala na Škole užitého umění v Praze, v 1961 se zúčastnila 1. výstavy mladých v Ostravě. Se skupinou Kontrast vystavovala v Brně a Praze. Ve dnech 1995/12 - 1996/01 byla zastoupena na kolektivní výstavě Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě. V roce 2015 objevil historik a člen Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu Jakub Ivánek v rámci archivního studia jemu do té doby neznámou monumentální nástěnnou malbu Veroniky Flakové v ostravském Domově sester. V roce 1970 investor za tuto malbu zaplatil 140 tisíc Kčs. [ŽIVÝ ONLINE MAGAZÍN OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, 30. července 2015]

(Nar. 30. 5. 1930)

 

 

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

100

222

 

Flaková Veronika (*1930)

"Zátiší se starou židlí I"

 

olej na plátně, signováno vzadu na plátně FLAKOVÁ VERONIKA, vzadu na blind rámu papírový štítek s informacemi o obraze a razítko ČFVU, druhá polovina 20. století.

 

100 x 70 (107 x 77) cm

 

2 500 Kč

 

 

Flaková Veronika

Malířka, studovala na Škole užitého umění v Praze, v 1961 se zúčastnila 1. výstavy mladých v Ostravě. Se skupinou Kontrast vystavovala v Brně a Praze. Ve dnech 1995/12 - 1996/01 byla zastoupena na kolektivní výstavě Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě. V roce 2015 objevil historik a člen Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu Jakub Ivánek v rámci archivního studia jemu do té doby neznámou monumentální nástěnnou malbu Veroniky Flakové v ostravském Domově sester. V roce 1970 investor za tuto malbu zaplatil 140 tisíc Kčs. [ŽIVÝ ONLINE MAGAZÍN OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, 30. července 2015]

(Nar. 30. 5. 1930)

 

   

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

100

223

 

Hruška Vladimír (*1952)

"Kouzelník"

 

olej na malířské lepence, nesignováno, práce VLADIMÍRA HRUŠKY. Majitel dostal jako svatební dar přímo od autora v roce 1975.

 

98 x 50 (100,5 x 53,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

Hruška Vladimír

Malíř, restaurátor, zastoupen především v soukromých zahraničních sbírkách.

(Nar. 12.12.1952 Praha)

 

 

   

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

100

224

 

Pecháček Miloslav (1923-1991)

"Skála - Vladislav II"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole PECHÁČEK, vzadu papírový štítek prodejny Díla s informacemi o obraze.

 

95 x 74 (98 x 76,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

Pecháček Miloslav

Hudebník, výtvarník, malíř, studoval na Vyšší pedagogické škole v Praze, k malířské tvorbě ho na počátku padesátých let přivedli malíři J. Brož, J. Slavíček a J. Otčenášek, u nichž studoval soukromě, později studoval na Akademii krásných umění Leonarda da Vinci v Káhiře. Velká část jeho malířských prací vznikla při pobytech v cizině, kde pobýval jako aktivní hudebník.

(8.12.1923 Litomyšl - 13.12.1991 Příbram)

 

   

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

100

225

 

Musil Leopold (1920-1997)

"Lodě - Brač"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole MUSIL, vzadu papírový autorský štítek, druhá polovina 20. století.

 

26 x 35 (29 x 37,5) cm

 

3 600 Kč

 

 

Musil Leopold

Malíř, studium na Akademii výtvarných umění v Praze u Jána Želibského

(2.9.1921 Luka nad Jihlavou - 21.5.1997)

 

   

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

100

226

 

Hottmar Jiří (*1928)

"Krajina I"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole špatně čitelně HOTTMAR J, vzadu papírový autorský štítek a razítko ČFVU Praha. Druhá polovina 20. století.

 

42 x 60 (55,5 x 73) cm

 

1 500 Kč

 

 

Hottmar Jiří

Malíř, studium na Akademii výtvarných umění v Praze u Miloslava Holého. Člen Českého fondu výtvarných umění. V roce 2004 se zúčastnil výstavy JUV po 100 letech, Galerie Nová síň, Praha.

(Nar. 14. 7. 1928, Husinec (Praha-východ))

 

   

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

100

227

 

Tyl

"Dívka s loutnou a květy ve vlasech"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole TYL, datováno 1954. Velmi kvalitní profesionální práce, autora jsme prozatím neurčili.

 

75 x 60 (80 x 65) cm

 

7 000 Kč

 

 

   

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

 

100

228

 

Malý J.

"Veselá společnost"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole J. MALÝ. Silná krakeláž.

 

71 x 56,5 (86 x 71) cm

 

3 500 Kč

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

 

100

229

 

neurčeno

"Vlčnovjan"

 

olej na plátně fixovaném na kartonu, nesignováno, kopistická práce podle obrazu Joži Uprky.

 

32 x 40 (40 x 48) cm

 

3 900 Kč

 

 

 

   

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

 

100

230

 

Šebek Jan (1890-1966)

"Dudák v zimě"

 

tempera na malířské lepence, signováno vpravo dole J. ŠEBEK, na rámu kovový štítek J. A. Šebek, první polovina minulého století.

 

56 x 51 (68 x 61) cm

 

3 200 Kč

 

 

Šebek Jan

Malíř, ilustrátor, studoval u Maxe Švabinského a od roku 1926 u Alfonse Muchy na Akademii výtvarných umění v Praze. V jeho volné tvorbě převažují figurální obrazy, krajiny a zátiší. Působil v Domažlicích, zaměřil se na náměty z Chodska. Ve třicátých a čtyřicátých letech namaloval řadu figurálních kompozic, v nichž pokračoval také po roce 1950, maloval monumentální plátna, zobrazoval českou a slovanskou minulost.

(7.3.1890 Praha - 15.4.1966 Capartice, Klenčí pod Čerchovem (Domažlice))

 

   

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

100

231

 

Neogrády László (1896-1962)

"Podzimní les"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole NEOGRADY LÁSZLÓ. Malba na více místech poškozená.

 

54 x 78 (64 x 89) cm

 

3 000 Kč

 

 

Neogrády László

Malíř. Základy malování získal u svého otce, úspěšného malíře Antala Neográdyho. Studoval na Maďarské akademii výtvarných umění u Ede Balló. Již v roce 1922 vystavoval v budapešťském Mücsárnoku. Maloval i portréty, ale především maloval krajinu, na mnoha obrazech zachytil les pod sněhem.

(2.4.1896 Budapešť - 27.8.1962 Budapešť)

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

100

232

 

Horňák Josef (1891-1975)

"Letní krajina s polní cestou"

 

olej na dřevěné desce, signováno vlevo dole J. HORŇÁK, datováno 1942. Původní rám má zejména v horní části poškození většího rozsahu, na fotografii je rám uřezaný.

 

47,5 x 55,5 (62 x 69) cm

 

1 500 Kč

 

 

Horňák Josef

Scénograf, herec, režisér, dramatik, malíř. Studoval soukromě u Václava Jansy v Praze a u Pirchana ve Vídni, převážně se věnoval krajinářství. V letech 1919-1959 byl vedoucím malírny a hercem ve Státním divadle v Brně. Napsal cca 26 divadelních her. Psal také texty pro populární postavy brněnského divadla Matěje Křópala a Jozéfka Melhobu.

(12.2.1891 Vyškov- 23.11.1975)

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

100

233

 

Řídký

"Krajina s vodní plochou"

 

olej na lepence, signováno vpravo dole ŘÍDKÝ.

 

28,5 x 40,5 (42 x 53,5) cm

 

700 Kč

 

 

   

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

 

100

234

 

Maran S. Gustav (1886-1983)

"Plachetnice na moři"

 

olej-tempera, signováno vpravo dole S.G. MARAN,

 

31 x 60 (43 x 72) cm

 

9 000 Kč

 

 

Maran S. Gustav

Malíř a grafik, velmi dobrý krajinář, malíř pražských motivů.

(20. 8. 1886 Brno - 1983 Praha)

 

   

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

100

235

 

Michl František (1901-1977)

"Pohled na městečko s věží"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole F. MICHL, datováno 1932.

 

30 x 39 (41 x 50) cm

 

900 Kč

 

 

Michl František

Malíř, ilustrátor, grafik, krajinář. Studium na Akademii výtvarných umění v Praze u Otakara Nejedlého. Autor světoznámého emblému Škodových závodů v Plzni - letícího šípu, (realizoval Vladimír Bretschneider v roce 1923.) Finanční odměna za vítězný návrh tohoto znaku mu umožnila zřízení ateliéru, studium a v meziválečném období studijní pobyty po celé Evropě. Od roku 1940 do konce války vězněn na Pankráci, v Terezíně a v koncentračním táboře Flossenburg. V roce 1961 byl odsouzen za podvratnou činnost, v normalizačním období měl omezené možnosti vystavování. V roce 1991 byl rehabilitován.

(21. 11. 1901 Domažlice - 4. 6. 1977 Domažlice)

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

100

236

 

Pařízek Rudolf (1886-1968)

"Mořský příboj"

 

olej na dřevě, signováno vlevo dole R. P. (RUDOLF PAŘÍZEK,) datováno 1936.

 

19 x 35 (24 x 40) cm

 

2 300 Kč

 

 

Pařízek Rudolf

Pedagog, malíř. Studium na Akademii výtvarných umění v Praze u Bohumíra Roubalíka, Vojtěcha Hynaise, Vlaho Bukovace, Karl Krattnera.

(17. 10. 1886 Praha - 8. 2. 1968)

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

100

237

 

Dietrich Adolf (1869-1953)

"Plachetnice na rozbouřeném moři"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole DIETRICH A, vzadu na blind rámu Dietrich Adolf s datací 1937.

 

50 x 70 (60 x 80) cm

 

3 000 Kč

 

 

   

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

 

100

238

 

Špitník (Špitálník) Ladislav J. (1901-?)

"Moře - Dubrovník"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole ŠPITNÍK, datováno 1930. Vzadu na blind rámu tužkou název obrazu a datace.

 

49,5 x 70,5 (64 x 84,5) cm

 

2 800 Kč

 

 

Špitník Ladislav

Malíř, grafik, žák Engelmüllera a Kalvody, výborný krajinář.

(nar. 6.1.1901 Praha)

 

 

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

100

239

 

Jurošek (?)

"Kytice růží"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole JUROŠEK (?), nedatováno.

 

50 x 35 (64 x 49) cm

 

3 500 Kč

 

 

   

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

 

100

240

 

Chlapík Antonín (1895-?)

"Růžové květy"

 

olej na dřevěné desce, signatura nenalezena, vzadu papírový štítek s ručně napsaným jménem A. CHLAPÍK.

 

21 x 26 (28 x 34) cm

 

1 000 Kč

 

 

Chlapík Antonín
Malíř, vzdělával se soukromě u Alfonse Muchy, Schneiberga, Kutmanna. Při studijním pobytu v Paříži navštěvoval přednášky Akademie. Maloval krajinu, květinová a ovocná zátiší. Byl členem spolku Praha, vystavoval s SVU Aleš.
(3. 6. 1895 Česká Třebová - ?)

 

   

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE