081-100 www.aukcnidum.cz

 elektronicka-aukce 20.6.2023  

 
81 82 83 84 85
86 87 88 89 90
91 92 93 94 95
96 97 98 99 100

100

81

 

Smažil Antonín (1923-2011)

"Slunečnice III"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole A. SMAŽIL, vzadu autorský štítek s dedikací: Vánoce 1992 od táty 1992. Rám, pasparta.

 

Ve výřezu 40,5 x 20 (58,5 x 38) cm

 

800 Kč

 

 

Smažil Antonín

Pedagog, grafik, malíř. Studoval v Praze u Karla Svolinského na VŠUP a na PedF UK u Cyrila Svobody a Martina Salcmana. Od roku 1953 žil v Bratislavě. Byl členem Umělecké besedy slovenské, je zastoupen ve sbírkách Galerie města Bratislavy, Muzea Vysočiny v Jihlavě a jinde. Náměty ke krajinářské tvorbě čerpal na rodné Vysočině, v Jižních Čechách, na Slovensku, v zemích, které navštívil - Jugoslávie, Japonsko, Kuba, Španělsko, Mongolsko.

(22.11.1923 Bobrová, Žďár nad Sázavou - 5.10.2011 Bratislava)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

82

 

Jüngling Jan (*1946)

"Kytice I"

 

olej na plátně, signováno dole uprostřed JAN JÜNGLING, datováno 1991. Vzadu štítek s názvem obrazu a razítko ČFVU. Současný majitel zakoupil v DÍLE - v Galerii Zlatá lilie v Praze v roce 1992, k dispozici původní certifikát.

 

60 x 50 (69 x 59) cm

 

5 000 Kč

 

 

Jüngling Jan

Malíř, studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u Františka Jiroudka. Věnoval se krajinomalbě a figurální malbě. Od roku 2001 působí na Akademii múzických umění v Praze, fakulta divadelní, katedra scénografie. Syn malíře Břetislava Jünglinga.

(nar. 5.11.1946 Trutnov)

 

  

 

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

83

 

Polišenský Břetislav (*1929)

"Kytice s krajinou"

 

olej na plátně, signováno B. POLIŠENSKÝ, nedatováno, vzadu papírový autorský štítek a razítko ČFVU.

 

85 x 55 (98 x 68) cm

 

4 400 Kč

 

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

84

 

Holub Oldřich (1924-2013)

"Kytice a zrcadlo"

 

olej na sololitu, signováno vlevo dole OLDŘICH HOLUB, nedatováno. Vzadu štítek Díla ČFVU s názvem obrazu a razítkem ČFVU. Současný majitel zakoupil v DÍLE - v Galerii Zlatá lilie v Praze v roce 1992, k dispozici původní certifikát.

 

96 x 66 (107 x 77) cm

 

5 600 Kč

 

 

Holub Oldřich

Malíř krajinář, také významný entomolog - sledoval výskyt motýlů v lokalitách Podblanicka. Studium na Ukrajinské akademii u Ivana Kulce. Od šedesátých let žil střídavě v Praze a v Chotýšanech. Náměty čerpal převážně z Prahy a Podblanicka. V r. 1999 byl vybrán anglickou institucí Biographical Centre Cambridge England mezi dva tisíce významných vědeckých a uměleckých tvůrců 20. století. Při příležitosti 85. narozenin Oldřicha Holuba byla v červnu - červenci 2009 uspořádána v Chotýšanech výstava jeho obrazů.

(nar. 5.7.1924 Praha - 30.1.2013 Praha)

 

  

 

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

85

 

Sigmund Zdeněk (1925-2017)

"Žlutá dýně"

 

olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno vlevo dole SIGMUND (Zdeněk), vzadu papírový autorský štítek, druhá polovina 20. století. Rám, pasparta, sklo.

 

Ve výřezu 46 x 64,5 (81 x 97) cm

 

2 500 Kč

 

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

86

 

Pecháček Miloslav (1923-1991)

"Růže II"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole PECHÁČEK, datováno 1982, vzadu papírový štítek Díla s informacemi o obraze.

 

100 x 53 cm

 

1 000 Kč

 

 

Pecháček Miloslav

Hudebník, výtvarník, malíř, studoval na Vyšší pedagogické škole v Praze, k malířské tvorbě ho na počátku padesátých let přivedli malíři J. Brož, J. Slavíček a J. Otčenášek, u nichž studoval soukromě, později studoval na Akademii krásných umění Leonarda da Vinci v Káhiře. Velká část jeho malířských prací vznikla při pobytech v cizině, kde pobýval jako aktivní hudebník.

(8.12.1923 Litomyšl - 13.12.1991 Příbram)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

87

 

Procházka Lubomír (1922-2012)

"Slunečnice"

 

olej na plátně, signováno vzadu L. PROCHÁZKA, datováno 1967. Umělecký vyřezaný rám.

 

85 x 60 (100 x 75) cm

 

8 200 Kč

 

 

Procházka Lubomír

Malíř, operní pěvec, v letech 1943 až 1944 totálně nasazen v Německu, malbu studoval soukromě, základy získal během studia gymnázia u malíře K. Materny a S. Vonáska, jeho tvorbu výrazně ovlivnil impresionismus a malíři A. Fišárek, B. Dvorský a F. Jiroudek.

(30.4.1922 Praha - 5.8.2012 Ostrava)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

88

 

Křížek Jan (1887-1961)

"Kytice s narcisy a tulipány"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole KŘÍŽEK. Nedatováno, může být ze stejného období jako níže zmíněná olejomalba, to je z 50-tých let 20. století.

 

66 x 51 (87 x 72) cm

 

9 000 Kč

 

 

Pozadí obrazu je vyplněno stylizovaným prostředím s domy, mořským pobřežím, zasněženými vrcholy hor. Autor tak zřejmě štětcem zachytil vzpomínky z dřívějších bohatých cest po Rakousku, Bretani, Sicílii. Podobně koncipovaná malba Kytice polních květin na modrém pozadí, 1954, olej na kartonu, 63,5 x 48 cm je uvedena v katalogu GOBELÍN k výstavě Jana Křížka, GAVU Cheb 2022.

 

Křížek Jan

Malíř, pedagog. Studoval na Akademie der bildenden Künste v Mnichově, Akademie der bildenden Künste ve Vídni a na Akademii výtvarných umění v Praze. Jeho studijní léta byla prokládaná vojenskou službou. Po absolutoriu 1920 působil jako učitel kreslení v Jižních Čechách a Plzni, v roce 1935 přešel do Prahy. Zvláštní postavení v jeho tvorbě má obraz Gobelín z roku 1927, namalovaný volně podle renezanční tapiserie ze 16. století. Obraz byl vystaven 1928 v Brně a 1932 v Praze, potom se nacházel v autorově ateliéru. Znovu byl vystaven na jaře 2022 v Chebu.

(7. 1. 1887 Ostrava - 9. 7. 1961)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

89

 

Zezulová Helena (1902-1980)

"Zimní krajina s řekou Volyňka"

 

olej na kartonu, signováno vlevo dole ZEZULOVÁ, druhá polovina 20. století.

 

50 x 70 (61 x 81) cm

 

1 000 Kč

 

 

Zezulová - Bízková Helena

Zezulová Helena

Malířka, studovala UMPRUM v Praze a krajinářskou školu Aloise Kalvody, soukromě studovala ve Švýcarsku, věnovala se krajinomalbě, zabývala se také zátiším, Městské muzeum ve Volyni jí v roce 2002 uspořádalo samostatnou výstavu, zastoupena v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě.

(11.9.1902 Volyně, Strakonice - 30.3.1980 Volyně)

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

90

 

Moravec

"Kamenitá řeka pod horami"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole MORAVEC, kolem poloviny 20. století.

 

49 x 70 (65 x 845) cm

 

1 900 Kč

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

91

 

Starý

"Krajina - zapadající slunce"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole STARÝ, jméno nepřečteno, datováno 1978. Vzadu na blind rámu rukou propiskou informace k obrazu - velmi špatně čitelné

 

68 x 78 (81 x 91) cm

 

3 200 Kč

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

92

 

Smažil Antonín (1923-2011)

"Vesnice Bobrová na Vysočině"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole SMAŽIL, datováno 1954.

 

41 x 60,5 (55,5 x 74,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Smažil Antonín

Pedagog, grafik, malíř. Studoval v Praze u Karla Svolinského na VŠUP a na PedF UK u Cyrila Svobody a Martina Salcmana. Od roku 1953 žil v Bratislavě. Byl členem Umělecké besedy slovenské, je zastoupen ve sbírkách Galerie města Bratislavy, Muzea Vysočiny v Jihlavě a jinde. Náměty ke krajinářské tvorbě čerpal na rodné Vysočině, v Jižních Čechách, na Slovensku, v zemích, které navštívil - Jugoslávie, Japonsko, Kuba, Španělsko, Mongolsko.

(22.11.1923 Bobrová, Žďár nad Sázavou - 5.10.2011 Bratislava)

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

93

 

Těšík Josef (1904-?)

"Mostek v zimní krajině"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo dole J. TĚŠÍK, nedatováno.

 

51,5 x 65 (62 x 76,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Těšík Josef

Malíř, grafik, vzdělával se soukromě u grafika Vladislava Röhlinga. Věnoval se užité grafice a malbě, působil v Brně.

(24. 10. 1904 Brno - ?)

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

94

 

Těšík Josef (1904-?)

"Zimní les"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole J. TĚŠÍK, nedatováno.

 

51,5 x 66 (65 x 79,5) cm

 

2 000 Kč

 

 

Těšík Josef

Malíř, grafik, vzdělával se soukromě u grafika Vladislava Röhlinga. Věnoval se užité grafice a malbě, působil v Brně.

(24. 10. 1904 Brno - ?)

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

95

 

neurčeno

"Podzimní orba"

 

olej na kartonu, signováno dole uprostřed, nepřečteno, první polovina 20. století. Rámováno v černém rámu holandského typu.

 

35 x 50 (49,5 x 65) cm

 

4 000 Kč

 

 

Pochází z významné celoživotně budované dvougenerační soukromé sbírky ze Severní Moravy, naprostá většina obrazů z této sbírky byla získána přímo od autorů.

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

96

 

Šuk Antonín (Schück) (1880-?)

"Kravský potah ve dvoře"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole A. ŠUK, datováno 1920, vzadu na blind rámu SCHÜCK a patrně evidenční číslo 842.

 

71 x 100 (84 x 112) cm

 

29 000 Kč

 

 

Šuk Antonín

Schück Antonín

Malíř, maloval podobizny, akty a krajiny.

(nar. 1880 Praha)

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

97

 

Sládek Jan Václav (1909-1992)

"Léto u vody"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole J.V. SLÁDEK, datováno 1939, vzadu staré kruhové razítko neurčené galerie. Široký zdobný rám ve starozlaté barvě.

 

54 x 70 (70 x 84) cm

 

15 000 Kč

 

 

Sládek Jan Václav

Malíř, grafik, spisovatel, pedagog, studium na UMPRUM v Praze u prof. Kysely, člen Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a SČVU, vystavoval s SVU Mánes, zastoupen v Národní galerii Praha. Významně je tento malíř spojen s Leošem Janáčkem, Janáčka neilustroval, ale komentoval, své práce vystavoval na muzikologických konferencích ve Vídni, Mnichově, Praze atd. Vydal soubor pohlednic z Ostravska.

(21.2.1909 Hukvaldy - 8.10.1992 Ostrava)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

98

 

Srp Karel (1893-1986)

"Odpočinek u vody"

 

olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole K SRP, kolem roku 1935. Široký francouzský rám.

 

39 x 56 (65,5 x 82,5) cm

 

34 000 Kč

 

 

Srp Karel

malíř, grafik, krajinář, profesor na státní reálce v Bratislavě, studia na UMPRUM v Praze, studijní pobyty ve Francii, Holandsku, Belgii, Německu, Itálii, vystavoval s UB v Bratislavě

(17.4.1893 Veleň, Praha-východ - 1986 Brno)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

99

 

Kamenický Josef Jiří (1910-1981)

"Portrét sedící tmavovlásky"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole KAMENICKÝ, nedatováno.

 

88 x 70,5 (101 x 84,5) cm

 

4 800 Kč

 

 

Kamenický Josef Jiří

A. Lískovec (pseudonym podle rodiště), Josef Steiner, Reinold a Julius Horn

Malíř, fotograf, studoval na ŠUŘ dekorativní malbu a na AVU v Praze, byl členem Fotoskupiny pěti a střediska Purkyně, s tímto střediskem vystavoval své malby. V padesátých letech emigroval do Vídně, kde ale maloval převážně zátiší s květinami, často ve stylu holandského malíře 17. stol. Jana Brueghela. V emigraci často používal pseudonymy Josef Steiner, Reinold a Julius Horn (tak se jmenoval i jiný český malíř). V německy psaných zdrojích se občas vyskytuje jeho příjmení jako Kamenitzky.

(11.11.1910 Brno, Lískovec - 8.9.1981 Vídeň)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

100

 

Felbinger Franz (Franz von Felbinger) (1844-1906)

"Portrét staré dámy v čepci"

 

olej na plátně, signováno vlevo nahoře v. FELBINGER (von Felbinger). Po roce 1870, kdy začal používat příjmení s předložkou von. Plátno na jednom místě restaurováno a podlepeno.

 

69 x 55 (79 x 66) cm

 

15 000 Kč

 

 

Felbinger Franz

Franz Ritter von Felbinger / František Felbinger

Malíř, inženýr, průmyslník, od roku 1970 Franz Rytíř z Felbingeru (Franz Ritter von Felbinger), čestný občan Želešic. Absolvent vídeňské polytechniky, účastnil se na budování potrubní pošty ve Vídni (zprovoznění 1875), v Berlíně, Mnichově, Hamburku a v jiných městech. Pořídil si usedlost v Želešicích, vybudoval zemědělský podnik s vinicemi a ovocnými sady, později konzervárnu zeleniny a ovoce. Jeho prvním učitelem malířství byl profesor brněnské německé techniky Emil Pirchan, na Akademii výtvarných umění v Mnichově studoval u Nikolause Gysise a Fritze von Uhdeho. V Moravské galerii v Brně je evidováno 16 Felbingerových děl (náhled 2.7.2022).

(8. 7. 1844 Hainburg na Dunaji - 15. 7. 1906 Třebíč, pohřben Želešice, okres Brno-venkov)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE