001-020 www.aukcnidum.cz

 elektronicka-aukce 20.6.2023  

 
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

100

1

 

Švabinský Max (1873-1962)

"Ukřižovaný"

 

unikátní - kombinovaná technika - kresba tuší, akvarel, signováno vpravo dole M. ŠVABINSKÝ, datováno 1961. Dle přípisu vzadu původní majitelka dostala tento obraz přímo od pana prof. Švabinského k vánocům 1961. Rám, pasparta, sklo.

 

Ve výřezu 40 x 26,5 (50 x 36) cm

 

29 000 Kč

 

 

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského Hagenbundu a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži. Od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie. Navrhoval také bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny. Autor portrétů, krajinomaleb, erotických scén, plakátů, ex libris.

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

100

2

 

Švabinský Max (1873-1962)

"Emilie Cirynová a Marie Švabinská"

 

kresba rudkou, dole uprostřed signováno ŠVABINSKÝ a datováno 3.1.1923. Luxusní ručně řezaný zlacený rám, pasparta, sklo.

 

Ve výřezu 31 x 22 (54 x 43) cm

 

9 800 Kč

 

 

Text vzadu: Max Švabinský, paní Emilie Cirynová držící Voříška, v pozadí pí Marie Švabinská (maminka) Kresba. V Praze 9.XI 1943.

 

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského Hagenbundu a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži. Od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie. Navrhoval také bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny. Autor portrétů, krajinomaleb, erotických scén, plakátů, ex libris.

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

 

      
TOP 001-020          

 

 

 

 

100

3

 

 

Švabinský Max (1873-1962)

"Železniční násep s projíždějícím vlakem"

 

kresba tužkou, signováno vpravo dole M. ŠVABINSKÝ 28.X.58. Kresba doplněna rukou psaným textem a dedikací. Adjustováno v papírové paspartě mezi dvěma skly. V horní třetině menší hnědý flíček.

 

Ve výřezu 27,5 x 19, pasparta 23 x 31 (34 x 25,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Do aukce nabídnuto přímo z rodiny, do které věnoval mistr Švabinský.

Text nahoře: : "Jak léto i život utíká"

Dedikace dole: "Pamatuj si, že malá černá kresba může býti krásnější než velký pobarvičkovaný obraz! Pamatuj si to, Jene ...!"

 

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského Hagenbundu a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži. Od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie. Navrhoval také bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny. Autor portrétů, krajinomaleb, erotických scén, plakátů, ex libris.

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

100

4

 

 

Švabinský Max (1873-1962)

"Básník a múza"

 

dřevoryt, signováno vpravo dole tužkou Max ŠVABINSKÝ, vlevo dole tužkou "vlastnoruční tisk" a v desce opět signatura autora a datace 1931. Luxusní ručně řezaný rám z dubového masivu, pasparta, sklo.

 

Ve výřezu 57 x 44 (99 x 80) cm

 

25 000 Kč

 

 

Mimořádná nabídka velmi známého a mnohokrát publikovaného listu nejen ve velké variantě a ve velmi kvalitní adjustaci, ale i provedeném vlastnoručním tiskem Mistrem Švabinským.

Publikováno In: MAX ŠVABINSKÝ, Popisný seznam grafického díla 1933-1942, zpracoval A. Matějček, vydáno 1944. V sekci Stručný seznam listů z let 1897-1933 uvedeno jako č. 306 ještě pod názvem Vypravující Musa, dřevoryt.

Mimo jiné publikováno In: MALÍŘ MAX ŠVABINSKÝ - DVACET PĚT OBRAZŮ S POZNÁMKAMI O DOBĚ A DÍLE, Nakladatelství ELK v Praze, 1945, obrazy vybral a studii napsal dr. Karel Herain. Citace z textu dr. Heraina:"... Když pak znovu přišel do Říma roku 1930, v době oslav dvoutisícího výročí narození básníka Vergilia, vznikl jeho "Básník a musa". List má ráz vážný a umělec přiznává, že je výrazem nové psychičnosti, obnovené spirituálnosti, ale určitěji vyjádřené než v mládí. ..."

 

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského Hagenbundu a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži. Od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie. Navrhoval také bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny. Autor portrétů, krajinomaleb, erotických scén, plakátů, ex libris.

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

100

5

 

Švabinský Max (1873-1962)

"Krajina s duhou"

 

heliogravura - dobová reprodukce, signováno vpravo dole tužkou M. ŠVABINSKÝ, vlevo v desce: 1941 MŠ. Pod obrazovou plochou vytištěno: "M. Švabinský Del. 1941. Reprod. V. Neubert a synové." Rám, sklo.

 

Tisková plocha 43 x 51 (67 x 74,5) cm

 

3 000 Kč

 

 

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského Hagenbundu a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži. Od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie. Navrhoval také bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny. Autor portrétů, krajinomaleb, erotických scén, plakátů, ex libris.

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

100

6

 

Švabinský Max (1873-1962)

"Ve skleníku"

 

litografie, signováno vpravo dole v desce ŠVABINSKÝ, opus 253, dílo z roku 1930. Rám, pasparta, sklo.

 

Ve výřezu 22,5 x 17 (36,5 x 26) cm

 

900 Kč

 

 

Publikkováno In: MAX ŠVABINSKÝ, Popisný seznam grafického díla 1933-1942, zpracoval A. Matějček, 1944. Zde i stručný seznam listů z let 1897-1933.

 

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského Hagenbundu a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži. Od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie. Navrhoval také bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny. Autor portrétů, krajinomaleb, erotických scén, plakátů, ex libris.

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

100

7

 

Švabinský Max (1873-1962)

Max Švabinský "Malá letní noc"

 

práce z roku 1911, nesignováno, mnohokrát publikováno, velmi známý list.

 

21 x 18,5 (39 x 35) cm

 

2 000 Kč

 

 

Ve sbírkách Moravské galerie je zařazena grafika "Letní noc velká" - mezzotinta z roku 1911, velký formát.

 

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského Hagenbundu a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži. Od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie. Navrhoval také bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny. Autor portrétů, krajinomaleb, erotických scén, plakátů, ex libris.

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

100

8

 

Švabinský Max (1873-1962)

"Kytice s hořcem"

 

litografie, signováno vpravo dole monogramem MŠ. Rám, pasparta, sklo.

 

Ve výřezu 24 x 21 (39,5 x 35) cm

 

3 000 Kč

 

 

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského Hagenbundu a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži. Od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie. Navrhoval také bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny. Autor portrétů, krajinomaleb, erotických scén, plakátů, ex libris.

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

100

9

 

Švabinský Max (1873-1962)

"Studie ženské hlavy"

 

lept na ručním papíře, signováno vpravo dole tužkou M. ŠVABINSKÝ, vlevo číslováno 117/200, práce z roku 1921. Rám, sklo, list ložený na tmavém podkladu.

 

Tisková plocha 6,5 x 7,5, celý list 25,5 x 19 ( 32 x 25) cm

 

2 500 Kč

 

 

Grafika zařazena ve sbírkách Moravské galerie v Brně.

 

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského Hagenbundu a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži. Od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie. Navrhoval také bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny. Autor portrétů, krajinomaleb, erotických scén, plakátů, ex libris.

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

100

10

 

Švabinský Max (1873-1962)

"Koupání - Opus 477"

 

litografie, signováno vpravo dole tužkou M ŠVABINSKÝ, práce z roku 1943. Soupis grafického díla č. 477. Rám, pasparta, sklo.

 

Tisková plocha 17,5 x 12, ve výřezu 21 x 15 (36 x 29) cm

 

2 500 Kč

 

 

Grafika zařazena ve sbírkách Moravské galerie v Brně.

 

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského Hagenbundu a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži. Od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie. Navrhoval také bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny. Autor portrétů, krajinomaleb, erotických scén, plakátů, ex libris.

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

100

11

 

Švabinský Max (1873-1962)

"Altánek v Chodově při měsíčním svitu"

 

litografie, signováno vpravo dole tužkou M ŠVABINSKÝ, práce z roku 1942. Rám, pasparta, sklo.

 

Tisková plocha 9 x 11, ve výřezu 13 x 15 (25,5 x 27,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského Hagenbundu a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži. Od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie. Navrhoval také bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny. Autor portrétů, krajinomaleb, erotických scén, plakátů, ex libris.

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

100

12

 

Švabinský Max (1873-1962)

"Žena sestupující do bazénu"

 

litografie, signováno vpravo dole tužkou M ŠVABINSKÝ, práce z roku 1952. Vzadu papírový štítek s informacemi o díle, text psaný na psacím stroji. Rám, pasparta, sklo.

 

Tisková plocha 18 x 12,5, ve výřezu 18,5 x 14,5 (34 x 27) cm

 

1 900 Kč

 

 

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského Hagenbundu a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži. Od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie. Navrhoval také bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny. Autor portrétů, krajinomaleb, erotických scén, plakátů, ex libris.

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

100

13

 

Švabinský Max (1873-1962)

"Ptáci na obloze"

 

litografie, signováno vpravo dole tužkou M ŠVABINSKÝ, vlevo dole číslováno 9/20. Rám, pasparta, sklo.

 

Tisková plocha 21,5 x 26, ve výřezu 24 x 28,5 (4 x 43,5) cm

 

3 000 Kč

 

 

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského Hagenbundu a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži. Od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie. Navrhoval také bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny. Autor portrétů, krajinomaleb, erotických scén, plakátů, ex libris.

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

100

14

 

Švabinský Max (1873-1962)

"Pohled z okna"

 

litografie, signováno vpravo dole v desce a tužkou M. ŠVABINSKÝ. Vzadu papírový štítek s názvem a technikou. Rám, pasparta, sklo.

 

Tisková plocha 18 x 13, ve výřezu 21 x 15,5 ( 36 x 28,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského Hagenbundu a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži. Od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie. Navrhoval také bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny. Autor portrétů, krajinomaleb, erotických scén, plakátů, ex libris.

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

100

15

 

Švabinský Max (1873-1962)

"Za trochu lásky"

 

litografie, signováno vpravo dole tužkou M ŠVABINSKÝ, práce z roku 1954. Rám, pasparta, sklo.

 

Tisková plocha 16 x 11 cm, ve výřezu 17,5 x 12cm, (31 x 23,5) cm

 

2 000 Kč

 

 

Publikováno v "Deset básní Jaroslava Vrchlického," 1958.

Ve sbírkách Moravské galerie v Brně zařazena grafika - I lustrace k J. Vrchlickému "Za trochu lásky" zrcadlově převrácená.

-

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského Hagenbundu a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži. Od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie. Navrhoval také bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny. Autor portrétů, krajinomaleb, erotických scén, plakátů, ex libris.

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

100

16

 

Švabinský Max (1873-1962)

"Mladý Švabinský u kamenného stolu"

 

litografie, signováno vpravo dole tužkou M. ŠVABINSKÝ, práce z roku 1934. Rám, pasparta, sklo.

 

Tisková plocha 21 x 27, ve výřezu 24 x 28 (50,5 x 53,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

Grafika zařazena ve sbírkách Moravské galerie v Brně.

 

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského Hagenbundu a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži. Od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie. Navrhoval také bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny. Autor portrétů, krajinomaleb, erotických scén, plakátů, ex libris.

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

100

17

 

Švabinský Max (1873-1962)

"Kvetoucí lípa"

 

litografie, signováno vpravo dole tužkou M ŠVABINSKÝ, práce z roku 1954, opus 663. Rám, pasparta, sklo.

 

Tisková plocha 19 x 13,5, ve výřezu 23 x 17 (39 x 31,5) cm

 

3 000 Kč

 

 

Grafika zařazena ve sbírkách Moravské galerie v Brně.

 

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského Hagenbundu a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži. Od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie. Navrhoval také bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny. Autor portrétů, krajinomaleb, erotických scén, plakátů, ex libris.

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

100

18

 

Švabinský Max (1873-1962)

"Kytice růží"

 

litografie, signováno vlevo dole ŠM s datací 1954 a vpravo dole tužkou M ŠVABINSKÝ. V soupise grafického díla 673. Rám, pasparta, sklo.

 

Tisková plocha 37 x 28,5, ve výřezu 39 x 29 (60 x 47,5) cm

 

4 000 Kč

 

 

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského Hagenbundu a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži. Od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie. Navrhoval také bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny. Autor portrétů, krajinomaleb, erotických scén, plakátů, ex libris.

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

100

19

 

Švabinský Max (1873-1962)

"Karel Hynek Mácha"

 

heliogravura, signováno v desce M ŠVABINSKÝ, datováno 1907. Pod obrazovou plochou tiskem: M. Švabinský del. 1907/ Karel Hynek Mácha/ Štenc Praha. Rám, pasparta, sklo.

 

Tisková plocha 32,5 x 28, ve výřezu 35 x 28,5 (52 x 43) cm

 

1 800 Kč

 

 

Grafika zařazena ve sbírkách Moravské galerie v Brně.

 

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského Hagenbundu a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži. Od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie. Navrhoval také bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny. Autor portrétů, krajinomaleb, erotických scén, plakátů, ex libris.

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

100

20

 

Švabinský Max (1873-1962)

"Jan Neruda"

 

černobílá litografie, signováno v desce i tužkou M. ŠVABINSKÝ, datováno 1901. V pravém dolním rohu stopa po přehnutí listu. Rám, pasparta, antireflexní sklo.

 

Ve výřezu 29 x 21,5 (44,5 x 35,5) cm

 

3 000 Kč

 

 

Publikováno: F. Žákovec "Max Švabinský", str. 126.

 

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského Hagenbundu a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži. Od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie. Navrhoval také bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny. Autor portrétů, krajinomaleb, erotických scén, plakátů, ex libris.

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

 

TOP 001-020          

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE