301-320 www.aukcnidum.cz

 3. e-AUKCE   

 
301 302 303 304 305
306 307 308 309 310
311 312 313 314 315
316 317 318 319 320

100

301

 

Daníček Míla

"Šohaj v kroji"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole M. DANÍČEK.

 

66 x 51 (80 x 65) cm

 

2 000 Kč

 

 

Daníček Míla

Míla Daníček Král

Malíř krajiny a folkórních témat. Známý jako malíř valašské přírody z poloviny 20. století.

 

   

 

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

 

100

302

 

Smital Jan (1896-1955)

"Šohaj v bílém kabátku"

 

olej na plátně lepeném na lepence, signováno vpravo dole JAN SMITAL. Kolem roku 1930, kvalitní dobový francouzský rám.

 

70 x 50 (86 x 65) cm

 

2 800 Kč

 

 

Smital Jan

Malíř, studium na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Vratislava Nechleby, absolvoval studijní cesty podél pobřeží Černého moře, v Alžírsku, na Podkarpatské Rusi. Působil v Praze, ve slováckém Hluku a po roce 1946 v Olomouci. V lednu 2015 se uskutečnila v loštické galerii výstava zdejšího rodáka Jana Smitala. (https://www.denik.cz/ostatni_kultura/galerie-bude-hostit-alici-springs-a-vystavu-jana-smitala-20150113-hmdl.html)

(24.6.1896 Loštice, okres Šumperk - 5.7.1955 Olomouc)

 

   

 

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

100

303

 

Weinert Karel Maxmilián (XX. stol.)

"Senoseč v Beskydech"

 

olej - tempera, signováno vpravo dole WEINERT KAREL, datováno 1972.

 

34 x 69,5 (44 x 80) cm

 

1 400 Kč

 

 

Weinert Karel

Weinert Karel Maxmilián

Malíř krajiny. Při příležitosti životního jubilea uspořádala Galerie uměleckého smaltu a litiny ve Frýdlantu nad Ostravicí výstavu Weinertových děl.

 

   

 

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

 

100

304

 

Muzolov

"Zřícenina nad řekou"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole MUZOLOV, datováno 1928 (?). Vzadu na blind rámu rukou psaný text, nepřečteno. Rám poškozený na dolních rozích.

 

45 x 59 (55 x 69) cm

 

3 600 Kč

 

 

   

 

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

305

 

Škovran Karel (XX. stol.)

"Zimní krajina s chalupami"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole ŠKOVRAN K, datováno 1948.

 

37 x 44 (47 x 54) cm

 

2 400 Kč

 

 

Škovran Karel

Škovran Karol

Malíř krajiny, květinových zátiší, zátiší s houbami, maloval Tatry. Člen výtvarných umělců - realistů, Ostrava - Hulváky.

 

   

 

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

 

100

306

 

Carl Ritter von Dombrowski (1872-1951)

"Krávy na pastvě"

 

velký olej na plátně, signováno vpravo dole CARL VON DOMBROWSKI, kolem roku 1910. Místy drobná poškození malby. MONUMENTÁLNÍ reprezentativní práce nesporné galerijní hodnoty.

 

137,5 x 178 (150,5 x 190) cm

 

75 000 Kč

 

 

Carl Ritter von Dombrowski

Carl von Dombrowski

Malíř zvířat a lovecké tématiky. Studoval na akademiích ve Vídni a Mnichově. Od roku 1919 žil v Mnichově. Malířkou a ilustrátorkou byla i jeho manželka Käthe Olshausen-Schönberger. Bratr Robert byl ornitolog, bratr Ernst publikoval řadu knih s loveckou tématikou, otec Raoul se profesně věnoval lesnictví a psal povídky s loveckou tématikou.

(16. 1.1872 zámek Úlice, Plzeň - 1951 Obermenzing, Mnichov, Německo)

 

 

 

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

100

307

 

Kurzava Josef (1907-1984)

"Krajina s řekou a jezem"

 

tempera, signováno vpravo dole J. KURZAVA, datováno 1977, adjustováno v paspartě, pod sklem, rám poškozený.

 

Ve výřezu 39,5 x 56,5 (60 x 77) cm

 

1 400 Kč

 

 

Kurzava Josef

Kurzawa Josef

Malíř, soukromá studia malby u V. Držkovice a V. Kristina, tvořil kvaše a olejomalby, vystavoval převážně v Ostravě, zastoupen ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě a ZŠ Jiřího z Poděbrad v Ostravě, známý malíř Beskyd a Valašska. Člen ostravského spolku KUNSTRING v meziválečném Československu.

(17.12.1907 Ostrava - 19.1.1984 Ostrava)

 

   

 

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

100

308

 

Trčka Vladimír (1921-1961)

"Praha - Hlavní nádraží"

 

tempera na kartonu, vpravo dole signováno TRČKA VLAD, vzadu autorský štítek s razítkem ČFVU. Rám, pasparta, sklo.

 

Ve výřezu 32 x 42 (57 x 68) cm

 

1 800 Kč

 

 

Paní Jitka K. Trčková, dcera Vladimíra Trčky zařazuje tento obraz do pozdější doby, konec padesátých let, ze dvou důvodů: 1/ v letech 1957-1960 měl otec přidělený ateliér v Praze v ulici nad hlavním nádražím, odtud měl výhled shora na hlavní nádraží, 2/ existuje dvoumetrová malba hlavního nádraží z roku 1960.

 

Trčka Vladimír

Malíř podobizen a krajin, designér, sklářský výtvarník, v letech 1942-1947 studoval na uměleckoprůmyslové škole malbu u Pospíšila a Baucha, v letech 1947-1948 grafiku u Pelce, o prázdninách 1948 byl jako státní stipendista v Rusku, uveden je rovněž stipendijní pobyt v Paříži.

(10.10.1921 Nový Hrozenkov-2.1.1961 Praha)

 

 

 

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

100

309

 

Kolář Josef (1913-1986)

"Nesebar"

 

akvarel, signováno vlevo dole J. KOLÁŘ, uvedeno místo, nedatováno. Rám, pasparta, sklo.

 

43 x 57 (70 x 83) cm

 

1 600 Kč

 

 

Kolář Josef

Malíř, grafik, před válkou studoval u T.F. Šimona, po válce u Jakuba Obrovského, později u Vladimíra Silovského. Byl členem SVU Aleš a SČVU, zastoupen v Galerii výtvarného umění v Ostravě.

(15.8.1913 Brno - 1986)

 

   

 

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

100

310

 

Menčík Václav (1926-2013)

"Děvčátko s velkým psem v parku"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole V. MENČÍK, datováno 1961, číslováno 1/4. Adjustováno v paspartě, rám.

 

Ve výřezu 30 x 17 (42,5 x 30) cm

 

2 500 Kč

 

 

Menčík Václav

Grafik, malíř, pedagog, ilustrátor, fotograf, studoval v ateliéru profesora E. Filly a na VŠUP v Praze u profesora J. Nováka, od roku 1951 pracoval jako asistent E. Filly na VŠUP V Praze, kde získal v roce 1968 titul docenta a v roce 1983 byl jmenován profesorem. Zastoupen ve sbírkách NG Praha, Středočeské galerie v Praze, GVU v Ostravě a Východočeské galerie v Pardubicích, člen Trasa, Radar, Tolerance '95, dlouhý výčet výstav.

(22. 11. 1926, Brno - 2013)

 

   

 

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

100

311

 

Čech František Ringo (*1943)

"Napoleon a Kleopatra sledují Tigera Woodse"

 

autorská reprodukce vlastního oleje z roku 2005, signováno vpravo dole RINGO, datováno 2010. Adjustováno v paspartě, zaskleno. Na zadní straně doprovodná fabulace.

 

Ve výřezu 23 x 28 (39 x 43) cm

 

3 500 Kč

 

 

Čech František Ringo

Malíř, grafik, hudebník, politik, publicista, herec, autodidakt, studium hry na bicí, klavír, zobcovou flétnu na Státní konzervatoři v Praze. Hrál na bicí a zpíval se skupinou Olympic, působil také v Semaforu. Spektrum jeho aktivit je velmi široké.

(nar. 9.7.1943 Praha)

 

 

 

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

100

312

 

Čech František Ringo (*1943)

"Bydlení u golfu"

 

autorská reprodukce vlastního oleje z roku 2005, signováno vpravo dole RINGO, datováno 2010. Adjustováno v paspartě, zaskleno. Na zadní straně rukou psané informace o obraze.

 

Ve výřezu 23 x 28 (39 x 43) cm

 

3 500 Kč

 

 

Čech František Ringo

Malíř, grafik, hudebník, politik, publicista, herec, autodidakt, studium hry na bicí, klavír, zobcovou flétnu na Státní konzervatoři v Praze. Hrál na bicí a zpíval se skupinou Olympic, působil také v Semaforu. Spektrum jeho aktivit je velmi široké.

(nar. 9.7.1943 Praha)

 

 

 

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

100

313

 

 

Knebl Jan

"Z valašských vzpomínek"

 

soubor uměleckých pohlednic, JAN KNEBL. Reprodukce deseti akvarelů v původním společném přebalu s autoportrétem autora z roku 1948. Vydala "Živá tvorba" ve Frenštátě pod Radhoštěm, tisk "Nové Opavsko", Opava.

 

Pohlednice cca 15 x 11 cm

 

200 Kč

 

 

Knebl Jan

Sochař, malíř, grafik. Studoval na Odborné škole pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí, rok pracoval u sochaře Pohlnera ve Dvorcích, potom pokračoval ve studiích na Uměleckoprůmyslové škole ve Vídni a na Akademii výtvarných umění v Budapešti. V malířské a grafické tvorbě se věnoval figurálnímu a krajinářskému zobrazení rodného Valašska. Jeho vyřezávaný dřevěný betlém byl umístěn v Tichavském kostele (Tichá u Frenštátu pod Radhoštěm.) Betlém spolu s kostelem shořel v srpnu 1964 po zásahu bleskem.

(31.12.1866 Trojanovice - 22.11.1962 Frenštát pod Radhoštěm)

 

 

 

 

 

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

100

314

 

Knebl Jan

"Z valašských vzpomínek"

 

soubor uměleckých pohlednic, JAN KNEBL. Reprodukce deseti akvarelů v původním společném přebalu s autoportrétem autora z roku 1948. Vydala "Živá tvorba" ve Frenštátě pod Radhoštěm, tisk "Nové Opavsko", Opava.

 

Pohlednice cca 15 x 10,5 cm

 

200 Kč

 

 

Knebl Jan

Sochař, malíř, grafik. Studoval na Odborné škole pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí, rok pracoval u sochaře Pohlnera ve Dvorcích, potom pokračoval ve studiích na Uměleckoprůmyslové škole ve Vídni a na Akademii výtvarných umění v Budapešti. V malířské a grafické tvorbě se věnoval figurálnímu a krajinářskému zobrazení rodného Valašska. Jeho vyřezávaný dřevěný betlém byl umístěn v Tichavském kostele (Tichá u Frenštátu pod Radhoštěm.) Betlém spolu s kostelem shořel v srpnu 1964 po zásahu bleskem.

(31.12.1866 Trojanovice - 22.11.1962 Frenštát pod Radhoštěm)

 

 

 

 

 

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

100

315

v

 

neurčeno

"Shromáždění Sokolů před Tyršovým domem"

 

pohlednice - fotografie, v pravém dolním rohu značeno vtlačeným razítkem FOTOLEGIE PRAHA, nedatováno, zřejmě snímek z 24. 5. 1925. Vzadu sběratelská poznámka "otevření Tyršova domu". Mírně opotřebované okraje.

 

14 x 9 cm

 

200 Kč

 

 

Fotografie s obdobným záběrem těsně před slavnostním otevřením Tyršova domu se nachází v archivu Sokola.

 

   

 

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

 

 

100

316

 

Vojta Tomáš (1885-1934)

"Sokolské slavnosti"

 

pohlednice - fotografie z přípravy občerstvení, TOMÁŠ VOJTA, značeno bílým číslem 948. Mírně opotřebované okraje.

 

14 x 9 cm

 

100 Kč

 

 

Vojta Tomáš

Fotograf, zastoupen ve Sbírce fotografií od 60. let 19. století po současnost, Archiv hlavního města Prahy.

 

 

   

 

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

 

100

317

 

Vojta Tomáš (1885-1934)

"Průvod mužů před muzeem, VII. všesokolský slet"

 

pohlednice - fotografie, autor TOMÁŠ VOJTA. Značeno vtlačeným razítkem FOTO-VOJTA PRAGUE 1920 a číslem 830. Konání sletu v Praze ve dnech 27.-30.6.1920. Mírně opotřebované okraje.

 

14 x 9 cm

 

200 Kč

 

 

Vojta Tomáš

Fotograf, zastoupen ve Sbírce fotografií od 60. let 19. století po současnost, Archiv hlavního města Prahy.

 

 

   

 

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

318

 

Vojta Tomáš (1885-1934)

"Průvod cvičenců na Václavském náměstí, VII. všesokolský slet"

 

pohlednice - fotografie, autor TOMÁŠ VOJTA. Značeno vtlačeným razítkem FOTO-VOJTA PRAGUE 1920, vzadu tisk RPD 832. Konání sletu v Praze ve dnech 27.-30.6.1920. Mírně opotřebované okraje.

 

14 x 9 cm

 

200 Kč

 

 

Vojta Tomáš

Fotograf, zastoupen ve Sbírce fotografií od 60. let 19. století po současnost, Archiv hlavního města Prahy.

 

 

   

 

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

100

319

 

Vojta Tomáš (1885-1934)

"Průvod cvičenek s výhledem na Hradčany, VII. všesokolský slet"

 

pohlednice - fotografie, autor TOMÁŠ VOJTA. Značeno vtlačeným razítkem FOTO-VOJTA PRAGUE 1920 a číslem 698, vzadu tisk 15. Konání sletu v Praze ve dnech 27.-30.6.1920. Mírně opotřebované okraje. V levé horní části vada fotografie.

 

14 x 9 cm

 

200 Kč

 

 

Vojta Tomáš 

Fotograf, zastoupen ve Sbírce fotografií od 60. let 19. století po současnost, Archiv hlavního města Prahy.

 

   

 

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

100

320

 

Vojta Tomáš (1885-1934)

"Shromáždění Sokolů před Staroměstskou radnicí, VII. všesokolský slet"

 

pohlednice - fotografie, autor TOMÁŠ VOJTA. Značeno vtlačeným razítkem FOTO-VOJTA PRAGUE 1920 a číslem 826, vzadu tisk 15. Konání sletu v Praze ve dnech 27.-30.6.1920. Mírně opotřebované okraje.

 

14 x 9 cm

 

200 Kč

 

 

 

Vojta Tomáš

Fotograf, zastoupen ve Sbírce fotografií od 60. let 19. století po současnost, Archiv hlavního města Prahy.

 

 

 

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE