261-280 www.aukcnidum.cz

  3. e-AUKCE   

 
261 262 263 264 265
266 267 268 269 270
271 272 273 274 275
276 277 278 279 280

100

261

 

Hrabal Arnošt (1886-1969)

"Dva staré stromy"

 

dřevoryt, signováno tužkou vpravo dole HRABAL, nedatováno, vzadu text o autorovi. Rám, pasparta, sklo.

 

26 x 31,5 (40,5 x 48) cm

 

500 Kč

 

 

Hrabal Arnošt

Katolický kněz, grafik, dřevorytec, ilustrátor, křesťanský umělec. Studoval na teologické fakultě v Olomouci, po vysvěcení studoval soukromě u profesora Scheffera ve Vídni, přešel na Graphische Versuch und Lehranstalt, kde jeho studium přerušila 1. světová válka. Po válce od roku 1924 studoval na AVU v Praze u J. Obrovského. Jako duchovní působil v Jeseníkách, kde vznikl cyklus 22 dřevorytů Lesy. Dřevoryty převážně zdobil i různá bibliofilská vydání poezie, vytvářel ex libris, novoročenky apod.

(4.12.1886 Buchlovice - 30.12.1969 Buchlovice, Uherské Hradiště)

 

       
TOP 261-280        

 

 

 

 

100

262

 

Kubíček Josef (1890-1972)

"Milenci pod stromem"

 

linoryt, signováno vlevo dole v desce znakem K. KUBÍČEK JOSEF. Rám, pasparta, sklo.

 

19 x 22 (50 x 40) cm

 

1 800 Kč

 

 

Kubíček Josef

Malíř, sochař, řezbář, sochařem byl i jeho starší bratr Leoš Kubíček, malířem jeho syn Jánuš Kubíček. Učil se v řezbářské dílně u J. Rouse v Žamberku, v Mnichově studoval sochařství u profesora F. Bernauera a architektonické kreslení u profesora Mössela, studoval také v sochařské speciálce u profesora Myslbeka na AVU v Praze. Od roku 1924 žil v Brně, člen SVU Mánes, široké spektrum výstav a ocenění, vystavoval mimo jiné v Mánesu a na zlínských salonech, v roce 1965 byl jmenován zasloužilým umělcem.

(13.3.1890 Slatina nad Zdobnicí, Rychnov nad Kněžnou - 29.11.1972 Brno)

 

       
TOP 261-280        

 

 

 

 

100

263

 

Rada Vlastimil (1895-1962)

"V kovárně"

 

litografie, signováno vpravo dole tužkou VLAST. RADA, datováno 1946, číslováno 183/300. Kvalitní adjustace, rámováno, paspartováno.

 

Ve výřezu 27 x 35 (42,5 x 54) cm

 

2 500 Kč

 

 

Rada Vlastimil

Malíř, grafik, ilustrátor, studium na pražské akademii u Jana Preislera, Maxe Švabinského, Jana Štursy, Josefa Jindřicha Loukoty, později profesor ve speciální malířské škole na AVU Praha, člen SVU Mánes, národní umělec, široké zastoupení v Národní galerii, výstavy v Evropě i v USA, jeden z nejlepších českých malířů 20. století, řada monografií o tomto vynikajícím českém malíři, dlouhý výčet výstav a ocenění

(5.4.1895 České Budějovice - 22.12.1962 Praha)

 

       
TOP 261-280        

 

 

 

 

100

264

 

neurčeno

"Dřevěné škopky"

 

lept, signováno vpravo dole tužkou, signatura čtena K. HRUBÝ, vlevo dole v desce značeno HY, nedatováno. Adjustováno pod sklem, úzký černý rámek.

 

Tisková plocha 19 x 23,5 (31 x 34) cm

 

400 Kč

 

 

     
TOP 261-280        

 

 

 

 

 

 

 

100

265

 

Alex Adolf Jelínek (1890-1957)

"Stavba tunelu T.G. Masaryka na trati Handlová-Hornia - Štubňa 1930"

 

velký lept, signováno vpravo dole A.J. ALEX, popisný text v dolní části tiskové plochy. Adjustace v paspartě, rámováno, zaskleno.

 

44 x 49 (50 x 67) cm

 

3 800 Kč

 

 

Alex Adolf Jelínek

Jelínek Adolf

Spisovatel, malíř, kreslíř, grafik evropského formátu, pražská akademie u Švabinského, mnichovská akademie u profesora Janka, člen SVU Mánes, SČUG Hollar. Vlastním jménem Adolf Jelínek.

(25.4.1890 Strmilov, Jindřichův Hradec - 2.9.1957 Praha)

 

     
TOP 261-280        

 

 

 

 

100

266

 

Klinger Max (1857-1920)

"Osamocena na pláži - list z cyklu Intermezzi Opus IV"

 

lept a akvatinta, vlevo dole tištěné jméno autora MAX KLINGER, vpravo dole římské číslo II. Práce z roku 1881. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez cca 19 x 38 (40 x 58) cm

 

3 300 Kč

 

 

Klinger Max

Německý sochař, malíř a grafik, představitel symbolismu. Slavný autor uváděný ve světových katalozích, jeho grafiky dosahují vysokých cen.

(18.2.1857 Lipsko - 5.7.1920 Naumburg, Německo)

 

       
TOP 261-280        

 

 

 

 

100

267

 

Kobliha František (1877-1962)

Z cyklu "TRISTAN"

 

dřevoryt, signováno vpravo dole v desce FK 10, datováno 1910.

 

29 x 23 (58,5 x 44) cm

 

2 800 Kč

 

 

Cyklus 9 dřevorytů vydala Marie Kliková 1911, Praha.

 

Kobliha František

Malíř, grafik, ilustrátor, studium v Praze na UPŠ u Lišky a Maška a na AVU u Ženíška, jeden z nejvýznamnějších kreslířů a grafiků Evropy své doby, člen SČUG Hollar, SURSUM, široké spektrum výstav a zastoupení v galeriích.

(17.11.1877 Praha - 12.12.1962 Praha)

 

       
TOP 261-280        

 

 

 

 

100

268

 

Vaňáč Otakar (1878-1955)

"Interiér kostela"

 

litografie, signováno vpravo dole OTAKAR VAŇÁČ, datováno 1901.

 

43 x 29 (59 x 48) cm

 

1 900 Kč

 

 

Vaňáč Otakar

Malíř, grafik, umělecký litograf. V letech 1898-1902 studoval na Akademii v Praze u Hynaise. Měl několik samostatných výstav. Maloval i portréty - Komenský, Štefánik, Masaryk, Mácha atd.

Toman ve Slovníku čsl. výtvarných umělců přímo píše: "litografie jež autor sám i tiskne jsou u nás zvláštností a pro malý počet listů jsou sběrateli vyhledávány."

(17. 5. 1878 Děčín - 1955 Praha)

 

       
TOP 261-280        

 

 

 

 

100

269

 

Emler František (1912-1992)

"Na návsi ve Lhotě"

 

barevná litografie, signováno dole uprostřed F. EMLER, rámováno v jasanové liště.

 

Tisková plocha 29,5 x 40,5 (48,5 x 58) cm

 

1 900 Kč

 

 

Emler František

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, studium na pražské akademii u Nejedlého, po válce u Pukla, dále u Carla Silveriho na Accademia di belle arti v Římě. 1947-1949 studia u slavného malíře ANDRÉ LHÔTY v Paříži.

(26.7.1912 Přelouč - 25.5.1992 Praha)

 

       
TOP 261-280        

 

 

 

 

100

270

 

Kocian Quido Roman (1908-1981)

"Haldy v Moravské Ostravě"

 

ručně kolorovaná akvatinta, signováno vpravo dole mimo obrazovou plochu QUIDO ROMAN KOCIAN, datováno 1944, v rohu obrazové plochy znak K. Vzadu informace o obraze. Rám, pasparta, sklo.

 

Obrazová plocha 8 x 15, ve výřezu 10,3 x 16,5, (25,5 x 33) cm

 

2 000 Kč

 

 

Kocián Quido Roman

Kocián Quido Roman ml.

Malíř, grafik, restaurátor, syn sochaře Quido Tomáše Kociana (1874-1928), studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Jaroslava Bendy a Arnošta Hofbauera, techniku mozaiky studoval soukromě u prof. Ulmana, vystavoval na světové výstavě v Paříži a na výstavách v Neapoli a Bukurešti, zastoupen v Národní galerii Praha, výborný a ceněný malíř poloviny 20. století.

(4.3.1908 Hořice, Jičín - 11.3.1981 Ostrava)

 

         
TOP 261-280        

 

 

 

 

100

271

 

Jandová Ludmila (1938-2008)

"Domov"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole tužkou L. JANDOVÁ, datováno 1970. Ručně dělaný rám z masivu, krásný sběratelský list.

 

41 x 45 (54 x 57,5) cm

 

1 700 Kč

 

 

Jandová Ludmila

Malířka, kreslířka, grafička, ilustrátorka. Studovala na Odborné škole sklářské v Železném Brodě, na AVU v Praze u Karla Müllera, Vladimíra Silovského a Vojtěcha Tittelbacha. V letech 1966-1969 absolvovala aspiranturu na AVU v Praze. Ve svém díle prezentovala křesťanská témata, vytvořila logo pro Diecézní eucharistický kongres konaný v Hradci Králové v roce 2002. V roce 2001 obdržela v Římě vyznamenání Jana Pavla II. za celoživotní dílo a přínos pro církev, v roce 2004 obdržela Zvláštní cenu za přínos městu Litomyšl. Zastoupena v Národní galerii, v galeriích v Brně, Hradci Králové, Pardubicích, ve sbírkách Státního zámku Klenová, v českých i zahraničních soukromých sbírkách, v National Gallery of Art, Washington D.C. USA.

(3. 8. 1938 Osík, Svitavy - 20. 10. 2008)

 

       
TOP 261-280        

 

 

 

 

100

272

 

Mžyk Josef (*1944)

"Abstrakce"

 

barevná grafika, signováno vpravo dole MŽYK JOSEF, datováno 1979, číslováno 36/45.

 

54,5 x 75 cm

 

2 800 Kč

 

 

Mžyk Josef

Günther Fus (původní jméno)

Malíř, grafik, ilustrátor. Studoval monumentální a dekorativní malbu u Hrocha a Blažka na SUPŠ v Uherském Hradišti, malbu u prof. Tittelbacha a v grafické speciálce u L. Čepeláka na AVU v Praze. Ve studiu pokračoval v ateliéru prof. O. Obré na École des Beaux- Arts v Paříži. Jeho díla jsou zastoupena v galeriích ve Francii i USA.

(nar. 2.2.1944 ve Vídni)

 

         
TOP 261-280        

 

 

 

 

100

273

 

Grus Jaroslav (1891-1983)

"Loďky u břehu"

 

barevná litografie, signováno vlevo dole J.GRUS, vpravo dole číslováno 109/500. Rám, pasparta, sklo.

 

Tisková plocha 31 x 40,5 (51 x 60,5) cm

 

800 Kč

 

 

Grus Jaroslav

malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studium na akademii v Praze u Schwaigera, maloval pod vlivem imprese, člen SVU Mánes, zakládající člen Skupiny 58, řada výstav a vyznamenání, zastoupen v Národní galerii Praha, národní umělec

(13.8.1891 Pardubice - 13.10.1983 Praha)

 

     
TOP 261-280        

 

 

 

 

100

274

 

Jaroněk Bohumír (1866-1933)

"Chaloupky pod borovicemi"

 

barevný dřevoryt, signováno vlevo dole B. JARONĚK, nedatováno, rámováno, pod sklem.

 

39,5 x 52 (67 x 79,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

Jaroněk Bohumír

Malíř a grafik, autodidakt, zakladatel Valašského muzea v Rožnově. Založil a vedl dílny na keramiku a porcelán ve Valašském Meziříčí a Rožnově, delší dobu tvořil ve Štramberku. Jeho obrazy a dřevoryty mu zajistily jako prvnímu z Čechů členství v prestižním vídeňském HAGENBUNDU, známý český malíř vystavující po celé Evropě, jeho dřevoryty patří ke skvostům české grafiky, zastoupen ve sbírkách GVU Ostrava.

(23.4.1866 Zlín - 18.1.1933 Zlín)

 

       
TOP 261-280        

 

 

 

 

100

275

 

Houra Miroslav (1933-2006)

"Slavnost v krajině II"

 

barevný dřevořez, signováno tužkou vpravo dole M. HOURA, datováno 1987, číslováno 4/12. Rám, pasparta, sklo

 

Ve výřezu 43 x 54,5 (66,5 x 78,5) cm

 

1 800 Kč

 

 

Houra Miroslav

Ilustrátor, pedagog, grafik, malíř, publicista. Studium v Praze na Vyšší škole uměleckého průmyslu a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy u Karla Lidického, Cyrila Boudy, Martina Salcmana.

Výstavy příklad Vídeň 1967, Lipsko 1965, Frederikshavn 1978, Perugia 1973, Milano 1981, Cambridge 1981, Barcelona 1991, Saporo 1992, řada dalších u nás i ve světě

(3. 8. 1933 Krhanice, okres Benešov - 19. 1. 2006 Ústí nad Labem)

 

   
TOP 261-280        

 

 

 

 

100

276

 

Titz Louis (1859-1932)

"Ex libris Anton Pach"

 

lept, v desce levého dolního rohu se nachází monogram TZ a datace 1920. Kvalitní práce židovské mystiky, umělecká adjustace. Rám, pasparta, sklo.

 

Ve výřezu 15,5 x 11 (35,5 x 29) cm

 

1 400 Kč

 

 

     
TOP 261-280        

 

 

 

 

 

 

 

100

277

 

Fischerová - Kvěchová Marie (1894-1984)

"Denní život batolátka"

 

Soubor čtrnácti pohlednic od MARIE FISCHEROVÉ - KVĚCHOVÉ, barevná litografie, první polovina minulého století. Adjustovány jako obraz ve společném rámku, na podložce, pod sklem. Přechody mezi pohlednicemi jsou překryty bílou hedvábnou stužkou.

 

14x pohlednice cca 13,5 x 9 cm, (rám 31 x 66) cm

 

700 Kč

 

 

Fischerová - Kvěchová Marie

Malířka, ilustrátorka, kreslířka, studovala u profesora Schikanedera, dále rok u profesora Nandina v Paříži. Mimořádně významná ilustrátorka a malířka námětů ze života dětí. Její ilustrace Babičky B. Němcové, Karafiátových Broučků a další patří mezi skvosty české ilustrační tvorby. V roce 1918 vytvořila obrazový doprovod k Československé státní hymně a k Prodané nevěstě, vydala také soubor dvaceti pěti studií lidových krojů a další skvělé práce. Většina prací této ryze české malířky byla vydávána na pohlednicích, reprodukcích, leporelech apod., v roce 1925 získala Zlatou medaili v Paříži.

Rozsáhlost tvorby Marie Fischerové - Kvěchové dokládá i zmínka o soukromé sbírce více než 650 různých pohlednic s reprodukcemi kreseb této autorky. Sběratelka za sbírku obdržela v roce 1988 v pražském Klubu sběratelů kuriozit ocenění "Pozoruhodná sbírka MFK." Nyní je sbírka umístěna v pardubickém muzeu a neustále se rozrůstá (z příspěvku sběratelky paní Květuše Veselé publikovaném na http://www.filokartie.cz/?cla=340)

(24.3.1892 Kutná Hora - 2.6.1984 Černošice)

 

         
TOP 261-280        

 

 

 

 

100

278

 

Wielgus Jindřich (1910-1998)

"Zadumaná"

 

barevná litografie, signováno dole uprostřed WIELGUS, vpravo dole tužkou datace 74 (1974). Vzadu poznámka "Ze sbírky dr. Rudolfa Winklera vedeno pod č. 74." Adjustováno v paspartě, pod sklem, rámováno.

 

Ve výřezu 21 x 27,5 (40,5 x 46,5) cm

 

1 600 Kč

 

 

Wielgus Jindřich

významný malíř a sochař, kreslíř, grafik, ilustrátor, vyučen řezbářem, studia na ŠUŘ Brno, UPŠ Praha u prof. K. Dvořáka, AVU Praha u prof. O. Španiela, 1937-38 stipendium u prof. Zanelliho na R. Academia di Belle Arti v Římě, člen SVU Aleš, SVU Mánes (1946), Skupiny 58 (1958), Radar (1962), Index (1965), v Lexiconu dlouhý výčet výstav domácích i zahraničních, zastoupen ve sbírkách GVU v Ostravě, Galerie umění v Karlových Varech, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, je mu věnována monografie

(26.2.1910 Karviná - 6.5.1998 Praha)

 

     
TOP 261-280        

 

 

 

 

100

279

 

Vašíček Vladimír (1919-2003)

"Člověk, čas, měsíc"

 

kombinovaná technika - grafický list ručně kolorovaný akvarelem a kvašem, signováno vpravo dole VAŠÍČEK, datováno 1965, paspartováno.

 

Ve výřezu 26,5 x 55,5 (42 x 73) cm

 

7 600 Kč

 

 

Mimořádně kvalitní práce formou geometrické abstrakce. Zjevná odezva na události roku 1965.

Březen 1965, loď VOSCHOD 2, astronaut Alexej Leonov, první výstup do vesmíru.

Červen 1965, program GEMINI, astronauti James McDivitt a Edward White, první americký výstup do vesmíru.

 

Vašíček Vladimír

Malíř, studium na AVU v Praze u Nechleby a Želibského, člen SVU Aleš v Brně, TT KLUB Brno, od roku 2001 SCA, zastoupen v řadě galerií - Galerie výtvarného umění v Ostravě, Národní galerie Praha, Moravská galerie Brno, Muzeum umění Olomouc, Státní galerie Zlín, GVU Hodonín, České muzeum výtvarného umění, Praha, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště, Ústav lidové kultury Strážnice - zámek, v roce 2002 obdržel Čestné občanství města Kyjova, 1996 Cenu Františka Kupky, 1995 Cenu Masarykovy akademie umění, výborný a ceněný malíř druhé poloviny 20. století.

(29.9.1919 Svatobořice-Mistřín, Hodonín - 29.8.2003 Svatobořice-Mistřín)

 

       
TOP 261-280        

 

 

 

 

100

280

 

Přímský J.Š.

"Černý špalíček z Ostravska"

 

23 dřevorytů na volných listech, dřevoryt na obálce signovaný v desce J.Š. PŘÍMSKÝ. Všechny dřevoryty signovány v deskách JŠP, kromě úvodního číslovány 1 až 22, tři datovány 1954. Naražené růžky, obrazové plochy neporušené.

 

Rozměr v obálce cca 17,3 x 23 x 0,8 cm,

listy cca 16,5 x 22,5 cm,

různé tiskové plochy cca 11 x 16 cm, 14,9 x 10 cm ... 9,9 x 14,7 cm ... 8,5 x 13,6 cm ... 11,2 x 15,9 cm

 

2 500 Kč

 

 

Údaje o edici neuvedeny. Popis obrazové reportáže návštěvy dolu Generál Svoboda podle vloženého textu psaného na psacím stroji. Podepsána: Přívoz, Oderská skupina.

 

_ Přesličkový prales. Nečíslováno, datováno.

1_ Náraží. Pohled do hlavní třídy po vystoupení z klece.

2_ Pokračování třídy, vyzděno betonovými tvárnicemi v délce asi 2 km.

3_ Navazuje výztuha železnými traverzami.

4_ Zkoušení obsahu plynů a protipožární ochrana (s využitím rozemletého vápence).

   

5_ Sloj Pavel, uzavření izolačních dveří.

6_ Sloj je zajištěna před borcením výdřevou. U dveří je středisko vozíků, v jednom směru prázdných, v opačném směru zaplněných a připravených k odtažení lokomotivou.

7_ Setkání s horníkem tlačícím vozík ke středisku.

8_ Působení tlaku hornin na výdřevu. Kontrola bezpečnostním technikem.

   

9_ Horník s prázdným vozíkem před druhými izolačními dveřmi.

10_ K místu rubání.

11_ Mechanický nakladač narubaného uhlí.

12_ Odstraňování jaloviny.

   

13_ V místě rubání.

14_ „Ležné“ místo, rubání v nízké vrstvě uhlí.

15_ Zajišťování výdřevou a nakládání uhlí do vozíku.

16_ Horník při práci se sbíječkou.

   

17_ Horník při práci se sbíječkou. Záběr ze strany.

18_ Z třesacího žlabu přes pohyblivý pás do vozíku.

19_ Shromáždění horníků v nárazišti před těžní klecí po ukončení směny.

20_ Celkový pohled od Odry na důl Generál Svoboda (později Vítězný únor.)

   

21_ Samonakladač. Datováno.

22_ Brázdící stroj. Datováno.e

       

 

 

 

         
TOP 261-280        

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE