161-180 www.aukcnidum.cz

 3. e-AUKCE   

 
161 162 163 164 165
166 167 168 169 170
171 172 173 174 175
176 177 178 179 180

100

161

 

nesignováno

"Portrét mladé ženy s perlovým náhrdelníkem"

 

olej na plátně, nesignováno, původní zlacený rám. Kvalitní práce z období biedermeieru.

 

28 x 22,5 (37,5 x 32) cm

 

2 800 Kč

 

 

         
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

162

 

Grabovský Miroslav (*1940)

"Blahoslavená Marie Ant. Kratochvílová"

 

akryl na malířské desce, signováno vpravo dole M. GRABOVSKÝ, nedatováno, vzadu štítek Unie výtvarných umělců ČR s názvem obrazu a jménem autora.

 

91 x 85 (103 x 97) cm

 

3 000 Kč

 

 

Marie Antonína Kratochvílová (1881-1942) byla spolu s polskými mučedníky z druhé světové války blahoslavená 13. 6. 1999 papežem Janem Pavlem II ve Varšavě při příležitosti papežovy návštěvy Polska. Informace a fotografie zveřejněny na http://catholica.cz/?id=5031.

 

Grabovský Miroslav

Malíř, grafik, sochař, studoval na ŠUŘ v Brně u J. Zamazala a E. Ranného, dále na SPUŠ v Ostravě u prof. Otipky. Věnuje se rovněž realizaci mozaiky v architektuře - ve Slovníku Chagall uvedeny realizace mozaiky ve veřejných budovách. Vedle výstav v regionu vystavoval v letech 1991-1992 v Miláně, Florencii a Torontu.

(nar. 13.7.1940 Ostrava)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

100

163

 

Zimak

"Dívčí akt před zrcadlem"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole ZIMAK, datováno 1940. Dobový rám zlaté barvy.

 

54 x 43,5 (67 x 56,5) cm

 

1 400 Kč

 

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

164

 

Klech Radoslav

"Staré zátiší I"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole R. KLECH, nedatováno, vzadu autorský štítek se jménem autora a názvem, původní dobový rám.

 

70 x 60 (83 x 73) cm

 

3 000 Kč

 

 

     
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

165

 

Bochmann Johannes (*1922)

"Vysokohorská krajina s jezerem a cestou"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole JOH. BOCHMANN, nedatováno, široký ozdobný rám.

 

50 x 60,5 (68 x 79) cm

 

3 000 Kč

 

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

166

 

neurčeno

"V Alpách"

 

olej na plátně, vlevo dole signováno špatně čitelně, na rubu plátna napsáno Im Alpenland. Třetí čtvrtina 19. století, kvalitní rám typu blondel.

 

50,5 x 70 (64,5 x 84,5) cm

 

12 000 Kč

 

 

V posudku soudního znalce Petra Beránka se uvádí, že se jedná o neznámého malíře (Hans Krüll ?) s odkazem na podobnou tvorbu třetí čtvrtiny 19. století.

 

Přiložen Znalecký posudek soudního znalce Petra Beránka

 

     
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

100

167

 

Tomek Antonín (1908-1978)

"Housata na návsi"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole ANT. TOMEK, datováno 1953. Reprezentativní práce ve starožitném rámu.

 

61 x 80 (77 x 97,5) cm

 

3 800 Kč

 

 

Tomek Antonín

Malíř, hudebník, pedagog, studoval na pedagogické škole v Brně. Zpočátku se věnoval hudbě a pedagogické činnosti, později se zaměřil na malířství a karikaturní portréty představitelů domácí kulturní a politické scény. Působil mimo jiné v Novém Hrozenkově a v Týnci na Břeclavsku. Na Slovácku založil dva pěvecké sbory. Náměty mnoha obrazů čerpal z Valašska a Záhoří. V roce 1995 byl zastoupen na výstavě Regionální umění ve sbírkách GVUO pořádané v ostravském Domě umění.

(26.2.1908 Horní Nětčice, okr. Přerov - 23. 6. 1978 Ostrava)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

100

168

 

Pospíšil Bohumil (1914-1996)

"Prosluněný les"

 

olej na tvrzené malířské desce, signováno vlevo dole BOH. POSPÍŠIL, datováno 1940. Široký ručně řezaný rám hnědozlaté barvy.

 

50 x 59,5 (69,5 x 79) cm

 

2 000 Kč

 

 

Pospíšil Bohumil

Pospíšil Boža

Publicista, kreslíř, malíř krajnář.

(1914 - 12.12.1996)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

100

169

 

 

nesignováno

"Žně pod horami"

 

olej na kartonu, nesignováno, kolem roku 1940.

 

30 x 63 (39 x 41) cm

 

1 000 Kč

 

 

         
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

170

 

Dobeš Ludvík (1914-1979)

"Vysokohorské jezero"

 

olej na tvrzené malířské desce, signováno, kolem roku 1950, kvalitní krajinářská práce, široký rám hnědo-stříbrné barvy.

 

51 x 66 (65 x 80) cm

 

2 800 Kč

 

 

Dobeš Ludva

Dobeš Ludvík

Brněnský malíř a grafik, studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně, malíř krajiny, folklóru, lidských figurek, také malíř skla a keramiky, uváděn mezi slavnými rodáky na webových stránkách jihomoravské obce Morkůvky (http://www.morkuvky.cz/).

(17. 10. 1914 Morkůvky, Klobouky u Brna - 25.9.1979)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

100

171

 

Hofman František (1891-1969)

"Krajina s potokem"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole F. HOFMAN, datováno 1961.

 

60 x 50 (71 x 61,5) cm

 

12 000 Kč

 

 

         
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

172

 

Raszka

"Průhled z lesa"

 

vrstvený olej na plátně, malba štětcem a špachtlí, signováno patrně RASZKA, nedatováno.

 

60 x 80 (74,5 x 94,5) cm

 

1 800 Kč

 

 

     
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

173

 

neurčeno

"V horách"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole, nepřečteno, datováno pod rámem 1955. Drobná poškození.

 

54 x 73 (66 x 85) cm

 

1 000 Kč

 

 

     
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

174

 

Myslikovjan Karel (1911-1961)

"Večer"

 

olej na tvrzené malířské lepence, signováno vpravo dole MYSLÍKOVJAN, datováno 1954, vzadu štítek Svazu československých výtvarných umělců krajské pobočky Ostrava.

 

35,5 x 48,5 (40 x 55) cm

 

1 800 Kč

 

 

Myslikovjan Karel

Malíř, soukromá studia u O. Nejedlého na AVU v Praze. Žil ve Frýdlantě nad Ostravicí, byl designérem smaltovny podniku NORMA ve Frýdlantu. Věnoval se malbě beskydské krajiny, podílel se na výzdobě kaple ve Pstruží. Zastoupen ve sbírkách Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí. Uveden v publikaci Přehled výtvarně uměleckých výstav na Ostravsku, Opavsku a Těšínsku (v letech 1920-1949), vydal Slezský ústav Československé akademie věd, Opava.

(27.1.1911 Pstruží u Frenštátu pod Radhoštěm - 9.10.1961 Pstruží u Frenštátu pod Radhoštěm)

 

     
TOP 161-180        

 

 

 

 

100

175

 

Rýpar

"Krajina horkého léta"

 

olej na tvrzené malířské desce, signováno vlevo dole RÝPAR, datováno 1957, kvalitní široký a mohutný rám.

 

49 x 69 (68 x 88) cm

 

1 800 Kč

 

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

176

 

Karlinský ?

"Krajina s kravami"

 

olejová tempera na papíru, signováno vlevo dole, čteno KARLINSKÝ, kolem roku 1935.

 

28,5 x 37 (44 x 53) cm

 

1 200 Kč

 

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

177

 

Panýrek Jaroslav (1867-?)

"Svoz sena před bouří"

 

olej na lepence, signováno J. PANÝREK, datováno 1919.

 

49 x 36,5 (59 x 46) cm

 

2 800 Kč

 

 

Zajímavá dynamická práce z roku 1919, na tuto dobu jde o pozoruhodnou krajinářskou práci.

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

100

178

 

neurčeno

"Krávy na pastvě"

 

olej na lepence, signováno nečitelně vpravo dole, datace čtena 1962.

 

37 x 47 (47 x 57,5) cm

 

1 800 Kč

 

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

179

 

Veris - Zamazal Jaroslav (1900-1983)

"Řeka v zimě"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole VERIS, vzadu rukou psané informace o obraze, včetně názvu obrazu, nečitelné razítko a patrně evidenční číslo 38.

 

25 x 70 (34 x 78,5) cm

 

5 000 Kč

 

 

Veris - Zamazal Jaroslav

Veris Jaroslav

Malíř, sochař, scénograf, ilustrátor, rodným jménem Zamazal, studium na pražské akademii u Preislera, Nechleby, dále studia ve Vídni a Paříži, pracoval v dílnách v Louvru, tvořil dlouho v Paříži, často maloval v Posázaví, patřil mezi nejlepší evropské malíře období ART DECO, zastoupen v Národní galerii Praha a dalších evropských galeriích, během druhé světové války byl vězněn v koncentračním táboře.

(10.7.1900 Vsetín - 28.10.1983 Praha)

 

     
TOP 161-180        

 

 

 

 

100

180

 

nesignováno

"Česká krajina s vesnicí a vodou"

 

komorní olej na plátně, vpravo dole signatura monogramem a datace téměř nečitelné, kolem poloviny minulého století. Široký rám zlaté barvy.

 

20 x 30 (45 x 55) cm

 

2 400 Kč

 

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE