121-140 www.aukcnidum.cz

 3. e-AUKCE   

 
121 122 123 124 125
126 127 128 129 130
131 132 133 134 135
136 137 138 139 140

100

121

 

neurčeno

"Skála v moři"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole, datováno 1944, patrně Německo, ozdobný dobový rám.

 

30 x 40 (44 x 54) cm

 

2 000 Kč

 

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

 

 

100

122

 

Olexa Josef (1901-1983)

"Z Polabí"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole OLEXA, vzadu na blind rámu tužkou jméno autora a název obrazu, kolem poloviny minulého století. V odpovídajícím dobovém rámu, reprezentativní celek.

 

51,5 x 67 (64 x 80) cm

 

9 000 Kč

 

 

Olexa Josef

malíř, grafik, restaurátor, pedagog, studia na akademii v Praze, žák Engelmüllera a Nejedlého, v roce 1925 získal Preislerovu cenu, v roce 1927 stipendium italské vlády.

(15.8.1901 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - 8.4.1983 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

100

123

 

Drha Josef (1912-2009)

"Chorvatsko, zátoka Nečujam na ostrově Šolta"

 

olej na tvrzené malířské lepence, signováno vpravo dole J. DRHA, vzadu autorský štítek a rukou psané informace o obraze s datací 1975, rám vyžaduje opravu.

 

42 x 60 (56 x 74) cm

 

3 600 Kč

 

 

Drha Josef

malíř a grafik, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, dále soukromě u Wünsche a Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, ČFVU, SCA, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd., dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních, zastoupen mimo jiné v roce 1993 na výstavě Les Peintres Tcheques v Paříži, významný český malíř a přední malíř ostravského regionu.

(3. 3. 1912 Ostrava-Hulváky - 22. 12. 2009 Ostrava)

 

     

TOP 121-140

       

 

 

 

 

100

124

 

Babraj Bořivoj (1920-1987)

"Na pláži v Chorvatsku"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole B. BABRAJ, datováno 1983.

 

29 x 97 (39 x 107) cm

 

1 600 Kč

 

 

Babraj Bořivoj

Vystudovaný lékárník, narozen v Ostravě, malovat začal na nucených pracích v Německu. Bratr sochaře Konráda Babraje a otec známého ostravského výtvarníka Alexandra Babraje.

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

125

 

Grus Jaroslav (1891-1983)

"Léto na Berounce"

 

olej na lepence, signum nenalezeno, první polovina minulého století, rámováno, pod sklem. Malba v jednom místě na levé části obrazu je mírně poškozená.

 

35 x 48 (48 x 61) cm

 

5 600 Kč

 

 

Majitel obdržel k obrazu dopis s dedikací, avšak nepodařilo se mu jej nalézt.

Pochází z významné celoživotně budované dvougenerační soukromé sbírky ze Severní Moravy, naprostá většina obrazů z této sbírky byla získána přímo od autorů.

 

Grus Jaroslav

malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studium na akademii v Praze u Schwaigera, maloval pod vlivem imprese, člen SVU Mánes, zakládající člen Skupiny 58, řada výstav a vyznamenání, zastoupen v Národní galerii Praha, národní umělec

(13.8.1891 Pardubice - 13.10.1983 Praha)

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

100

126

 

Kaplarčík

"Koupání v letní krajině"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole KAPLARČÍK, špatně čitelná datace 1947 (?), dobový rám.

 

50 x 70 (61,5 x 82) cm

 

2 000 Kč

 

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

 

 

100

127

 

Bár Kašpar (?-?)

"Tulipány ve váze"

 

olej na plátně lepeném na malířské lepence, signováno vpravo dole BÁR K, nedatováno. Profilovaný rám.

 

39,5 x 29 (49 x 39,5) cm

 

1 200 Kč

 

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

 

 

100

128

 

Javůrek Milan (1924-1992)

"Jarní kytice"

 

olej na sololitu, signováno vlevo dole M. JAVŮREK, nedatováno, vzadu štítek Díla s razítkem ČFVU OSTRAVA.

 

56 x 46 (67 x 57) cm

 

2 400 Kč

 

 

Javůrek Milan

Malíř v Ostravě, základy malířství získal u Jana Obšila a svého otce Cyrila Javůrka, později studoval u Josefa Lubojackého. Člen ČFVU. Věnoval se krajinářské tvorbě, maloval Ostravsko, Valašsko a Jesenicko, maloval i v Jugoslávii, Francii a Balt. Vystavoval se Sdružením výtvarných umělců Jaroněk. O jeho životě a díle vznikl v roce 1987 dokument v Čs. Televizi Ostrava

(8.6.1924 Ostrava - 24.4.1992)

 

     

TOP 121-140

       

 

 

 

 

100

129

 

Parmová - Knězková Marie (1889-1976)

"Zátiší s karafiáty ve skleněné váze"

 

olej na plátně, signováno vlevo M. PARMOVÁ - KNĚZKOVÁ, datováno 1941, dobový rám zlaté barvy.

 

67 x 53 (78,5 x 64,5) cm

 

1 600 Kč

 

 

Parmová - Knězková Marie

Malířka, studovala soukromě malířskou školu Ferdinanda Engelmüllera v Praze, byla mimořádnou posluchačkou ČVUT v Praze, studovala u profesorů J. Loukoty, J. Obrovského a K. Krattnera na AVU v Praze, absolvovala studijní pobyt v Paříži u profesora Fr. Kupky, studovala na Akademii de la Grande Chaumiére. Malovala u moře v Normandii, v Paříži se zabývala také malbou na porcelán a výrobou loutek. Po studiích vedla výtvarné kroužky ve Frenštátě pod Radhoštěm, malovala portréty, valašské kroje a beskydskou krajinu.

(4.9.1889 Frenštát pod Radhoštěm - 30.4.1976 Odry)

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

100

130

 

Sedlík Petr (*1950)

"Kytička k svátku"

 

olej na plátně položeném na sololitu, signováno vpravo dole P. SEDLÍK, vzadu štítek Díla a část razítka ČFVU, kvalitní široký hnědý rám.

 

40,5 x 39 (51 x 49,5) cm

 

1 200 Kč

 

 

Sedlík Petr

Malíř, pedagog, studoval monumentální malbu u profesorů J. Coufala a A. Nováka na SUPŠ v Brně, pracoval jako propagační výtvarník v Domě kultury ROH Nové huti a v ústřední propagaci NHKG v Ostravě. Zabývá se především figurální malbou a portrétem. Ústředním tématem většiny jeho obrazů je žena. Pedagog Soukromé umělecké školy v Ostravě, zastoupen ve sbírkách GVU Ostrava, Komerční banky Ostrava a jinde.

(nar. 4. 6. 1950 v Ostravě)

 

     

TOP 121-140

       

 

 

 

 

100

131

 

Otipka Jindřich (1921-1986)

"Kytice ve váze"

 

olej na kartonu, signováno vlevo nahoře J. OTIPKA, datováno 1958, rámováno v ozdobné liště.

 

62,5 x 47 (70,5 x 55) cm

 

3 200 Kč

 

 

Otipka Jindřich

Malíř, grafik, studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Jana Baucha a Emila Filly, v šedesátých letech se zabýval kubismem, v sedmdesátých letech se vrátil k realismu. Jeho pojetím a barevností jej lze zařadit do okruhu následovníků Václava Špály, zastoupen v řadě galerií.

(3.4.1921 Neplachovice - 8.4.1986 Ostrava)

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

100

132

 

neurčeno

"Zátiší s bramboříkem a hlavou andílka"

 

olej na plátně lepeném na lepence, signováno dole uprostřed, nepřečteno, široký umělecký rám.

 

36,5 x 31,5 (56 x 51) cm

 

2 400 Kč

 

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

 

 

100

133

 

Javůrek Milan (1924-1992)

"Zátiší s melounem"

 

olej na tvrzené malířské lepence, signováno vpravo dole M. JAVŮREK, nedatováno, vzadu štítek Díla s oválným razítkem ČFVU.

 

45 x 60 (55 x 70) cm

 

2 400 Kč

 

 

Javůrek Milan

Malíř v Ostravě, základy malířství získal u Jana Obšila a svého otce Cyrila Javůrka, později studoval u Josefa Lubojackého. Člen ČFVU. Věnoval se krajinářské tvorbě, maloval Ostravsko, Valašsko a Jesenicko, maloval i v Jugoslávii, Francii a Balt. Vystavoval se Sdružením výtvarných umělců Jaroněk. O jeho životě a díle vznikl v roce 1987 dokument v Čs. Televizi Ostrava

(8.6.1924 Ostrava - 24.4.1992)

 

     

TOP 121-140

       

 

 

 

 

100

134

 

Javůrek Milan (1924-1992)

"Zátiší s ovocem"

 

olej na sololitu, signováno vlevo dole M. JAVŮREK, nedatováno, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU OSTRAVA.

 

35 x 75 (45 x 85) cm

 

2 800 Kč

 

 

Javůrek Milan

Malíř v Ostravě, základy malířství získal u Jana Obšila a svého otce Cyrila Javůrka, později studoval u Josefa Lubojackého. Člen ČFVU. Věnoval se krajinářské tvorbě, maloval Ostravsko, Valašsko a Jesenicko, maloval i v Jugoslávii, Francii a Balt. Vystavoval se Sdružením výtvarných umělců Jaroněk. O jeho životě a díle vznikl v roce 1987 dokument v Čs. Televizi Ostrava

(8.6.1924 Ostrava - 24.4.1992)

 

     

TOP 121-140

       

 

 

 

 

100

135

 

Javůrek Milan (1924-1992)

"Zátiší se zeleným džbánem, dózou a ovocem na talíři"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole M. JAVŮREK. Profilovaný rám hnědé barvy lehce odřený.

 

56 x 39 (72 x 53,5) cm

 

2 800 Kč

 

 

Javůrek Milan

Malíř v Ostravě, základy malířství získal u Jana Obšila a svého otce Cyrila Javůrka, později studoval u Josefa Lubojackého. Člen ČFVU. Věnoval se krajinářské tvorbě, maloval Ostravsko, Valašsko a Jesenicko, maloval i v Jugoslávii, Francii a Balt. Vystavoval se Sdružením výtvarných umělců Jaroněk. O jeho životě a díle vznikl v roce 1987 dokument v Čs. Televizi Ostrava

(8.6.1924 Ostrava - 24.4.1992)

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

100

136

 

Špálová Benešová Milada (1884-1963)

"Cínie"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole M. ŠPÁLOVÁ, nedatováno, vzadu autorský štítek.

 

40 x 30 (52 x 42,5) cm

 

7 000 Kč

 

 

Špálová Milada

Špálová Benešová Milada

Malířka, studovala na UMPRUM v Praze a na škole profesora W. Thora v Mnichově. Její vlastní tvorbu, převážně kubistických zátiší, ovlivnil švagr Václav Špála. Byla členkou Kruhu výtvarných umělkyň. V letech 1905-1916 pracovala pro umělecké družstvo Artěl v Praze. V letech 1919-1938 žila se svou rodinou na Podkarpatské Rusi. Je uváděna mezi malíři, kteří v meziválečném prvorepublikovém období na Podkarpatské Rusi působili. S Vojtěchem Erdélyim a Jozefem Bokšayem patřila ke špičce tamního uměleckého života. Malovala zátiší, zejména květiny, krajinné náměty čerpala z Podkarpatské Rusi, Českého ráje, Turnovska.

(30. 5. 1884 Beroun - 1. 12. 1963 Liberec)

 

     

TOP 121-140

       

 

 

 

 

100

137

 

nesignováno

"Slunečnice"

 

olej na malířské lepence, signum nenalezeno, kolem poloviny 20. století, kvalitní dobový rám.

 

42 x 59 (52,5 x 70) cm

 

2 800 Kč

 

 

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

 

 

100

138

 

neurčeno

"Kytice"

 

olej na tvrzené malířské desce, špachtle, signováno vpravo dole - nepřečteno, zajímavá moderní práce.

 

50,5 x 70 (53 x 72,5) cm

 

1 400 Kč

 

 

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

 

 

100

139

 

Berecz Július Ľudovít Eduard (1894-1951)

"Osada pod Kriváněm"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole J. BERECZ, nedatováno, rámováno.

 

53 x 70 (65,5 x 82,5) cm

 

4 000 Kč

 

 

Berecz Július Ľudovít Eduard

Slovenský malíř. Studoval na uměleckoprůmyslové škole v Budapešti u prof. Simaie Orbána. V roce 1924 byl na stujním pobytu v Itálii. V letech 1927-46 působil v Komárně.
(28. 10. 1894 Komárno - 7. 10. 1951 Budapešť)

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

100

140

 

Kurzava Josef (1907-1984)

"Zasněžený přístav"

 

olej na tvrzené malířské desce, signováno vpravo dole J. KURZAVA, datováno 1938.

 

50 x 65 (63,5 x 79,5) cm

 

7 200 Kč

 

 

Kurzava Josef

Kurzawa Josef

Malíř, soukromá studia malby u V. Držkovice a V. Kristina, tvořil kvaše a olejomalby, vystavoval převážně v Ostravě, zastoupen ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě a ZŠ Jiřího z Poděbrad v Ostravě, známý malíř Beskyd a Valašska. Člen ostravského spolku KUNSTRING v meziválečném Československu.

(17.12.1907 Ostrava - 19.1.1984 Ostrava)

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE