081-100 www.aukcnidum.cz

 3. e-AUKCE   

 
81 82 83 84 85
86 87 88 89 90
91 92 93 94 95
96 97 98 99 100

100

81

 

Dryák Ladislav (1930-2021)

"Tři hudebnice"

 

tempera na kartonu, signováno vpravo dole L DRYÁK, druhá polovina minulého století. Nerámováno.

 

38 x 28,5 cm

 

1 400 Kč

 

 

Dryák Ladislav

Malíř, grafik, sochař, scénograf. Po studiích figurální kresby na Umělecké škole v Praze začal v roce 1954 pracovat jako výtvarník divadla v Českém Těšíně. Počátkem 60. let (1964) musel z divadla odejít. Krátkou dobu pracoval jako svobodný umělec, do roku 1969 působil jako grafik v Kovoně Karviná. Následovala emigrace do Spolkové republiky Německo, usadil se v Solingenu. Ilustroval knihu Valašská kuchařka - lidové recepty pro zdraví (autor Jaroslav Vaščák, 2. vydání, Praha 2014.) Ve Velké galerii Těšínského divadla byla ve dnech 27.8. - 15.9.2016 uspořádaná výstava "Ladislav Dryák, Z tvorby, malba, grafika, socha." [https://www.tdivadlo.cz/exhibition/ladislav-dryak-z-tvorby]

(12.7.1930 Dolní Sklenov, okres Frýdek Místek - 2021 Německo)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

82

 

Dryák Ladislav (1930-2021)

"Letní sen"

 

akvarel, kvaš na kartonu, signováno vpravo dole LADISLAV DRYÁK, druhá polovina 20. století, volný list.

 

37,5 x 28,5 cm

 

1 400 Kč

 

 

Dryák Ladislav

Malíř, grafik, sochař, scénograf. Po studiích figurální kresby na Umělecké škole v Praze začal v roce 1954 pracovat jako výtvarník divadla v Českém Těšíně. Počátkem 60. let (1964) musel z divadla odejít. Krátkou dobu pracoval jako svobodný umělec, do roku 1969 působil jako grafik v Kovoně Karviná. Následovala emigrace do Spolkové republiky Německo, usadil se v Solingenu. Ilustroval knihu Valašská kuchařka - lidové recepty pro zdraví (autor Jaroslav Vaščák, 2. vydání, Praha 2014.) Ve Velké galerii Těšínského divadla byla ve dnech 27.8. - 15.9.2016 uspořádaná výstava "Ladislav Dryák, Z tvorby, malba, grafika, socha." [https://www.tdivadlo.cz/exhibition/ladislav-dryak-z-tvorby]

(12.7.1930 Dolní Sklenov, okres Frýdek Místek - 2021 Německo)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

83

 

Dryák Ladislav (1930-2021)

"Sen"

 

kombinovaná technika, signováno vpravo dole L DRYÁK, druhá polovina minulého století. Nerámováno.

 

38 x 28,5 cm

 

1 400 Kč

 

 

Dryák Ladislav

Malíř, grafik, sochař, scénograf. Po studiích figurální kresby na Umělecké škole v Praze začal v roce 1954 pracovat jako výtvarník divadla v Českém Těšíně. Počátkem 60. let (1964) musel z divadla odejít. Krátkou dobu pracoval jako svobodný umělec, do roku 1969 působil jako grafik v Kovoně Karviná. Následovala emigrace do Spolkové republiky Německo, usadil se v Solingenu. Ilustroval knihu Valašská kuchařka - lidové recepty pro zdraví (autor Jaroslav Vaščák, 2. vydání, Praha 2014.) Ve Velké galerii Těšínského divadla byla ve dnech 27.8. - 15.9.2016 uspořádaná výstava "Ladislav Dryák, Z tvorby, malba, grafika, socha." [https://www.tdivadlo.cz/exhibition/ladislav-dryak-z-tvorby]

(12.7.1930 Dolní Sklenov, okres Frýdek Místek - 2021 Německo)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

84

 

Kroča Antonín (*1947)

"Portrét muže"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole KROČA, datováno 7.10.1999, vlevo dole rukou psaný text.

 

61 x 36 (67,5 x 42) cm

 

3 400 Kč

 

 

Kroča Antonín

Malíř, studia na SUPŠ v Uherském Hradišti u Karla Hofmana, Jana Blažka, dále na AVU v Praze u profesorů Smetany a Johna, člen SVU Mánes, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie Praha.

(21.10.1947 Dolní Sklenov, Hukvaldy, okr. Frýdek-Místek)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

85

 

Tichý Jan (*1962)

"Abstraktní krajina"

 

olej na speciálně upravovaném sololitu, signováno vpravo dole J. TICHÝ, datováno 1995. Výborná moderní malba.

 

57,5 x 46,5 (63,5 x 52,5) cm

 

3 000 Kč

 

 

Tichý Jan

Malíř, kreslíř, grafik, keramik, pedagog, studium u Františka Jiroudka a Jiřího Karmazína na Akademii výtvarných umění v Praze, v roce 1988 v Belgii na Královské akademii Antverpy. Zabývá se abstraktní krajinomalbou, kresbou, grafikou a malbou na porcelán.

(nar. 11.2.1962 Kolín)

 

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

86

 

Galbavý Rudolf (*1951)

"Geometrické objekty ve fialovém prostoru"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole R. GALBAVÝ, datováno 2012.

 

49,5 x 49,5 (54,5 x 54,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

Galbavý Rudolf

Autodidakt, je fascinován průmyslovou a městskou krajinou, kterou podává v idylicky snové poloze, podobně jako Zrzavý nachází v surové průmyslové realitě poezii, tohle dokáže jen málo umělců. Několik výstav v regionu, zastoupen v soukromých sbírkách.

(nar. 1951 Vracov na Jižní Moravě)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

87

 

Zörner Rudolf (1941-2017)

"Vpád dotěrnosti"

 

acronex na sololitu, signováno vlevo dole ZÖRNER, datováno 1995, vzadu autorský štítek.

 

35 x 50 (41 x 56) cm

 

16 000 Kč

 

 

Vynikající práce malíře, který byl spolu s Boudníkem a dalšími členem Libeňských surrealistů. Práce české moderny druhé poloviny minulého století.

 

Zörner Rudolf

Zörner Rudolf Alois

Malíř, grafik, kreslíř, studoval u profesora Aloise Vitíka na VŠUP v Praze, ve studiu pokračoval soukromě u profesora Karla Svolinského. Zastoupen v National Gallery of Art, Washington D.C., USA, vytvořil vývěsní štít Českého antikvariátu z Prahy 6. Věnoval se kresbě, ilustraci, malbě a grafice.

(3.5.1941 Praha - 11.9.2017)

 

 

 

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

88

 

Schindler Robert (*1942)

"Vzpomínka na Tahiti"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole SCHINDLER R, datováno 1974.

 

41,5 x 33,5 (44,5 x 36,5) cm

 

3 600 Kč

 

 

Majitel získal přímo od autora.

 

Schindler Robert

Malíř, řezbář, grafik, autodidakt. Vyučen byl v oboru gumař-chemik, malbě se věnoval od 25 let.

(nar. 30. 4. 1942 Zlín)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

89

 

Treuchel Josef (1925-1990)

"Pole"

 

olej na lepence, signováno vpravo dole TREUCHEL, vzadu papírový štítek.

 

36 x 50 (45 x 59,5) cm

 

4 600 Kč

 

 

Treuchel Josef

Malíř, kreslíř, grafik, narozen v Kopřivnici, studium na SPŠ strojnické v Ostravě, následovala pražská akademie u Nejedlého, Pelce, Rady, samostatné výstavy v Praze, Havířově, Ostravě, Olomouci a v dalších městech, zastoupen v Galerii výtvarného umění v Ostravě, významný moravský malíř.

(6.10.1925 Kopřivnice - 2.11.1990 Kopřivnice)

 

 

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

90

 

Przebindová Irina (*1951)

"Čekání"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole IRI, datováno 1988, vzadu autorský štítek.

 

60 x 86 (64 x 88) cm

 

2 400 Kč

 

 

Przebindová Irina

Przebindová - Kohoutová Irina

Malířka, grafička, studovala u Františka Nikla na SUPŠ v Uherském Hradišti a figurální a krajinářskou malbu u Jana Smetany na AVU v Praze. Věnuje se převážně figurální malbě a portrétu, ale i krajinomalbě a zátiší, vytvořila řadu figurálních kompozic s náměty z dětského světa, v osmdesátých letech nacházela inspiraci v industriální krajině Ostravska, později rozšířila svůj zájem o motivy Prahy.

Své přítelkyni a exšvagrové věnovala Olga Sommerová pasáž ve filmu a stejnojmenné knize O čem sní ženy.

(nar. 24. 5. 1951 Ostrava)

 

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

91

 

Kocúrková Anděla (1919-2012)

"Letní kytice"

 

olej na tvrzené malířské desce, signováno vpravo dole KOCÚRKOVÁ A., datováno 1965. Vzadu autorský štítek s razítkem ČFVU Ostrava.

 

70 x 50 (82 x 62) cm

 

2 000 Kč

 

 

Kocůrková Anděla

Kocúrková Anděla

Malířka, studia u Makovského, Hrocha, Gajdoše na Škole umění ve Zlíně a na pražské akademii u Mináře, Želibského a Nechleby. Široké spektrum výstav. Zastoupena ve sbírce regionálního umění GVU v Ostravě. Členka SČSVU, SČVU, výtvarné skupiny Bezruč a Sdružení umělců slezských, spoluzakladatelka Klubu přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku. Začínala v malírně divadelních kulis v Místku.

(22.9.1919 Místek - 2012)

 

 

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

92

 

Sedlík Petr (*1950)

"Jarní kytice"

 

olej na plátně položeném na sololitu, signováno vlevo dole SEDLÍK, nedatováno. Vzadu štítek Díla a razítko ČFVU OSTRAVA. Druhá polovina 20. století. Odpovídající dobový rám.

 

80 x 60 (91 x 71) cm

 

1 200 Kč

 

 

Sedlík Petr

Malíř, pedagog, studoval monumentální malbu u profesorů J. Coufala a A. Nováka na SUPŠ v Brně, pracoval jako propagační výtvarník v Domě kultury ROH Nové huti a v ústřední propagaci NHKG v Ostravě. Zabývá se především figurální malbou a portrétem. Ústředním tématem většiny jeho obrazů je žena. Pedagog Soukromé umělecké školy v Ostravě, zastoupen ve sbírkách GVU Ostrava, Komerční banky Ostrava a jinde.

(nar. 4. 6. 1950 v Ostravě)

 

 

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

93

 

Drha Josef (1912-2009)

"Mečíky"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole J. DRHA, datováno 1980, vzadu autorský štítek.

 

90 x 50 (99,5 x 59,5) cm

 

3 200 Kč

 

 

Drha Josef

malíř a grafik, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, dále soukromě u Wünsche a Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, ČFVU, SCA, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd., dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních, zastoupen mimo jiné v roce 1993 na výstavě Les Peintres Tcheques v Paříži, významný český malíř a přední malíř ostravského regionu.

(3. 3. 1912 Ostrava-Hulváky - 22. 12. 2009 Ostrava)

 

 

 

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

94

 

Treuchelová Jindřiška (1931-1985)

"Kytice v zelené váze"

 

olej na sololitu, signováno vpravo vertikálně J TREUCHELOVÁ, rámováno, pod sklem.

 

49 x 33 (58 x 42) cm

 

2 400 Kč

 

 

Pochází z významné celoživotně budované dvougenerační soukromé sbírky ze Severní Moravy, naprostá většina obrazů z této sbírky byla získána přímo od autorů.

 

Treuchelová Jindřiška

Malířka, studovala na malířské škole a dekorativní malbu v propagaci a architektuře u Vladimíra Hrocha na SUPŠ ve Zlíně a Uherském Hradišti, u Vratislava Nechleby a Antonína Pelce na AVU v Praze, manželka významného moravského malíře Josefa Treuchla, v roce 2001 byla uspořádána posmrtná výstava v Muzeu Fojtsví v Kopřivnici.

(5.11.1931 Praha - 5.5.1985 Kopřivnice)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

95

 

neurčeno

"Panorama Ostravy"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole - nepřečteno, kolem roku 1960.

 

47 x 71 (57 x 80) cm

 

1 800 Kč

 

 

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

96

 

Drha Josef (1912-2009)

"Šachta"

 

olej-tempera na papíru, signováno vpravo dole J. DRHA, nedatováno, vzadu autorovo razítko. Rámováno, zaskleno.

 

41 x 59 (49 x 68) cm

 

1 900 Kč

 

 

Drha Josef

malíř a grafik, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, dále soukromě u Wünsche a Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, ČFVU, SCA, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd., dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních, zastoupen mimo jiné v roce 1993 na výstavě Les Peintres Tcheques v Paříži, významný český malíř a přední malíř ostravského regionu.

(3. 3. 1912 Ostrava-Hulváky - 22. 12. 2009 Ostrava)

 

 

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

97

 

Galbavý Rudolf (*1951)

"Vítkovická ocelárna"

 

akryl na tvrzené malířské desce, nesignováno, autor RUDOLF GALBAVÝ.

 

46 x 65 (58,5 x 78,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

Zajímavá práce s námětem výrobního procesu od výborného žijícího malíře.

 

Galbavý Rudolf

Autodidakt, je fascinován průmyslovou a městskou krajinou, kterou podává v idylicky snové poloze, podobně jako Zrzavý nachází v surové průmyslové realitě poezii, tohle dokáže jen málo umělců. Několik výstav v regionu, zastoupen v soukromých sbírkách.

(nar. 1951 Vracov na Jižní Moravě)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

98

 

Drha Josef (1912-2009)

"Uhelná lanovka"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole J. DRHA, vzadu uveden název "Lanovka" a autorské razítko.

 

44 x 53 (50,5 x 59,5) cm

 

5 800 Kč

 

 

Drha Josef

malíř a grafik, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, dále soukromě u Wünsche a Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, ČFVU, SCA, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd., dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních, zastoupen mimo jiné v roce 1993 na výstavě Les Peintres Tcheques v Paříži, významný český malíř a přední malíř ostravského regionu.

(3. 3. 1912 Ostrava-Hulváky - 22. 12. 2009 Ostrava)

 

 

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

99

 

Pešatová Leda (*1926)

"Velikonoce ve Frýdlantě"

 

tempera, signováno vpravo dole LEDA, datováno 1969, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU. Rám, pasparta, sklo.

 

Ve výřezu 37 x 49,5 (57,5 x 72) cm

 

1 400 Kč

 

 

Pešatová Leda

Pešatová Leduše

Malířka, keramička. Malbu studovala soukromě u Augustina Handzela a na šestileté večerní výtvarné škole v Ostravě. Od roku 1990 členka Unie výtvarných umělců ČR. Pracovala jako výtvarnice ostravského obchodního domu Ostravica. Až do svých padesáti let hrála závodně tenis.

(nar. 27.11.1926 Frýdek-Místek)

 

 

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

100

 

Chaloupka Karel (1889-1969)

"Josefská pouť v Praze na Karlově náměstí"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo K. CHALOUPKA, datováno 1945, nad signaturou uvedeno místo.

 

71 x 91 (83 x 103) cm

 

5 600 Kč

 

 

Chaloupka Karel

Malíř, studoval na akademii v Praze u Nejedlého, Obrovského a Švabinského. Původně vyučený lakýrník a písmomalíř. V oboru podnikal v Náchodě, souběžně maloval obrazy. V relativně vysokém věku byl na základě vykonaných zkoušek přijat do druhého ročníku akademie v Praze. Věnoval se malbě krajiny, později i zátiší a portrétů.

(18.3.1889 Hoděčín, Rychnov nad Kněžnou - 4.6.1969)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE