bhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

041-060 www.aukcnidum.cz

 3. e-AUKCE   

 
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60

100

41

 

Kocián Quido Roman (1908-1981)

"Strážce Tater"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole QUIDO ROMAN KOCIAN, datováno 1938, signatura i datace také vpravo nahoře. Vzadu štítek s názvem.

 

83,5 x 55,5 (96,5 x 68,5) cm

 

9 000 Kč

 

 

Kocián Quido Roman

Kocián Quido Roman ml.

Malíř, grafik, restaurátor, syn sochaře Quido Tomáše Kociana (1874-1928), studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Jaroslava Bendy a Arnošta Hofbauera, techniku mozaiky studoval soukromě u prof. Ulmana, vystavoval na světové výstavě v Paříži a na výstavách v Neapoli a Bukurešti, zastoupen v Národní galerii Praha, výborný a ceněný malíř poloviny 20. století.

(4.3.1908 Hořice, Jičín - 11.3.1981 Ostrava)

 

      
TOP 041-060          

 

 

 

 

100

42

 

Kratochvíl

"Myslivec s plnovousem"

 

olej na plátně lepeném na dřevě, signováno KRATOCHVÍL, kolem roku 1930, kvalitní portrétní práce.

 

20 x 16 (27,5 x 28) cm

 

2 200 Kč

 

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

 

 

100

43

 

Jindra Jaromír (1895-1984)

"Motiv z Kunratic"

 

olejová tempera na kartonu, signováno vlevo dole JINDRA, nedatováno.

 

49 x 65 (58 x 74) cm

 

6 600 Kč

 

 

Jindra Jaromír

malíř, autodidakt, krátce studia v Praze u Engelmüllera a v kurzech uměleckoprůmyslové školy ve Vídni, ve Vídni působil pedagogicky i na českých školách, řada výstav, zastoupen mimo jiné na vídeňské Sezessi uspořádané v roce 1928 v Košicích, Bratislavě a Praze, v roce 1929 měl soubornou výstavu ve Vídni

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

44

 

Matušek

"Krojované procesí v letní krajině"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole, čteme MATUŠEK, datováno 1956, masivní umělecký rám.

 

38 x 61 (55 x 78) cm

 

5 600 Kč

 

 

Matušek Jaroslav

Ostravský malíř.

 

        
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

45

 

Szöllösy Janos (1884-?)

"Sedící krojovaná dívka s kyticí"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole SZÖLLÖSY J, nedatováno, počátek 20. století. Kvalitní původní rám vyžaduje restaurování. Na několika místech drobná poškození malby.

 

80,5 x 60,5 (97 x 76,5) cm

 

8 000 Kč

 

 

Szöllösy János

Szöllösi János

Maďarský malíř. Studoval na Akademii výtvarných umění v Budapešti, dále v Nagybánya. Účastnil se na výstavách Mücsarnoku a Národního salonu. V ARTPRICE uvedeno 36 záznamů s jeho obrazy - většinou s námětem ženy - akty, portréty, také žánrové scény na tržišti, tematicky vybočuje velký obraz "Letní svah" (Nyári domboldal), 139 x 154 cm, olej na plátně, prodaný v Budapešti 2010 za 1579 euro.

 

    
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

46

 

Černovický Josef M. (1906-1991)

"Žena v kroji se slepicemi"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole J. M. ČERNOVICKÝ, nedatováno, patrně z 30. let z období studijního pobytu v Jugoslávii.

 

50 x 38,5 (59 x 47) cm

 

3 800 Kč

 

 

Černovický Josef M.

Malíř, grafik, spisovatel, redaktor. Studia u Karla Truppeho, krajina a figurální malba, u T. F. Šimona, krajina a grafika, ex-libris u Julia Horna. Absolvoval studijní cesty v Itálii a v Jugoslávii. Věnoval se figurální a krajinářská olejomalbě, malbě květinových zátiší. Člen ČFVU, manžel Luisy Černovické (1003-2008).

(23.2.1906 Černovice, okr. Boskovice - 28.2.1991 Praha)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

100

47

 

Jančálek Cyril (1891-1954)

"Práce ve žních - stavění mandele"

 

olej na lepence, signováno vlevo dole C. JANČÁLEK, datováno 1924.

 

43,5 x 59,5 (52,5 x 69) cm

 

5 000 Kč

 

 

Jančálek Cyril

Malíř, žák Uprky a později Pirnera na akademii v Praze, v letech 1918 - 1925 působil jako učitel kreslení na Slovensku.

(1.1.1891 Týnec , okres Břeclav - 7.1.1954)

 

      
TOP 041-060          

 

 

 

 

100

48

 

Stehlík

"Kopání brambor"

 

olej na plátně lepeném na lepence, signováno vpravo dole STEHLÍK, nedatováno. Široký rám francouzského typu v levém dolním rohu mírně poškozený.

 

34 x 48 (49 x 61,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

 

 

100

49

 

Kamenický

"Na dvoře roubeného statku"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole KAMENICKÝ, datováno 1975. Pravděpodobně František Kamenický.

 

55 x 80 (65,5 x 90,5) cm

 

1 200 Kč

 

 

Kamenický František

Údajně malíř z Frýdku - Místku, maloval motivy Beskyd i průmyslové krajiny.

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

50

 

Zemanek

"Zimní motiv"

 

olej na malířské desce, signováno vpravo dole ZEMANEK, datováno 1976.

 

52,5 x 78,5 (63 x 89,5) cm

 

600 Kč

 

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

 

 

100

51

 

Strýhal Otakar (1914-2000)

"Kostel ve Skořici"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole znakem S (Otakar STRÝHAL), kolem poloviny minulého století, široký profilovaný dřevěný rám. Povrch krakelovaný, malba na několika místech schází.

 

46 x 66 (63 x 84) cm

 

5 600 Kč

 

 

Pochází z významné celoživotně budované dvougenerační soukromé sbírky ze Severní Moravy, naprostá většina obrazů z této sbírky byla získána přímo od autorů.

 

Strýhal Otakar

Malíř, autodidakt, soukromá studia u Vincence Beneše, Ludvíka Kuby a Jana Slavíčka, člen Svazu západočeských výtvarných umělců, uváděn mezi osobnostmi Plzeňského kraje. Malíř brdské krajiny.

(21.10.1914 Plzeň - 2000)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

100

52

 

Jaroš Jan (1921-2014)

"U valašského statku - Uherská u Zděchova"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole J JAROŠ (Jan), datováno 1967, vzadu tužkou název a místo, jméno autora a znovu datace. Rám, sklo, ušpiněná pasparta.

 

Ve výřezu 30 x 44 (51 x 62,5) cm

 

600 Kč

 

 

Jaroš Jan

Malíř krajinář, totálně nasazen na pracích v Německu v době 2. světové války - ROČNÍK 21, po válce studoval na fakultě lesního inženýrství v Brně, lesní inženýr, středoškolský profesor na lesnické škole v Hranicích až do odchodu do důchodu 1983, výtvarně se vzdělával soukromě u malíře Stanislava Krátkého, 1980 podnikl studijní cestu po Skandinávii a 1984/1985 po Austrálii, v malbě se věnoval krajinářské tématice, zejména lesním interiérům, výjimečně maloval portréty, výstavy v Hranicích, Přerově, Olomouci, Vsetíně, Šumperku, Velkých Karlovicích, Kroměříži, na výstavě v Melbourne představil své dílo zachycující přírodu a původní obyvatele Jižní Austrálie, člen Unie výtvarných umělců Olomoucka (UVUO založena 1990). V roce 2006 obdržel Cenu města (Hranice, http://www.mesto-hranice.cz/cs/televize-tisk/hranicka-radnice/radnice-2009/hranicka-radnice-20-listopadu-2009.html).

(nar. 5.12.1921 Hranice na Moravě - 7.4.2014 Hranice na Moravě)

 

        
TOP 041-060          

 

 

 

 

100

53

 

Javůrek Milan (1924-1992)

"Z Palkovic"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole M. JAVŮREK, vzadu štítek DÍLA.

 

45 x 100 (57,5 x 113,5) cm

 

3 000 Kč

 

 

Javůrek Milan

Malíř v Ostravě, základy malířství získal u Jana Obšila a svého otce Cyrila Javůrka, později studoval u Josefa Lubojackého. Člen ČFVU. Věnoval se krajinářské tvorbě, maloval Ostravsko, Valašsko a Jesenicko, maloval i v Jugoslávii, Francii a Balt. Vystavoval se Sdružením výtvarných umělců Jaroněk. O jeho životě a díle vznikl v roce 1987 dokument v Čs. Televizi Ostrava

(8.6.1924 Ostrava - 24.4.1992)

 

     
TOP 041-060          

 

 

 

 

100

54

 

Javůrek Millan (1924-1992)

"Morávka"

 

olej na sololitu, signováno vlevo dole M. JAVŮREK, nedatováno, vzadu autorský štítek s informacemi o obraze.

 

45 x 90 (57 x 102) cm

 

2 000 Kč

 

 

Javůrek Milan

Malíř v Ostravě, základy malířství získal u Jana Obšila a svého otce Cyrila Javůrka, později studoval u Josefa Lubojackého. Člen ČFVU. Věnoval se krajinářské tvorbě, maloval Ostravsko, Valašsko a Jesenicko, maloval i v Jugoslávii, Francii a Balt. Vystavoval se Sdružením výtvarných umělců Jaroněk. O jeho životě a díle vznikl v roce 1987 dokument v Čs. Televizi Ostrava

(8.6.1924 Ostrava - 24.4.1992)

 

     
TOP 041-060          

 

 

 

 

100

55

 

Jemelka

"Zimní krajina se stromy a říčkou"

 

olej na plátně, signatura nenalezena, vzadu na blind rámu čteno JEMELKA.

 

48 x 67 (62 x 82) cm

 

1 600 Kč

 

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

 

 

100

56

 

nesignováno

"Zimní idylická krajina"

 

olej na plátně, signum nenalezeno, kolem poloviny minulého století, odpovídající rám stříbrné barvy, levý horní roh rámu poškozený.

 

32,5 x 38 (48,5 x 54) cm

 

800 Kč

 

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

 

 

100

57

 

Soukup František Ladislav (1888-1954)

"Krajina s rybníkem"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo dole F.L. SOUKUP, nedatováno. Rámováno, antireflexní sklo.

 

47 x 70 (53 x 76) cm

 

2 400 Kč

 

 

Soukup František Ladislav

malíř, malbu studoval u Panušky a Jansy, věnoval se krajinomalbě, byl členem SVU Aleš, s nímž vystavoval

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

58

 

Jurošek Rudolf (?) (XX. stol.)

"Říční zákoutí"

 

olej na tvrzené malířské lepence, signováno vpravo dole RUDA JUROŠEK, datováno 1957, původní kvalitní rám.

 

47,5 x 62,5 (65 x 79,5) cm

 

1 600 Kč

 

 

Jurošek Rudolf

Kronika Hrčavy: "Asi v roce 1973 proběhla renovace sochy panenky Marie z Lurdské jeskyně (nový nátěr), provedl Jurošek Rudolf z Hrčavy, dělal na Propagaci VŽKG" (http://hrcava.wz.cz/historie.pdf)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

59

 

Gabánková Laníková Antonie (*1924)

"Z Havířova"

 

olej na tvrzené malířské lepence, značeno vlevo dole monogramem, datováno 1954. Vzadu špatně čitelný štítek Svazu československých výtvarných umělců se jménem autorky a názvem obrazu, pobočka Ostrava. Kvalitní široký rám.

 

27 x 36 (42 x 50,5) cm

 

1 400 Kč

 

 

Gabánková - Laníková Antonie

Grafička, malířka, studovala na AVU v Praze, působila v Ostravě, zastoupena ve sbírce na ZŠ Jiřího z Poděbrad v Ostravě. Profesionálně pracovala a vystavovala s manželem Josefem Gabánkem. Po vojenské invazi v roce 1968 emigrovali s celou rodinou do Kanady, kde pokračovali ve výtvarné činnosti, vystavovali v Kanadě a USA. Dcera Maria (1951) je rovněž malířka.

(nar. 10.3.1924 Brušperk u Ostravy - ?)

 

        
TOP 041-060          

 

 

 

 

100

60

 

neurčeno

"Chodec"

 

olej na lepence, signováno vpravo dole - neurčeno, datováno 1929.

 

45,5 x 54,5 (59 x 69) cm

 

12 000 Kč

 

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE