301-320 www.aukcnidum.cz

 2. e-AUKCE   

 
301 302 303 304 305
306 307 308 309 310
311 312 313 314 315
316 317 318    

100

301

 

Brožík Václav (1851-1901)

"U brodu - Z francouzského venkova"

 

olej na dřevěné desce (sestává ze dvou částí), signováno vpravo dole V BROŽÍK. Dle přiloženého znaleckého posudku lze dané dílo zařadit do druhé poloviny osmdesátých let 19. století.

 

56 x 68 (78 x 91) cm

 

230 000 Kč

 

 

V nabízeném obraze Brožík zachytil kravičku s mladým býčkem napájejícím se u brodu v popředí, v pozadí se nachází větrný mlýn. Je to jedna z variant podobných krajinných kompozicí s dobytkem, které autor namaloval v různých formátech na plátně nebo na dřevě. Dr. Blažíčková - Horová v přiloženém posudku konstatuje, že "Také předložená scenerie patří ke zdařilým pracím Václava Brožíka z oblasti venkovských námětů."

 

Přiložen znalecký posudek PhDr. Naděždy Blažíčkové - Horové

 

Brožík Václav

studium na pražské a drážďanské akademii, Brožík byl členem výtvarné generace Národního divadla, v roce 1884 obdržel v Paříži kříž Čestné legie, stal se jejím důstojníkem, dále byl členem francouzské akademie, členem České akademie věd a umění atd. Jeho komorní krajinářské práce jsou Tomanem zasazovány do roku 1899.

 

   

 

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

100

302

 

nesignováno

"Romantická krajina s vodou, rybáři a městečkem na břehu"

 

olej na plátně, nesignováno, 2. polovina 19. století. Na několika místech malba poškozena, patrná i krakeláž. Zdobný rám zlaté barvy.

 

56 x 70 (72 x 87) cm

 

25 000 Kč

 

 

Podle majitele se jedná o malbu Hugo Ullika. V každém případě se jedná o skvělou práci.

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

303

 

Ženíšek Josef (1855-1944)

Párové portréty "Muž" a "Žena"

 

oleje na plátně, oba signovány vpravo JOS. ŽENÍŠEK, datovány 1913. Rámovány v oválných rámech zdobených plastickým perlovcem, na vrcholu každého dominuje výrazný motiv mašle. Drobná krakeláž a menší poškození rámů.

 

Každý 71 x 57 (94 x 67) cm

 

34 000 Kč

 

 

Ženíšek Josef

Malíř, studium na pražské akademii u profesora Lhoty, dále pak mnichovská akademie, studijní cesty a práce v Římě a Paříži, často reprodukován v českých i německých časopisech.

(4.9.1855 Praha - 29.11.1944 Praha)

 

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

100

304

 

Felbinger Franz (1844-1906)

"Portrét staré dámy v čepci"

 

olej na plátně, signováno vlevo nahoře V FELBINGER, druhá polovina 19. století. Plátno na jednom místě restaurováno a podlepeno.

 

69 x 55 (79 x 66) cm

 

15 000 Kč

 

 

Felbinger Franz

Franz Ritter von Felbinger / František Felbinger

Malíř, inženýr, průmyslník, od roku 1970 Franz Rytíř z Felbingeru (Franz Ritter von Felbinger), čestný občan Želešic. Absolvent vídeňské polytechniky, účastnil se na budování potrubní pošty ve Vídni (zprovoznění 1875), v Berlíně, Mnichově, Hamburku a v jiných městech. Pořídil si usedlost v Želešicích, vybudoval zemědělský podnik s vinicemi a ovocnými sady, později konzervárnu zeleniny a ovoce. Jeho prvním učitelem malířství byl profesor brněnské německé techniky Emil Pirchan, na Akademii výtvarných umění v Mnichově studoval u Nikolause Gysise a Fritze von Uhdeho. V Moravské galerii v Brně je evidováno 16 Felbingerových děl (náhled 2.7.2022).

(8. 7. 1844 Hainburg na Dunaji - 15. 7. 1906 Třebíč, pohřben Želešice, okres Brno-venkov)

 

   

 

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

100

305

 

Wünsche Vilém (1900-1984)

"Koupání v tůňce"

 

velký olej na plátně, signováno vpravo dole V. WÜNSCHE, datováno 1932. Rámováno v širokém zlaceném rámu.

 

93,5 x 151 (118 x 176,5) cm

 

20 000 Kč

 

 

S rámem téměř dva metry široký obraz.

 

Wünsche Vilém

Malíř, kreslíř, ilustrátor, studia v Praze na UPŠ a na AVU u prof. Švabinského, stipendium v Paříži, 1931 čestný studijní rok na AVU Praha, výstavy v Ostravě, Praze, Lodži a řadě měst ostravsko-karvinského regionu, v roce 1995 zastoupen na výstavě Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě, národní umělec, vynikající malíř sociálních motivů, jeden z nejvýznamnějších malířů ostravsko-karvinského regionu.

(1.12.1900 Šenov - 3.5.1984 Šenov)

 

   

 

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

100

306

 

Berger Hans (1882-1977)

"Zátiší s květinami, soškou a kobercem"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole H. BERGER, datováno 1919, ozdobný rám zlaté barvy.

 

71 x 93,5 (84,5 x 107) cm

 

15 000 Kč

 

 

   

 

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

 

 

100

307

 

Eeckhout

"Plachetnice v přístavu"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole EECKHOUT, datováno 1972, kvalitním rám.

 

80 x 100 (100 x 119) cm

 

26 000 Kč

 

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

 

 

100

308

 

Guba Rudolf (1884-1950)

"Nákladní lodě v Hamburku"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole R. GUBA, datováno 1935.

 

70 x 100 (85 x 115) cm

 

36 000 Kč

 

 

Guba Rudolf

Rudolf Anton Guba

Malíř německé národnosti. Do roku 1925 působil v Hamburku, po roce 1935 se usadil v Mnichově. V mezidobí působil údajně v Karlových Varech.

(1884 Německo - 1950 Mnichov)

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

100

309

 

Weirauch Emil (1909-1976)

"Podolský přístav"

 

olej na lepence, signováno vpravo dole E. WEIRAUCH, datováno 1959.

 

66 x 80 (89 x 94) cm

 

36 000 Kč

 

 

Weirauch Emil

malíř, studoval u F.V. Süssera na ŠUŘ v Brně, člen SVU Aleš v Brně, Sdružení výtvarných umělců Purkyně v Praze, Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a skupiny M-Brno, zastoupen ve sbírkách Muzea města Brna, MG v Brně, GVU v Ostravě a jinde.

(7.1.1909 Dukovany-18.6.1976 Brno)

 

   

 

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

100

310

 

Kotas Ladislav (1910-1986)

"Skalička"

 

olej na plátně, nesignováno, vzadu rukou na blind rámu uvedeno Skalička LADISLAV KOTAS, kolem poloviny minulého století. Drobné poškození.

 

49 x 60 (62,5 x 78) cm

 

9 000 Kč

 

 

Právě ve Skaličce se Ladislav Kotas v roce 1910 narodil.

 

Kotas Ladislav

Malíř, studium na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Kratochvíla a Kysely, člen ČFVU, mimo jiné vystavoval v letech 1975 a 1983 obrazy z Vysočiny a Jižních Čech.

(12.9.1910 Skalička - 6.12.1986 Praha)

 

   

 

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

100

311

 

Tkaczyk Bedřich Augustin (1910-1979)

"Kytice v malovaném džbánku"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole B. TKACZIK, datováno 1959, velká reprezentativní malba, vzadu autorský štítek.

 

100 x 70 (115 x 85) cm

 

15 000 Kč

 

 

Tkaczyk Bedřich Augustin

Tkaczik (Tkačík) Bedřich Augustin

Malíř, grafik, studoval na UPŠ v Praze a na Kunstgewerbeschule ve Vídni. Jako malíř a grafik působil v Ostravě, zastoupen ve sbírkách GVUO. Maloval beskydskou krajinu, květinová zátiší, zpracovával motivy průmyslového Ostravska. Jeho práce se uplatnily v architektuře formou mozaiky, smaltovaného kovu na exteriérových plastikách, podle Tkaczykova návrhu realizovali manželé Kubátkovi keramické sgrafito pro hornickou ubytovnu. Spolu s Vladimírem Kristinem, Helenou Salichovou a Vilémem Wünschem patří k nejlepším malířům ostravského regionu.

(7. 2. 1910 Brzezinka, Polsko - 1. 6. 1979 Ostrava)

 

 

 

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

100

312

 

Holejšovská Zdeňka (1950-)

"Zelený večer"

 

olej na desce, signováno vlevo dole Z. HOLEJŠOVSKÁ, vzadu název a datace 2010.

 

80 x 60 (90 x 70) cm

 

38 000 Kč

 

 

Mimořádně kvalitní práce současné malířky, která má zastoupení v galeriích ve světě, zejména v Tokiu, dosahuje cen okolo 400 000 Kč a ve světě je daleko známější než doma.

 

Holejšovská Zdeňka

Malířka, učila se u malířů L. Musila, L. Laitgeba a J. Peci, vystavuje v Argentině a Japonsku, s rodinou založila firmu na výrobu zrcadel

 

   

 

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

100

313

 

Sikora Tadeáš (*1946)

"Dvojice v měsíční krajině"

 

akryl na plátně, signováno vpravo dole SIKORA TADEÁŠ, datováno 1991, nerámováno.

 

64 x 80 cm

 

4 500 Kč

 

 

Sikora Tadeáš

Výtvarník, designér, aktuální místo pobytu Třinec (facebook, 16.10.2017).

"Studoval elektromechaniku. Po té dálkově dostudoval umprum v Brně. Od útlého dětství kreslil a maloval. Na základní škole navštěvoval Lidovou školu umění, kde se zdokonaloval v různých technikách. Získával různá ocenění v soutěžích a výstavách. Po základní voj. službě se zabýval designem a zároveň zkoušel nové materiály ve výtvarném oboru. V roce 1987 výsledkem nových technologií a materiálů, vytvořil něco nového v moderním směru kombinované techniky. V roce 1990 vstoupil do sdružení výtvarníků města Třince, kde při společných výstavách působil tři roky a zároveň byl členem studia V-design Frýdek – Místek. V roce 1993 sdružení svou činnost ukončilo a od té doby do současnosti tvoří samostatně. Nyní tvoří a hledá nové výtvarné směry a současně se zabývá designem ve stylu minimalismu a hi-tec. v oblasti nábytku, obrazů a projektů interiéru. Spolupracuje s různými design-studii.“ (viz www.galerie-ramovani.cz/clanky/galerie.html)

(nar. 1965 Humenné, Slovensko)

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

100

314

 

Binko Jiří (1918-1985)

"Sancho Panza"

 

olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole BINKO, datováno 1975. Moderní adjustace, kdy rámem je vlastně 5 cm široká lišta, na kterou je připevněna dřevěná deska, vzadu informace o obraze a autorovi.

 

65 x 114 cm

 

18 000 Kč

 

 

Nedokončený Binkův obraz "Don Quijote", olej na sololitu z osmdesátých let je publikován ve wikipedii (foto Taťána Binková).

 

Binko Jiří

Malíř, grafik, autor vitráží a figurálních i ornamentálních kovových mříží zejména pro historické objekty. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Břetislava Bendy. Rodinné vazby vedou k Františku Kavánovi, Janu Štursovi, Josefu Gočárovi, průkopníku fotografie Josefu Binkovi (nar. 1879 Krucemburk). Přítel Jana Zrzavého. Společnost Jana Zrzavého spolu s obecním úřadem zaštítily výstavu části Binkova uměleckého díla v Krucemburku v roce 1994.

(3.10.1918 Krucemburk, Havlíčkův Brod - 16.12.1985 Praha)

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

100

315

 

Pelc Ladislav (*1951)

"Krajina z legendy o králi Artušovi"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole LAD PELC - signatura špatně rozlišitelná, vzadu název obrazu, jméno autora a datace 1976.

 

70,5 x 101 (80 x 110,5) cm

 

20 000 Kč

 

 

Pelc Ladislav

Výtvarnou kariéru zahájil v šestnácti letech ilustracemi knihy cestovatele a spisovatele F.A. Elstnera "Uzly a laso". Následovala výtvarná a grafická práce pro gramofonovou firmu Panthon, v roce 1971 vyhrál výtvarnou soutěž Čs. rozhlasu. Vzdělání v oboru reprodukční grafiky uplatnil v pražských nakladatelstvích Mladá Fronta, Lidová Demokracie a Melantrich. Od začátku sedmdesátých let se cílevědomě připravoval k volné tvorbě, zejména soukromým studiem malby u akademického malíře Rudolfa Pucholta. V roce 1976 vytvořil sérii prvních olejomaleb, později se věnoval výhradně malbě.

(nar. 15.9.1951)

 

   

 

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

100

316

 

Lepík Karel (*1940)

"Beskydská krajina"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole LEPÍK K, kolem roku 1970, kvalitní rám z masivu. Sbírkový kus ovlivněný moderními směry šedesátých let.

 

66 x 101 (80,5 x 115) cm

 

34 000 Kč

 

 

Lepík Karel

Malíř, grafik, docent na katedře výtvarného umění Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Studoval na Akademii v Praze u Karla Součka, jeden rok studijně pobýval na Academia Belle arti Pietro Vanucci v Perugii. Citace ze Slovníku Chagall: "V jeho díle se objevují filozofující náměty v nichž vědomě navazuje na imaginaci surrealistického a symbolistního pojetí světa", dále je ve Slovníku výčet desítek výstav a literatury o tomto významném malíři.

(nar. 1940 v Metylovicích)

 

   

 

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

100

317

 

Mareš Dominik (*1972)

"Znak VI"

 

kombinovaná vrstvená technika na plátně - kombinace latexových a akrylátových disperzí s pískem a dalšími přírodními materiály, signováno vzadu DOMINIK MAREŠ, datováno 1994.

 

65 x 60 (68 x 63) cm

 

9 800 Kč

 

 

Mareš Dominik

Malíř současnosti se svérázným a svébytným způsobem projevu - "český malíř, grafik a umělec známý především obrazy, které reflektují jeho inspiraci ohněm, světlem, přírodou a moderní civilizací" [www.dominikmares.eu/cz/]. Vyrůstal v Ostravě, vystudoval ekonomickou fakultu, potom se plně soustředil na malování.

(nar. 18.1.1972 Ostrava)

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

100

318

 

Mareš Dominik (*1972)

"Západ"

 

vrstvená kombinace latexových a akrylátových disperzí na plátně, signováno vpravo dole DOMINIK MAREŠ, vzadu znovu signováno a datováno 1994.

 

90 x 70 (93,5 x 73,5) cm

 

10 500 Kč

 

 

Mareš Dominik

Malíř současnosti se svérázným a svébytným způsobem projevu - "český malíř, grafik a umělec známý především obrazy, které reflektují jeho inspiraci ohněm, světlem, přírodou a moderní civilizací" [www.dominikmares.eu/cz/]. Vyrůstal v Ostravě, vystudoval ekonomickou fakultu, potom se plně soustředil na malování.

(nar. 18.1.1972 Ostrava)

 

   

 

 

TOP 301-320

   

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE