281-300 www.aukcnidum.cz

  2. e-AUKCE   

 
 
281 282 283 284 285
286 287 288 289 290
291 292 293 294 295
296 297 298 299 300

100

281

 

Gross František (1909-1985)

"Hlava"

 

barevná litografie, signováno dole uprostřed propisovací tužkou F. GROSS, datováno 1971. Nerámováno, uloženo v paspartě.

 

Tisková plocha 13,3 x 9,3 cm, pasparta 27 x 22 cm

 

3 500 Kč

 

 

Publikováno in: František Gross - Soupis grafického díla, Jiří Machalický, Martin Zeman, Galerie Moderna, Praha 2009, str. 140 pod číslem 341.

 

Gross František

malíř, kreslíř, grafik, navrhoval rovněž známky, studium v Praze na ČVUT u Blažíčka a na UPŠ u Kysely, člen Skupiny 42, SČUG Hollar, Umělecké besedy, skupiny Radar, zastoupen v řadě galerií, mimo jiné v National Galery of Art v USA, široké zastoupení v Národní galerii Praha, řada výstav po celém světě, v roce 1961 obdržel stříbrnou medaili na 6. bienále v Sao Paulu, v roce 1963 cenu hlavního města Prahy, od roku 1963 zasloužilý umělec, jeden z nejlepších českých malířů 20.století.

(19.4.1909 Nová Paka - 27.7.1985 Praha)

 

 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

100

282

 

Gross František (1909-1985)

"Hlava"

 

barevná litografie, signováno dole uprostřed propisovací tužkou F. GROSS, datováno 1971. Nerámováno, uloženo v paspartě.

 

Tisková plocha 13,3 x 9,3 celá pasparta 27 x 22 cm

 

3 500 Kč

 

 

Publikováno in: František Gross - Soupis grafického díla, Jiří Machalický, Martin Zeman, Galerie Moderna, Praha 2009, str. 140 pod číslem 339.

 

Gross František

malíř, kreslíř, grafik, navrhoval rovněž známky, studium v Praze na ČVUT u Blažíčka a na UPŠ u Kysely, člen Skupiny 42, SČUG Hollar, Umělecké besedy, skupiny Radar, zastoupen v řadě galerií, mimo jiné v National Galery of Art v USA, široké zastoupení v Národní galerii Praha, řada výstav po celém světě, v roce 1961 obdržel stříbrnou medaili na 6. bienále v Sao Paulu, v roce 1963 cenu hlavního města Prahy, od roku 1963 zasloužilý umělec, jeden z nejlepších českých malířů 20.století.

(19.4.1909 Nová Paka - 27.7.1985 Praha)

 

 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

100

283

 

Gross František (1909-1985)

"Hlava"

 

barevná litografie, signováno dole uprostřed propisovací tužkou F. GROSS, datováno 1971. Nerámováno, uloženo v paspartě.

 

Tisková plocha 13,2 x 9,2, celá pasparta 27 x 22 cm

 

3 500 Kč

 

 

Publikováno in: František Gross - Soupis grafického díla, Jiří Machalický, Martin Zeman, Galerie Moderna, Praha 2009, str. 137 pod číslem 332.

 

Gross František

malíř, kreslíř, grafik, navrhoval rovněž známky, studium v Praze na ČVUT u Blažíčka a na UPŠ u Kysely, člen Skupiny 42, SČUG Hollar, Umělecké besedy, skupiny Radar, zastoupen v řadě galerií, mimo jiné v National Galery of Art v USA, široké zastoupení v Národní galerii Praha, řada výstav po celém světě, v roce 1961 obdržel stříbrnou medaili na 6. bienále v Sao Paulu, v roce 1963 cenu hlavního města Prahy, od roku 1963 zasloužilý umělec, jeden z nejlepších českých malířů 20.století.

(19.4.1909 Nová Paka - 27.7.1985 Praha)

 

 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

100

284

 

Stehlík Ctirad (1938-2003)

"Balvany a strom s choroši"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole tužkou C. STEHLÍK, číslováno 125/130, 80. léta minulého století. Adjustováno v plátěné paspartě a olepu, pod sklem.

 

Tisková plocha 10,4 x 7,5, výřez v paspartě 12,5 x 9,7 (26,7 x 22,7) cm

 

450 Kč

 

 

Jinou variantu "Stromu s choroši" autor zařadil do souboru: Práce z cyklu osmi volných grafických listů "Parky", Praha, 1981, edice 8x8.

   

Majitel získal přímo od autora.

 

Stehlík Ctirad

Malíř, grafik, keramik, jeho tvorba pokrývala také obory: reliéf, kresba, ilustrace, sklo, keramika, kov, narozen v Praze, studium na keramické škole v Bechyni a na AVU Praha u Karla Součka a Ladislava Čepeláka, navazoval na tvorbu Františka Tichého. Řada výstav u nás i v Evropě, zastoupen ve sbírkách pražské Národní Galerie, v Ermitáži v Petrohradu, AJG Hluboká, NG v Brně, GVU v Ostravě, v National Gallery of Art, Washington D.C., USA.

(10.5.1938 Praha - 15. 8. 2003 Praha)

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

100

285

 

Tondl Karel (1893-1980)

"Zima na vesnici"

 

dřevoryt, signováno a datováno vlevo dole v desce K. TDL 1919, vpravo dole tužkou KAREL TONDL. Rámováno v úzké černé liště, pod sklem.

 

Tisková plocha 26 x 19 (41,5 x 28,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Grafika zařazená ve sbírkách Moravské galerie v Brně, inventární číslo C 4159.

 

Tondl Karel

Malíř, grafik, ilustrátor, historik umění, pedagog, žák Preislera a Švabinského na pražské akademii, vystudoval Karlovu univerzitu a pařížskou Sorbonu, kde získal doktorát filosofie, tvořil v Paříži a Švýcarsku, člen KVU Aleš, zastoupen v NG, výstavy s Hollarem, v Topičově saloně, v Mánesu, ve zlínských salonech, v Paříži a řadě měst Evropy, získal řadu cen za kresbu i grafiku, byl členem řady významných vědeckých zahraničních instituci, patrně nejvzdělanější malíř v celé Evropě.

(2.7.1893 Krásno u Valašského Meziříčí - 3.2.1980 Praha)

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

100

286

 

Srp František (1895-1943)

"U řeky"

 

lept, signováno vpravo dole tužkou FRANTIŠEK SRP, vlevo číslováno 221, první polovina minulého století. Rám, pasparta, vpravo nahoře uštíplý růžek skla.

 

Tisková plocha 11 x 13,5 (26,5 x 30,5) cm.

 

600 Kč

 

 

Srp František

Malíř a grafik, pedagog, ilustrátor, krajinář, figuralista, portrétista, studia v Praze na akademii u Pirnera a na uměleckoprůmyslové škole u Dítěte a Kysely, výstavy v Brně.

(5.7.1895 Veleň, Praha-východ - 25.11.1943 Bučovice) 

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

287

 

Rambousek Jan (1895-1976)

"Výhled na katedrálu sv. Petra a Pavla v Brně"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole tužkou JAN RAMBOUSEK, číslováno 116. Nerámováno, uloženo v paspartě.

 

Tisková plocha 34,5 x 27,5 cm, pasparta 55,5 x 44 cm

 

400 Kč

 

 

Rambousek Jan

Malíř, grafik, ilustrátor, grafický designér, publicista, žák pražské akademie u Nechleby, Preislera a Švabinského, stipendista na École des Beaux Arts v Paříži, spoluzakladatel UB, člen SČUG Hollar, redaktor časopisu Hollar. V letech 1923-1939 byl asistentem u Švabinského v jeho speciálce na akademii, účastnil se na výstavách v Mánesu a Hollaru, zastoupen mj. v Národní galerii, autor českého písma Medieval Z a Brno Z.

(24.5.1895 Praha - 29.5.1976 Praha)

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

100

288

 

Nowak Willi (1886-1977)

"Koupání"

 

litografie, signováno tužkou vpravo dole Willi NOWAK, první polovina minulého století. Papír nese stopy pomačkání a několik téměř neznatelných zažloutlých skvrn. Adjustováno v paspartě, rámováno.

 

Výřez 29 x 34,5 (42 x 46,5) cm

 

500 Kč

 

 

Grafika zařazená ve sbírkách Moravské galerie v Brně, inventární číslo C 5363

 

Nowak Willi

Nowak Vilém

Malíř, grafik, studoval na akademii u Thieleho, často pobýval v zahraničí, zejména v Mnichově, člen SVU Mánes, Osmy, již v letech 1907-1908 vystavoval se skupinou Osma, v letech 1929 - 1930 profesor na pražské akademii, v roce 1950 spoluzakladatel Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, jeho žáky byli např. Boštík, Jiroudek, Nemes, zastoupen v řadě evropských galerií, včetně Národní galerie Praha, řada monografií, národní umělec, jeden z nejvýraznějších představitelů moderního malířství 20. století u nás.

(3.10.1886 Mníšek pod Brdy - 20.10.1977 Praha)

 

 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

100

289

 

Čmerda Lumír (*1930)

"Jazz IV"

 

litografie, vpravo dole signováno tužkou ČMERDA, datováno 1965, vlevo dole uvedena grafická technika, název a číslování 3/5, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU. Rám, adjustováno v paspartě, pod sklem.

 

Ve výřezu 51 x 44,5 (88 x 75) cm

 

1 500 Kč

 

 

Čmerda Lumír

Sochař, keramik, grafik, narozen v Plzni, studoval na Husově teologické fakultě v Praze.

 

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

100

290

 

Šimon Tavík František (1877-1972)

"Portrét Václava Hollara"

 

dřevořez, signováno vpravo dole tužkou T. F. ŠIMON, vlevo dole vodotiskové razítko s monogramem autora a číslo 4. V soupise Seznam grafických prací T.F. Šimona od Arthura Novaka pod číslem N418, list z roku 1925. Rám, adjustováno v paspartě, pod sklem.

 

Tisková plocha 29 x 25 (49 x 42) cm

 

4 800 Kč

 

 

Šimon Tavík František

Grafik, kreslíř, malíř, pedagog, člen SVU Mánes, nositel řádu Čestné legie, profesor na několika akademiích, studia na pražské akademii u Pirnera. Tvořil převážně v Paříži, již v roce 1898 se zúčastnil výstavy spolku Mánes v Topičově saloně, v roce 1900 a 1902 kolektivních výstav spolku Nanes ve Vídni a Berlíně a dalších. Zastoupení: Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeská galerie v Pardubicích, Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy v Praze, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. Pseudonym Tavík pochází z rodného příjmení jeho matky (Tavíková).

(13.5.1877 Železnice u Jičína - 19.12.1942 Praha)

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

100

291

 

Trnková Klára (*1949)

"Kouzelník"

 

litografie, signováno tužkou vpravo dole KLÁRA TRNKOVÁ, datováno 1987, číslováno 91/120, sběratelská práce. Adjustováno v plátěné paspartě, rám, sklo.

 

Tisková plocha 48 x 37 (70 x 59) cm.

 

2 500 Kč

 

 

Trnková Klára

Malířka, studovala u Josefa Nováka, Adolfa Hoffmeistera, Milana Hegara a Miloslava Jágra na VŠUP v Praze, vyjadřuje se malbou, tvorbou emailových miniatur, je scénografkou. Dcera ilustrátora, malíře a výtvarníka loutkového a animovaného filmu Jiřího Trnky. Je uměleckou ředitelkou nakladatelství STUDIO TRNKA s.r.o., dcera Tereza Šebestíková, grafička, je jednatelkou této společnosti.

(nar. 12.7.1949 Praha)

 

 

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

100

292

 

Kapec Jaroslav (1924-1998)

"Černá diagonála"

 

trojbarevná grafika, signováno dole tužkou JAROSLAV KAPEC, datováno 1996, číslováno 119/200, název v obrazové ploše. Kvalitní adjustace v paspartě, rám, sklo.

 

Ve výřezu 59 x 41 (76,5 x 56,5) cm

 

1 200 Kč

 

 

Výborná práce významného umělce Severní Moravy.

 

Kapec Jaroslav

Malíř, grafik, autor objektů, studia na AVU v Praze u Rady a Holého, čestný rok u profesora K. Součka, člen mezinárodního uměleckého spolku Kontrast, vyučoval malbu na výtvarném oboru Lidové školy umění v Ostravě, zastoupen ve sbírkách GVU a Výtvarného centra Chagall v Ostravě, řada výstav, významný malíř, který výrazně přispěl k moderním směrům v českém malířství druhé poloviny minulého století

(30.8.1924 Ostrava - 27.11.1998 Havířov)

 

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

100

293

 

Vaca Karel (1919-1989)

"Abstraktní motiv"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole K. VACA, datováno 1967, autorský list, rámováno, pod sklem.

 

Tisková plocha 37 x 25,5 (63,5 x 45,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

Vaca Karel

Malíř, grafik, návrhář plakátů, ilustrátor, scénograf, studoval na soukromé škole užité grafiky prof. Rottera a na VŠUP u prof. Filly, člen skupiny TRASA, zastoupen v Národní galerii Praha, v Národním muzeu v Praze, v galeriích v Ostravě, Olomouci, Pardubicích, Litoměřicích, v Havlíčkově Brodě.

(21.7.1919 Prostějov - 31.3.1989 Praha)

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

100

294

 

Svolinský Karel (1896-1986)

"Dívka s květy ve vlasech"

 

litografie, signováno vpravo dole tužkou K SVOLINSKÝ, v desce KS77, datováno 1977, výborná adjustace v šedé textilní paspartě se stříbrnou ořízkou.

 

35 x 26 (62,5 x 52) cm

 

3 500 Kč

 

 

Svolinský Karel

Malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor, scénograf, kostýmní výtvarník, pedagog, autor bankovek i celé řady poštovních známek, vyučil se řezbářem u Ziky a Lišky, později studoval plastiku u B. Kafky, grafiku a malbu u F. Kysely, již v roce 1925 získal Grand Prix v Paříži, znovu Grand Prix a zlatou medaili na světové výstavě v Paříži 1937, Grand Premio na výstavě v Miláně 1940, Národní cenu v roce 1942, člen SVU Mánes, bohaté zastoupení v Národní galerii, GVU Ostrava, zastoupení v galeriích po celé Evropě, řada monografií.

(14.1.1896 Svatý Kopeček, Olomouc - 16.9.1986 Praha)

 

 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

100

295

 

Alex Adolf Jelínek (1890-1957)

"Stavba přehrady"

 

lept, signováno vpravo dole AJ ALEX, bohatá figurální scenérie, kolem roku 1926. Rámováno, pod sklem.

 

44 x 64 (47 x 67) cm

 

2 800 Kč

 

 

Alex Adolf Jelínek

Jelínek Adolf

Spisovatel, malíř, kreslíř, grafik evropského formátu, pražská akademie u Švabinského, mnichovská akademie u profesora Janka, člen SVU Mánes, SČUG Hollar. Vlastním jménem Adolf Jelínek.

(25.4.1890 Strmilov, Jindřichův Hradec - 2.9.1957 Praha)

 

 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

100

296

 

Roučka Pavel (*1942)

"Šelma na číhané"

 

litografie, signováno tužkou vpravo dole ROUČKA (Pavel), číslováno vlevo dole 18/70, druhá polovina minulého století. Paspartováno, rámováno v olepu, olep poškozen.

 

Tisková plocha 28 x 20,5 (44 x 34,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

Roučka Pavel

Malíř, grafik, ilustrátor a scénograf, absolvoval odbornou stáž na ACADÉMIE des Beaux - Arts v Paříži, v letech 1968 - 1971 se zabýval kresleným filmem, v letech 1993 - 2002 vedl malířskou třídu Letní akademie ve Frauenau - SRN, od roku 1996 vede třídu litografie na Akademii výtvarných umění v Maastrichtu - Belgie, zastoupen v řadě světových galerií, včetně naší Národní v Praze, nespočet výstav a ocenění.

(nar. 20.6.1942 Praha)

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

100

297

 

Konůpek Jan (1883-1950)

"Klavíristé"

 

lept, signováno vpravo dole tužkou KONŮPEK, v desce vlevo dole KONŮPEK, vlevo dole číslováno 42. Rámováno, pod sklem.

 

Tisková plocha 33 x 24 (55 x 39) cm

 

2 200 Kč

 

 

Konůpek Jan

Významný český i evropský malíř, kreslíř a zejména grafik, ilustrátor, rytec. Studia na ČVUT v Praze u prof. Kouly a Schultze, dále na pražské akademii u prof. Bukovace, Pirnera a grafika a De Piana. Vystavoval prakticky na všech výstavách spolku Mánes i spolku Hollar, člen SURSUM a ARTĚLU. Má široké zastoupení v Národní galerii Praha, je zastoupen v galeriích po celém světě, obdržel řadu ocenění. Jeden z nejvýznamnějších českých malířů počátku dvacátého století.

(10.10.1883 Mladá Boleslav - 12.3.1950 Nové Město nad Metují)

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

100

298

 

Šimon Pavel (1920-1958)

"Don Quijote"

 

akvatinta, signováno vpravo dole PAVEL ŠIMON, nedatováno, vlevo číslováno 11. Adjustováno v paspartě, rámováno, pod sklem.

 

Ve výřezu 32 x 40 (49 x 54,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Šimon Pavel

Malíř, grafik, ilustrátor, studoval u Vladimíra Pukla, Františka Tavíka Šimona a Antonína Pelce na AVU v Praze. Zpočátku se věnoval zejména malbě, později se soustředil výhradně na plakátovou tvorbu, knižní grafiku, ilustraci a volnou i drobnou grafiku. Účastnil se soutěží exlibris, člen SČUG Hollar. Syn grafika a malíře T.F. Šimona.

(16.6.1920 Praha - 26.6.1958 Praha)

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

100

299

 

Röhling Vladislav (1878-1949)

"Svatováclavská kaple v chrámu Sv. Víta"

 

barevný lept, signováno vpravo dole tužkou RÖHLING, vlevo dole značeno červeným razítkem VR. Kvalitní adjustace v paspartě, rámováno, pod sklem.

 

41 x 35 (53 x 46) cm

 

1 900 Kč

 

 

Röhling Vladislav

Malíř, významný grafik, žák Akademie v Praze u Františka Ženíška, tvořil zejména obrazy z Prahy a dalších významných měst Čech i Slovenska, člen Jednoty výtvarných umělců, vystavoval s JUV, na Zlínských salonech, v roce 1918 se zúčastnil výstavy Čeští výtvarníci Českému srdci pořádané v pražském Obecním domě, v roce 1942 Národ svým výtvarným umělcům III. v Mánesu. Grafiky značil mimo tiskovou plochu razítkem - červeným kruhovým terčíkem s monogramem VR.

(23.5.1878 Praha - 26.3.1949 Praha)

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

100

300

 

Švabinský Max (1873-1962)

"STABAT MATER II"

 

litografie, vpravo dole signováno tužkou M. ŠVABINSKÝ, v kameni vpravo dole značeno a datováno 1958.

 

17 x 22 (36,5 x 38,5) cm

 

2 000 Kč

 

 

Švabinský Max

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského Hagenbundu a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži. Od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie. Navrhoval také bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny. Autor portrétů, krajinomaleb, erotických scén, plakátů, ex libris.

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

 

   

 

 
 TOP 281-300    

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE