241-260 www.aukcnidum.cz

  2. e-AUKCE   

 
241 242 243 244 245
246 247 248 249 250
251 252 253 254 255
256 257 258 259 260

100

241

 

Fridrichová Silvia (*1944)

"Kytice"

 

pastózní komorní olej na desce, signováno vpravo dole FRIDRICHOVÁ, datováno 1993, vzadu autorský štítek s názvem díla, datací a prodejní cenou v roce 1993.

 

15 x 12,5 (23,5 x 20) cm

 

1 500 Kč

 

 

Fridrichová Silvia

Slovenská výtvarnice, absolvovala vysokoškolské studium na Pedagogické fakultě v Nitře u profesora Jeleňáka. Ve své tvorbě se věnuje převážně malbě květin, doménou jsou květinová zátiší. Její díla se vyznačují realistickým, komorním podáním s použitím expresionistické barevnosti. Je členkou Slovenské výtvarné unie a Slovenského fondu výtvarných umění. Získala řadu ocenění za přínos Slovenské výtvarné kultuře. Je zastoupena ve slovenských, českých i zahraničních galeriích (Japonsko, USA, Mexiko, Švýcarsko, Rakousko).

(Nar. 20. 3. 1944 Levice, Slovensko)

 

     
TOP 241-260        

 

 

 

 

100

242

 

Hásková Světla (1936-2017)

"Zlatice - forzýtie ve váze"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole HÁSKOVÁ, nedatováno.

 

23 x 20 (30,5 x 27) cm

 

2 200 Kč

 

 

Hásková Světla

Malířka a ilustrátorka. Studdium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Antonína Strnadela. Její výtvarnou tvorbu ovlivnil pobyt v kraji kolem Rožmitálu. Malovala především krajinářské a florální motivy, ale také náměty města a architektury. Věnovala se také ilustraci knih. Byla členkou skupiny Český fond výtvarných umění (ČFVU). Mimo Česko vystavovala v Německu, Francii nebo v Tokiu.

(27.1.1936 - 11.10.2017 Rožmitál pod Třemšínem)

 

       
TOP 241-260        

 

 

 

 

100

243

 

Hásková Světla (1936-2017)

"S červeným květem"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole HÁSKOVÁ, nedatováno. Vzadu štítek Díla s názvem obrazu a razítko ČFVU.

 

35 x 25 (42 x 32) cm

 

2 200 Kč

 

 

Hásková Světla

Malířka a ilustrátorka. Studdium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Antonína Strnadela. Její výtvarnou tvorbu ovlivnil pobyt v kraji kolem Rožmitálu. Malovala především krajinářské a florální motivy, ale také náměty města a architektury. Věnovala se také ilustraci knih. Byla členkou skupiny Český fond výtvarných umění (ČFVU). Mimo Česko vystavovala v Německu, Francii nebo v Tokiu.

(27.1.1936 - 11.10.2017 Rožmitál pod Třemšínem)

 

     
TOP 241-260        

 

 

 

 

100

244

 

Hásková Světla (1936-2017)

"V žluté vázičce"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole HÁSKOVÁ, nedatováno. Vzadu štítek Díla s názvem obrazu. Současný majitel zakoupil v DÍLE v Praze v roce 1992

 

35 x 25 (43 x 34) cm

 

2 200 Kč

 

 

Hásková Světla

Malířka a ilustrátorka. Studdium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Antonína Strnadela. Její výtvarnou tvorbu ovlivnil pobyt v kraji kolem Rožmitálu. Malovala především krajinářské a florální motivy, ale také náměty města a architektury. Věnovala se také ilustraci knih. Byla členkou skupiny Český fond výtvarných umění (ČFVU). Mimo Česko vystavovala v Německu, Francii nebo v Tokiu.

(27.1.1936 - 11.10.2017 Rožmitál pod Třemšínem) 

 

     
TOP 241-260        

 

 

 

 

 

 

100

245

 

Poličanský Pavel (1943-2011)

"Podzimní den II"

 

olej na sololitu, signováno vlevo dole POLIČANSKÝ, datováno 1992. Vzadu štítek Díla ČFVU s názvem obrazu. Současný majitel zakoupil v DÍLE - v Galerii Zlatá lilie v Praze v roce 1992, k dispozici původní certifikát.

 

51 x 60,5 (62 x 71) cm

 

4 300 Kč

 

 

Poličanský Pavel

Architekt, grafik, malíř. Studoval na Českém vysokém učení technickém, Praha, Fakulta architektury, pedagog Štursa Jiří. Věnoval se zejména krajinomalbě. Inspirovala ho krajina jižních Čech, podkrušnohorské průmyslové pánve, Českého ráje i unikátní polohy a tváře Prahy.

(9. 8. 1943 Praha - 18. 5. 2011)

 

     
TOP 241-260        

 

 

 

 

100

246

 

Alscher Stanislav (1934-1993)

"Radkov"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole S. ALSCHER, datováno 1992. Vzadu štítek Díla s názvem obrazu. Současný majitel zakoupil v DÍLE v Praze v roce 1992.

 

55,5 x 70 (65 x 80) cm

 

7 400 Kč

 

 

Alscher Stanislav

Malíř. Výtvarné umění studoval soukromě u V. Rabase, M. Holého a Malíkovského, podnikl studijní cesty do Německa, Francie a Itálie. Působil jako správce Anežského areálu Národní galerie v Praze. Věnoval se volné malířské tvorbě. Maloval vesnice a krajinu středních a jižních Čech, Vysočiny, Pošumaví, okolí Dačic. 

(28. 9. 1934 Holešov - 2. 11. 1993 Praha)

 

     
TOP 241-260        

 

 

 

 

 

100

247

 

Wernischová Helena (*1942)

"Profil tmavovlásky v zeleném"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole WERNISCHOVÁ, datováno 2010.

 

50,5 x 50,5 (54,5 x 54,5) cm

 

2 000 Kč

 

 

Wernischová Helena

Malířka, ilustrátorka, grafička. Studium na Střední uměleckoprůmyslové škole v Karlových Varech, malířka porcelánu a soukromě u Cyrila Boudy. Krátce pracovala v Keramu a ve Výtvarných řemeslech v Praze, od roku 1971 měla svobodné povolání.

(Nar. 7. 8. 1942 Praha)

 

TOP 241-260        

 

 

 

 

100

248

 

neurčeno

"Dva zlatí bažanti"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole pod rámem, nepřečteno, druhá polovina minulého století.

 

29 x 41 (33 x 45) cm

 

1 200 Kč

 

 

TOP 241-260        

 

 

 

 

 

 

100

249

 

Lukášek Alois (1911-1984)

"Náves Vlachovice"

 

olej na lepence, signováno vpravo dole LUKÁŠEK, druhá polovina minulého století, vzadu autorovo razítko a název obrazu.

 

20,5 x 36 (31,5 x 46) cm

 

1 900 Kč

 

 

Lukášek Alois

Malíř Vysočiny

Malíř, knižní ilustrátor. Po ukončení studia na učitelském ústavu působil jako pedagog na několika místech, od roku 1949 žil a tvořil v Nedvědicích pod Perštejnem. V letech 1945 - 1950 studoval dálkově na pražské akademii u Sychry a Nejedlého. Byl členem SVU ALEŠ v Brně, Bloku výtvarných umělců atd. Časté náměty čerpal z Vysočiny. Zastoupen v Galerii Vysočina v Jihlavě a v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě. Od roku 1977 zasloužilý umělec.

(12.10.1911 Zlatkov, Rožná (Žďár nad Sázavou) - 14.4.1984 Nedvědice pod Perštýnem)

 

     
TOP 241-260        

 

 

 

 

100

250

 

Puchýřová Helena (*1946)

"Letní dálky"

 

olej na lepence, signováno vlevo dole H. PUCHÝŘOVÁ, vzadu papírový autorský štítek. Rámováno, plátěná pasparta, pod sklem.

 

Výřez 19 x 28 (35,5 x 44,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Puchýřová Helena

Malířka, doktorka přírodních věd, pedagožka na Stavební fakultě VUT v Brně. Základy realistické malby získala u svého otce Bohumila Puchýře. Převážně se věnuje krajinomalbě. V letech 1999 - 2001 vystavovala v Itálii, Španělsku, USA, Ekvádoru. Opakovaně vystavovala v Křižanově, v letních měsících tradičně vystavuje ve Fryšavě. Vede rodinný ateliér PUCHÝŘ. V roce 2005 uspořádala v Brně - Řečkovicích výstavu k nedožitým 85. narozeninám svého otce akad. malíře a pedagoga Bohumila Puchýře (1914-1985).

V knize "Kraj věčných návratů" nabízí Věra Rudolfová neformální setkání s osobnostmi kulturního života Vysočiny, které jako novinářka mohla poznat. Mezi nimi je i Helena Puchýřová, dále pak Anna Dvořáková, František Emler, Zdeněk Fiala, Věra Frömlová, Vlasta Götzingerová, Rudolf Hanych, Jindřich Hegr, Alois Chocholáč, Josef Jambor, Josef Kaprál, Pavel Kopáček, Arnošt Košík, Anna Křičková, Růžena Magniová, Vincenc Makovský, Miroslav Matoušek, František Mička, Bohuslav Pleva, Bohumil Puchýř, Ladislav Simajchl, Jan Svoboda, Jaroslav Svoboda, Jiří Šebek, Josef Špaček, Jan Štursa, Jiří Šťourač, Josef Vykutil, Jindřich Zezula.

(Nar. 24. 6. 1946 v Novém Městě na Moravě)

 

     
TOP 241-260        

 

 

 

 

100

251

 

Christov Georgi (1897-1966)

"Zimní krajina"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole G. CHRISTOV (Georgi), první polovina minulého století. Místy autor používá jako podkladovou barvu lepenky, místy je malba odloupnutá.

 

23 x 27 (33 x 37) cm

 

3 500 Kč

 

 

Christov Georgi

Studoval na uměleckoprůmyslové akademii v Sofii, kde působil Jaroslav Věšín a Jan Mrkvička. V Praze studoval na Akademii výtvarných umění u V. Hynaise, studium ukončil v roce 1924. Podnikl studijní cesty do Rakouska, Francie, Německa, Polska, Turecka. V roce 1936 souborně vystavoval v Pardubicích a Chrudimi.

Zajímavou je informace, kterou uvádí spisovatel Radko Pytlík (narozen 1928) "… S Panuškou přijel na Lipnici mladičký bulharský malíř Georgi Christov. Chudičký umělec nepočítal s krutou horáckou zimou a když Panuška odjel, ocitl se zcela bez prostředků. Hašek mu věnoval kabát a poskytl mu nejen úvěr, ale i nocleh ve svém malém pokojíku (asi 16 m/2) v patře Invaldova hostince…. "

Podle téhož zdroje přivedl Haška na Lipnici malíř Panuška v roce 1921. Na podzim 1922 se Hašek nastěhoval do vlastního domku, v němž žil velmi krátce do své smrti v roce 1923. Z toho je zřejmé, že Georgi Christov žil v České republice již v letech 1921- 22.

(27.12.1897 Slivno, Bulharsko - 1966)

 

       
TOP 241-260        

 

 

 

 

100

252

 

Procházka Jaro (1886-1949)

"Pohled na Buchlov"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole JARO PROCHÁZKA, malba na několika místech drobně poškozena.

 

35 x 50 (50 x 64) cm

 

4 500 Kč

  

 

Procházka Jaro

Malíř měst a figuralista, žák profesora Jakesche. Již v roce 1931 obdržel výroční cenu Akademie věd a umění za soubor obrazů evropských měst. Studijní cesty po Evropě, řada výstav doma i v cizině, jen namátkou - Bergen, Oslo, Kodaň, Belgie, Londýn atd.

(22. 4. 1886 Praha - 1949)

 

       
TOP 241-260        

 

 

 

 

 

100

253

 

Schneiderka Alois (1896-1958)

"Rožnov od Wilsonovy stráně"

 

barevné pastely, signováno vlevo dole AL. SCHNEIDERKA, vzadu uvedeno tužkou: č. 4 Rožnov od Wilson. Stráně - pastel 1934.

 

35,5 x 45,5 (46,5 x 56,5) cm

 

7 000 Kč

 

 

Schneiderka Alois

Významný moravský malíř první poloviny 20. století, pedagog, žák Hynaise a Obrovského, studia na vídeňské akademii u profesora Rumplera, po 1. světové válce u prof. Sochaczevského, dále v Paříži u prof. Debaque, člen KVU Aleš, zastoupen v řadě galerií po celé Evropě.

(24.12.1896 Valašské Meziříčí, lokalita Křivé - 7.9.1958 Soláň - „vrch umělců“)

 

     
TOP 241-260        

 

 

 

 

100

254

 

Vrobel František (1892-1953)

"Pod rozkvetlým stromem"

 

kombinovaná technika - akvarel, kvaš, vpravo dole signatura FRANTIŠKA VROBELA, první polovina minulého století. Rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

Výřez 19 x 26,5 (40 x 50) cm

 

1 200 Kč

 

 

Vrobel František

Grafik, malíř, ilustrátor, profesor kreslení. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Jaroslava Bendy, Emanuela Dítěte, Františka Kysely, Karla Špillara, Bedřicha Wachsmanna. Člen Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců Ostrava. Od roku 1927 působil v Kroměříži. Ilustroval Máchův Máj, Babičku B. Němcové, Erbenovu kytici, dětské knihy, učebnice. Jím ilustrované knihy jsou zastoupeny v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Čestný občan Kroměříže.

(23. 4. 1892 Zábřeh, Ostrava - 10. 5. 1953 Kroměříž) 

 

       
TOP 241-260        

 

 

 

 

100

255

 

Havela Miroslav

"Zátiší s hříbky"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole M. HAVELA (Miroslav), datováno 1958. Poškrábaný rám.

 

25,5 x 49,5 (36 x 60) cm

 

1 500 Kč

 

 

       
TOP 241-260        

 

 

 

 

 

100

256

 

Schneiderka Ludvík (1903-1980)

"Zátiší se slukou"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole SCHNEIDERKA (Ludvík), kolem poloviny minulého století. Malba drobně poškozena.

 

38 x 36 (45 x 43) cm

 

3 000 Kč

 

 

Schneiderka Ludvík

Malíř figuralista ze slavné malířské rodiny, bratr Aloise a Josefa, žák polského malíře Alexandra Sochaczevského, dále studium na akademii ve Vídni, po návratu v Praze u Hynaise, Obrovského a Švabinského, obdržel římské stipendium a studoval i na akademii v Římě, studijní cesty po Francii, Itálii, Holandsku, Belgii, Španělsku a Jugoslávii, řada výstav, zastoupen v Národní galerii, žádaný moravský malíř. 

(9.1.1903 Valašské Meziříčí - 12.11.1980 Praha)

 

TOP 241-260        

 

 

 

 

 

100

257

 

nesignováno

"Stařena s klestím na prahu domu"

 

olej na malířské lepence, signum nenalezeno, první polovina minulého století.

 

19 x 16 (24 x 21) cm

 

1 500 Kč

 

 

TOP 241-260        

 

 

 

 

 

100

258

 

Jančálek Cyril (1891-1954)

"Vláčení pole"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole CYR-JANČÁLEK, první polovina minulého století.

 

50 x 60 (67 x 74,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

Jančálek Cyril

Malíř, žák Uprky a později Pirnera na akademii v Praze, v letech 1918 - 1925 působil jako učitel kreslení na Slovensku.

(1.1.1891 Týnec , okres Břeclav - 7.1.1954)

 

       
TOP 241-260        

 

 

 

 

100

259

 

Jílek Jan (1905-1982)

"Květy kaštanu"

 

olej na malířské tvrzené lepence, signováno vpravo dole JAN JÍLEK, datováno 1941. Rám zlaté barvy.

 

35 x 50,5 (49 x 63,5) cm

 

2 900 Kč

 

 

Jílek Jan

Malíř, pedagog, studia na Českém vysokém učení technickém v Praze u Oldřicha Blažíčka a na akademii ve speciálce u W. Nowaka, člen Spolku východočeských výtvarných umělců v Pardubicích. Působil jako středoškolský profesor v Pardubicích, Trnavě, Mukačevě (do roku 1938), Kroměříži, Brně. Vystavoval s SVU Mánes, na Východočeských salonech a na Zlínském salonu. První souhrnnou výstavu měl v roce 1937 v Mukačevě. (http://www.batelov.eu/assets/File.ashx?id_org=114&id_dokumenty=4890).

(5.12.1905 Batelov, okres Jihlava - 14.3.1982)

 

       
TOP 241-260        

 

 

 

 

100

260

 

Ehrlich Láďa (1886-1965)

"Zátiší s kyticí, konvicí a soškou"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole L. EHRLICH, datováno 1927.

 

49 x 66,5 ( 59 x 75,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

Ehrlich Láďa

Ehrlich Ladislav

Malíř a grafik, studoval architekturu u profesora Čenského a Cechnera a malířství u profesorů Ferdinanda Engelmüllera a Alexise Hansena v Dubrovníku, úředník ministerstva železnic, po roce 1948 umělecký poradce v karlovarské porcelánce, působil na Jindřichohradecku, Třeboňsku, v Nymburce, ale také v Dubrovníku, maloval krajiny a zátiší.

(26.6.1886 Dobrovice, Mladá Boleslav -1965 Praha)

 

       
TOP 241-260        

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE