221-240 www.aukcnidum.cz

  2. e-AUKCE   

 

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

100

221

 

Autogram zpěváka Karla Kryla

 

podpis známého českého zpěváka Karla Kryla černou propisovací tužkou na vytržené stránce z občanského průkazu - na stránce 17 označené "Zvláštní záznamy".

 

7 x 10,5 cm

 

4 000 Kč

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

 

 

100

222

 

Autogramy českých herců - památníček a leták k divadelní hře

 

více než 110 podpisů, u některých datace v rozmezí let 1941-1944. Rudolf Hrušínský, Theodor Pištěk, Inka Zemánková, Zdeněk Štěpánek, Jiřina Steimarová, Jiřina Šejbalová, Ladislav Pešek, Vlasta Fabianová, Věra Ferbasová a další.

 

Památník 2 x 17,5 x 14 cm, plakátek 23,5 x 15,5 cm

 

5 800 Kč

 

 

Na letáku k veselohře "Slečno, to se nedá nutit" jsou fotografie a podpisy Antonie Nedošínské, Theodora Pištěka a Věry Ferbasové. U podpisu v památníčku je někdy uvedeno i místo Prostějov, kam herci zavítali s divadelním představením. V Prostějově žila původní majitelka památníčku.

 

 

 

 

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

 

100

223

 

Kráľ Janko - Kaláb František

Bibliofilie "Janko Kráľ: Štyry balady"

 

4 litografie FRANTIŠEK KALÁB. Soukromý a neprodejný tisk pro účastníky VII. schůzky Skupiny moravských knihomilů v Břeclavi 9. června 1935, v tiráži jméno majitele výtisku RŮŽIČKA. Tisk František Bartoš, Přerov, litografie Jarkovský a Svoboda, Brno. Knižní úprava Ruda Kubíček, vytištěno na ručním papíře Pannekoek Holland. Velmi dobrý stav.

 

Cca 28,5 x 19,5 cm

 

1 500 Kč

 

 

KRÁĽ JANKO (14. 4. 1822 Liptovský Mikuláš - 23. 5. 1876 Zlaté Moravce)

Slovenský národní buditel, jeden z nejvýznamnějších básníků štúrovské generace.

 

Kaláb František (11.11.1908 Brno - 4.12.1950 Brno)

Malíř, grafik, sochař, scénograf, pedagog, ilustrátor, studia na pražské UMPRUM u J. Bendy a na pražské akademii u profesora O. Nejedlého, v roce 1929 v Paříži na Academii Moderne u Marchanda, kde se seznámil s Františkem Kupkou. Často pobýval v zahraničí, byl členem Skupiny výtvarných umělců v Brně, SVU Mánes, KVU Aleš, krátce učil na ŠUŘ v Brně.

 

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

100

224

 

Kopta Josef - Šimon Pavel

Bibliofilie "Josef Kopta: Ještě jednou v mladosti mé kraje"

 

6 originálních leptů, signovány PAVEL ŠIMON. 21. svazek edice Zodiak 1948. Vydal Svatopluk Klír, 54 stran, 180 ručně číslovaných výtisků. Náš na velínovém papíru, číslo XXIX (29), podepsán oběma umělci. Velmi dobrý stav.

 

30 x 20 cm

 

2 500 Kč

 

 

Ze 180 výtisků bylo:

10 výtisků na ručním papíru neprodejných, A - J,

75 výtisků na velínovém papíru, I - LXXV, podepsáni J. Kopta a P. Šimon,

95 výtisků na ofsetovém papíru, 1 - 95.

 

Pochází ze sbírky pana Pavla Parmy.

 

KOPTA JOSEF (1894-1962)

prozaik a novinář, autor psychologických románů, knížek pro děti.

 

ŠIMON PAVEL (1920-1958)

malíř, grafik, ilustrátor, studoval na AVU v Praze u V. Pukla, T.F. Šimona a A Pelce, syn T.F. Šimona. Člen SČUG Hollar, účastnil se soutěží exlibris.

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

100

225

 

Březina Otokar - Bílek František

Kniha "Otokar Březina: PROSY SVAZEK I. Hudba pramenů"

 

5 původních dřevorytů a 5 kreseb FRANTIŠEK BÍLEK. Vydáno v Praze 1919, druhé vydání nákladem sdružení ODKAZ. Brožovaný výtisk, 56 stran ve hřbetě částečně uvolněných, volně vložen list se Slovem k dřevorytům Fr. Bílka.

 

23,5 x 19 cm

 

1 400 Kč

 

 

 

BŘEZINA OTOKAR (13. 9. 1868 Počátky - 25. 3. 1929 Jaroměřice nad Rokytnou)

Básník, filozof, pedagog, spisovatel, estetik. Vlastním jménem Václav Jebavý. Představitel českého básnického symbolismu.

 

BÍLEK FRANTIŠEK (6. 11. 1872 Chýnov - 13. 10. 1941 Chýnov)

Architekt, malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, řezbář, keramik, sochař, designér, náboženský myslitel, křesťanský umělec. Představitel epochy symbolismu a secese, autor návrhů knižních vazeb i různých druhů užitého umění. Do Bílkovy vily (postavena 1911) umístila Galerie hl. města Praha stálou expozici věnovanou Bílkovi.

 

   

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

100

226

 

Hora Josef - Svolinský Karel

Bibliofilie "Josef Hora: Proud"

 

8 litografií KARLA SVOLINSKÉHO. Vydal Svatopluk Klír jako 23. svazek edice Zodiak, říjen 1948, náklad 200 ručně číslovaných výtisků. Náš výtisk má číslo XXIX (29), Svolinským podepsán v tiráži. Výborný stav.

 

27 x 20,5 cm

 

1 900 Kč

 

 

200 ručně číslovaných výtisků, z toho bylo:

10 výtisků na ručním papíře Pannekoek Holland, neprodejné, A-J, podepsáno Svolinským

75 výtisků na knihovém dřevaprostém papíře, I-LXXV, podepsáno Svolinským.

 

Pochází ze sbírky pana Pavla Parmy

 

HORA JOSEF (8. 7. 1891 Dobříň - 21. 6. 1945 Praha)

Básník, prozaik, překladatel z ruštiny, němčiny a jihoslovanských jazyků, kulturně politický publicista, redaktor dělnického tisku, kritik a teoretik moderního umění, vydával vlastní časopis Plán.

 

SVOLINSKÝ KAREL (14. 1. 1896 Svatý Kopeček, Olomouc - 16. 9. 1986 Praha)

Malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, scénograf, kostýmní výtvarník, pedagog. Autor bankovek, poštovních známek. Vyučil se řezbářem u Ziky a Lišky, studoval plastiku u B. Kafky, grafiku a malbu u F. Kysely. Již v roce 1925 získal Grand Prix v Paříži, znovu Grand Prix a zlatou medaili na světové výstavě v Paříži 1937, Grand Premio na výstavě v Miláně 1940, Národní cenu v roce 1942.

 

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

100

227

 

Timmermans Felix - Langer K. T.

Bibliofilie "Felix Timmermans: Dvě kapitoly z knihy Petr Breugel"

 

2 dřevoryty, signovány v desce KTL (K.T. LANGER). Vydání Družstevní práce v Praze, tisk Obzor, Přerov 1935, 270 výtisků. Tento výtisk č. 91, v tiráži podepsán K. T. Langer. Věnováno sedmé schůzce moravských bibliofilů v Břeclavi o Letnicích 1935.

 

Cca 30 x 20,5 cm

 

500 Kč

 

 

Bibliofilie zařazena ve sbírkách Moravské galerie v Brně jako původní autorská dobová rozmnoženina, akvizice z let 1962 (inv. č. BF 343) a 1964 (inv. č. BF 119), autor grafik blíže neurčen.

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

 

100

228

 

Gérard de Nerval - Bouda Cyril

Novela "Gérard de Nerval: Očarovaná ruka"

 

ve frontispise grafika CYRILA BOUDY. Překlad Jaroslav Fořt, edice HYPERION, 30. svazek, Praha 1927. Tisk K. Kryl a F. Scotti, Nový Jičín. Celokožená vazba Ant. Tvrdý Praha, návrh C. Bouda. Původní kartonové pouzdro. Velmi dobrý stav.

 

14,5 x 8,5 cm

 

1 200 Kč

 

 

Na obou deskách původní vazby jsou celoplošně tlačené ilustrace s biblickými a astrologickými motivy a hebrejským textem, v ploše vytlačen i symbol B - signatura Cyrila Boudy. Zlatá ořízka, zlacená ražba na hřbetě. 30 výtisků na ručním papíru bylo číslováno. Náš výtisk nečíslován.

 

Pochází z Florianovy knihovny.

 

GÉRARD de NARVAL (22.5.1808 Paříž - 26.1.1855 Rue de la Vieille-Lanterne, Paříž).

Francouzský básník, prozaik, dramatik, divadelní kritik. Velká část jeho díla vznikla v období, kdy se pohyboval na hranici šílenství. Očarovaná ruka je jedno z jeho vrcholných děl vedle Aurelis, Chiméry, Markýze de Fayolle.

 

BOUDA CYRIL (14.11.1901 Kladno - 29.8.1984 Praha).

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, autor poštovních známek. Za knižní ilustrace získal řadu cen. V edici HYPERION bylo vydáno více publikací s jeho grafikami a koženými vazbami, které podle jeho návrhů provedl umělecký knihař Antonín Tvrdý.

 

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

100

229

 

Bílek František - Březina Otokar

Autorská kniha "OTČENÁŠ FRANTIŠKA BÍLKA"

 

obálka a 23 listů FRANTIŠKA BÍLKA, obrazové zpracování motivů z bible. 1 strana výklad autora, 1 strana úvod OTOKAR BŘEZINA. Vydal Nový život, Nový Jičín, 1901, 400 výtisků na subskripci. Desky ušpiněné, hřbet potrhaný, předsádkové papíry v ohybu prasklé. Přední deska s Bílkovou ilustrací, na přílohách nalepeny litografie a autotypie F. Bílka a fotoreprodukce jeho plastik.

 

36 x 30 cm

 

3 500 Kč

 

 

BŘEZINA OTOKAR (13. 9. 1868 Počátky - 25. 3. 1929 Jaroměřice nad Rokytnou)

Básník, filozof, pedagog, spisovatel, estetik. Vlastním jménem Václav Jebavý. Představitel českého básnického symbolismu.

 

BÍLEK FRANTIŠEK (6. 11. 1872 Chýnov - 13. 10. 1941 Chýnov)

Architekt, malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, řezbář, keramik, sochař, designér, náboženský myslitel, křesťanský umělec. Představitel epochy symbolismu a secese, autor návrhů knižních vazeb i různých druhů užitého umění. Do Bílkovy vily (postavena 1911) umístila Galerie hl. města Praha stálou expozici věnovanou Bílkovi.

 

 

 

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

100

230

 

Štěch Karel (1908-1982)

"Česká přísloví v dřevorytech Karla Štěcha"

 

16 dvoubarevných dřevorytů, každý tužkou signovaný vpravo dole K. ŠTĚCH a vlevo dole očíslován 160. Vlastním nákladem vydal KAREL ŠTĚCH 1959, 190 číslovaných výtisků, tento výtisk má č. 33. Listy volně vloženy v papírovém obalu, vše velmi dobrý stav.

 

Tiskové plochy jednotlivých listů cca 24,3 x 17,5,

listy velikost 35 x 24,5 cm,

kartonové pouzdro 37,5 x 26 cm.

 

12 000 Kč

 

 

Celý soubor včetně seznamu dřevorytů a vnitřního obalu je vložen do dalších dvou ochranných obalů. Prvním z nich je plátěná sloha s modře vytištěným medailonem - stejný motiv jako dřevořez na vnitřním obalu. Druhým ochranným obalem je původní kartonové pouzdro. Pouzdro je ušpiněné a poškozené, sloha má uvnitř poškozený hřbet.

 

Štěch Karel

Významný malíř, kreslíř, ilustrátor, grafik, studium na AVU u T.F. Šimona, člen SČUG Hollar, Sdružení jihočeských výtvarníků, Svazu čs. výtvarných umělců, Svazu českých výtvarných umělců, řada výstav.

(31.10.1908 České Budějovice - 29.7.1982 České Budějovice)

 

 

 

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

100

231

 

Galanda Mikuláš (1895-1938)

"Mikuláš Galanda - 8 grafických listů"

 

volně ložené listy, lept resp. lept a akvatinta na ručním papíře, číslováno 15/200, na každém listu vzadu tužkou M. Galanda. Listy: Mateřství / Zjevení / Melancholia / Narodil se / Modelka v ateliéru / Rodina / Dvojice / Žena u stolu.

 

Rozměry - postupně tisková plocha (celý list):

14,6x9,6, (30,7x21) / 19,2x15,2 ( 34x2 rozměr obalu6) / 14,5x9,6 (30,7x21) / 19,5x19,5 (34x30) / 17,3x19,3 (34,6x31) / 20,5x17,7 (34,2 x 25,5) / 16,3x19,5 (33,4 x 30,6) / 14,5x20,3 (34 x 30) cm

 

32 000 Kč

 

 

Uloženo ve vnitřní sloze z šedého papíru s vytištěným nápisem M. GALANDA a v pevné ochranné sloze s tištěným monogramem MG a rukou psaným číslem 15.

  

Pochází z rozsáhlé sbírky Ing. Josefa Štefana, který byl od roku 1962 předsedou sekce grafiky a krásné knihy Klubu přátel výtvarného umění v Brně, ustanoven v roce 1961 jako pobočka pražského podnik DÍLO.

 

Galanda Mikuláš

Malíř, grafik, ilustrátor, profesor školy uměleckých řemesel v Bratislavě, studia na akademii v Budapešti, dále v Praze na UPŠ u Brunnera a na AVU u Brömseho a Thieleho, studijní cesta do Německa a Paříže. V roce 1933 mu byla udělena cena Slovenské země za krajinářské dílo.

(4.5.1895 Turčianske Teplice - 5.6.1938 Bratislava)

 

 

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

100

232

 

Stretti Viktor (1878-1957)

Soubor "Viktor Stretti: Praha"

 

6 litografií, každá signovaná tužkou VIKTOR STRETTI, v desce V.S s datací 1948. Úvod ARTHUR NOVÁK, vydalo nakladatelství Družstevní práce, Praha 1948. Volné listy vložené spolu s textem v původních deskách. Stav listů výborný, desky ušpiněné.

 

Soupis listů, každý o velikosti 50 x 38 cm:

Hradčany k večeru,

Nákladní lodě na Vltavě,

Nový Svět v zimě,

Klementinum z Mostecké věže,

Šítkovský jez,

Pražské dvorky na jaře.

 

9 000 Kč

 

 

ARTHUR NOVÁK (9. 4. 1876 Terezín - 29. 9. 1957 Praha)

Redaktor, bibliofil, kritik, překladatel, zaměřený na moderní českou grafiku, exlibris. Mimo jiné sestavil soupis díla F.T. Šimona.

 

STRETTI VIKTOR (7.4.1878 Plasy, Plzeň-sever - 5.3.1957 Praha)

Jeden z nejlepších českých grafiků, kreslířů a malířů z přelomu 19/20. století.

 

 

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

100

233

 

Šrámek Fráňa - Svolinský Karel

Fráňa Šrámek: Splav

 

bibliofilie, KAREL SVOLINSKÝ podepsán na celostránkové grafice v desce i tužkou. Vydali František Kubica a Václav Kotek v nákladu 200 číslovaných výtisků. Ruční losinský papír, tiskárny ve Znojmě na jaře 1948. Nabízený výtisk nečíslovaný.

 

31 x 24 cm

 

1 000 Kč

 

 

Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy

 

ŠRÁMEK FRÁŇA (1877-1952)

český básník, prozaik a dramatik, představitel anarchistické buřičské poezie, byl básníkem ryzího milostného citu, opojení přírodou a mládím.

 

SVOLINSKÝ KAREL (14. 1. 1896 Svatý Kopeček, Olomouc - 16. 9. 1986 Praha)

Malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, scénograf, kostýmní výtvarník, pedagog. Autor bankovek, poštovních známek. Vyučil se řezbářem, studoval plastiku u B. Kafky, grafiku a malbu u F. Kysely. Již v roce 1925 získal Grand Prix v Paříži, znovu Grand Prix a zlatou medaili na světové výstavě v Paříži 1937, Grand Premio na výstavě v Miláně 1940, Národní cenu v roce 1942.

 

 

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

100

234

 

Bibliofilie "Jaroslav Seifert: NAD LISTY MAXE ŠVABINSKÉHO"

 

báseň a litografie podepsaná Švabinským ve frontispise. V tiráži signatura Jaroslava Seiferta. Volné dvojlisty v papírovém přebalu. Tisk Pražské tiskárny, litografii tiskl J. Hrachovec. Pamětní list slavnostní schůze Spolku českých bibliofilů, Praha 1954.

 

27 x 24,4 cm

 

1 000 Kč

 

 

Báseň Jaroslava Seiferta oslavující krásu zachycenou ve Švabinského grafických dílech.

 

 

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

 

100

235

 

Pelc Jaromír - Velčovský Josef

"Třináct tváří lásky - Rocková poezie"

 

v parafrázích JAROMÍRA PELCE, ilustrace JOSEF VELČOVSKÝ. Vydala Mladá fronta 1987, první vydání, rozsah 15 listů, náklad 2000 výtisků. Volně ložené listy v papírovém přebalu. Výborný stav.

 

30 x 21 cm

 

150 Kč

 

 

Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy

 

PELC JAROMÍR (*1952)

Kritik, redaktor, básník, editor, publicista. Jeho básně zhudebnil a zpívá Vladimír Mišík. Od roku 1991 je majitelem nakladatelství a vydavatelství Niké.

 

VELČOVSKÝ JOSEF (*1945)

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, studoval ateliér monumentální malby u profesora K. Součka na AVU v Praze a u S.W. Heytera v Atelieru 13 v Paříži. Věnuje se volné grafice, kresbě, knižní a časopisecké ilustraci a malbě.

 

 

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

100

236

 

Svoboda F.X. - Frinta Emanuel

"Milostný sen"

 

bibliofilie, básně František Xaver SVOBODA, kresby Emanuel FRINTA. Vydal Jos. R. Vilímek v Praze 1940 k osmdesátým narozeninám básníka. Signováno básníkem i malířem. Podpis v tiráži neurčen. Volně ložené dvojlisty v papírové obálce. Výborný stav.

 

28,5 x 21 cm

 

300 Kč

 

 

Akt na titulním dvojlistu je datovaný 17.6. 1927, různá data jsou uvedena i u některých dalších kreseb.

 

Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy

 

SVOBODA František Xaver (25. 10. 1860 Mníšek pod Brdy - 25. 5. 1943 Praha)

Český básník, prozaik a dramatik. Jeho dramata Kašpárek či Poslední muž známe z filmových zpracování (Roztomilý člověk, Poslední mohykán.)

 

FRINTA EMANUEL (1896-1970)

Malíř, pražská akademie u Švabinského, Obrovského a Nechleby, další studium u Františka Kupky v Paříži. Věnoval se malbě, kresbě, ilustraci a grafice. Od roku 1936 měl soukromou malířskou školu na Národní třídě v Praze.

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

100

237

 

 

Petr Bezruč "DVĚ MOHYLY"

 

bibliofilie, faksimile básníkova rukopisu, na titulní straně signováno PETR BEZRUČ. Vydalo Moravské kolo spisovatelů, Brno 1928, 150 výtisků na Hollandu, první vydání. Některé listy nerozřezány. Výtisk číslo 15.

 

22,5 x 18 cm

 

300 Kč

 

 

Listy, které se dotýkají šedomodrého přebalu, jsou částečně mírně zabarvené.

 

 

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

 

100

238

 

Jacques-Paul Migne - Karel Němec

LEGENDA O KNIZE BLAHOSLAVENÉHO ANASTASIA

 

Z Migneova díla Patrologia latina překlad Otto F. Babler, KAREL NĚMEC text vyrytý do dřeva, dvoubarevné dřevoryty a obálka jednobarevný dřevoryt. Volně vložené dvojlisty v papírové obálce, vydáno 1930. 110 číslovaných výtisků, tento číslo 80.

 

6 dvoubarevných dřevorytů, z toho 2 celostránkové, bez protilehlého textu, značené v desce KN,

celkem 10 tištěných listů. V tiráži podpisy Otto F. Babler a K. Němec.

28 x 22,4 cm

 

1 000 Kč

 

 

Patrologia latina, plným názvem Patrologiae latinae cursus completus, je nejvýznamnější edice patristických spisů 19. století, která vyšla v 221 svazcích v letech 1844-1864 zásluhou francouzského kněze Jacquese Paula Migneho.

 

JACQUES-PAUL MIGNE (25. října 1800 Saint-Flour - 24. října 1875 Paříž)

Francouzský kněz, církevní žurnalista. V roce 1836 založil v Petit-Montrouge u Paříže vlastní nakladatelství.

 

KAREL NĚMEC (25.10.1879 Nové Město na Moravě - 17.6.1960 Nové Město na Moravě)

Malíř, grafik, loutkář, ilustrátor, ruský legionář. Studium na Kalvodově krajinářské škole u Aloise Kalvody a na Akademii výtvarných umění u Hanuše Schwaigera. Mistr dřevorytu, řada knižních ilustrací.

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

100

239

 

Rothů Olga

Kniha "Česko-moravská kuchyň"

 

napsala Olga z Rothů, roz. Baronka Podstatská, nákladem Karla Vippera, Kr. Vinohrady tiskli Kmínek a Bureš, Praha - Nusle. 652 stran textů + 15stran obsahu, 1374 receptů. Uvolněná vazba u prvních listů, hřbet nese známky používání, jinak zachovalý stav.

 

Cca 21,5 x 15 x 6 cm

 

2 000 Kč

 

 

Recepty v duchu dnes již klasické kuchyně, používání klasických surovin ale i nejrůznějšího koření či dalších ingrediencí za účelem vytvoření chuťové rozmanitosti. Dobrá čeština, známé váhové jednotky, jednoduché a srozumitelné pracovní postupy, možnost snadného použití. Problémem může být rozhodnout se, co si vlastně vybrat z nabízené variety zamýšleného pokrmu.

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

 

100

240

 

Kniha "Staročeské umění kuchařské"

 

Univ. Prof. Dr. Zíbrt Čeněk, nákladem "Staré gardy mistrů kuchařů" vytiskla Knihtiskárna Zmatlík a Palička, Praha 1927, 660 stran textu včetně rejstříku.

 

Cca 23 x 16 x 3 cm

 

1 500 Kč

 

 

Co našim předkům chutnalo? Bude to chutnat i nám? Kniha není kuchařkou ve smyslu, jak kuchařku chápeme. Je nahlédnutím do středověkého kuchařského umění našich končin, s krátkým odkazem na kuchařské umění evropské – co se připravovalo k jídlu, jak se hostovalo. Může být inspirací pro používání opomíjených nebo již zapomenutých surovin, připomeňme pohanku, jáhly, kroupy. Použitá staročeština přináší spoustu slov, jejichž význam již neznáme a bude třeba obsah takových slov znovu poznávat. S váhovými jednotkami nebudeme mít problém – nejsou téměř vůbec – ne-li vůbec – používané. Množství použitých surovin se totiž neuvádí. Výsledek kuchaření tak bude záviset na zkušenostech, odhadu, pokusu a omylu, na štěstí.

 

 

TOP 221-240

   

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE