161-180 www.aukcnidum.cz

 2. e-AUKCE   

 
161 162 163 164 165
166 167 168 169 170
171 172 173 174 175
176 177 178 179 180

100

161

 

Šimon Pavel (1920-1958)

"Zelný trh v Brně"

 

litografie, signováno tužkou vpravo dole P. ŠIMON, kolem poloviny minulého století. Rámováno a paspartováno v textilní paspartě, pod sklem.

 

Výřez 12,5 x 9 (33,5 x 31,5) cm

 

300 Kč

 

 

 

Šimon Pavel

Malíř, grafik, ilustrátor, studoval u Vladimíra Pukla, Františka Tavíka Šimona a Antonína Pelce na AVU v Praze. Zpočátku se věnoval zejména malbě, později se soustředil výhradně na plakátovou tvorbu, knižní grafiku, ilustraci a volnou i drobnou grafiku. Účastnil se soutěží exlibris, člen SČUG Hollar. Syn grafika a malíře T.F. Šimona.

(16.6.1920 Praha - 26.6.1958 Praha)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

162

 

Šimon Pavel (1920-1958)

"Pohled na Petrov - Brno"

 

litografie, signováno tužkou vpravo dole P. ŠIMON, kolem poloviny minulého století. Rámováno a paspartováno v textilní paspartě, pod sklem.

 

Výřez 13,5 x 9 (33,5 x 31,5) cm

 

300 Kč

 

 

 

Šimon Pavel

Malíř, grafik, ilustrátor, studoval u Vladimíra Pukla, Františka Tavíka Šimona a Antonína Pelce na AVU v Praze. Zpočátku se věnoval zejména malbě, později se soustředil výhradně na plakátovou tvorbu, knižní grafiku, ilustraci a volnou i drobnou grafiku. Účastnil se soutěží exlibris, člen SČUG Hollar. Syn grafika a malíře T.F. Šimona.

(16.6.1920 Praha - 26.6.1958 Praha)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

163

 

Šimon Pavel (1920-1958)

"Pohled na sv. Jakuba ze Špilberka - Brno"

 

litografie, signováno tužkou vpravo dole P. ŠIMON, kolem poloviny minulého století. Rámováno a paspartováno v textilní paspartě, pod sklem.

 

Výřez 13,5 x 9 (33,5 x 31,5) cm

 

300 Kč

 

 

 

Šimon Pavel

Malíř, grafik, ilustrátor, studoval u Vladimíra Pukla, Františka Tavíka Šimona a Antonína Pelce na AVU v Praze. Zpočátku se věnoval zejména malbě, později se soustředil výhradně na plakátovou tvorbu, knižní grafiku, ilustraci a volnou i drobnou grafiku. Účastnil se soutěží exlibris, člen SČUG Hollar. Syn grafika a malíře T.F. Šimona.

(16.6.1920 Praha - 26.6.1958 Praha)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

164

 

Šimon Pavel (1920-1958)

"Pohled do Poštovské ulice v Brně"

 

litografie, signováno tužkou vpravo dole P. ŠIMON, kolem poloviny minulého století. Rámováno a paspartováno v textilní paspartě, pod sklem.

 

Výřez 13,5 x 9 (33,5 x 31,5) cm

 

300 Kč

 

 

 

Šimon Pavel

Malíř, grafik, ilustrátor, studoval u Vladimíra Pukla, Františka Tavíka Šimona a Antonína Pelce na AVU v Praze. Zpočátku se věnoval zejména malbě, později se soustředil výhradně na plakátovou tvorbu, knižní grafiku, ilustraci a volnou i drobnou grafiku. Účastnil se soutěží exlibris, člen SČUG Hollar. Syn grafika a malíře T.F. Šimona.

(16.6.1920 Praha - 26.6.1958 Praha)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

165

 

Preissig Vojtěch (1873-1944)

"PAR NOBILE"

 

dřevoryt, vlevo dole tiskem jméno autora V. PREISSIG. Přílohová grafika k básni Par nobile z knihy Slezské písně od Petra Bezruče. Rámováno, paspartováno.

 

Tisková plocha 8,2 x 7,3 cm, výřez 12,8 x 9,6 cm (28,5 x 20,8) cm

 

700 Kč

 

 

Čtyři doprovodné kresby ke Slezským písním, včetně Par nobile, byly zařazeny v knižním prvním vydání 1909 a druhém vydání 1911, Spolek českých bibliofilů v Praze.

 

Preissig Vojtěch

Orlov Jaroslav

Malíř, publicista, grafik, ilustrátor, odbojář. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Friedricha Ohmanna, grafiku studoval soukromě v Paříži v ateliérech Emila Delauna a Augusta Schmida. Vynikající český malíř a grafik světového jména, pracoval v Paříži pro Alfonse Muchu. Velké zásluhy má na grafickém umění v USA, kde dlouho působil, řídil grafické oddělení na Wentworth Institute v Bostonu. V řezbě do linolea byl považován v USA za zakladatele. Vystavoval v Mánesu, má široké zastoupení v Národní galerii Praha, ve Waldesově galerii, v galerii v New Yorku a dalších světových galeriích. Během druhé světové války byl členem ilegální skupiny, vydával ilegální časopis V boj. Jeho dcera Irena, která mu pomáhala, byla popravena. Zemřel v koncentračním táboře Dachau.

(31.7.1873 Světec, Teplice - 11.6.1944 Dachau, Německo)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

166

 

Bím Tomáš (*1946)

"Pruhovaný balón a šampaňské"

 

litografie, autorský list, dole uprostřed značeno E.A, signováno tužkou TOMÁŠ BÍM 00, datováno 2000. Rámováno, fixováno na podložce, pod sklem.

 

20,5 x 13,5 (30 x 25) cm

 

1 400 Kč

 

 

 

Bím Tomáš

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, bibliofil, vytvářel plakáty, vyučen tiskařem, absolvoval soukromá studia, člen ČFVU, SČUG Hollar, zastoupen v Národní galerii, VČG Pardubice, sbírka ex libris Chrudim, Rijksmuseum Meermanno Haag, Tennis museum Gasper Oberhausen a jinde, ilustroval asi 30 knih, řada výstav doma a v zahraničí.

(nar. 12.11.1946 Praha)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

167

 

Toyen - Čermínová Marie (1902-1980)

"MÁJ - Trávy"

 

offsetový tisk, přílohová grafika. Jedna z ilustrací TOYEN k Máji Karla Hynka Máchy, nesignováno. V roce 1936 pro odběratele "Magazínu dp" vydalo Vydavatelstvo Družstevní práce v Praze. Fixováno na podložce, rámováno.

 

24 x 17,5 (34 x 28) cm

 

1 400 Kč

 

 

 

Toyen - Čermínová Marie

Čermínová Marie

Malířka, grafička, ilustrátorka, studia na uměleckoprůmyslové škole v Praze u Dítěte a v Paříži, členka Skupiny surrealistů v ČSR, členství dále v Devětsil, SVU Mánes, Bretonova surrealistická skupina, do roku 1942 vystavovala se Štýrským v Paříži, některé z posledních výstav věnovaných této malířce - 2004 v Galerii Art Světlany a Luboše Jelínkových v Chrudimi, 2003 v Galerii "V" v Podivíně, 1998 ve Výtvarném centru Chagall v Ostravě nebo zastoupení na kolektivních výstavách v Galerii české plastiky v Praze 2004, jedna z nejlepších českých malířek, představitelka surrealismu v celoevropském měřítku.

(21.9.1902 Praha - 9.11.1980 Paříž)

TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

168

 

Špála Václav (1885-1946)

"Podzim"

 

linoryt, nesignováno, práce VÁCLAVA ŠPÁLY z roku 1920, novotisk. Rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

Tisková plocha 16,5 x 11,5, výřez 21,5 x 14,5 (33 x 27) cm

 

1 400 Kč

 

 

 

Špála Václav

Malíř, ilustrátor, grafik, pedagog, soukromá studia v krajinářském ateliéru, v letech 1902-1903 studium na UPŠ Praha u Lišky, od roku 1903 studia na pražské akademii u Bukovace a Thieleho. Člen Osmy, SVU Mánes, spoluzakladatel Skupiny výtvarných umělců.

(24.8.1885 Žlunice, Jičín - 12.5.1946 Praha)

TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

169

 

Šimon Tavík František (1877-1942)

"Akt ženy s vázou"

 

mezzotinta, nesignováno. Jméno autora, název díla a technika jsou vytištěny pod obrazovou plochou. V Dodatcích k Seznamu grafických prací F. T. Šimona, zpracovaném Arturem Novákem, vedeno pod číslem N 1921 AP3. Rámováno, fixováno na podložce.

 

Tisková plocha 12 x 10,7, výřez 17,5 x 12,5 (32 x 25,5) cm

 

1 400 Kč

 

 

 

Šimon Tavík František

Grafik, kreslíř, malíř, pedagog, člen SVU Mánes, nositel řádu Čestné legie, profesor na několika akademiích, studia na pražské akademii u Pirnera. Tvořil převážně v Paříži, již v roce 1898 se zúčastnil výstavy spolku Mánes v Topičově saloně, v roce 1900 a 1902 kolektivních výstav spolku Nanes ve Vídni a Berlíně a dalších. Zastoupení: Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeská galerie v Pardubicích, Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy v Praze, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. Pseudonym Tavík pochází z rodného příjmení jeho matky (Tavíková).

(13.5.1877 Železnice u Jičína - 19.12.1942 Praha)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

170

 

Tichý František (1896-1961)

Frontispis "Francouzská poezie nové doby v překladech Viktora Dyka"

 

suchá jehla, přílohová grafika, signováno T 57 (FRANTIŠEK TICHÝ 1957), náš list stav III - doplněno jméno JAMMES nadepsáním druhého písmene M. Vydalo Nakladatelství československých výtvarných umělců ve spolupráci se Spolkem českých bibliofilů.

 

Tisková plocha 14 x 9,5, výřez 17 x 11,5 (38 x 31) cm

 

2 600 Kč

 

 

Publikováno: Tichý František - GRAFICKÉ DÍLO, František Dvořák, vydalo Nakladatelství a Galerie Vltavín jako svou 1.publikaci, Praha 1995, zde uvedeno pod číslem 294.

 

Tichý František

Český malíř, kreslíř a grafik, jeho práce patří k tomu nejlepšímu z českého malířství 20. století. Studium na pražské akademii u Obrovského a Krattnera, odchod do Francie, řada výstav u nás i ve světě, široké zastoupení v Národní Galerii i v řadě světových galerií, zasloužilý umělec v roce 1961, řada monografií o tomto slavném malíři, např. monografie "Tichý František - Grafické dílo" od Františka Dvořáka.

(24.3.1896 Praha - 7.10.1961 Praha)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

171

 

Štursa Jan (1880-1925)

"Dvojice"

 

litografie, signováno vpravo dole J. ŠTURSA, 20. léta minulého století. Rámováno, paspartováno.

 

Tisková plocha 15 x 9,5, výřez 17 x 11 (34 x 27) cm

 

2 600 Kč

 

 

Dílo zařazené ve sbírkách Moravské galerie v Brně pod inventárním číslem C 23176.

 

Štursa Jan

Sochař, ilustrátor, medailér, profesor na akademii v Praze, žák J. V. MYSLBEKA, vynikající umělec evropského formátu, řádný člen České akademie věd a umění, člen Société NATIONALE des Beaux Arts v Paříži, člen dalších spolků ve Vídni a Mnichově, předseda SVU Mánes, široké zastoupení v Národní galerii, v roce 1918 dvojnásobným vítězem v soutěži o návrh na pomník Svatopluka Čecha, modely k pomníku začal dělat v roce 1920

(15.5.1880 Nové Město na Moravě - 2.5.1925 Praha)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

172

 

Štursa Jan (1880-1925)

"Klečící postava"

 

litografie, signováno vpravo dole JAN ŠTURSA, 20. léta minulého století. Rámováno, pod sklem, fixováno na podložce.

 

Tisková plocha 19,5 x 13,5, celý list 25 x 16 (42 x 33,5) cm

 

2 600 Kč

 

 

 

Štursa Jan

Sochař, ilustrátor, medailér, profesor na akademii v Praze, žák J. V. MYSLBEKA, vynikající umělec evropského formátu, řádný člen České akademie věd a umění, člen Société NATIONALE des Beaux Arts v Paříži, člen dalších spolků ve Vídni a Mnichově, předseda SVU Mánes, široké zastoupení v Národní galerii, v roce 1918 dvojnásobným vítězem v soutěži o návrh na pomník Svatopluka Čecha, modely k pomníku začal dělat v roce 1920

(15.5.1880 Nové Město na Moravě - 2.5.1925 Praha)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

173

 

Zrzavý Jan (1890-1977)

"Třemdava bílá nad Pulgary - Pozdrav Petru Bezručovi"

 

barevný ofset, signováno v desce monogramem J.Z., padesátá léta minulého století. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 29 x 20 (45 x 35) cm

 

2 600 Kč

 

 

Jedná se o grafické vydání kresby Zrzavého z roku 1954 k básni Petra Bezruče. Básník opěvuje hrdinku francouzské revoluce Charlotte Cordayovou a symbolicky ji spojuje s rostlinou třemdavou bílou, vzácně se vyskytující na jižní Moravě. Jedna ze 14 celostránkových barevných ilustrací v publikaci "Pěvci slezských písní" s básněmi Petra Bezruče a doprovodným textem J. Seiferta, Olomouc 1955.

 

Zrzavý Jan

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, pedagog, zastoupen ve světových galeriích, na zámku v TELČI je stálá expozice věnovaná tomuto umělci, jeden z mimořádných zjevů českého malířství

(5.11.1890 Okrouhlice, část Vadín, okres Havlíčkův Brod - 12.10.1977 Praha)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

174

 

Benka Martin (1888-1971)

"Košt červeného vína"

 

barevný ofset, signováno v desce MARTIN BENKA, datováno 1954. Rámováno, pod sklem, fixováno na podložce.

 

29,5 x 20,5 (46 x 36) cm

 

2 600 Kč

 

 

Benkova práce byla jednou ze 14 celostránkových barevných ilustrací v publikaci "Pěvci slezských písní" s básněmi Petra Bezruče a doprovodným textem J. Seiferta, Olomouc 1955.

 

Benka Martin

významný slovenský malíř, grafik a ilustrátor, studoval soukromou malířskou školu u Kalvody, byl členem Sdružení výtvarných umělců moravských, zastoupen v galeriích po celém světě, na bienále v Benátkách v roce 1934 byl jeho obraz nejúspěšnější z celé československé kolekce, v roce 1937 získal stříbrnou medaili na světové výstavě v Paříži, národní umělec

(21.9.1888 Kiripolec, Kostoliště (Malacky) - 28.6.1971 Malacky)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

175

 

Kubišta Bohumil (1884-1918)

"Pozůstatky padlého"

 

linoryt, signováno v desce vlevo nahoře monogramem BK (BOHUMIL KUBIŠTA), počátek minulého století. Rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

Tisková plocha 10 x 16, výřez 17 x 22,5 (35 x 41) cm

 

2 000 Kč

 

 

Publikováno in: Mahulena Nešlehová, Bohumil Kubišta grafika, č. 26, str. 166, název "Pozůstatky padlého", linoryt, původní otisk (149 x 240) zmenšen na 100 x 160.

 

Kubišta Bohumil

Malíř, grafik, publicista, výtvarný kritik. V letech 1903-1905 studoval v Praze na Uměleckoprůmyslové škole, Akademii výtvarných umění u Vlaho Bukovace, v Soukromé výtvarné škole Karla Reisnera a v Uměleckém ateliéru Eduarda Karla, v letech 1906-1907 pokračoval ve studiu v Itálii ve Florencii na Accademia di Belle Arti di Firenze (Akademie výtvarných umění) a Reale Instututo delle Belle Arti. Po návratu do Prahy v roce 1907 studoval na České škole technické. V letech 1907 a 1908 se účastnil výstav Osmy s moderní generací výtvarníků. Z existenčních důvodů vstoupil do armády, působil jako důstojník dělostřelectva v chorvatské Pule. Po skončení války zemřel na španělskou chřipku.

(21.8.1884 Vlčkovice, Praskačka (Hradec Králové) - 27.11.1918 Praha)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

176

 

Antonová Alena (1930-1921)

"Sedící dívčí akt v lenošce"

 

lept, signováno tužkou vpravo dole A. ANTONOVÁ, číslováno 1/10. Rámováno, pod sklem, fixováno na podložce.

 

Tisková plocha 32 x 26, celý list 38 x 30,5 (49 x 49) cm

 

3 400 Kč

 

 

 

Antonová Alena

Grafička, malířka, kurátorka, publicistka, ilustrátorka, studium na Státní keramické škole, Státní grafické škole u Karla Tondla, Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Emila Filly a Antonína Strnadela. Člen ČFVU, od roku 1992 člen sdružení Hollar. Absolvovala řadu výstav doma, v Německu, Španělsku a dalších zemích, mimo jiné vystavovala v roce 1992 na Světové výstavě exlibris v japonském Sapporo. V roce 2010 získala Medaili V. Hollara za celoživotní dílo a Cenu A. Brunovského FISAE za zásluhy o tvorbu exlibris. Věnovala se především leptu, suché jehle, linorytu a dřevořezu. Častým námětem byla žena v různých polohách denního života. Její výtvarný projev byl silně ovlivněn Fillovým kubismem.

(nar. 16. 12. 1930 Praha)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

177

 

Kopřiva

"Hlava ženy z profilu"

 

suchá jehla, signováno vpravo dole tužkou KOPŘIVA, vlevo dole tužkou Kaltnadel (suchá jehla), v desce autorská značka EK a číslo 13. Papír nese stopy přehnutí. Rámováno.

 

Tisková plocha 31,5 x 23,5 (49,5 x 37) cm

 

900 Kč

 

 

Pravděpodobně práce Emila Jana Stanislava Kopřivy (1885-1938). Kopřivovy obrazy Podobizna Aloise Mrštíka a Podobizna dámy jsou ve sbírkách Moravské galerie v Brně, Portrét Leoše Janáčka, z Janáčkova majetku, je uschován v Janáčkově archivu Moravského zemského muzea v Brně.

 

   
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

178

 

Chlupáč Miloslav (1908-2002)

"Dívčí akt"

 

litografie, signováno vpravo dole tužkou CHLUPÁČ M, datováno 1995, číslováno 98/100. Rámováno, fixováno na podložce.

 

53,5 x 39,5 (62 x 46,5) cm

 

4 000 Kč

 

 

 

Chlupáč Miloslav

Malíř, sochař, historik umění, fotograf, pedagog, restaurátor, výtvarný teoretik. V letech 1941-1942 studoval UNPRUM v Praze u profesora K. Štipla, pak byl totálně nasazen, ve studiích pokračoval 1945-1948 na VŠUP Praha u profesora J. Wagnera. Řada výstav a realizací.

(10. 7. 1920 Benešov - 29. 11. 2008 Praha)

 

TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

179

 

Preissig Vojtěch (1873-1944)

"Šohaj na koni"

 

akvatinta, nesignováno, vlevo pod obrazovou plochou autorská značka PV (VOJTĚCH PREISSIG), rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

Tisková plocha 10 x 10, výřez 14,5 x 12 (34 x 27,5) cm

 

3 400 Kč

 

 

 

Preissig Vojtěch

Orlov Jaroslav

Malíř, publicista, grafik, ilustrátor, odbojář. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Friedricha Ohmanna, grafiku studoval soukromě v Paříži v ateliérech Emila Delauna a Augusta Schmida. Vynikající český malíř a grafik světového jména, pracoval v Paříži pro Alfonse Muchu. Velké zásluhy má na grafickém umění v USA, kde dlouho působil, řídil grafické oddělení na Wentworth Institute v Bostonu. V řezbě do linolea byl považován v USA za zakladatele. Vystavoval v Mánesu, má široké zastoupení v Národní galerii Praha, ve Waldesově galerii, v galerii v New Yorku a dalších světových galeriích. Během druhé světové války byl členem ilegální skupiny, vydával ilegální časopis V boj. Jeho dcera Irena, která mu pomáhala, byla popravena. Zemřel v koncentračním táboře Dachau.

(31.7.1873 Světec, Teplice - 11.6.1944 Dachau, Německo)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

180

 

Kadula Josef (1920-1985)

2 listy ČKD Blansko 1945 - 1985

 

litografie, jeden list signován tužkou JOSEF KADULA, datován 1984, číslován 1/200 a opatřen razítkem ČFVU BRNO, druhý list neoznačen. Drobná poškození, listy na několika místech pomačkány.

 

Tisková plocha 27 x 24 cm, celý list 44 x 32,5 cm

 

300 Kč

 

 

 

Kadula Josef

Skladatel, hudebník, grafik, malíř, studoval na SUPŠ v Brně u profesora E. Hrbka, F. Süssera a souběžně na FF UJEP u A. Kutala a V. Richtera dějiny umění, člen SČVU. Věnoval se užité grafice a malbě, plakátové tvorbě. V krajinomalbě zpočátku používal zjednodušené kubistické tvary.

(31. 12. 1920 Ostrava - 28. 9. 1985 Brno)

 

     
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE