081-100 www.aukcnidum.cz

 2. e-AUKCE   

 
81 82 83 84 85
86 87 88 89 90
91 92 93 94 95
96 97 98 99 100

100

81

 

Müllerová Libuše (*1949)

"Volání dálek"

 

barevné pastely, signováno vlevo dole MÜLLEROVÁ, vzadu autorský papírový štítek.

 

24 x 18 (32 x 26) cm

 

800 Kč

 

 

Věnováno přímo autorem Základní a Mateřské škole Pramínek, o.p.s., Heyrovského 13, Brno, pro nějž je i draženo.

 

Müllerová Libuše

Žije v Bystrém u Poličky. Již od dětství bylo její velikou zálibou kreslení, záliba z dětských let ji neopustila, přestože jí život vybral zcela odlišné zaměstnání - vystudovala Střední zemědělsko-technickou školu v Moravské Třebové a až do roku 2008 pracovala v zemědělském podniku v Bystrém. Kreslí pastelem, vystavuje od roku 2003 v Čechách a na Moravě.

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

100

82

 

Čuma Aleš

"Ťuhýk a lesní zvířátka"

 

kombinovaná technika - akvarel, kvaš, signováno vpravo dole A. ČUMA, vpravo nahoře uveden tužkou název Ťuhýk a číslo 222, vlevo nahoře 19, nerámováno

 

21 x 30 cm

 

300 Kč

 

 

Věnováno přímo autorem Základní a Mateřské škole Pramínek, o.p.s., Heyrovského 13, Brno, pro nějž je i draženo.

 

Čuma Aleš

Brněnský výtvarník, ilustrátor a hudebník. Ilustruje slabikáře, učebnice českého jazyka, angličtiny a další, kreslí do knížek s říkankami, navrhuje obaly CD, spolupracuje s reklamními agenturami. Měl několik samostatných výstav. Znají ho prvňáčci i staří rockeři, jeho obrázky vidělo každé dítě školou povinné. Hlas mají v oblibě fanoušci brněnské bigbítové skupiny Narvan.

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

100

83

 

Hanzlová Alžběta (*1979)

"Zahrada"

 

akvarel, signováno vpravo dole HANZLOVÁ, datováno 2007, vzadu papírový autorský štítek. Hladký dřevěný rámek.

 

55 x 74 (59,5 x 78) cm

 

2 000 Kč

 

 

Věnováno přímo autorem Základní a Mateřské škole Pramínek, o.p.s., Heyrovského 13, Brno, pro nějž je i draženo.

 

Hanzlová Alžběta

Malířka, grafička, pedagožka, scénografka. Studium na SUPŠ Uherské Hradiště obor užitá malba a v ateliéru grafiky ak.mal. Margity Titlové-Ylovsky na Fakultě výtvarných umění, VUT. V roce 2004 absolvovala zahraniční stáž v ateliéru malířství prof. Adama Wsiołkovského, Akademie výtvarných umění Krakow, Polsko. Další zahraniční stáž absolvovala v roce 2006 v ateliéru malířství na Akdeniz University - Faculty of Fine Arts, Antalye, Turecko.

(nar. 6.6.1979)

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

84

 

Doubrava František (1901-1976)

"Akty při hře s míčem"

 

tempera na kartonu, signováno vpravo dole F. DOUBRAVA, datováno 1939, paspartováno.

 

Ve výřezu 27,5 x 20 (51 x 41) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Doubrava František

Malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studia na soukromé krajinářské škole u Engelmüllera, studia na AVU v Praze u profesora Bukovace a Obrovského, působil jako asistent profesora Hlavici a od roku 1951 jako profesor na České vysoké škole technické v Brně, ilustroval přes čtyřicet knih pro učitelská nakladatelství v Praze, Brně a Olomouci, pravidelně vystavoval na Salonech ve Zlíně, účastnil se svazových a spolkových výstav v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci aj.

(22.3.1901 Litovel - 2.12.1976)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

85

 

Zykmund Václav (1914-1984)

"Fantaskní zvíře"

 

kresba tuší, signováno vlevo dole V. ZYK (Václav ZYKMUND), datováno 1945.

 

36 x 26 (54 x 42) cm

 

9 400 Kč

 

 

 

Zykmund Václav

Malíř, grafik, ilustrátor, fotograf, studium na VUT Praha, vysokoškolský profesor a teoretik umění, významný český moderní malíř, zakladatel surrealistické skupiny RA, dalšími členy skupiny RA byli Josef Istler, Miloš Koreček (fotograf), Bohdan Lacina, Vilém Reichmann, Václav Tikal, řada výstav během jeho života i v devadesátých letech, zastoupen ve sbírkách National Gallery of Art, Washington D.C., USA

(18. 6. 1914 Praha - 10. 5. 1984 Brno)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

86

 

Chmelař František (1921-1999)

"Domy za bujnou vegetací"

 

akvarel, nesignováno, vzadu autorův podpis F. CHMELAŘ a špatně čitelný text, šedesátá léta minulého století, paspartováno, rámováno.

 

Ve výřezu 19 x 27 (39 x 47) cm

 

900 Kč

 

 

Pochází ze sbírky brněnské fotografky Amálie Skládankové, zvané Aťa. Díla do své sbírky získala převážně přímo od autorů. Paní Aťa Skládanková, fotografka, spolupracovala s řadou výtvarníků na přípravě reklamních materiálů, katalogů, výstav.

 

Chmelař František

malíř, sochař, medailér, studoval na Škole umění Zlíně u R. Wiesnera, R. Gajdoše, V. Hrocha, dále u profesora Kaplického na VŠUP v Praze, od roku 1958 se věnoval pedagogické činnosti, ve své tvorbě se nejvíce věnoval krajinářství, nejčastěji zobrazoval Jeseníky, od roku 1944 se pravidelně účastnil kolektivních výstav jihomoravských a československých výtvarníků, jeho dílo bylo zastoupeno i v řadě zahraničních výstav.

(30.12.1921 Liptál u Vsetína - 15.4.1999 Brno)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

87

 

Uvarov Štěpán (1854-1936)

"Portrét ženy s náušnicí a náhrdelníkem"

 

kresba uhlem, signováno vlevo dole UVAROV. Konec 19. - první třetina 20. století. Rámováno, zaskleno.

 

48,5 x 33,5 (53,5 x 40) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Uvarov Stěpan Nikolajevič

Ruský malíř, grafik, emigrant, v roce 1920 se usadil v Československu, pořádal přednášky a výstavy svých maleb a kreseb.

(2.8.1854 - 24.1.1936 Radvanovce, Vranov nad Topľou, Slovensko)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

88

 

Horrak Johann Nepomuk (1815-1870)

"Sedící žena s perlovým náhrdelníkem"

 

akvarel, kvaš, signováno vlevo dole J. HORRAK, datováno Roma 1866. Paspartováno, rámováno, pod sklem. Patrné stopy po vlhkosti.

 

Ve výřezu 29,5 x 23,5 (46 x 36,5) cm

 

10 000 Kč

 

 

 

Horrak Johann Nepomuk

Jan Nepomuk Horák

Rakouský malíř podobizen a žánrů, absolvent Akademie výtvarných umění ve Vídni. Ve Vídni působil ve 40. a 50. letech 19. století, v období let 1850-1855 jsou doložena jeho díla na výstavách Rakouského uměleckého spolku. S Miloticemi zůstal spojen minimálně skrze osoby zdejších majitelů panství, neboť pro rodinu Hardeků vytvořil sérii podobizen členů její rodiny. Jeho portréty přitahovaly další umělce, jako byl jeho krajan František Barbarini. Po roce 1855 odešel do Londýna, kde byla jeho díla k vidění v letech 1858, 1862 a 1867 na výstavách Royal Academy of Arts. Přechodně pobýval také v Římě. Zemřel v roce 1870 ve Vídni. Jeho malby se nacházejí ve sbírkách mnoha rakouských, českých i britských muzeí a dodnes se objevují i na veřejných aukcích.

(1815 Milotice – 1870 Vídeň)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

89

 

nesignováno

"Kandelábr a jeho stín"

 

kombinovaná technika - olej - tempera na kartonu, nesignováno. Druhá polovina minulého století. Rámováno, paspartováno. Na bílém profilovaném rámu drobná poškození.

 

Výřez 19 x 27,5 (39 x 46) cm

 

2 500 Kč

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

90

 

Bláha Zdeněk (*1933)

"Brněnské panorama"

 

akvarel, vpravo dole signatura s vročením 62 (1962), vzadu autorský štítek, autor ZDENĚK BLÁHA. Rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

Výřez 33 x 46 (50 x 67) cm

 

1 500 Kč

 

 

Bláha Zdeněk

Stavební inženýr (studium na stavební fakultě VUT Brno ukončil v roce 1957), malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, autor plakátů, příležitostně se věnuje nástěnné mozaice. Žije a pracuje v Brně. Jeho akvarely byly publikovány v knihách Brno, akvarely (vydání 2006, SURSUM), Brno v náruči Moravy (vydání 2015, Nakladatelství Šimon Ryšavý), Brno a Brňané na počátku 21. století, akvarely (vydání 2018, LYNX). V roce 2019 byl nominován v anketě "Osobnost Moravy" (organizátor spolek Moravská národní obec).

(Nar. 10.9.1933 Prostějov) 

 

  

 

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

91

 

Klar Karl (1866-1919)

"Tvrz na pobřeží"

 

akvarel na kartonu, signováno vpravo nahoře KARL KLAR, datováno 1897. Širší profilovaný rámek.

 

16,5 x 12 (26 x 21) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Klár Karel

Malíř, krajinář a restaurátor obrazů. Restauroval např. orloj na staroměstské radnici v Praze, působil jako restaurátor v Louvru. Inspiraci čerpal ze svých cest po Itálii, Švýcarsku a jižním Tyrolsku.

(14.10.1866 Praha - 4.10.1919 Praha)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

92

 

Bartoš

"Život na Novém Světě v Praze"

 

akvarel, kvaš, signováno vpravo dole BARTOŠ, minulé století. Profilovaný rám.

 

24 x 30 (32 x 38) cm

 

1 200 Kč

 

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

93

 

Myslbek Josef ml. (1884-1963)

"Tři mušketýři"

 

kombinovaná technika - tuš a akvarel, signováno vpravo dole J. MYSLBEK, datováno 1955. V horní části skvrna od vlhkosti. Adjustováno v paspartě, pod sklem, rámováno.

 

Ve výřezu 20 x 16 (39 x 30,5) cm

 

800 Kč

 

 

 

Myslbek Josef ml.

Malíř a kreslíř, syn sochaře J.V. Myslbeka, žák Hynaise na pražské akademii, další studia v Mnichově, tvořil akvarely a kresby drobného formátu.

(22.3.1884 Praha - 15.4.1963)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

94

 

Strnadel Antonín (1910-1975)

"Svobodu republice"

 

kresba tuší, signováno vpravo dole A. STRNADEL, rámováno, v paspartě, zaskleno.

 

Ve výřezu 40 x 25 (54,5 x 38) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Strnadel Antonín

Malíř, grafik a ilustrátor, profesor na VŠUP v Praze, studoval na UMPRUM v Praze u prof. Bendy a na akademii u prof. Švabinského, věnoval se rovněž typografii, animovanému filmu, návrhu poštovních známek, absolvoval výstavy doma i v zahraničí, obsazoval mimo jiné Zlínské salony, již v roce 1937 obdržel Zlatou medaili na Mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži.

(10.5.1910 Trojanovice pod Radhoštěm - 31.10.1975 Praha)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

95

 

Kraus František Josef (1904-1976)

"Exodus"

 

kombinovaná technika - kresba tuší a akvarel na kartonu, signováno vlevo dole F.J. KRAUS, kolem poloviny minulého století. Rámováno, pod sklem.

 

30 x 41,5 (37 x 50,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

Kraus František Josef

Malíř, grafik, profesor kreslení v Kroměříži, studium na ČVUT Praha u Blažíčka a na akademii v Praze u T. F. Šimona, soukromě v Paříži, Bruselu, Mnichově, studijní cesty po Evropě a severní Africe, člen Sdružení výtvarných umělců moravských Aleš v Brně, maloval krajiny, architekturu, chrámové interiéry.

(14.6.1904 Olomouc-Hodolany - 1.11.1976 Olomouc)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

96

 

Bauch Jan (1898-1995)

"Portrét vojáka s vysokou čepicí"

 

kombinovaná technika, signováno vpravo dole tužkou J. BAUCH, druhá polovina minulého století. Rám, pasparta, pod sklem.

 

29,5 x 19 (47 x 36) cm

 

12 000 Kč

 

 

 

Bauch Jan

Významný český malíř, grafik, sochař, ilustrátor, studia UMPRUM v Praze u Dítěte, grafická speciálka u Švabinského, 1937 GRAND PRIX v Paříži, 1977 národní umělec, člen Umělecké Besedy, S.V.U. Mánes, kolem čtyřiceti výstav po celém světě, jeden z nejvýznamnějších českých malířů 20. století, řada monografií. Zastoupen v galeriích National Gallery of Art, Washington D.C., Národní galerie v Praze, České muzeum výtvarných umění Praha, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie umění, Karlovy Vary, Galerie hlavního města Prahy, Moravská galerie v Brně, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem.

(16.11.1898 Praha - 9.1.1995 Praha)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

97

 

Hlavica František (1885-1952)

"Portrét tmavovlasé ženy s náušnicí"

 

kombinovaná technika - pastelka, akvarel, signováno vpravo dole v dedikaci: "Milému příteli p. Dušanu Závadovi v upomínku FRANTIŠEK HLAVICA 14. XII. 1949". Rámováno, pod sklem, list fixován na podložce.

 

Rozměr listu 21,5 x 18 cm (38 x 34) cm

 

2 700 Kč

 

 

Hlavica František

Malíř ze Vsetína, sochař, pedagog, ilustrátor, studium na Akademii výtvarných umění u Hanuše Schwaigera, byl významnou osobností v Brně, profesor kreslení na VUT v Brně, později děkan fakulty architektury a pozemního stavitelství, účastnil se na Zlínských salonech, obdržel stříbrnou medaili v Barceloně v roce 1911

(23.1.1885 Vsetín - 16.7.1952 Vsetín)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

98

 

Nálepková Jana (*1986)

"Růžový ženský akt"

 

kresba barevnými pastely, signováno vlevo dole NÁLEPKOVÁ, datováno 2011. Rámováno, adjustováno na podložce, pod sklem.

 

22 x 31 (31,5 x 41,5) cm

 

500 Kč

 

 

 

Nálepkova Jana

Věnuje se malbě olejem a akvarelem, perokresbě a kresbě. Studovala na Fakultě umění Technické univerzity v Košicích u prof. Jozefa Haščáka. Studium ukončila v roce 2012 s akademickým titulem Mgr. Art.

"Málokto vie, že Jana Nálepková je vnučka z druhého kolena kpt. Jána Nálepku." (www.eantik.sk/dielo/65805/pri-mori/)

(nar. 16.11.1986 Prešov)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

99

 

Buben Josef (*1933)

"Svědomí"

 

kombinovaná technika - kresba tuší, akvarel, kvaš, signováno vpravo dole J. BUBEN, datováno 1993, vzadu papírový štítek s informacemi o obraze, list fixovaný na podložce, rámováno, pod sklem.

 

List 28 x 27,5 (51,5 x 48,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Buben Josef

Grafik, keramik, malíř, studium na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti u Karla Hofmana a Stanislava Mikuláštíka, v letech 1982-1985 na Fakultě žurnalistiky, Univerzita Karlova Praha.

V dubnu až květnu 2006 probíhala v Galerii PRE (Praha, Na hroudě 1492/4, galeriepre@volny.cz) autorská výstava "Josef Buben: Malířská tvorba".

(nar. 27.1.1933 Praha)

 

  

 

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

100

 

Kudrnáč Filip (*1975)

"Dívčí poloakt mezi antickými sloupy"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole na patce sloupu FILIP KUDRNÁČ, datováno 2007. Nerámováno, jen blind rám, plátno na dvou místech promáčklé.

 

80 x 60 cm

 

13 500 Kč

 

Kudrnáč Filip

Malíř, sochař. Studoval v Praze na Střední odborné škole výtvarné - škola Václava Hollara a na Akademii výtvarných umění, pedagogové Karel Nepraš, Milan Knížák, Antonín Střížek. Věnuje se oborům klasického výtvarného umění - figurální malbě, figurální kresbě, malbě krajiny, portrétu, zátiší, grafice, sochařství.

(Nar. 25. 3. 1975 Praha)

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE