041-060 www.aukcnidum.cz

 2. e-AUKCE   

 
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60

100

41

 

Bochořáková-Dittrichová Helena (1894-1980)

"Portrét chlapce s koníkem a panáčky"

 

olej na kartonu, signováno vlevo dole BOCHOŘÁKOVÁ, čtyřicátá - padesátá léta minulého století. Místy oloupaná malba.

 

44 x 39 (51,5 x 46,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

Pochází ze sbírky brněnské fotografky Amálie Skládankové, zvané Aťa. Díla do své sbírky získala převážně přímo od autorů. Paní Aťa Skládanková, fotografka, spolupracovala s řadou výtvarníků na přípravě reklamních materiálů, katalogů, výstav.

 

Bochořáková-Dittrichová Helena

Malířka, grafička, studovala na AVU v Praze v grafické speciálce A. Brömseho a jako stipendistka francouzskou grafiku v Paříži, byla členkou KVU Aleš v Brně, Kruhu výtvarných umělkyň, Nezávislých umělců v Paříži, od roku 1924 vystavovala každoročně v salonu Nezávislých.

(31.7.1894 Vyškov - 28.3.1980 Brno)

 

        
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

42

 

Bochořáková-Dittrichová Helena (1894-1980)

"Řeka"

 

olej na plátně, nesignováno, práce Bochořákové - Dittrichové, čtyřicátá léta minulého století. Velká reprezentativní práce.

 

116 x 82 (118,5 x 85) cm

 

5 000 Kč

 

 

Pochází ze sbírky brněnské fotografky Amálie Skládankové, zvané Aťa. Díla do své sbírky získala převážně přímo od autorů. Paní Aťa Skládanková, fotografka, spolupracovala s řadou výtvarníků na přípravě reklamních materiálů, katalogů, výstav.

 

Bochořáková-Dittrichová Helena

Malířka, grafička, studovala na AVU v Praze v grafické speciálce A. Brömseho a jako stipendistka francouzskou grafiku v Paříži, byla členkou KVU Aleš v Brně, Kruhu výtvarných umělkyň, Nezávislých umělců v Paříži, od roku 1924 vystavovala každoročně v salonu Nezávislých.

(31.7.1894 Vyškov - 28.3.1980 Brno)

TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

43

 

Bochořáková-Dittrichová Helena (1894-1980)

"Brno - Komín, okolí Svratky"

 

olej na plátně, vlevo dole signováno BOCHOŘÁKOVÁ, datováno 1941. Velká reprezentativní práce. Drobnější poškození plátna, zejména kolem rámu

 

81 x 116 (89 x 124) cm

 

9 000 Kč

 

 

Pochází ze sbírky brněnské fotografky Amálie Skládankové, zvané Aťa. Díla do své sbírky získala převážně přímo od autorů. Paní Aťa Skládanková, fotografka, spolupracovala s řadou výtvarníků na přípravě reklamních materiálů, katalogů, výstav.

 

Bochořáková-Dittrichová Helena

Malířka, grafička, studovala na AVU v Praze v grafické speciálce A. Brömseho a jako stipendistka francouzskou grafiku v Paříži, byla členkou KVU Aleš v Brně, Kruhu výtvarných umělkyň, Nezávislých umělců v Paříži, od roku 1924 vystavovala každoročně v salonu Nezávislých.

(31.7.1894 Vyškov - 28.3.1980 Brno)

TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

44

 

Dobeš Ludva (1914-1979)

"Česká krajina"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole LUDVA DOBEŠ, nedatováno, svou velikostí reprezentativní práce.

 

65 x 85 (77,5 x 97) cm

 

2 900 Kč

 

 

 

Dobeš Ludvík

Brněnský malíř a grafik, studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně, malíř krajiny, folklóru, lidských figurek, také malíř skla a keramiky, uváděn mezi slavnými rodáky na webových stránkách jihomoravské obce Morkůvky (http://www.morkuvky.cz/).

(17. 10. 1914 Morkůvky, Klobouky u Brna - 25.9.1979)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

45

 

Zápeca Karel (1893-1975)

"Bajkal - Selenga"

 

olej na plátně, vpravo dole signováno K. ZÁPECA, datováno 1919 s určením místa. Vzadu na plátně špatně čitelný rukou psaný text. Práce českého legionáře, kvalitní rám poškozený.

 

54 x 76 (69 x 92) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Zápeca Karel

Malíř, pedagog, legionář. Studoval na Akademii v Petrohradě u profesora Solověva, sám byl později profesorem v Omsku, Krasnojarsku a Malmyži, od roku 1924 tvořil v Luhačovicích. Vystavoval obrazy z vlasti, Ruska i Sibiře.

(21.7.1893 Luhačovice - 20.9.1975 Luhačovice)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

46

 

Chmel František (1889-1958)

"Hrad s podhradím"

 

olej na lepence se strukturou plátna, vpravo dole signováno monogramem F.CH., vzadu rukou psaná dedikace od paní Chmelové. V rozích poškozeno - malé dírky. Rámováno.

 

50 x 66 (64 x 80,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Chmel František

Malíř, pedagog, malíř dekorací, absolvent Akademie v Praze roku 1916, byl středoškolským profesorem v Uherském Brodě a v Hranicích na Moravě.

(5.3.1889 Nový Hrozenkov - 11.8.1958 Uherský Ostroh)

 

        
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

47

 

Procházka

"Břízový háj"

 

olej na lepence, signováno vpravo dole PROCHÁZKA, nedatováno, autorsky blíže neurčeno.

 

36 x 44 (43 x 50,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

 

 

100

48

 

Ranný Emanuel (1913-2008)

"Polní cesta"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo dole EM. RANNÝ (Emanuel), datováno zřejmě 1941.

 

28,5 x 44,5 (38,5 x 53,5) cm

 

4 500 Kč

 

 

 

Ranný Emanuel

Malíř, grafik, pedagog ve Štěpánovicích u Tišnova, narozen v Jugoslávii, studia na ŠUŘ v Brně u prof. Dillingera a na AVU v Praze u prof. T. F. Šimona, člen SČUG Hollar, a Spolku výtvarných umělců moravskoslezských v Brně, výstavy v Hollaru, Zlínský salon a jiné.

(29. 12. 1913 Ćuprija, Srbsko - 13. 3. 2008)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

49

 

Weirauch Emil (1909-1976)

"Domky"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole E. WEIRAUCH, datováno 1964, vzadu autorský štítek a na plátně rukou psané informace o obraze. Pouze na blind rámu.

 

56 x 67 cm

 

4 000 Kč

 

 

Pochází se soukromé sbírky. Majitelka získala přímo z rodiny autora.

 

Weirauch Emil

malíř, studoval u F.V. Süssera na ŠUŘ v Brně, člen SVU Aleš v Brně, Sdružení výtvarných umělců Purkyně v Praze, Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a skupiny M-Brno, zastoupen ve sbírkách Muzea města Brna, MG v Brně, GVU v Ostravě a jinde.

(7.1.1909 Dukovany-18.6.1976 Brno)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

50

 

Raiser Zdeněk (*1935)

"Křižovatka"

 

olej na plátně, nesignováno, nahoře text "Dvě šlapky". Autor ZDENĚK RAISER, druhá polovina minulého století. Nerámováno.

 

40 x 30 cm

 

1 200 Kč

 

 

Majitel získal přímo od autora.

 

Raiser Zdeněk

Fotograf, malíř, kameraman. Absolvent ČVUT, pracoval jako kameraman v České televizi. Začal malovat až v penzi, sám o sobě říká, že je naivní důchodce. Ve své tvorbě preferuje techniku akrylu na sololitu. Zpočátku maloval pouze pro radost a své práce rozdával, později se jeho obrazy objevily na mezinárodních výstavách naivistů na zámku v Lysicích a na aukcích a byly většinou brzy prodány. Příkladem je olej Unavený hrobník z roku 2012, což je, jak stojí v katalogu, velmi kvalitní ukázka současného naivního (insitního) umění, které je po létech útlumu opět vyhledáváno sběrateli, ale zároveň uznáváno i odborníky.

(nar. 17.1. 1935 Praha)

TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

51

 

Langer Josef

"Katedrála"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole LANGER, datováno 2005, vzadu papírový autorský štítek. Rámováno.

 

26 x 31,5 (31,5 x 36,5) cm

 

1 300 Kč

 

 

Věnováno přímo autorem Základní a Mateřské škole Pramínek, o.p.s., Heyrovského 13, Brno, pro nějž je i draženo.

 

Langer Josef

Narodil se v Bohuňově, v malebném údolí řeky Křetínky. Tímto krajem je inspirován ve svých malbách. Jeho první obrazy vznikaly v roce 1969 a byly ovlivněny francouzskými impresionisty. Obrazy maluje olejem na plátně.

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

 

100

52

 

Cermanová Naděžda

"Andílci"

 

olej na plátně, na rubu plátna autorské razítko se signaturou CERMANOVÁ NADĚŽDA a datací 2008. Na blind rámu.

 

40,5 x 20 cm

 

900 Kč

 

 

Věnováno přímo autorem Základní a Mateřské škole Pramínek, o.p.s., Heyrovského 13, Brno, pro nějž je i draženo.

 

Cermanová Naděžda

Malířka, vystudovala Střední pedagogickou školu v Přerově. Jejím učitelem byl profesor Tylich z Olomouce. Členka spolku výtvarných umělců Vysokomýtska. Zabývá se kresbou, malbou akrylem, olejomalbou a enkaustikou. Absolvovala řadu výstav po celé ČR.

TOP 041-060          

 

 

 

 

 

 

100

53

 

Grégr Pavel (*1976)

"Štěstí"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole GRÉGR, datováno 2011, vzadu papírový štítek s informacemi o obraze. Profilovaná dřevěná lišta.

 

35 x 30 (47 x 42) cm

 

2 500 Kč

 

 

Věnováno přímo autorem Základní a Mateřské škole Pramínek, o.p.s., Heyrovského 13, Brno, pro nějž je i draženo.

 

Grégr Pavel

Malíř, pochází ze Křtin. Tvoří ve svém pražském ateliéru. Původním uměleckým zaměřením je spíše muzikant- studoval 8 let hru na varhany a klavír. Výtvarnou malířskou průpravu absolvoval v roce 2000 u ak. mal. Anatolie Ključinského v Brně. Hudba a láska k přírodě, jak sám říká, je transformována do jeho obrazů. Osobitě viděné krajiny, jejich tvarové bohatství, lyrické, převážně nefigurativní kompozice - to je malířova imaginace, která je zároveň vnímáním i odrazem činnosti a také hudby. Ve svých obrazových kompozicích nevypráví a neilustruje příběhy, ale vidí a vnímá odrazy vlastního nitra. Jeho obrazy malých i velkých formátů tak navozují vždy stejně příjemný pocit estetického a uměleckého prožitku. Ke zvýšení optického dojmu prostoru užívá neurčitých polostínů - tak podtrhuje snovost tvorby vyjadřující touhu po klidu a harmonii.

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

 

100

54

 

Fait Josef

"Živly"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole FAIT, datováno 2009, vzadu tužkou název díla a signatura. Rám úzká lišta.

 

47 x 46,5 (51 x 50,5) cm

 

3 000 Kč

 

 

Věnováno přímo autorem Základní a Mateřské škole Pramínek, o.p.s., Heyrovského 13, Brno, pro nějž je i draženo.

 

Fait Josef

Malíř, grafik, fotograf, absolvoval brněnskou ŠUŘ v roce 1975. Již za studií vystavoval se svými spolužáky v Polsku, NDR i po celé Československé republice. Od roku 1973 do současnosti vytváří plakáty pro závody motorových člunů-kluzáků. Založil fotografickou skupinu „Canon“. Od roku 1986 pořádá samostatné výstavy. V roce 1992 se představil v Curychu knižními ilustracemi. Obrazy v roce 2002 vystavoval v Mnichově.

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

 

100

55

 

Anderlová Alena (*1977)

"Na komíně"

 

tempera na kartonu, signováno vzadu ANDERLOVÁ. Hladký tmavý rámek.

 

34 x 48,5 (36 x 51) cm

 

2 000 Kč

 

 

Věnováno přímo autorem Základní a Mateřské škole Pramínek, o.p.s., Heyrovského 13, Brno, pro nějž je i draženo.

 

Anderlová Alena

Malířka, studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze obor užitá malba, na Výtvarné škole Václava Hollara obor knižní grafika a poté na Akademii výtvarných umění v Praze malbu u prof. A. Střížka a prof. Michaela Rittsteina, kde absolvovala v roce 2005. Autorka působí v Klatovech a spolupracuje i s galeriemi v sousedním Bavorsku.

(nar. 23.6.1977)

TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

56

 

Kizovský Michal

"Před bouří"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole KIZOVSKÝ, datováno 2003.

 

50 x 70 (57 x 77) cm

 

900 Kč

 

 

Věnováno přímo autorem Základní a Mateřské škole Pramínek, o.p.s., Heyrovského 13, Brno, pro nějž je i draženo.

 

Kizovský Michal

Narodil se ve Skopji v Makedonii, ale od svých deseti let žije v Česku. Vystudoval Střední uměleckou školu. Byl žákem akademického malíře Emanuela Ranného ze Štěpánovic. Celá jeho tvorba je zaměřena na krajinu, má osobitou stylizační zkratku, kultivovanou barevnost, klasický řád, kde vyniká pravdivá a drsná krása v souladu s realitou. Žije a pracuje v Brně.

TOP 041-060          

 

 

 

 

 

 

100

57

 

Kizovský Michal

"Podzim"

 

olej na sololitu, signováno vlevo dole KIZOVSKÝ, nedatováno. Hnědý profilovaný rám.

 

70 x 43 (81 x 54) cm

 

900 Kč

 

 

Věnováno přímo autorem Základní a Mateřské škole Pramínek, o.p.s., Heyrovského 13, Brno, pro nějž je i draženo.

 

Kizovský Michal

Narodil se ve Skopji v Makedonii, ale od svých deseti let žije v Česku. Vystudoval Střední uměleckou školu. Byl žákem akademického malíře Emanuela Ranného ze Štěpánovic. Celá jeho tvorba je zaměřena na krajinu, má osobitou stylizační zkratku, kultivovanou barevnost, klasický řád, kde vyniká pravdivá a drsná krása v souladu s realitou. Žije a pracuje v Brně.

TOP 041-060          

 

 

 

 

 

 

100

58

 

Vrbová Štefková Miroslava (1909-1991)

"Portrét sedící dámy v interiéru"

 

olej na plátně, signováno vpravo nahoře M. VRBOVÁ (Vrbová Štefková Miroslava) datováno zřejmě 1947. Profilovaný rám zlaté barvy.

 

99 x 68 (111 x 82) cm

 

15 000 Kč

 

 

 

Vrbová-Štefková Miroslava

Malířka, studovala na Ukrajinské akademii v Praze, na AVU Praha u Maxe Švabinského a dále v Paříži u Františka Kupky na Akademie Beaux de Arts, byla členkou SVU Aleš Praha, v roce 1964 emigrovala, převážně pak žila v Německé spolkové republice. V roce 1939 vystavovala na IV. zlínském salonu a v roce 1940 spolu s Jindřichem Wielgusem v brněnském pavilonu ALEŠ. V letech 1964 - 1988 vystavovala v Rakousku, Švýcarsku, Dánsku, Německu, Španělsku, Kanadě, v osmdesátých letech každoročně vystavovala ve Freudenstadtu. V 70. letech portrétovala členy rodiny Ronalda Reagana, prezidenta USA. Za svou práci obdržela od prezidenta z Bílého domu osobní poděkování.

Cyklus monumentálních pláten-olejomaleb „Labutí jezero“ je dnes je v Národním divadle v Praze, její obrazy jsou na obecním úřadě a v kostele v rodných Žinkovech.

(11.11.1909 Žinkovy, okres Klatovy - 1991 Freudenstadt)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

59

 

Janeček - Pardubský Alois (1894-1974)

"Zámek nad vodou"

 

olej na lepence, signováno vlevo dole A. JANEČEK PARDUBSKÝ, datováno. Profilovaný rám zlaté barvy.

 

70 x 79 (89 x 99) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Janeček - Pardubský Alois

Janeček Alois

Malíř, herec, režisér a scénárista ochotnického divadla, člen činohry Národního divadla. Studoval na Malířské akademii v Mnichově. Trvale žil a tvořil v Úvalech a později v Jirnech, osobnost obce Jirny. Na studijních cestách pobýval na Moravě, Slovensku, Dalmácii, Bosně a Rakousku. Maloval zejména krajiny a žánrové motivy z Polabí, Posázaví, Podkrkonoší a také motivy z Rábu v Dalmácii.

(3.12.1894 Praha - 18.9.1974 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

100

60

 

Suchý Bohuslav (1907-1967)

"Chalupy v zasněženém údolí - pravděpodobně z okolí Chroustovic"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole B. SUCHÝ, kolem poloviny minulého století.

 

61 x 86 (70 x 90,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

Obraz od Bohuslava Suchého s podobným námětem "Vesnice Chroustovice" je uveden v Signaturách malířů (www.signaturymaliru.cz).

 

Suchý Bohuslav

Malíř, studoval u profesora Kulce na Ukrajinské akademii v Praze, u profesora V. Sychry ve škole Mánesa a na AVU v Praze. Zabýval se nejvíce krajinomalbou, náměty čerpal na Českomoravské vrchovině. Zastoupen mimo jiné ve sbírkách Východočeské galerie v Pardubicích. Osobnost Chroustovic, kde žil a často maloval právě z jejich okolí.

(18. 11. 1907 Praha - 8. 4. 1967 Pardubice )

 

          
TOP 041-060          

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE