001-020 www.aukcnidum.cz

 2. e-AUKCE   

 
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

100

1

 

neurčeno

"Zátiší s humrem a citrony"

 

olej na kartonu, signováno vlevo dole monogramem s vročením 33, první polovina minulého století.

 

27 x 34,5 (37 x 44,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

2

 

Dvorský Bohumír (1902-1976)

"Zátiší s ovocem"

 

akvarel, signováno vpravo dole BOH. DVORSKÝ, kolem poloviny minulého století. Rámováno.

 

30,5 x 77 (87 x 40) cm

 

12 000 Kč

 

 

 

Dvorský Bohumír

Malíř, kreslíř, grafik, soukromá studia u Otty Molitora, dále pražská akademie u Nejedlého, člen Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, Skupiny olomouckých výtvarníků, Skupiny výtvarných umělců Moravské Ostravy, KVU Aleš v Brně, Svazu českých výtvarných umělců, výstavy po celé republice, dále Benátky, Rio de Janeiro, Helsinky, Stockholm, Peking, Šanghaj, Moskva atd., zasloužilý umělec, národní umělec.

(21.10.1902 Paskov, okres Frýdek-Místek - 11.1.1976 Svatý Kopeček, Olomouc)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

3

 

nesignováno

"Postavy v rozkvetlé krajině"

 

olej na plátně, nesignováno, minulé století. Rámováno.

 

41 x 59 (48,5 x 66,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

4

 

Rodová -Šašecí Božena (1898-1978)

"Rozlehlá stráň se žlutým lánem"

 

barevné pastely, signováno vlevo dole B. RODOVÁ - ŠAŠECÍ, kolem poloviny minulého století. Profilovaný rám zlaté barvy, lehce poškozený.

 

35,5 x 49 (45,5 x 60) cm

 

700 Kč

 

 

 

Rodová - Šašecí Božena

Malířka, ilustrátorka městské kroniky v Telči, vnučka "telčského F. L. Věka - Filipa Šašecího". Studovala na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Emilie Krostové, Jana Beneše, Josefa Schussery, Jakuba Schikanedera. Podnikla několik studijních cest do Itálie a Francie. Po první světové válce následovala svého manžela Ing. Jana Roda do Jugoslávie a na Podkarpatskou Rus. V roce 1938 museli opustit Užhorod, rodina se přestěhovala do Brna. Vystavovala na mnoha místech: Lublaň, Sarajevo, Telč, Košice, Velké Meziříčí, Užhorod, Praha, Olomouc, Bratislava, Zlín, Třešť, Třebíč, Kroměříž. Její obraz Rusínka byl zakoupen Národní galerií v Praze.

(17.12 1890 Telč - 30. 9. 1978 Jihlava)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

5

 

Hrnčárek Jan (1918-2009)

"Prostřední Bečva"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole J. HRNČÁREK, datováno 1976, vzadu informace o obraze. Široký profilovaný rám lehce poškozený.

 

32 x 50 (49 x 67) cm

 

5 000 Kč

 

 

 

Hrnčárek Jan

ak. mal. PhDr. Hrnčárek Jan

Malíř, kreslíř, grafik, věnoval se převážně krajinomalbě, studoval soukromě u Otty Schüllera ve Frýdlantě nad Ostravicí, od roku 1940 v malířské škole v Mánesu u Otakara Nejedlého, Sychry, Lieslera a Tittelbacha, po válce studoval 4 roky AMU a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, v roce 1949 byl z politických důvodů z akademie vyloučen, od roku 1947-1948 žil ve Frenštátě pod Radhoštěm, ateliér měl na Dolní Bečvě. Zastoupen v NG Praha, kolem třiceti výstav v České republice i v Evropě - např. Curych, Liverpool, Katovice, Zlínský salon, zastoupen v GVU v Ostravě, v roce 1953 se účastnil soutěže o výzdobu malého foyeru Národního divadla v Praze, v roce 1973 obdržel cenu města Ostravy, od roku 1983 zasloužilý umělec, člen umělecké skupiny ARKÁDA.

Po listopadu 1989 byl Janu Hrnčárkovi přiznán titul akademický malíř, v roce 2003 mu byla udělena Cena sv. Martina za umělecké ztvárnění frenštátské krajiny a okolí, za celoživotní práci na poli kulturním a u příležitosti 85. výročí narození. Cena sv. Martina je každoročně udělována významným osobnostem za přínos ve vlastivědné práci nebo na poli kulturního života města Frenštát pod Radhoštěm. Mimo jiné tuto cenu v roce 2000 získal Pavel Parma, známý bibliofil, z jehož sbírky jsme v minulých letech nabízeli na našich aukcích řadu zajímavých bibliofilií a fotografií od Josefa Sudka.

(15.8.1918 Fryčovice, Frýdek-Místek - 21.10.2009)

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

6

 

Černý Antonín (19/20. stol)

"Motiv z Divoké Šárky"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole A.ČERNÝ, vlevo dole datováno 1927.

 

54 x 63 (62 x 70) cm

 

1 500 Kč

 

 

Autor obrazu byl pradědečkem současného majitele, odtud známo jeho křestní jméno. Bližší informace se v rodině nedochovaly.

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

7

 

neurčeno

"Statek pod horskými štíty"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole, neurčeno.

 

39,5 x 49 (49,5 x 59) cm

 

2 000 Kč

 

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

8

 

nesignováno

"Zimní nálada"

 

olej na malířské lepence, signum nenalezeno, kvalitní rám, lepenka je zvlněná.

 

34 x 42 (51 x 58) cm

 

500 Kč

 

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

9

 

Weirauch Emil (1909-1976)

"Kytice šeříku"

 

olej -tempera na kartonu, signováno vpravo dole WEIRAUCH, vzadu rukou psané informace o obraze. Kolem poloviny minulého století. Rám francouzského typu, pod sklem.

 

57 x 70 (70 x 85) cm

 

3 500 Kč

 

 

Pochází se soukromé sbírky. Majitelka získala přímo z rodiny autora.

 

Weirauch Emil

malíř, studoval u F.V. Süssera na ŠUŘ v Brně, člen SVU Aleš v Brně, Sdružení výtvarných umělců Purkyně v Praze, Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a skupiny M-Brno, zastoupen ve sbírkách Muzea města Brna, MG v Brně, GVU v Ostravě a jinde.

(7.1.1909 Dukovany-18.6.1976 Brno)

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

10

 

Ferenz Albert (1907-1994)

"Zátiší se slunečnicemi v modré váze"

 

olej na plátně, signatura vpravo nahoře FERENZ, datováno 1939.

 

63 x 50,5 (75,5 x 61,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

11

 

Volejníček Antonín Jan (1896-?)

"Brambořík s jablky a hrozny"

 

pastel, signováno vlevo dole A. J. VOLEJNÍČEK, datováno 18. X. 1954. Vzadu na kartonu rukou informace o obraze. Rámováno

 

50,5 x 66 (63 x 79) cm

 

3 000 Kč

 

 

 

Volejníček Antonín J.

Volejníček Antonín Jan

Malíř, grafik, žák Kysely a Maška na UMPRUM v Praze, později studoval soukromě v Paříži, zaměřil se na portréty, akty, krajinu a město Brno a jeho zákoutí, zvládl dobře techniku starých mistrů, samostatně vystavoval v Brně. Zastoupen mimo jiné ve sbírkách Moravské galerie v Brně.

(14.10.1896 Brno-Židenice - ?)

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

12

 

Holub E.

"Jiřiny"

 

pastel, signováno vpravo dole E. HOLUB, první polovina minulého století. Vzadu papírový štítek se jménem autora a názvem díla. Rámováno, pod sklem.

 

55 x 60 (70 x 75) cm

 

3 500 Kč

 

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

13

 

Geistova K.

"Rozhled po zasněžené krajině"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole K. GEISTOVA, kolem poloviny minulého století. Menší poškození rámu.

 

50 x 69 (60 x 79) cm

 

1 500 Kč

 

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

14

 

neurčeno

"Vysokohorská partie"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole, nepřečteno. Široký rám starozlaté barvy.

 

52 x 67 (74 x 90) cm

 

2 700 Kč

 

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

15

 

Toman František Sylva (1886-1942)

"Rackové v bouři"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole TOMAN, pod signaturou uveden název díla, další text je skrytý pod rámem. Původní kvalitní adjustace.

 

49 x 61 (63,5 x 75,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Toman František Sylva

Toman František

Narozen 1886 v Prostějově, malíř na Žižkově. Absolvoval tkalcovskou školu. Věnoval se plenérové i žánrové malbě včetně malby pražských motivů. Zemřel v roce 1942 v Praze.

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

100

16

 

Kamenický

"Jihočeské rybníky"

 

řídký olej na kartonu, autor zde hojně využívá barvy podkladu, signováno vlevo dole KAMENICKÝ. Vzadu rozpracovaná studie ženské hlavy a text "Vzpomínka na Silvestra 1949 - 1950". Malba je doplněna stylovým masivním dřevěným rámem.

 

47 x 60 (63,5 x 76,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

Dle majitelky obrazu je na zadní straně studie její maminky, kterou autor právě na Silvestra 1949/50 maloval.

 

      
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

17

 

Hrnčárek Jan (1918-2009)

"Předjaří na Prostřední Bečvě - u Ručků"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole J. HRNČÁREK, datováno 1984, vzadu informace o obraze. Rámováno.

 

30 x 43 (47,5 x 59) cm

 

4 500 Kč

 

 

 

Hrnčárek Jan

ak. mal. PhDr. Hrnčárek Jan

Malíř, kreslíř, grafik, věnoval se převážně krajinomalbě, studoval soukromě u Otty Schüllera ve Frýdlantě nad Ostravicí, od roku 1940 v malířské škole v Mánesu u Otakara Nejedlého, Sychry, Lieslera a Tittelbacha, po válce studoval 4 roky AMU a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, v roce 1949 byl z politických důvodů z akademie vyloučen, od roku 1947-1948 žil ve Frenštátě pod Radhoštěm, ateliér měl na Dolní Bečvě. Zastoupen v NG Praha, kolem třiceti výstav v České republice i v Evropě - např. Curych, Liverpool, Katovice, Zlínský salon, zastoupen v GVU v Ostravě, v roce 1953 se účastnil soutěže o výzdobu malého foyeru Národního divadla v Praze, v roce 1973 obdržel cenu města Ostravy, od roku 1983 zasloužilý umělec, člen umělecké skupiny ARKÁDA.

Po listopadu 1989 byl Janu Hrnčárkovi přiznán titul akademický malíř, v roce 2003 mu byla udělena Cena sv. Martina za umělecké ztvárnění frenštátské krajiny a okolí, za celoživotní práci na poli kulturním a u příležitosti 85. výročí narození. Cena sv. Martina je každoročně udělována významným osobnostem za přínos ve vlastivědné práci nebo na poli kulturního života města Frenštát pod Radhoštěm. Mimo jiné tuto cenu v roce 2000 získal Pavel Parma, známý bibliofil, z jehož sbírky jsme v minulých letech nabízeli na našich aukcích řadu zajímavých bibliofilií a fotografií od Josefa Sudka.

(15.8.1918 Fryčovice, Frýdek-Místek - 21.10.2009)

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

18

 

Kulheim Ivan (*1940)

"Venkovské chalupy"

 

olej - akryl na sololitu, signováno vpravo dole KULHEIM, vzadu štítek Sdružení výtvarníků ČR se jménem autora, názvem díla a technikou. Rámováno, paspartováno.

 

Ve výřezu 19 x 29 (42 x 52) cm

 

1 500 Kč

 

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

19

 

Linder Zuzana (*1950)

"Pohled na kroměřížský zámek"

 

kombinovaná technika - akvarel, airbrush, signováno vpravo dole Z. LINDER, datováno 2007. Rámováno, pod sklem.

 

59 x 39 (64 x 44) cm

 

1 200 Kč

 

 

 

Linder Zuzana

Fejfarová Zuzana

Konzervátorka, novinářka, podnikatelka, malířka, výtvarnice, vlastním jménem Zuzana Linderová. V Kroměříži se také hrála její divadelní hra.

(Nar. 28.11.1950 Kroměříž)

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

20

 

Linder Zuzana (*1950)

"Pohled na kostel sv. Mořice v Kroměříži"

 

kombinovaná technika - akvarel, airbrush, signováno vlevo dole Z. LINDER, datováno 2007. Rámováno, pod sklem.

 

59 x 39 (64 x 44) cm

 

1 200 Kč

 

 

 

Linder Zuzana

Fejfarová Zuzana

Konzervátorka, novinářka, podnikatelka, malířka, výtvarnice, vlastním jménem Zuzana Linderová. V Kroměříži se také hrála její divadelní hra.

(Nar. 28.11.1950 Kroměříž)

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE