001-020 www.aukcnidum.cz

 1. e-AUKCE   

 
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

100

1

 

Zrzavý Jan

"Benátky - San Marco"

 

barevná litografie, signováno tužkou vpravo dole JAN ZRZAVÝ, rámováno, zaskleno.

 

Ve výřezu 21 x 26 (38,5 x 42,5) cm

 

19 000 Kč

 

 

Zrzavý Jan (1890-1977)

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, pedagog, zastoupen ve světových galeriích, na zámku v TELČI je stálá expozice věnovaná tomuto umělci, jeden z mimořádných zjevů českého malířství

(5.11.1890 Okrouhlice, část Vadín, okres Havlíčkův Brod - 12.10.1977 Praha)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

2

 

Bauch Jan

"Akt"

 

litografie, signováno tužkou JAN BAUCH, datováno 1958. Rámováno v jednoduchém hnědém rámu, zaskleno, paspartováno.

 

Tisková plocha 17,5 x 11,5 (53 x 44) cm.

 

2 000 Kč

 

 

Bauch Jan (1898-1995)

Významný český malíř, grafik, sochař, ilustrátor, studia UMPRUM v Praze u Dítěte, grafická speciálka u Švabinského, 1937 GRAND PRIX v Paříži, 1977 národní umělec, člen Umělecké Besedy, S.V.U. Mánes, kolem čtyřiceti výstav po celém světě, jeden z nejvýznamnějších českých malířů 20. století, řada monografií. Zastoupen v galeriích National Gallery of Art, Washington D.C., Národní galerie v Praze, České muzeum výtvarných umění Praha, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie umění, Karlovy Vary, Galerie hlavního města Prahy, Moravská galerie v Brně, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem.

(16.11.1898 Praha - 9.1.1995 Praha)

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

3

 

Janeček Ota

"Dívčí akt"

 

barevný linoryt na ručním papíře, signováno tužkou OTA JANEČEK vpravo dole.

 

Tisková plocha 39,5 x 27,5 (63 x 51) cm.

 

3 500 Kč

 

 

Janeček Ota (1919-1996)

Jeden z nejlepších českých malířů a sochařů 20. století, kreslíř, grafik, ilustrátor, pedagog, věnoval se scénografii, tvorbě plastik, loutek, známek, studoval na UMPRUM v Praze u Kysely, Nováka, na ČVUT u Blažíčka a C. Boudy, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, skupiny UB, kolem sta výstav, zastoupení v galeriích po celém světě.

(15.8.1919 Pardubičky, Pardubice - 1.7.1996 Praha)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

4

 

Vavrová Katarína

"California - Anjel z La Jolle"

 

ručně kolorovaný lept, signováno vpravo dole KATARÍNA VAVROVÁ, uprostřed název díla, vlevo dole číslování 1/1, paspartováno, rámováno. Pěkná kvalitní adjustace.

 

Tisková plocha 28,5 x 19,5 (52,5 x 40) cm

 

4 200 Kč

 

 

Vavrová Katarína (1964-)

Malířka, grafička, studovala grafickou speciálku u prof. A. Brunovského na VŠVU v Bratislavě a na Accademia delle Belle Arti v Perugii. Zabývá se malbou, kresbou, grafikou a ex libris. Oblíbenou technikou je lept. V Lexiconu dlouhý výčet výstav a ocenění po roce 1993, výčet je spojen s mnoha místy světa, namátkou USA, Japonsko, Turecko, Norsko, Francie, Polsko a další.

(nar. 23.8.1964 Bratislava)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

5

 

Bouda Cyril

"Na výletě - Kumburk"

 

dřevoryt, signováno vpravo dole tužkou C BOUDA a vlevo dole v desce monogramem CB. Adjustováno v paspartě, rámováno, pod sklem.

 

Tisková plocha 24 x 16 (39,5 x 29,5) cm

 

900 Kč

 

 

Zřícenina hradu s holí, motýli a kytičkou jahod.

Grafika zastoupena v souboru děl Občanského sdružení SH (http://www.ossh.cz/cinnost-ossh/vystavy/sbirka-obrazu)

 

Bouda Cyril (1901-1984)

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, žák Kysely a Švabinského, v letech 1929-1935 působil jako asistent na AVU Praha, později jako profesor na ČVUT Praha a PF UK Praha, byl asistentem světově proslulého kreslíře a grafika F. T. ŠIMONA, ilustroval cca 675 knih, namaloval 344 olejů, více než 1000 grafických listů, 9 gobelínů, natočen 1 kreslený film atd., patří nejen u nás, ale i ve srovnání se světem k výjimečným umělcům. Člen Hollaru, Umělecké Besedy a dalších, zastoupen v NG Praha. Podle Boudových návrhů bylo vydáno 52 poštovních známek. V Lexikonu je uveden dlouhý výčet výstav a dlouhý výčet ocenění. Jen pro zajímavost jako první ocenění, které Cyril Bouda získal, je uvedena V. cena v soutěži na cizinecké upomínky z roku 1919, v tomto roce začal studovat na UPŠ v Praze. V roce 1923 obdržel tzv. Americkou cenu. Mnohé ceny získal za knižní ilustrace, např. Čestné uznání Nejkrásnější kniha roku 1975, uděleno v roce 1976, ocenění v soutěži Nejkrásnější kniha v roce 1977, Cena nakladatelství Čs. spisovatel z roku 1978.

(14. 11. 1901 Kladno - 29. 8. 1984 Praha)

 

       
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

6

 

Chatrný Dalibor

"Muškáty v květináčích"

 

mědirytina, signováno tužkou vpravo dole D. CHATRNÝ, datováno 1956.

 

Tisková plocha 33 x 20 (52 x 40) cm

 

350 Kč

 

 

Chatrný Dalibor (1925-2012)

Malíř, grafik, tvůrce objektů, konceptuální umělec, narozen v Brně, studoval na pedagogické Fakultě UK v Praze u M. Salcmana a C. Boudy, ČVUT a AVU v Praze u V. Silovského, více jak třicet let pracoval jako pedagog mj. na střední uměleckoprůmyslové škole v Brně, na AVU Praha, JAMU v Brně, mimořádně silné zastoupení v galeriích, včetně Národní galerie v Praze, kolem sta výstav doslova po celém světě.

(28.8.1925 Brno - 5.7.2012 Rajhrad, Brno-venkov)

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

7

 

Karásek Arnošt

"Mrtvá Viktorka"

 

lept, signováno vpravo dole tužkou A. KARÁSEK (Arnošt), datováno 1956, vlevo dole číslováno 1/10, tužkou uveden název díla. Adjustováno na podložce, rámováno, pod sklem.

 

Tisková plocha 46 x 48 (57,5 x 66) cm

 

2 700 Kč

 

 

Karásek Arnošt (1920-1969)

Malíř, grafik, ilustrátor. Původně vyučený dámským krejčím, studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně a Antonína Strnadela na VŠUP v Praze. Vliv na jeho formální projev měl Klee a Chagall. V letech 1951-1959 byl asistentem prof. K. Svolinského, 1960-1962 člen výtvarné redakce SNDK, od 1957 člen SČUG Hollar. Měl společný ateliér s Jiřím Boudou na Václavském náměstí, později vlastní ateliér na Vinohradech. Vystavoval doma i v cizině - Německu, Švýcarsku, Švédsku. Inspirací pro jeho tvorbu byly zážitky z dětství, matčino vyprávění, později cesty do zapadlých koutů Slovenska. Původní profesi uplatnil při návrhů kostýmů pro Vycpálkův soubor a Státní soubor písní a tanců. V posledním období života vynikl jako ilustrátor dětských knih.

(10.1.1920 Karasín, část města Bystřice nad Pernštejnem - 4. 2.1969 Praha)

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

8

 

Fuksa Zdeněk

"Čarovná ryba na talíři"

 

barevná litografie, vpravo dole signováno tužkou ZDENEK FUKSA, datováno 1966, číslováno 1/8, paspartováno, rámováno.

 

Ve výřezu 27 x 27 (46 x 43) cm

 

900 Kč

 

 

Pochází ze sbírky brněnské fotografky Amálie Skládankové, zvané Aťa. Paní Aťa Skládanková spolupracovala s řadou výtvarníků na přípravě reklamních materiálů, katalogů, výstav. Díla, která měla ve své sbírce, získala v naprosté většině přímo od autorů.

 

Fuksa Zdeněk (1922-)

grafik, malíř, studoval na ŠUŘ, poté na brněnské univerzitě výtvarnou výchovu u profesora Miléna, člen ČFVU, Parabola, TT KLUB Brno, Unie výtvarných umělců ČR, Sdružení Q. V letech 1967 - 1982 působil jako profesor-výtvarník na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně. Ve svých grafikách se věnoval krajině, ale i neživé přírodě, představil např. cyklus Lastury. Z grafických technik používal nejvíce lept s akvatintou, z malířských technik temperu, akvarel, pastel. Pracoval v tématických cyklech, v nichž mohl zvolené téma všestraněji dotvořit.

(nar. 7.9.1922 Brno)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

9

 

Kubišta Bohumil

"Prosba - Modlitba muže"

 

dřevoryt z roku 1915, nesignováno, nedatováno. Ve sbírkách Moravské galerie vedeno pod názvem "Modlitba muže".

 

24,4 x 15,4 (39,5 x 30) cm

 

14 000 Kč

 

 

Reprodukováno např. v monografii Karel Srp: Bohumil Kubišta, Zářivý krystal, str. 319, obr. 191, Nakladatelství Arbor vitae v Řevnicích a Galerie výtvarného umění v Ostravě 2014.

 

Kubišta Bohumil (1884-1918)

Malíř, grafik, publicista, výtvarný kritik. V letech 1903-1905 studoval v Praze na Uměleckoprůmyslové škole, Akademii výtvarných umění u Vlaho Bukovace, v Soukromé výtvarné škole Karla Reisnera a v Uměleckém ateliéru Eduarda Karla, v letech 1906-1907 pokračoval ve studiu v Itálii ve Florencii na Accademia di Belle Arti di Firenze (Akademie výtvarných umění) a Reale Instututo delle Belle Arti. Po návratu do Prahy v roce 1907 studoval na České škole technické. V letech 1907 a 1908 se účastnil výstav Osmy s moderní generací výtvarníků. Z existenčních důvodů vstoupil do armády, působil jako důstojník dělostřelectva v chorvatské Pule. Po skončení války zemřel na španělskou chřipku.

(21.8.1884 Vlčkovice, Praskačka (Hradec Králové) - 27.11.1918 Praha)

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

10

 

Tichý František

"Artisté - Hrazdaři I"

 

suchá jehla, signováno vlevo dole perem TICHÝ, datováno 1946, vpravo dole O.G., originální grafika. Pro větší efekt je plocha papíru barevně upravena. Kvalitní adjustace v textilní paspartě pod sklem, rám tvoří textilní páska. List dole pomačkaný.

 

Ve výřezu 30 x 21 (47 x 34) cm

 

19 000 Kč

 

 

Grafika je reprodukována v Dvořák František : Tichý František, Grafické dílo, str. 78, obr. 86

 

Tichý František (1896-1961)

Vynikající český malíř, kreslíř a grafik, jeho práce patří k tomu nejlepšímu z českého malířství 20. století, studium na pražské akademii u Obrovského a Krattnera, odchod do Francie, řada výstav u nás i ve světě, široké zastoupení v Národní Galerii i v řadě světových galerií, zasloužilý umělec v roce 1961, řada monografií o tomto slavném malíři, např. monografie "Tichý František - Grafické dílo" od Františka Dvořáka.

(24.3.1896 Praha - 7.10.1961 Praha)

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

11

 

Tondl Karel

"Koupající se děti"

 

monotyp - tužkou vlevo dole, signováno vpravo dole KAREL TONDL, třicátá léta minulého století. Paspartováno, rámováno.

 

Výřez 19 x 25 (33,5 c 41) cm

 

2 000 Kč

 

 

Vzadu majitelem nalepen novinový výstřižek o Výstavě monotypů Karla Tondla, kterou pořádal Aleš - Spolek výtvarných umělců Moravskoslezských v pavilonu Aleš v září 1942. Uveden je i seznam vystavovaných děl a jejich ceny. Červeně je zatržen zde nabízený obraz s tehdejší cenou 1000 Kč.

 

Tondl Karel (1893-1980)

Malíř, grafik, ilustrátor, historik umění, pedagog, žák Preislera a Švabinského na pražské akademii, vystudoval Karlovu univerzitu a pařížskou Sorbonu, kde získal doktorát filosofie, tvořil v Paříži a Švýcarsku, člen KVU Aleš, zastoupen v NG, výstavy s Hollarem, v Topičově saloně, v Mánesu, ve zlínských salonech, v Paříži a řadě měst Evropy, získal řadu cen za kresbu i grafiku, byl členem řady významných vědeckých zahraničních instituci, patrně nejvzdělanější malíř v celé Evropě.

(2.7.1893 Krásno u Valašského Meziříčí - 3.2.1980 Praha)

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

12

 

Činčerová Eva

"Bitva II"

 

lept, signováno tužkou vpravo dole ČINČEROVÁ, vlevo dole tužkou název, grafická technika a číslování 3/5, sedmdesátá léta minulého století, volný list.

 

Tisková plocha 60 x 58, celý list 63,5 x 61 cm

 

1 900 Kč

 

 

Činčerová Eva (1943-2005)

malířka, grafička, ilustrátorka, studovala grafiku na AVU u profesora Tittelbacha, věnovala se figurální tvorbě, ale i monumentální tvorbě, těžiště její tvorby je však ve volné grafice a knižní ilustraci, zastoupena v NG Praha, v GHMP a jinde.

(16.11.1943 Pelhřimov - 3.1.2005 Bystřice nad Pernštejnem)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

13

 

Činčerová Eva

"Dvojice"

 

lept, vpravo dole signováno tužkou ČINČEROVÁ, datováno 1975, vlevo dole tužkou název díla, volný list.

 

Tisková plocha 80 x 59 cm, celý list 90 x 68 cm

 

2 900 Kč

 

 

Činčerová Eva (1943-2005)

malířka, grafička, ilustrátorka, studovala grafiku na AVU u profesora Tittelbacha, věnovala se figurální tvorbě, ale i monumentální tvorbě, těžiště její tvorby je však ve volné grafice a knižní ilustraci, zastoupena v NG Praha, v GHMP a jinde.

(16.11.1943 Pelhřimov - 3.1.2005 Bystřice nad Pernštejnem)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

14

 

Činčerová Eva

"Matky s dětmi"

 

lept, nesignováno, sedmdesátá léta minulého století, volný list.

 

Tisková plocha 60 x 59 cm, celý list 65 x 62,5 cm

 

1 900 Kč

 

 

Činčerová Eva (1943-2005)

malířka, grafička, ilustrátorka, studovala grafiku na AVU u profesora Tittelbacha, věnovala se figurální tvorbě, ale i monumentální tvorbě, těžiště její tvorby je však ve volné grafice a knižní ilustraci, zastoupena v NG Praha, v GHMP a jinde.

(16.11.1943 Pelhřimov - 3.1.2005 Bystřice nad Pernštejnem)

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

15

 

Činčerová Eva

"Jobova noc"

 

lept, vpravo dole tužkou signováno ČINČEROVÁ, datováno 1976, vlevo dole tužkou uvedeno "F: Hrubín : Jobova noc" - pravděpodobně inspirační zdroj pro toto dílo, volný list.

 

Tisková plocha 60 x 59 cm, celý list 68,5 x 62 cm

 

1 900 Kč

 

 

Činčerová Eva (1943-2005)

malířka, grafička, ilustrátorka, studovala grafiku na AVU u profesora Tittelbacha, věnovala se figurální tvorbě, ale i monumentální tvorbě, těžiště její tvorby je však ve volné grafice a knižní ilustraci, zastoupena v NG Praha, v GHMP a jinde.

(16.11.1943 Pelhřimov - 3.1.2005 Bystřice nad Pernštejnem)

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

16

 

Hoplíček František

"Ze společné mísy"

 

litografie, vpravo dole signováno tužkou FRANT. HOPLÍČEK, vlevo značeno: Arcibiskupská knih- a kamenotiskárna v Olomouci. Poškozeno řadou skvrn patrně od vlhka, sběratelská a archivní položka.

 

47 x 60 (50,5 x 62,5) cm

 

500 Kč

 

 

Hoplíček František (1890-1946)

Malíř a grafik, studoval na Akademii v Praze u Vlaho Bukovace a Rudolfa Otto von Ottenfelda, dále studoval ve Vídni a Antverpách, maloval obrazy ze života Hané - v Olomouci založil vlastní malířskou školu, ale také ze života sportovního, v roce 1932 byl jeho obraz vystaven na Olympiádě v Los Angeles v USA, vystavoval také ve Vídni atd.

(23.4.1890 Zvole u Zábřehu, okres Šumperk - 13.4.1946 Olomouc)

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

17

 

Vivante A.

"Žena se secesním účesem"

 

lept, signováno tužkou vpravo dole A. VIVANTE, přelom 19. a 20. století.

 

Tisková plocha 41 x 29,5 (54 x 43) cm

 

1 500 Kč

 

 

         
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

18

 

Jelínek Alex Adolf

"Modlitba"

 

lept, signováno vpravo dole tužkou ADOLF JELÍNEK, první polovina minulého století. Rámováno, pod sklem, paspartováno.

 

Výřez 19 x 14,5 (31,5 x 24) cm

 

900 Kč

 

 

Jelínek Alex Adolf (1890-1957)

Jelínek Adolf

Spisovatel, malíř, kreslíř, grafik evropského formátu, vlastním jménem Adolf Jelínek, pražská akademie u Švabinského, mnichovská akademie u profesora Janka, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, zastoupen v Národní galerii, v Lexikonu dlouhý výčet výstav.

(25.4.1890 Strmilov, Jindřichův Hradec - 2.9.1957 Praha)

 

         
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

19

 

Röhling Vladislav

"Svatováclavská kaple v chrámu Sv. Víta"

 

barevný lept, signováno vpravo dole tužkou RÖHLING, vlevo dole značeno červeným razítkem VR. Kvalitní adjustace v paspartě, rámováno, pod sklem.

 

41 x 35 (53 x 46) cm

 

1 900 Kč

 

 

Röhling Vladislav (1878-1949)

Malíř, významný grafik, žák Akademie v Praze u Františka Ženíška, tvořil zejména obrazy z Prahy a dalších významných měst Čech i Slovenska, člen Jednoty výtvarných umělců, vystavoval s JUV, na Zlínských salonech, v roce 1918 se zúčastnil výstavy Čeští výtvarníci Českému srdci pořádané v pražském Obecním domě, v roce 1942 Národ svým výtvarným umělcům III. v Mánesu. Grafiky značil mimo tiskovou plochu razítkem - červeným kruhovým terčíkem s monogramem VR.

(23.5.1878 Praha - 26.3.1949 Praha)

 

    
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

20

 

Jiřincová Ludmila

"Srdcová dáma - Opus 787"

 

barevný linoryt, dole uprostřed signováno tužkou L. JIŘINCOVÁ, práce z roku 1964. Kvalitní adjustace: zaskleno, paspartováno, jednoduchý černý rám.

 

15 x 10 (39,5 x 32) cm

 

2 200 Kč

 

 

Jiřincová Ludmila (1912-1994)

Malířka, kreslířka, grafička a ilustrátorka, studia na soukromé škole Rudolfa Vejrycha, na keramické škole v Bechyni a na AVU v Praze u T.F. Šimona, členka SČUG Hollar. Kolem sta výstav po celém světě, řada ocenění.

(9.5.1912 Praha - 22.1.1994 Praha)

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE