001-020

www.aukcnidum.cz

 97. AUKCE BRNO - 4.12.2016

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF VÝSLEDKY
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

1

  

Imrich Josef

"Bodláky"

  

barevný linoryt, vpravo dole signováno tužkou, vlevo dole název, datace 1971 a číslování 15/100, vzadu autorský štítek s razítkem ČFVU, paspartováno.

  

Tisková plocha 75,5 x 27,5, výřez 79,5 x 30,5, (100,5 x 50,5) cm

  

1 500 Kč

  

  

        
       TOP 001-020  

  

  

  

  

  

  

  

  

2

  

Beránek

"Chalupy"

  

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole BERÁNEK, vzadu papírový štítek s informacemi o obraze, druhá polovina minulého století, rám zlaté barvy.

  

36 x 46 (50 x 60) cm

  

2 500 Kč

  

  

          

  

       TOP 001-020  

  

  

  

  

  

  

  

3

  

Císař Ladislav

"Vesnice v zimní krajině"

  

olej na kartonu, signováno vlevo dole L.CÍSAŘ, vzadu špatně čitelný fragment ručně psaného textu, kolem poloviny minulého století, rámováno.

  

28 x 35,5 (38,5 x 45,5) cm

  

1 200 Kč

  

  

  

Císař Ladislav (1901-1987)

Malíř, pedagog, studium dějin způsobilo, že se věnoval malířství, zvláště za svého působení v Užhorodě, kde byl členem spolku podkarpatských výtvarných umělců, soukromě vystavoval v Klatovech. Malíř krajin a profesor v Klatovech.

(Toman, Slovník Chagall)

(15.3.1901 Klabava u Rokycan - 12.7.1987)

          
       TOP 001-020  

  

  

  

  

  

4

  

Stelzer Viktor

"Moře u skalnatého pobřeží" a "Racci nad mořem u skalnatého pobřeží"

  

dva obrazy, oleje na kartonu, signovány STELZER, jeden signován vlevo dole, druhý vpravo dole, vzadu nalepeny doklady o pravosti děl, z nichž osvědčení vystavené odborným znalcem je datováno 6.5.1944, záruční list je vystaven malířem.

  

24,5 x 34,5 (30 x 41), 24 x 34,5 (30,5 x 41) cm

  

1 700 Kč

  

  

Na zadní straně je nalepen strojem psaný papírový štítek se stručnými biografickými údaji.

Obraz s racky opatřen osvědčením o pravosti originálu z roku 1944, druhý obraz opatřen záručním listem

  

Stelzer Viktor (1899-)

Malíř, studium na akademii u Otakara Nejedlého, ze zdravotních důvodů se vrátil do Terstu, od města Terstu bdržel uznání za uměleckou činnost. Maloval výhradně moře.

(Strojově psaný štítek na zadní straně obrazu.)

(7.8.1899 Terst - ?)

          
  

   
   
       TOP 001-020  

  

  

  

  

  

5

  

Císař Ladislav

"Zima ve vesnici"

  

olej na kartonu, signováno vpravo dole L.CÍSAŘ, první polovina minulého století.

  

36 x50,5 (43,5 x 57,5) cm

  

800 Kč

  

  

Císař Ladislav (1901-1987)

Malíř, pedagog, studium dějin způsobilo, že se věnoval malířství, zvláště za svého působení v Užhorodě, kde byl členem spolku podkarpatských výtvarných umělců, soukromě vystavoval v Klatovech. Malíř krajin a profesor v Klatovech.

(Toman, Slovník Chagall)

(15.3.1901 Klabava u Rokycan - 12.7.1987)

          
       TOP 001-020  

  

  

  

  

  

6

  

Hoyer P.J.

"Zátiší s bohatou kyticí lučních květů, muškáty v květináčích a větvičkou s jablky"

  

akvarel, signováno vpravo dole P.J.HOYER, datováno 1943, rámováno, pod sklem.

  

46,5 x 60,5 (57,5 x 71) cm

  

PRODÁNO

  

  

          
       TOP 001-020  

  

  

  

  

  

  

  

  

7

  

Borés Francisco

"Z Řecka"

  

akvarel, signováno vpravo dole BORÉS, datováno 1949. rámováno v novém jednoduchém světlém rámku, pod sklem, paspartováno.

  

Ve výřezu 22 x 38,5 (42,5 x 52,5) cm

  

8 000 Kč

  

  

Borés Francisco (1898-1972)

          
       TOP 001-020  

  

  

  

  

  

  

  

8

  

Guy De Bouthillier

"Plachetnice na moři"

  

velký reprezentativní akvarel, signováno vlevo dole DE BOUTHILLIER, datováno 1951, rámováno, pod sklem.

  

68 x 92 (82 x 107) cm

  

10 700 Kč

  

  

Guy De Bouthillier (1893-1962)

          
       TOP 001-020  

  

  

  

  

  

  

  

9

  

Guy De Bouthillier

"Palmy na břehu rozbouřeného moře"

  

akvarel, signováno vlevo dole G DE BOUTHILLIER, datováno 1955, paspartováno, rámováno, pod sklem.

  

Ve výřezu 46 x 64 (72 x 88) cm

  

8 100 Kč

  

  

Guy De Bouthillier (1893-1962)

          
       TOP 001-020  

  

  

  

  

  

  

  

10

  

Zámečník Zdeněk

"Akt: Vesna"

  

akryl na kartonu, signováno vpravo dole Z.ZAM, datováno 2009, vzadu rukou psané informace o autorovi a papírový štítek rámařství Ant. Křížka.

  

57 x 77,5 (67,5 x 89) cm

  

42 700 Kč

  

  

Zámečník Zdeněk (1949-)

Současný malíř a galerista, malíř osobitého vidění, solitér české moderny, figuralista, je vyhledáván zahraničními sběrateli, zastoupen v galeriích v Barceloně, Rakousku, Japonsku, jeho obrazy vlastní Clint Estwood a další významné osobnosti v umění a filmu.

(Ústecký deník - http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/20110831_ich_galerie_nikol_deti.html, www.galerie-nikol.cz)

(nar. 1949 Děčín)

          
       TOP 001-020  

  

  

  

  

  

  

  

11

  

Krejčí Jan Maria

"Léto ve stepi"

  

tempera na kartonu, signováno vpravo dole J.KREJČÍ, datováno 1994, vzadu autorský papírový štítek.

  

60 x 42 (72,5 x 55) cm

  

1 200 Kč

  

  

Krejčí Jan Maria (1946-)

Malíř, grafik, knižní ilustrátor, studoval na Masarykově univerzitě v Brně u Miloše Slezáka, Jiřího Hadlače, Oldřicha Hanzla, Igora Zhoře. Věnuje se figurální malbě a krajinomalbě.

(abART, Slovník Chagall, http://www.prijmeni.cz/osobnost/247541/jan_maria_krejci)

(nar. 20.6.1946 Mohelno, Třebíč)

        
       TOP 001-020  

  

  

  

  

  

12

  

Krejčí Jan Maria

"Krajina u Tasova"

  

tempera na kartonu, signováno vpravo dole J.KREJČÍ, datováno 1995, vzadu autorský papírový štítek a rukou psaný text: Ilustrace ke knize J. Pěnčíka Hledání ráje, nakladatelství Arca JiMfa.

  

42,5 x 30 (53,5 x 40,5) cm

  

900 Kč

  

  

Krejčí Jan Maria (1946-)

Malíř, grafik, knižní ilustrátor, studoval na Masarykově univerzitě v Brně u Miloše Slezáka, Jiřího Hadlače, Oldřicha Hanzla, Igora Zhoře. Věnuje se figurální malbě a krajinomalbě.

(abART, Slovník Chagall, http://www.prijmeni.cz/osobnost/247541/jan_maria_krejci)

(nar. 20.6.1946 Mohelno, Třebíč)

        
       TOP 001-020  

  

  

  

  

  

13

  

Pavelka František

"Portrét dívky v kabátku s kožešinou a v kloboučku"

  

barevné křídy, signováno vpravo pod kresbou PAVELKA, datováno 1922, rámováno v jednoduchém rámku, pod sklem.

  

44,5 x 31,5 (46,5 x 33,5) cm

  

1 500 Kč

  

  

Pavelka František (1894-1948)

Malíř, grafik, ilustrátor, studium na pražské akademii u Jana Preislera a ve speciální škole u Maxe Švabinského, středoškolský profesor.

(Toman, abART)

(24.6.1894 Nechanice, Hradec Králové - 21.9.1948 Praha)

       TOP 001-020  

  

  

  

  

  

14

  

Lucien d'Asselborne - Davril

"Seina a Palác Trocadéro"

  

akvatinta, signováno vpravo dole J DAVRIL, vlevo dole uveden název tisku, paspartováno, rámováno.

  

Tisková plocha 15,5 x 21,5, ve výřezu 17 x 23 (rám 31,5 x 38,5) cm

  

PRODÁNO

  

  

Lucien d'Asselborne - Davril  (1873-1952 nebo 1962)

        
       TOP 001-020  

  

  

  

  

  

  

  

15

  

Myslivec František

"Dvě postavy na kraji lesa"

  

miniaturní olej na kartonu, signováno vpravo dole, datováno 1951, vzadu otisk autorova razítka.

  

9 x 9,5 (11,5 x 11,5) cm

  

PRODÁNO

  

  

Myslivec František (1890-1965)

Grafik, studoval u profesora Maška na UMPRUM v Praze, věnoval se krajinomalbě, grafickému designu (znak Brna z roku 1934) a portrétní tvorbě, řada výstav v Brně, byl členem KVU Aleš, zastoupen ve sbírkách MG v Brně.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(30.12.1890 Brno - 28.9.1965 Brno)

          
       TOP 001-020  

  

  

  

  

  

16

  

Bártek

"Postavy v uličce orientálního města"

  

olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole BÁRTEK, první polovina minulého století, zlacený profilovaný dřevěný rámek.

  

12,5 x 9 (19 x 16) cm

  

1 500 Kč

  

  

          
       TOP 001-020  

  

  

  

  

  

  

  

  

17

  

Muttich Kamil Vladislav

"Portrét mladého muže s bradkou a turbanem"

  

kombinovaná technika - kvaš, akvarel, barevné křídy, signováno vpravo dole kryptogramem, počátek minulého století, rámováno, pod sklem.

  

14,5 x 11 (17,5 x 14) cm

  

1 200 Kč

  

  

Muttich Kamil Vladislav (1873-1924)

Malíř a ilustrátor, studium na pražské akademii u Pirnera, zastoupen v řadě galerií, zastoupen v NG i v pověstné Waldesově sbírce, velké množství ilustrací v domácích i zahraničních časopisech a knihách, řada publikací ve Zlaté Praze, hlavy jeho dívek byly často reprodukovány na pohlednicích, jeden z největších českých ilustrátorů z přelomu devatenáctého a dvacátého století.

(Toman)

(10.2.1873 Praha - 6.11.1924 Nymburk)

          
       TOP 001-020  

  

  

  

  

  

18

  

Muttich Kamil Vladislav

"Portrét orientální dívky"

  

kombinovaná technika - kvaš, akvarel, barevné křídy, signováno vlevo dole kryptogramem, počátek minulého století, rámováno, pod sklem.

  

14,5 x 11 (17,5 x 14) cm

  

1 200 Kč

  

  

Muttich Kamil Vladislav (1873-1924)

Malíř a ilustrátor, studium na pražské akademii u Pirnera, zastoupen v řadě galerií, zastoupen v NG i v pověstné Waldesově sbírce, velké množství ilustrací v domácích i zahraničních časopisech a knihách, řada publikací ve Zlaté Praze, hlavy jeho dívek byly často reprodukovány na pohlednicích, jeden z největších českých ilustrátorů z přelomu devatenáctého a dvacátého století.

(Toman)

(10.2.1873 Praha - 6.11.1924 Nymburk)

          
       TOP 001-020  

  

  

  

  

  

19

  

Muttich Kamil Vladislav

"Portrét muže ve velké čepici"

  

kombinovaná technika - kvaš, akvarel, barevné křídy, signováno vlevo dole kryptogramem, počátek minulého století, rámováno, pod sklem.

  

43,5 x 29 (57 x 42) cm

  

2 500 Kč

  

  

Muttich Kamil Vladislav (1873-1924)

Malíř a ilustrátor, studium na pražské akademii u Pirnera, zastoupen v řadě galerií, zastoupen v NG i v pověstné Waldesově sbírce, velké množství ilustrací v domácích i zahraničních časopisech a knihách, řada publikací ve Zlaté Praze, hlavy jeho dívek byly často reprodukovány na pohlednicích, jeden z největších českých ilustrátorů z přelomu devatenáctého a dvacátého století.

(Toman)

(10.2.1873 Praha - 6.11.1924 Nymburk)

          
       TOP 001-020  

  

  

  

  

  

20

  

Husáriková Jindra

"Cirkusové představení"

  

olej na plátně, signováno vlevo dole J HUSÁRIKOVÁ, vzadu na blind rámu tužkou psané informace o obraze.

  

115,5 x 95 (116,5 x 96) cm

  

PRODÁNO

  

  

Husáriková Jindra (1931-2016)

Malířka, grafička, keramička, studovala na VŠUP v Praze, věnovala se se především malbě.

V roce 2008 otevřel její syn Petr v Karlových Varech Galerii Jindry Husárikové.

Zdroj: http://www.denik.cz/ostatni_kultura/zemrela-vyznacna-malirka-jindra-husarikova-bylo-ji-85-let-20160416.html

(Slovník Chagall, abART, deník PRÁVO, 18.4.2016)

(14.4.1931 Trmice, Ústí nad Labem -16.4.1986)

        
       TOP 001-020  

  

  

  

  

  

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE