001-020 www.aukcnidum.cz

 113. AUKCE BRNO - 6.8.2023___NEDĚLE__11 hod  

 
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

100

1

 

Cestovní oltářík "Madonna della Sedia"

 

prořezávaný novogotický oltářík z lité mosazi zdobený rytými geometrickými motivy, malba Madony na porcelánové oválné destičce, nesignováno/neznačeno, střední Evropa, zřejmě 19. století.

 

Medailonek 4,5 x 3,5 cm, celý oltářík 17 x 11,5 cm

 

2 200 Kč

 

 

Reprodukce slavného obrazu "Madonna della Sedia" (Madona s přeslicí) z roku 1515 od Raffaela.

 

Dokumentace

Vydáno osvědčení Národního památkového úřadu k prodeji a trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty.

 

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

100

2

 

Stolní oltářík "Madonna della Sedia"

 

dřevo mořené, vyřezávané ve tvaru stočených vegetabilních úponků připomínající gotické kružby, malba Madony na porcelánové oválné destičce, nesignováno/neznačeno, střední Evropa, zřejmě 19. století. Menší poškození řezby na několika místech.

 

Medailonek 5,5 x 4,5 cm, celý oltářík 16,5 x 12,5 cm

 

1 800 Kč

 

 

Reprodukce slavného obrazu "Madonna della Sedia" (Madona s přeslicí) z roku 1515 od Raffaela.

 

Dokumentace

Vydáno osvědčení Národního památkového úřadu k prodeji a trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty.

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

3

 

Závěsná nástěnná kropenka

 

cín litý a cizelovaný, plasticky zdobený rozvilinami kolem německého textu "Gelobt sey Jesus Christus" (tedy "Pochválen buď Ježíš Kristus"), v horní části pak nápis "IHS", neznačeno, střední Evropa, 19. století. Poškozeno.

 

17,5 x 7 cm

 

700 Kč

 

 

Dokumentace

Vydáno osvědčení Národního památkového úřadu k prodeji a trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty.

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

4

 

Závěsná nástěnná kropenka

 

cín litý do formy zdobený plastickým motivem postavy sv. Jana Nepomuckého, neznačeno, střední Evropa, 19. století. Mírně poškozeno.

 

18 x 10 cm

 

700 Kč

 

 

Dokumentace

Vydáno osvědčení Národního památkového úřadu k prodeji a trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty.

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

5

 

Stříbrné cibórium s drahokamy - kulturní památka ČR

 

stříbro částečně zlacené, na víku kříž se smaragdem, patka zdobená třemi květy lilie "Fleur de Lys", z nichž jeden květ má vsazen modrý safír. Mistrovská značka PN s korunkou. Vespod věnování ve francouzštině od spolku Royalistek, Francie.

 

Výška 22 cm, hmotnost 633,00 g btto, ryzost stříbra 950/1000, smaragd 1,60 ct, safír 0,72 ct

 

44 000 Kč

 

 

Jsme přesvědčeni, že samotné ciborium je starší a že věnování bylo na dno vyryto později. Text věnování: "ASSOCIATION DES JEUNES FILLES ROYALISTES / EN SOUVENIR / DE / CHARLES MAURRAS / 27 JANVIER 1945 - 13-16 NOVEMBRE 1952". Věnováno památce Charlese Maurrase od Sdružení mladých royalistických dívek. Charles Mauras (1868-1952) byl kontroverzním francouzským myslitelem a spisovatelem, spoluzakladatelem politického nacionalistického a royalistického hnutí Action française. Association des jeunes filles royalistes byla asociace spojená s tímto hnutím. Za podporu Vichy režimu a svou publikační činnost během války byl zatčen a po třídenním politicky motivovaném procesu byl právě dne 27. ledna 1945 odsouzen na doživotí za velezradu a kontrašpionáž, zemřel dne 16. listopadu 1952, po té co byl převezen do nemocnice zřejmě dne 13.11.1952.

 

Dokumentace

Vystaveno Osvědčení Puncovního úřadu v Ostravě o ryzosti a hmotnosti stříbra.

Vystaven certifikát na přírodní kameny Ing. Jiránka, Česká gemologická laboratoř.

Prohlášeno za kulturní památku, tudíž může zakoupit pouze občan ČR nebo instituce se sídlem v ČR. NOTE: THIS ITEM CAN ONLY BE PURCHASED BY A CITIZEN OF THE CZECH REPUBLIC AS IT HAS BEEN GRANTED THE STATUS OF NATIONAL HERITAGE ITEM.

 

    
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

6

 

Cibórium

 

zlacené stříbro a obecný kov, víčko zdobené jetelovým křížkem. Kupa značena mistrovskou značkou HG, puncovní značkou S-48, vespod patky kartuš "H. GRÜNFELD / PAPEŽSKÝ DVORNÍ ZLATNÍK / PRAHA-I"; dále vytlačené METAL, Čechy, přelom 19./20. století.

 

Výška 28 cm, ryzost Ag 800/1000, hmotnost spodní části (patka obecný kov + kupa stříbro) 425,94 g btto, hmotnost celkem (včetně víčka z obecného kovu) 531,07 g btto

 

4 000 Kč

 

 

Dokumentace

Vydáno osvědčení Národního památkového úřadu k prodeji a trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty.

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

7

 

Kruhový nástěnný reliéf "Sv. Jakub Starší"

 

litina, hluboký reliéf zobrazující světce s poutnickou holí, neznačeno, střední Evropa, poslední čtvrtina 19. století

 

Průměr 23 cm

 

800 Kč

 

 

Dokumentace

Vydáno osvědčení Národního památkového úřadu k prodeji a trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty.

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

8

 

 

Kruhový nástěnný reliéf "Sv. Bartoloměj"

 

litina, hluboký reliéf zobrazující světce s jeho atributem - k hrudi tiskne ostří nože, neznačeno, střední Evropa, poslední čtvrtina 19. století. Na několika místech menší poškození.

 

Průměr cca 23 cm

 

600 Kč

 

 

Dokumentace

Vydáno osvědčení Národního památkového úřadu k prodeji a trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty.

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

9

 

Staroboleslavské paládium země české

 

vysoký zdobný dřevěný podstavec osazený měděným reliéfem Madony s Ježíškem a výraznou paprsčitou svatozáří, měděný reliéf byl původně zlacený, na podstavci stylizovaný nápis "Maria". Čechy, konec 18. století. Poškození na více místech.

 

Výška 58 cm, šířka 27,5 cm

 

4 500 Kč

 

 

Dokumentace

Vydáno osvědčení Národního památkového úřadu k prodeji a trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty.

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

10

 

Ikona Bohorodička Hodegetria "Tříruká"

 

tempera na dřevěné desce. Ikona, vyjma malby obličejů a rukou, je kryta souvislým lisovaným a rytým obkladem z kovu. Reliéf obkladu zobrazuje postavy, oděv, bohatou svatozář i vegetabilní ornament rámu. Neznačeno, Rusko, 19. století.

 

Cca 30 x 23 x 5,5 cm

 

5 000 Kč

 

 

Dokumentace

Vydáno osvědčení Národního památkového úřadu k prodeji a trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty.

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

11

 

Socha "Světice s knihou"

 

řezba ve dřevě, celoplošně zlacená, neznačeno. Střední Evropa, první polovina 19. století. Plastika je volně umístěna na kruhovém podstavci z černě lakovaného dřeva pod skleněným poklopem "tzv. šturcem". Drobné poškození zejména zlacení.

 

Výška samotné plastiky 42 cm, celkem i s podstavcem a poklopem 52 cm, průměr podstavce cca 24 cm, průměr poklopu ve spodní části cca 18,5 cm

 

3 500 Kč

 

 

Dokumentace

Vydáno osvědčení Národního památkového úřadu k prodeji a trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty.

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

12

 

Sochy - dvojice andělů "putti"

 

řezba ve dřevě, bohatě zlacená. Oblaka, na kterých sedí andílci, jsou stříbřená. Neznačeno, střední Evropa, zřejmě druhá třetina 18. století. Na obou vícero poškození, ručička jednoho z andělů vyžaduje fixaci.

 

Výška cca 70 cm, výška bez podstavce 55 cm

 

6 000 Kč

 

 

Dokumentace

Vydáno osvědčení Národního památkového úřadu k prodeji a trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty.

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

13

 

Socha "Panna Maria Immaculata"

 

dřevo, velká řezba postavy stojící na kouli - zeměkouli, další atributy drak a půlměsíc, barevná polychromie, neznačeno. Střední Evropa, poslední třetina 19. století. Poškození většího rozsahu, zejména polychromie, ale i samotné dřevořezby.

 

Výška cca 132 cm

 

2 000 Kč

 

 

Dokumentace

Vydáno osvědčení Národního památkového úřadu k prodeji a trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty.

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

14

 

Kubíček Josef, připsáno (1890-1972)

Socha "Madona s dítětem"

 

řezba v měkkém dřevě (lípa, topol) mořeném, polychromovaném. Signum nenalezeno, vzadu rukou psané: Dokončeno 4.V.1956. Dle znaleckého posudku prof. PhDr. Jiřího Šmída se jedná o dílo Josefa Kubíčka.

 

Výška 170 cm

 

74 000 Kč

 

 

Dokumentace

K soše bylo vydáno Osvědčení Národního památkového ústavu ČR k prodeji a trvalému vývozu. Podána žádost o obnovení osvědčení podle zákona č. 71/11994 Sb.

 

Kubíček Josef

Malíř, sochař, řezbář, sochařem byl i jeho starší bratr Leoš Kubíček, malířem jeho syn Jánuš Kubíček. Učil se v řezbářské dílně u J. Rouse v Žamberku, v Mnichově studoval sochařství u profesora F. Bernauera a architektonické kreslení u profesora Mössela, studoval také v sochařské speciálce u profesora Myslbeka na AVU v Praze. Od roku 1924 žil v Brně, člen SVU Mánes, široké spektrum výstav a ocenění, vystavoval mimo jiné v Mánesu a na zlínských salonech, v roce 1965 byl jmenován zasloužilým umělcem.

(13.3.1890 Slatina nad Zdobnicí, Rychnov nad Kněžnou - 29.11.1972 Brno)

 

      
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

15

 

 

Socha "Světice" - kulturní památka ČR

 

dřevořezba, monochromie, kolem roku 1800, dobrý stav, sběratelská i reprezentativní položka.

 

Výška 160 cm

 

38 000 Kč

 

 

Dokumentace

Prohlášeno za kulturní památku, tudíž může zakoupit pouze občan ČR nebo instituce se sídlem v ČR. NOTE: THIS ITEM CAN ONLY BE PURCHASED BY A CITIZEN OF THE CZECH REPUBLIC AS IT HAS BEEN GRANTED THE STATUS OF NATIONAL HERITAGE ITEM

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

16

 

Socha "Svatý Wolfgang" - kulturní památka ČR

 

řezba ve dřevě, barevně polychromovaná a zlacená, Rakousko. MK ČR časově zařazuje do druhé čtvrtiny 18. století

 

Výška 33 cm

 

8 000 Kč

 

 

Svatý Wolfgang - Wolfgang z Regensburgu - žil přibližně v letech 924-994, byl arcibiskupem v Regensburgu (Řezně,) zasloužil se o vznik samostatné pražské diecéze, vyobrazován bývá s kostelem v ruce, sekerou, berlou nebo jako poustevník, svátek 31. října, patron Regensburgu, tesařů, lodníků, nemocných.

 

Dokumentace

Prohlášeno za kulturní památku, tudíž může zakoupit pouze občan ČR nebo instituce se sídlem v ČR. NOTE: THIS ITEM CAN ONLY BE PURCHASED BY A CITIZEN OF THE CZECH REPUBLIC AS IT HAS BEEN GRANTED THE STATUS OF NATIONAL HERITAGE ITEM

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

17

 

Velká kropenka nástěnná

 

keramika lidová, glazovaná, ručně malovaná, figurálně zdobená, hlavní motiv Panna Maria. Neznačeno, kolem roku 1950, výborný stav, sběratelský kus.

 

Výška 28 cm, šířka 15 cm

 

2 300 Kč

 

 

Dokumentace

K předmětu bylo vydáno osvědčení Památkového úřadu k prodeji a trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty. Podána žádost o obnovení osvědčení podle zákona č. 71/11994 Sb.

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

18

 

Velká kropenka nástěnná

 

porcelán bílý, ručně malovaný a zlacený, figurální motiv - stojící anděl s ratolestí, ve zdvižené ruce drží spodní část pochodně, do které se patrně zasouvá mini svíčka. Značeno vtlačeným číslem 3, kolem roku 1860. Výrobní prasklina.

 

Výška 30 cm, šířka 12 cm

 

3 900 Kč

 

 

Dokumentace

K předmětu bylo vydáno osvědčení Památkového úřadu k prodeji a trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty. Podána žádost o obnovení osvědčení podle zákona č. 71/11994 Sb.

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

19

 

Kropenka nástěnná

 

porcelán bílý, ručně malovaný a zlacený, plastický figurální motiv - andílek, vinná réva v pozadí. Období cca 1880 - 1910, sběratelský kus.

 

Výška 21,5 cm, šířka 9 cm

 

2 500 Kč

 

 

Dokumentace

K předmětu bylo vydáno osvědčení Památkového úřadu k prodeji a trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty. Podána žádost o obnovení osvědčení podle zákona č. 71/11994 Sb.

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

100

20

 

Liturgická nádoba - loďka na kadidlo (navicula)

 

mosaz litá do formy, plášť těla je plošně pokryt jednoduchým, ale bohatým a v liniích tepaným zavíjeným páskovým ornamentem, který se ovíjí kolem oválného medailonku s jednoduchým rámečkem, neznačeno, střední Evropa, přelom 18./19. stol. Poškozeno.

 

14,5 x 21 x 8,5 cm, patka průměr cca 12 cm

 

1 800 Kč

 

 

Dokumentace

Vydáno osvědčení Národního památkového úřadu k prodeji a trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty.

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE