201-220 www.aukcnidum.cz

 112. AUKCE BRNO - 13.11.2022___NEDĚLE__11 hod  

 
201 202 203 204 205
206 207 208 209 210
211 212 213 214 215
216 217 218 219 220

100

201

 

Vašica Oldřich (1922-1993)

"Geometrická abstrakce"

 

kresba barevnými pastelkami na pauzovacím papíru, signováno vlevo dole VAŠICA O. Druhá polovina minulého století. Rámováno v jednoduchém světlém rámku, pod sklem.

 

22,5 x 27, 5 (33,5 x 38,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Vašica Oldřich

Vašica Olek

Brněnský malíř, grafik, sklářský výtvarník, studoval užitou malbu u Josefa Kaplického na VŠUP v Praze, zastoupen ve sbírkách Muzea města Brna, v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně, vystavoval zejména v Brně. V letech 1957 - 58 podnikl studijní cesty do Německa, Belgie a Bulharska.

(18.10.1922 Nedvědice, Brno-venkov - 27.6.1993 Brno)

 

       

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

202

 

Kars Georges (Jiří) (1880-1945)

"Ležící dívka"

 

kresba tužkou, signováno vpravo dole GK(?), dle majitele se jedná o kresbu GEORGESE KARSE. Papír fixován na podkladě fotografickými růžky. Rámováno, pod sklem.

 

14 x 19,5 (25,5 x 31) cm

 

5 400 Kč

 

 

Kars Georges (Jiří)

Kars Jiří - Karpeles Georges

Malíř a grafik, žák Knirra a F. von Stucka v Mnichově. Tvořil převážně v Paříži a Španělsku. Významný český malíř evropské úrovně.

(2.5.1880 Kralupy - 5.2.1945 Ženeva)

 

       

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

203

 

Preissig Vojtěch (1873-1944)

"Dívka s holubicí"

 

kresba tužkou, signováno vpravo dole monogramem V.P. (Vojtěch Preissig), datováno 1899. Rámováno v masivním rámu, pod sklem, adjustováno v paspartě.

 

Výřez 22,5 x 21 (52,5 x 48) cm

 

58 000 Kč

 

 

Publikováno in: Ivo Barteček, Životem pro vlast, Olomouc 2018, str. 9. Naposledy vystaveno in: Vojtěch Preissig, Životem pro vlast, Vlastivědné muzeum v Olomouci, Olomouc 10/2018 - 1/2019, výstava se konala ke stému výročí zrodu Československa

 

Preissig Vojtěch

Orlov Jaroslav

Malíř, publicista, grafik, ilustrátor, odbojář. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Friedricha Ohmanna, grafiku studoval soukromě v Paříži v ateliérech Emila Delauna a Augusta Schmida. Vynikající český malíř a grafik světového jména, pracoval v Paříži pro Alfonse Muchu. Velké zásluhy má na grafickém umění v USA, kde dlouho působil, řídil grafické oddělení na Wentworth Institute v Bostonu. V řezbě do linolea byl považován v USA za zakladatele. Vystavoval v Mánesu, má široké zastoupení v Národní galerii Praha, ve Waldesově galerii, v galerii v New Yorku a dalších světových galeriích. Během druhé světové války byl členem ilegální skupiny, vydával ilegální časopis V boj. Jeho dcera Irena, která mu pomáhala, byla popravena. Zemřel v koncentračním táboře Dachau.

(31.7.1873 Světec, Teplice - 11.6.1944 Dachau, Německo)

 

       

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

204

 

Brožík Václav (1851-1901)

"Figurální studie"

 

kresba tužkou, značeno na štítku na rámu. Rámeček s mosazným štítkem udávajícím jméno autora poškozen.

 

Ve výřezu 14 x 18,5 (31,5 x 33,5)

 

5 800 Kč

 

 

Pochází z kvalitní sbírky.

 

Brožík Václav

Studium na pražské a drážďanské akademii. Byl členem výtvarné generace Národního divadla, v roce 1884 obdržel v Paříži kříž Čestné legie, stal se jejím důstojníkem, dále byl členem francouzské akademie, členem České akademie věd a umění atd. Jeho komorní krajinářské práce jsou Tomanem zasazovány do roku 1899.

 

 

     

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

205

 

Bělocvětov Andrej (1923-1997)

"Na klavírním koncertě"

 

kresba tužkou a uhlem, signováno vpravo dole BELOCVETOV, nedatováno. Rám, sklo, list fixován na podložce.

 

21 x 29,5 (40 x 47,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

Bělocvětov Andrej

Belotsvetov - Theakston

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, původním jménem Belotsvetov - Theakston, studia na ruském gymnáziu v Praze u profesora Musatova, soukromě u Bakulina, po válce na pražské akademii u Vlastimila Rady, člen ČFVU a skupiny Máj, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, Středočeské galerii, GU Karlova Vary, GU Olomouc, řada výstav, představitel českého INFORMELU.

(8.10.1923 Praha - 19.4.1997 Praha)

 

       

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

206

 

Štěpán Bohumil (1913-1985)

"Někdo má o kolečko víc, někdo nemá žádné"

 

kresba tuší, nesignováno, práce BOHUMILA ŠTĚPÁNA, nedatováno. Rám, pasparta, sklo. Pochází z rodiny autora.

 

Ve výřezu 25 x 32 (41,5 x 56,5)

 

5 800 Kč

 

 

Štěpán Bohumil

Malíř, grafik, ilustrátor, karikaturista, studoval v Praze na soukromé grafické škole profesora Rottera a u profesora Jana Ivana Kulce na Ukrajinské akademii. Pracoval jako výtvarník pro nakladatelství Melantrich. Zabýval se užitou a knižní grafikou, kresbou a koláží, fotomontáží, figurální malbou, plakátovou tvorbou. Publikoval v různých časopisech - Dikobraz, Literární noviny, Kultura, Plamen, Výtvarná práce. Od roku 1969 žil v Mnichově, kde se věnoval především ilustraci.

(12.4.1913 Křivoklát, Rakovník - 1.3.1985 Mnichov, Německo)

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

207

 

Boettinger Hugo (1880-1934)

"Slavnosti na Letné - VII. Všesokolský slet"

 

kresba uhlem, signováno vpravo dole H BOETTINGER, datováno 1920. Rám místy poškrábán, pasparta, sklo. I přes nepřízeň počasí - dolní část kresby - na ploše probíhá hromadné cvičení - střední část kresby - pod Hradčanami, symbolem mladé republiky.

 

Ve výřezu 61 x 41 (93 x 71,5)

 

7 600 Kč

 

 

Boettinger Hugo

Boettinger Hugo, dr. Desiderius / Böttinger Hugo

Kreslíř, karikaturista a malíř, žák pražské akademie u Lišky, Jeneweina a Pirnera. Studijní pobyty ve Francii, Anglii, Belgii, Holandsku. Výstavy Vídeň, Mnichov, Benátky, Londýn, Paříž, Pittsburg a řada dalších. Zastoupen v galeriích, včetně Národní galerii. U kreseb a karikatur používal pseudonym dr. Desiderius.

(30.4.1880 Plzeň - 9.12.1934 Praha)

 

       

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

208

 

Schwaiger Hanuš (1854-1912)

"Boxer - mužský akt"

 

kresba uhlem, signováno autorovým monogramem (Hanuš Schwaiger), datováno 7.XII, kolem roku 1885. Levý rožek listu mimo kresbu utržen. List fixován na podložce, rám, sklo.

 

44,5 x 31,5 (57,5 x 44,5) cm

 

7 400 Kč

 

 

Pochází z rozsáhlé sbírky architekta Methoděje Matušky z Bystřice pod Hostýnem.

 

Schwaiger Hanuš

Malíř, kreslíř, návrhář a ilustrátor, pedagog, studoval na akademii ve Vídni u H. Makarta, profesor na akademii v Praze, významný a slavný český malíř 19. a počátku 20. století, podle jeho návrhů byly vytvořeny Vodník a Krysař - nejznámější gobelíny valaško-meziříčské manufaktury, z autorů představovaných na našich aukcích patřili mezi jeho žáky Oldřich Blažíček, Jaroslav Grus, Ferdinand Hanuš Herink, Emil Hlavica, Adolf Jelínek, Josef Koudelka, Vilém Kreibich, Oldřich Lasák, Josef Loukota, Otakar Marvánek, František Xaver Naske, Jan Pašek, Vojtěch Hynek Popelka, Antonín Procházka, František Xaver Procházka a další, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie.

(28.6.1854 Jindřichův Hradec - 17.6.1912 Praha)

 

       

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

209

 

Bravenec Josef (1922-?)

"Ženský akt s plédem"

 

kresba uhlem, signováno vpravo dole BRAVENEC, datováno 1954. Rám, pasparta, sklo. Velká kresba v umělecké adjustaci.

 

Ve výřezu 41 x 27,5 (66 x 55) cm

 

1 900 Kč

 

 

Bravenec Josef

Průmyslový výtvarník a grafik, studia na Škole umění ve Zlíně (pedagogové Gajdoš Rudolf, Hofman Karel, Hroch Vladimír), od roku 1945 na VŠUP Praha (pedagog Antonín Strnadel).

(13.3.1922 Lípa, Zlín - ?)

 

       

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

210

 

Janeček Ota (1919-1996)

"Ženský akt"

 

perokresba, signováno vlevo nahoře JANEČEK, datováno 1943. Vzadu papírové štítky z výstavy "Gutfreund, Janecek and others", kterou pořádala Welsh Arts Council v Cardiffu, katalogové číslo 36, resp. 9636. List fixovaný na podložce, rám, sklo.

 

30 x 22 (46 x 35) cm

 

3 000 Kč

 

 

Janeček Ota

Malíř, sochař, kreslíř, grafik, ilustrátor, pedagog, věnoval se scénografii, tvorbě plastik, loutek, známek, studoval na UMPRUM v Praze u Kysely, Nováka, na ČVUT u Blažíčka a C. Boudy, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, skupiny UB, kolem sta výstav, zastoupení v galeriích po celém světě.

(15.8.1919 Pardubičky, Pardubice - 1.7.1996 Praha)

 

     

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

211

 

Wachsman Alois (1898-1942)

"Studie ženských aktů"

 

kresba tužkou, vlevo dole značeno pozůstalostním razítkem ALOISE WACHSMANNA s číslem S101, kolem roku 1935. Adjustováno v paspartě, pod sklem, rám poškrábán.

 

Ve výřezu 20 x 27 (48,5 x 52,5) cm

 

7 000 Kč

 

 

Wachsman Alois

Scénograf, malíř, architekt, ilustrátor. Studium na Českém vysokém učení technickém v Praze u Antonína Engela a Josefa Fanty a na pražské Akademii výtvarných umění u Josefa Gočára. Člen SVU Mánes, Uměleckého svazu Devětsil a dalších. Vynikající český modernista, zejména z období kubismu. Dlouho tvořil v Paříži. Patřil mezi avantgardu moderního umění v první třetině 20. století.

(14.5.1898 Praha - 16.5.1942 Jičín)

 

       

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

212

 

Wachsman Alois (1898-1942)

"Studie sedících ženských aktů"

 

kresba tužkou, nesignováno, vlevo dole značeno pozůstalostním razítkem ALOISE WACHSMANNA s číslem S119. Adjustováno v paspartě, pod sklem, rám poškrábán.

 

20,5 x 25,5 (48 x 51,5) cm

 

7 000 Kč

 

 

Wachsman Alois

Scénograf, malíř, architekt, ilustrátor. Studium na Českém vysokém učení technickém v Praze u Antonína Engela a Josefa Fanty a na pražské Akademii výtvarných umění u Josefa Gočára. Člen SVU Mánes, Uměleckého svazu Devětsil a dalších. Vynikající český modernista, zejména z období kubismu. Dlouho tvořil v Paříži. Patřil mezi avantgardu moderního umění v první třetině 20. století.

(14.5.1898 Praha - 16.5.1942 Jičín)

 

       

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

213

 

Milén Eduard (1891-1976)

"Učitel hry na klavír"

 

štětcová malba tuší a kvaš, signováno vpravo dole E. MILÉN. Levý dolní roh natržený. Rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

Výřez 39 x 23 (53 x 36) cm

 

5 000 Kč

 

 

Milén Eduard

Müller Eduard - vlastním jménem

Malíř, grafik, ilustrátor, scénograf, působil v Brně, v letech 1941 - 1945 profesor na škole umění ve Zlíně. Studia na UMPRUM v Praze u Dítěte a Schikanedera, dále na AVU v Praze ve speciální grafické škole u Švabinského. Člen KVU Aleš, SČVU, SČUG Hollar, řada výstav a zastoupení v českých a moravských galeriích.

(18.3.1891 Frýdštejn, Jablonec nad Nisou - 19.5.1976 Brno)

 

       

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

214

 

Šmíd Karel (1914-1985)

"Chléb a hry"

 

kombinovaná technika - tuš, akvarel, signováno vpravo dole K ŠMÍD, datováno 1943. Rám mírně poškozen.

 

Ve výřezu 18,5 x 13,5 (32,5 x 27,5) cm

 

1 900 Kč

 

 

Šmíd Karel

Malíř, kreslíř, ilustrátor, karikaturista, pedagog. Studium na ČVUT Praha u Oldřicha Blažíčka, Cyrila Boudy, Karla Pokorného, Josefa Sejpka, Hanuše Folkmana. Později byl sám profesorem katedry výtvarné výchovy na Karlově univerzitě v Praze. V roce 1948 vystavoval ve Zlínském saloně. Zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie v Praze.

(23. 12. 1914 Vídeň, Rakousko - 29. 3. 1985 Praha)

 

       

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

215

 

Stevens Thomas

"The Start"

 

tkané hedvábí - tzv. "Stevengraph" čili obrázek z tkaného hedvábí fixovaný v paspartě, neznačeno. Rámováno, zaskleno. Párový k následující položce.

 

Ve výřezu 5 x 15 (22,5 x 29,5) cm

 

1 900 Kč

 

 

Název "Stevengraph" je odvozen od jména vynálezce a výrobce Thomase Stevense, který v roce 1864 úspěšně adaptoval stávající žakárový tkací stroj na výrobu těchto tkaných obrázků z hedvábí a záhy s nimi slavil obrovský obchodní úspěch. Mezi nejpopulárnější náměty patří výjevy z viktoriánské Anglie a z dostihů. Existuje přibližně 160 různých vzorů, po roce 1910 už vznikalo pouze málo nových motivů. Výroba zcela skončila v roce 1940, kdy byla továrna zničena během bombardování Coventry.

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

216

 

Stevens Thomas

"The Finish"

 

tkané hedvábí - tzv. "Stevengraph" čili obrázek z tkaného hedvábí fixovaný v paspartě, neznačeno, rámováno, zaskleno. Párový k předcházející položce.

 

Ve výřezu 5 x 15 (22,5 x 29,5) cm

 

1 900 Kč

 

 

Název "Stevengraph" je odvozen od jména vynálezce a výrobce Thomase Stevense, který v roce 1864 úspěšně adaptoval stávající žakárový tkací stroj na výrobu těchto tkaných obrázků z hedvábí a záhy s nimi slavil obrovský obchodní úspěch. Mezi nejpopulárnější náměty patří výjevy z viktoriánské Anglie a z dostihů. Existuje přibližně 160 různých vzorů, po roce 1910 už vznikalo pouze málo nových motivů. Výroba zcela skončila v roce 1940, kdy byla továrna zničena během bombardování Coventry.

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

217

 

Francouzský gobelínek "Milenecký pár u brodu"

 

strojová výšivka na hedvábí, počátek 20. století, Francie, nesignováno. Nově zarámováno, adjustováno v paspartě, antireflexní sklo. Motiv podle obrazu Le premier pas od Anatole Vely (1838-1882).

 

Ve výřezu 32 x 16 (44,5 x 27,5) cm

 

900 Kč

 

 

Výroba pravděpodobně Staron & Meyer Saint-Etienne, označení bývá vetkáno v okraji gobelínku.

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

218

 

Francouzský gobelínek "Milenecký pár na houpačce"

 

strojová výšivka na hedvábí, počátek 20. století, Francie, neznačeno. Nově zarámováno, adjustováno v paspartě, antireflexní sklo. Motiv podle obrazu Le Printemps od Pierre-Auguste Cota z roku 1873.

 

Ve výřezu 32 x 16 (44,5 x 27,5) cm

 

900 Kč

 

 

Výroba pravděpodobně Staron & Meyer Saint-Etienne.

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

219

 

Francouzský goblének "L'Orage - Bouře"

 

strojová výšivka na hedvábí. Vlevo dole značeno výrobcem NFF - Neyret Frčres, Francie, přelom 19/20. století. Vpravo dole text D´APRÉS P. A. COT (podle Pierre-Auguste Cota a jeho obrazu L'Orage z roku 1880). V paspartě, rámováno, zaskleno.

 

Ve výřezu 35 x 19 (53 x 33) cm

 

1 200 Kč

 

 

 

       

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

220

 

Párové goblény "Dáma" a "Kavalír"

 

na obou domalovány detaily v obličeji, u dámy i na rukou, nesignováno. Oba fixovány v oválných paspartách a rámečkách. Cena za oba.

 

Každý: ve výřezu cca 14,5 x 20 (27,5 x 21,5) cm

 

300 Kč

 

 

 

   

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE