161-180 www.aukcnidum.cz

 112. AUKCE BRNO - 13.11.2022___NEDĚLE__11 hod  

 
161 162 163 164 165
166 167 168 169 170
171 172 173 174 175
176 177 178 179 180

100

161

 

Dobeš Josef (1898-1974)

"Za městem s haldou"

 

tempera na kartonu, signováno vpravo dole DOBEŠ, datováno 1953. Rámováno, pod sklem, paspartováno.

 

Výřez 33,5 x 46 (54 x 66) cm

 

1 200 Kč

 

 

Dobeš Josef

Malíř, ilustrátor, malířství studoval soukromě. Byl vězněn spolu s Josefem Čapkem v Oranienburgu, kde namaloval jeho poslední portrét. Výrazný malíř regionu, zastoupen ve sbírkách GVU Ostrava.

(23. 5. 1898 Polanka nad Odrou, okr. Nový Jičín - 3. 1. 1974 Ostrava)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

100

162

 

Světlík Eduard (1903-1970)

"Na kraji dřevěného městečka"

 

akvarel, signováno vpravo dole Ed. SVĚTLÍK, datováno 4.V.1951. Rámováno, paspartováno, zaskleno.

 

Výřez 29 x 40,5 (52 x 64) cm

 

1 200 Kč

 

 

Světlík Eduard

Malíř, sochař, odborný učitel v Kroměříži, studia na pražské AVU u prof. Nejedlého a Jana Zrzavého v Olomouci, řada výstav, zastoupen v Národní galerii Praha, kolekce jeho obrazů byla ve Spořitelně města Kroměříž, v roce 1955 byl zastoupen na III. Přehlídce československého výtvarného umění, katalog výstavy vydal Svaz československých výtvarných umělců.

(1903 Přerov - 1970)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

100

163

 

Tockstein Josef (1912-1992 nebo 1996)

"Hlava"

 

kombinovaná technika -akvarel, tempera na papíře, signováno vlevo dole To, vzadu pozůstalostní razítko arch. JOSEFA TOCKSTEINA s ev. č. K85. Rámováno v jednoduchém hnědém rámu, pod sklem, paspartováno.

 

Výřez 40 x 31 (45 x 35) cm

 

3 800 Kč

 

 

Tockstein Josef

Autodidakt, psal básně a povídky, malovat začal v sedmdesátých letech minulého století, bratr skláře Jindřicha Tocksteina.

(10.1.1912 Železný Brod - 13.3.1992 Praha)

 

     
TOP 161-180        

 

 

 

 

100

164

 

Svolinský Karel (1896-1986)

"Ptáci"

 

kresba tuší lavírovaná akvarelem, signováno vlevo dole K. SVOLINSKÝ, datováno 1942. Rámováno v jednoduchém rámečku, paspartováno, zaskleno.

 

Výřez 22 x 17 (41 x 33) cm

 

5 600 Kč

 

 

Svolinský Karel

Malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor, scénograf, kostýmní výtvarník, pedagog, autor bankovek i celé řady poštovních známek, vyučil se řezbářem u Ziky a Lišky, později studoval plastiku u B. Kafky, grafiku a malbu u F. Kysely, již v roce 1925 získal Grand Prix v Paříži, znovu Grand Prix a zlatou medaili na světové výstavě v Paříži 1937, Grand Premio na výstavě v Miláně 1940, Národní cenu v roce 1942, člen SVU Mánes, bohaté zastoupení v Národní galerii, GVU Ostrava, zastoupení v galeriích po celé Evropě, řada monografií.

(14.1.1896 Svatý Kopeček, Olomouc - 16.9.1986 Praha)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

100

165

 

Rélink Karel (1880-1945)

"Kolombína - dáma se špacírkou"

 

kombinovaná technika - akvarel, kvaš, signováno vlevo dole K. RÉLINK, datováno 1913. Rámováno, pod sklem, paspartováno. Rám místy oprýskaný.

 

Výřez 41 x 30 (67 x 53,5) cm

 

9 000 Kč

 

 

Rélink Karel

Spisovatel, malíř, ilustrátor, studia na Akademii výtvarných umění v Praze u Václava Brožíka. Několik let působil jako ilustrátor v Paříži. Během první světové války byl malířem u rakousko-uherské armády.

(3.8.1880 Praha - květen 1945 Křivoklát)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

100

166

 

anonym

"Skalnaté pobřeží"

 

tempera na papíře, nesignováno, vpravo dole slepotisk HARMA, kolem poloviny minulého století. Rámováno, pod sklem, paspartováno.

 

Výřez 29 x 38,5 (48,5 x 57,5) cm

 

700 Kč

 

 

 

       

 

TOP 161-180        

 

 

 

 

100

167

 

Barazi Ivana

"Primavera"

 

kresba tuší kolorovaná akvarelem, signováno vpravo dole IVANA BARAZI, datováno 2003. Pasparta je pojatá jako součást obrazu. Rámováno, pod sklem.

 

59 x 47 (65 x 53) cm

 

7 000 Kč

 

Barazi Ivana

Současná brněnská malířka. Absolvovala studium výtvarného oboru na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 1968 žila na Blízkém Východě. Po desetiletém pobytu se vrátila a rozvíjí svou tvorbu v rodné zemi. Dlouhý pobyt v Orientu se projevuje i v jejím malířském projevu.

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

168

 

Jindra Jaromír (1895-1984)

"Náměstí v Telči"

 

kombinovaná technika, signováno JINDRA, datováno 1942 s věnováním "Příteli Frant. Kožíkovi". Rámováno, pod sklem, paspartováno.

 

Výřez 49 x 64 (67 x 82) cm

 

8 000 Kč

 

 

Jindra Jaromír

Malíř, autodidakt, krátce studia v Praze u Engelmüllera a v kurzech uměleckoprůmyslové školy ve Vídni, ve Vídni působil pedagogicky i na českých školách, řada výstav, zastoupen mimo jiné na vídeňské Sezessi uspořádané v roce 1928 v Košicích, Bratislavě a Praze, v roce 1929 měl soubornou výstavu ve Vídni

 

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

100

169

 

Urban Vladislav (*1937)

"Usedlost Mičulka - Beskydy"

 

kombinovaná technika - pastelky a fixy, signováno vpravo dole V. URBAN, práce z roku 1980. Rámováno pod sklem, pasparta. Do aukce nabídnuto autorem.

 

Výřez 14,5 x 28 (27,5 x 40) cm

 

2 500 Kč

 

 

Urban Vladislav

Sklářský výtvarník, designér, šperkař, studoval na Střední škole šperkařské v Turnově a v ateliéru u profesora K. Štipla a docenta V. Plátka na VŠUP v Praze, zabývá se designem lisovaného, broušeného a hutnického užitkového a obalového skla, patří mezi znalce a sběratele drahých kamenů, zastoupen v Moravské galerii Brno.

(nar. 14.3.1937 Plzeň)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

100

170

 

Načeradský Jiří (1939-2014)

"Žena"

 

kombinovaná technika - akvarel, kresba pastelem, signováno vpravo dole NAČERADSKÝ, datováno 2004. Rámováno, zaskleno, list fixovaný na podložce.

 

42 x 59 (50,5 x 70,5) cm

 

9 000 Kč

 

 

Načeradský Jiří

Malíř, kreslíř, studoval v malířské speciálce u profesora Rady na AVU v Praze, kde později působil jako pedagog, od roku 1991 profesor monumentální malby, představitel nové generace šedesátých let navazující na tradici moderní české grotesky, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, Centre GEORGES POMPIDOU v Paříži, ve sbírce Medy Mládkové atd.

(9.9.1939 Sedlec - 16.4.2014 Praha)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

100

171

 

Weirauch Emil (1909-1976)

"Kytice ve váze"

 

tempera na kartonu, signováno vpravo dole E WEIRAUCH. Rámováno, pod sklem, pasparta.

 

Výřez 59 x 39 (77 x 57) cm

 

2 500 Kč

 

 

Weirauch Emil

Malíř, studoval u F.V. Süssera na ŠUŘ v Brně, člen SVU Aleš v Brně, Sdružení výtvarných umělců Purkyně v Praze, Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a skupiny M-Brno, zastoupen ve sbírkách Muzea města Brna, MG v Brně, GVU v Ostravě a jinde.

(7.1.1909 Dukovany-18.6.1976 Brno)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

100

172

 

neurčeno

"U přívozu"

 

akvarel, signováno vlevo dole, neurčeno, datováno 1943. Rámováno v širším rámu, pod sklem.

 

42 x 61 (52 x 70,5) cm

 

900 Kč

 

 

 

       

 

TOP 161-180        

 

 

 

 

100

173

 

Budík Lojza (1888-1945)

"Břízky na kraji lesa"

 

akvarel, signováno vlevo dole LOJZA BUDÍK, nedatováno. Rámováno, pod sklem, pasparta.

 

Výřez 30 x 30,5 (48,5 x 49,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Budík Lojza

Budík Alois

Malíř, ilustrátor, krajinář, působil ve Znojmě a Třebíči, vzdělával se soukromě, maloval zejména krajiny z Podyjí a okolí říčky Želetavky, byl zakladatelem a členem Sdruženi umělců jihomoravských a západomoravských ve Znojmě, řada výstav v Československu i ve Vídni, zastoupen ve sbírce obrazů v Jihomoravském muzeu ve Znojmě.

(8.6.1888 Bučovice, Vyškov - 4.12.1945 Třebíč)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

100

174

 

Jícha Václav (1874-1950)

"Políčka v dlouhé stráni"

 

akvarel, signováno vlevo dole V. JÍCHA, nedatováno. Rámováno, zaskleno, paspartováno.

 

Výřez 35,5 x 42,5 (52,5 x 57) cm

 

1 200 Kč

 

 

Jícha Václav

výborný český krajinář, studium na českém učitelském ústavu v Brně, působil v Brně, člen Spolku výtvarných umělců Moravy, člen SVU Mánes, přítel Otakara Březiny a Františka Bílka, výstavy v Topičově saloně a v Mánesu, zastoupen v Národní galerii Praha

(23.11.1874 Bystřice nad Perštejnem - 30.6.1950 Bystřice nad Perštejnem)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

100

175

 

Bartoňková - Drábková Marie (1908-1993)

"Kostelík na kopci"

 

barevné pastely, signováno vpravo dole DRÁBKOVÁ. Rámováno, pod sklem, paspartováno.

 

Výřez 29,5 x 57 (50 x 75,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Obraz pochází ze soukromé sbírky, jejíž základ položil pan veterinární rada pro Jižní Moravu, dědeček současného majitele.

 

Bartoňková - Drábková Marie

Akademická sochařka, malířka, keramička, studium na UPŠ Praha u Josefa Mařatky a Karla Dvořáka, dále dvousemestrální studium v Paříži na École des Beaux Arts (Akademie výtvarných umění). Členka ČFVU, vystavovala svá sochařská i malířská díla.

(27.10.1908 Olomouc - 11.9.1993 Praha)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

100

176

 

Buben František (1880-?)

"Břízky v podzimní krajině"

 

kombinovaná technika - akvarel, kvaš, signováno vpravo dole Fr. BUBEN, datováno 1942. Rámováno, paspartováno, zaskleno.

 

Výřez 48,5 x 37 (68 x 52) cm

 

1 200 Kč

 

 

 

 

       

 

TOP 161-180        

 

 

 

 

100

177

 

Smažil Antonín (1923-2011)

"Mirošovská jar"

 

akvarel, signováno vpravo dole ANT. SMAŽIL, datováno 1972. Vzadu papírový autorský štítek a štírek slovenského Diela v Bratislavě. Rámováno, pod sklem, paspartováno.

 

Výřez 19 x 65,5 (39,5 x 87) cm

 

400 Kč

 

 

Smažil Antonín

Pedagog, grafik, malíř. Studoval v Praze u Karla Svolinského na VŠUP a na PedF UK u Cyrila Svobody a Martina Salcmana. Od roku 1953 žil v Bratislavě. Byl členem Umělecké besedy slovenské, je zastoupen ve sbírkách Galerie města Bratislavy, Muzea Vysočiny v Jihlavě a jinde. Náměty ke krajinářské tvorbě čerpal na rodné Vysočině, v Jižních Čechách, na Slovensku, v zemích, které navštívil - Jugoslávie, Japonsko, Kuba, Španělsko, Mongolsko.

(22.11.1923 Bobrová, Žďár nad Sázavou - 5.10.2011 Bratislava)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

100

178

 

Smažil Antonín (1923-2011)

"Jihočeský podzim"

 

akvarel, signováno vlevo dole ANT. SMAŽIL, nedatováno. Rámováno, pod sklem, paspartováno. Vzadu evidenční čísla, mimo jiné MZV 1009003 (Ministerstvo zahraničních věcí).

 

Výřez 31 x 86 (52,5 x 108) cm

 

900 Kč

 

 

Současný majitel zakoupil na jedné z našich aukcí, ve kterých byla nabídnuta díla z majetku MZV. Z jejich evidence vyplývá, že dílo vzniklo v roce 1969, do majetku MZV bylo pořízeno v roce 1971 a jeho původní umístění bylo na našem zastupitelství v Londýně.

 

Smažil Antonín

Pedagog, grafik, malíř. Studoval v Praze u Karla Svolinského na VŠUP a na PedF UK u Cyrila Svobody a Martina Salcmana. Od roku 1953 žil v Bratislavě. Byl členem Umělecké besedy slovenské, je zastoupen ve sbírkách Galerie města Bratislavy, Muzea Vysočiny v Jihlavě a jinde. Náměty ke krajinářské tvorbě čerpal na rodné Vysočině, v Jižních Čechách, na Slovensku, v zemích, které navštívil - Jugoslávie, Japonsko, Kuba, Španělsko, Mongolsko.

(22.11.1923 Bobrová, Žďár nad Sázavou - 5.10.2011 Bratislava)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

100

179

 

Csank-Lesigang Elsa (roz. Hinterleitner) (1876-1963)

"Alpská scenérie"

 

akvarel, signováno vpravo dole ELSA CSANK, nedatováno. Rámováno, pod sklem, rám nese známky menšího opotřebení. Práce manželky známějšího rakouského malíře Eduarda Csanka.

 

36 x 27 (41,5 x 32,5) cm

 

2 000 Kč

 

 

 

 

       

 

TOP 161-180        

 

 

 

 

100

180

 

Graninger Leopold (1852-1941)

"Vodní mlýn v Alpách"

 

kombinovaná technika - akvarel, tempera, signováno vlevo dole L. GRANINGER, nedatováno. Rámováno, zaskleno.

 

36 x 29 (45 x 38) cm

 

6 000 Kč

 

 

 

       

 

TOP 161-180        

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE