081-100 www.aukcnidum.cz

 112. AUKCE BRNO - 13.11.2022___NEDĚLE__11 hod  

 
81 82 83 84 85
86 87 88 89 90
91 92 93 94 95
96 97 98 99 100

100

81

 

Rolín Viktor (1887-1942)

"Stromy v krajině před bouří"

 

olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole V. ROLÍN, nedatováno. Řezaný rám zlaté barvy.

 

22 x 30 (36 x 44,5) cm

 

4 000 Kč

 

 

 

Rolín Viktor

Významný malíř, grafik, studia na malířské akademii v Petrohradě a v Mnichově u profesora Sambergera, zastoupen v Národní galerii a v řadě významných sbírek, řada výstav, výborný a ceněný malíř krajin.

(26.12.1887 Varšava, Polsko - 31.7.1942 koncentrační tábor Mauthausen, Rakousko)

 

       

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

82

 

Langer

"Krajina s rybníkem"

 

olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno vlevo dole LANGER (Karel ?).

 

24,5 x 34,5 (33 x 43) cm

 

3 500 Kč

 

 

   

 

 

       

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

83

 

anonym

"Lesní tůň"

 

olej na lepence, nesignováno, práce kolem přelomu 19. a 20. století. Pod sklem, rám blondel, zachovalý stav.

 

24,5 x 29,5 (45 x 40) cm

 

2 700 Kč

 

 

Dle majitele je autorem malíř z Mařákova okruhu.

   

 

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

84

 

Windhager Franz (1879-1959)

"Zátiší s cukřenkou, sklenicí vody a kyticí v bílé váze"

 

olej na dřevěné desce, signováno vlevo nahoře F. WINDHAGER. Rámováno, pod sklem.

 

42 x 35 (57 x 50) cm

 

12 000 Kč

 

 

   

 

 

     

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

85

 

 

Brin

Párové výjevy ze Středomoří

 

oleje na dřevěné desce, oba signovány dole vlevo/vpravo BRIN, druhá polovina 19. století. Oběma obrázkům i jejich rámům by prospěl restaurátorský zásah, více drobnějších poškození.

 

Každý 30 x 13 (32,5 x 16) cm

 

3 200 Kč

 

 

   

 

 

   

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

86

 

Vacátko Ludvík (1873-1956)

"Jezdci ve zbroji"

 

olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole VACÁTKO, nedatováno.

 

53 x 57 (59,5 x 64) cm

 

6 000 Kč

 

   

 

Vacátko Ludvík

Malíř, grafik, sochař, pedagog. Od roku 1904 tvořil v Praze, kde také založil odbornou malířskou školu. Sám vystudoval v letech 1895-1901 Akademii v Praze u prof. Brožíka a Hynaise. Vzdělání si doplnil v Paříži studiem impresionismu, v Mnichově studiem malby zvířat. Již v roce 1897, tedy ještě v době studií, ho přizval Luděk Marold ke spolupráci na známém panoramatu „Bitva u Lipan,“ kde mu svěřil právě malbu koní. Za dvě rozměrná plátna „Ego“ a „Život“ obdržel v roce 1902 a 1903 ceny Josefa Hlávky. Obě díla byla vystavena na výročních výstavách v Rudolfinu. Další ceny získal na výstavách v Berlíně, Florencii, Mnichově, Drážďanech. V roce 1906 byl jmenován členem pařížského Salon de l'Union Internationale des Beaux-Arts et des Lettres. Několikrát portrétoval prezidenta T.G. Masaryka na koni pro reprezentativní účely vysokých státních útvarů. Jeho obrazy zosobňují vždy sílu, zdraví a krásu, vynikal zejména ve vyjádření síly a krásy v pohybu těl lidí i zvířat. Výjimečný autor, jehož monumentální obrazy secesní symboliky mají světovou úroveň, jeden z nejlepších evropských malířů koní, řada výstav a ocenění, zastoupen v řadě galerií včetně Národní Galerie

(19. 8. 1873 - Simmering, Vídeň - 26. 11. 1956 Kunvald, Ústí nad Orlicí)

 

       

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

87

 

Ochrymčuk Leonid (1929-2005)

"Kytka"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo monogramem LO (LEONID OCHRYMČUK), vzadu autorský štítek, druhá polovina minulého století. Rámováno, pod sklem, paspartováno.

 

Oválný výřez 25 x 17 (50 x 41,5) cm

 

2 000 Kč

 

 

 

Ochrymčuk Leonid

Malíř, kreslíř, grafik, sochař, pedagog. Studoval výtvarnou výchovu u F. Doubravy, B.S. Urbana, E. Miléna a V. Makovského na MU Brno v letech 1948-1953. Od roku 1965 vedl Výtvarné studio mladých při Domě umění Brno, od roku 1972 působil pedagogicky jako asistent, docent a posléze jako profesor na Ped. fakultě UJEP Brno. Zastoupen ve sbírkách NG v Praze, MG v Brně, AJG v Hluboké nad Vltavou, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Oblastní galerie v Olomouci, GVU v Hodoníně a jinde.

(19. 5. 1929 Brno - 24. 8. 2005 Brno)

 

       

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

88

 

Ochrymčuk Leonid (1929-2005)

"Dýmka a karta"

 

kombinovaná technika - olej, enkaustika na sololitu, signováno monogramem LO (LEONID OCHRYMČUK), vzadu autorský štítek s datací 1977 a razítko ČFVU. Rámováno, pod sklem, paspartováno.

 

Oválný výřez 18 x 26,5 (41,5 x 48,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Ochrymčuk Leonid

Malíř, kreslíř, grafik, sochař, pedagog. Studoval výtvarnou výchovu u F. Doubravy, B.S. Urbana, E. Miléna a V. Makovského na MU Brno v letech 1948-1953. Od roku 1965 vedl Výtvarné studio mladých při Domě umění Brno, od roku 1972 působil pedagogicky jako asistent, docent a posléze jako profesor na Ped. fakultě UJEP Brno. Zastoupen ve sbírkách NG v Praze, MG v Brně, AJG v Hluboké nad Vltavou, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Oblastní galerie v Olomouci, GVU v Hodoníně a jinde.

(19. 5. 1929 Brno - 24. 8. 2005 Brno)

 

       

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

89

 

Jerie Karel (*1977)

"Hastrman"

 

akryl na plátně, signováno vpravo dole JERIE, datováno 2009. Obraz je z cyklu Hrdinové (HEROES).

 

60 x 45 (68 x 53) cm

 

29 000 Kč

 

 

 

Jerie Karel

Český malíř a komiksový kreslíř. Studia na Akademii výtvarných umění v ateliéru malby Antonína Střížka a Michaela Rittsteina (1999–2005). Je autorem komiksových alb z roku 2007 Oidipus Rex, Šifra mistra Hanky (se scenáristou Tomášem Hibi Matějíčkem). V roce 2010 vyšla kniha jeho prací (obrazy a komiksy) Lovecká sezóna. Spolupracoval na sbornících Inseminátor a O (ne)mrtvých jen dobré. V roce 2008 získal I. cenu na Mezinárodním komiksovém festivalu v Lodži za komiks věnovaný historii českého komiksu Sbohem má lásko. V roce 2006 spoluzaložil občanské sdružení na podporu komiksu SEQENCE a od roku 2008 je členem SVU Mánes. V únoru a březnu roku 2011 vystavoval malby a ilustrace spojené s tematikou pravěku pod názvem "Jurské nebe" v Galerii města Trutnov.

(nar. 16. března 1977 Praha)

 

       

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

90

 

Kalenský František (*1945)

"Abstraktní motiv"

 

kombinovaná technika - olej, laky, asambláž, signováno vpravo dole KALENSKÝ, datováno 1967.

 

64 x 89 (67 x 92) cm

 

38 000 Kč

 

 

 

Kalenský František

studoval Vyšší školu uměleckého průmyslu v Brně a pak soukromě u Jindřicha Wielguse. V roce 1984 emigroval. Vystavoval v Dánsku, Rakousku, Belgii, USA. V USA - v Seattlu se usadil. Do ČR se vrátil po roce 1992. Zabývá se především volnou kresbou, ale také grafikou, designérstvím a sochařstvím. V malbě používá kombinaci emailu, akryliku a oleje. Monumentální malba koně zdobí reprezentativní místnosti vídeňské firmy Johann Kriesel a spol., první cenou nadace Banky Rainier byla oceněna monumentální malba Cirkulace, která je umístěna na vodní nádrži ve West Seattle-Charlestonu. Sousoší Gladiátoři a socha nazvaná Kufr vzpomínek (vyznamenaná uměleckou ligou Mercer Islandu) jsou trvale vystaveny v Garden of Art v Belinghamu. Řada samostatných i kolektivních výstav u nás i v zahraničí.

 

 

       

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

91

 

Polák Štefan (*1952)

"Čakanie na inšpiráciu"

 

olej na dřevěné desce, signováno dole uprostřed Š. POLÁK, datováno 1994. Vzadu autorovou rukou informace o obraze, autorovo razítko - Bratislava, papírové štítky s informacemi v češtině a ve francouzštině. Nerámováno.

 

Horní okraj je seřezaný do oblouku. Max. rozměr 100 x 50 cm

 

25 000 Kč

 

 

 

Polák Štefan

Malíř, sochař. Žije a tvoří v Bratislavě, jeho druhý domov je ve Francii. Věnuje se malbě, sochařství, kresbě, grafice, monumentální práce realizoval v architektuře. V letech 1971 - 1977 studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, později zde také pedagogicky působil. V letech 1982, 1992-3, 1997 studoval ve Francii. Převážně novou tvorbu představil v srpnu 2019 v bratislavské Viktoria's Gallery, předtím již vystavoval na více než 50 autorských výstavách na Slovensku, ve Francii, Rakousku, Velké Británii, České republice. Zajímavý obraz Mágia čokolády II, olej na dřevě z roku 2000, prezentující obrazovou formou historii čokolády, byl vydražen 18. března 2002 ve slovenské galerii SOGA. Autor obraz vytvořil pro prestižní soutěž "Championnat de France de l´harmonie des desserts de restaurant". Soutěž je pořádaná od roku 1974 a bývá na ní odměňován nejlepší cukrářský výrobek.

(Nar. 18. 12. 1952 Partizánské, Slovensko)

 

   

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

92

 

Navrátil Pavel (1933-1981)

"Imaginární krajina"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole NAVRÁTIL, datováno 1978.

 

46,5 x 35 (50,5 x 39,5) cm

 

20 000 Kč

 

 

 

Navrátil Pavel

Studoval u prof. K. Langera na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Brně (1948-1952). V polovině 50. let na něj měla výrazný vliv tvorba B. Matala. Od 1962 člen tvůrčí skupiny Brno 57, s níž do 1969 vystavoval. Zastoupen ve sbírkách NG v Praze, Muzea města Brna, MG v Brně, GVU v Ostravě, MU v Olomouci, Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, AJG v Hluboké nad Vltavou, Státní galerie ve Zlíně, GVU v Hodoníně, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě a jinde. Řada samostaných i kolektivních výstav u nás i v zahraničí. Rovněž řada realizací.

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

93

 

Maleček Karel (1917-2010)

"Příběh začíná"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole K. MALEČEK, datováno 1995, vzadu evidenční číslo 35/95 a autorský papírový štítek se jménem autora a názvem.

 

49 x 59 (51 x 61) cm

 

28 000 Kč

 

 

 

Maleček Karel

Malíř, kreslíř. Studoval na Právnické fakultě UK v Praze, v malířské tvorbě autodidakt, studoval soukromě. Během aktivního života maloval ve volném čase, po odchodu do důchodu se již plně věnoval malbě.

(14. 2. 1917 Brno - 15. 12. 2010 Praha)

 

       

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

94

 

Wagner Ladislav Maria (*1945)

"Portrét"

 

olej na plátně, signováno vpravo nahoře WAGNER, nedatováno, kolem roku 1975, vzadu štítek Díla.

 

30 x 28 (46 x 44) cm

 

8 400 Kč

 

   

 

Wagner Ladislav Maria

Malíř, grafik, sochař, v šedesátých až sedmdesátých letech působil v Havířově, dnes Jihočech. Měl zákaz studia na vysokých školách, v šedesátých a sedmdesátých letech mu odborné konzultace poskytovali Jan Zrzavý, Bohumil Slánský, Ladislav Placatka, Jindřich Chalupecký a Petr Holý. Je členem UVU ČR, Legé artis, Prezident Internacional plastique groupe Faubourien, Čestný člen Masarykovy akademie umění, Barcelonské výtvarné skupiny Arraca, SCA, z dlouhého výčtu výstav uvádíme 2004 Velvyslanectví ČR, Luxemburg, 2003 Galerie La Femme, Praha, Galerie Christien Pueguot, Paříž, 2002 Galerie U Jakoba, Opava, Galerie Viva, Zlín, 2001 Malache club, Praha, Živnostenská banka, Praha, Kreslené ohlédnutí, Vila Russel, Brémy, Salle des expositions l'Havre direction, Narbone, Itálie, Salon 2000 v Průmyslovém paláci, Praha, zastoupen ve sbírkách galerie L´eco, Mexico City, Catol - Center, Los Angeles, v katedrále Sv. Trojice, Vanahin, ve Foyer studia RT Geél, Paříž, v Atéra Bogen, pražské Sbírce Masarykovy akademie umění, Lexicon uvádí dále Villa La luna, Pollenca, Mallorca, Fond národního majetku ČR, Českou národní banku v Českých Budějovicích, Stadtgemeinde Vöcklabruck, Landrat Passau, Eternit Werke Vöcklabruck, Stadtgemeinde Hauzenberg, Sbírku Noiret - Darenié v Marseille, Sbírku České pojišťovny v Praze, Villa Russel v Brémách, Sbírku Evropské unie umění v Bruselu, z řady ocenění: 2003 Cena Evropské unie umění za výtvarnou činnost, 1998 1. cena Carte G, Sao Paulo, 1996 Cena Salvadora Daliho de Puebl. Významný žijící malíř, jehož práce se prodávají zejména v Rakousku.

(nar. 27.6.1945 Nitra)

 

     

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

95

 

Kamenický Josef Jiří (1910-1981)

"Portrét sedící tmavovlásky"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole J. KAMENICKÝ, nedatováno.

 

88 x 70,5 (101 x 84,5) cm

 

4 800 Kč

 

 

 

Kamenický Josef Jiří

A. Lískovec (pseudonym podle rodiště), Josef Steiner, Reinold a Julius Horn

Malíř, fotograf, studoval na ŠUŘ dekorativní malbu a na AVU v Praze, byl členem Fotoskupiny pěti a střediska Purkyně, s tímto střediskem vystavoval své malby. V padesátých letech emigroval do Vídně, kde ale maloval převážně zátiší s květinami, často ve stylu holandského malíře 17. stol. Jana Brueghela. V emigraci často používal pseudonymy Josef Steiner, Reinold a Julius Horn (tak se jmenoval i jiný český malíř). V německy psaných zdrojích se občas vyskytuje jeho příjmení jako Kamenitzky.

(11.11.1910 Brno, Lískovec - 8.9.1981 Vídeň)

 

       

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

96

 

Křížek Jan (1887-1961)

"Kytice s narcisy a tulipány"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole J. KŘÍŽEK. Nedatováno, může být ze stejného období jako níže zmíněná olejomalba, to je z 50-tých let 20. století. Ručně řezaný rám.

 

66 x 51 (87 x 72) cm

 

9 000 Kč

 

 

Pozadí obrazu je vyplněno stylizovaným prostředím s domy, mořským pobřežím, zasněženými vrcholy hor. Autor tak zřejmě štětcem zachytil vzpomínky z dřívějších bohatých cest po Rakousku, Bretani, Sicílii. Podobně koncipovaná malba Kytice polních květin na modrém pozadí, 1954, olej na kartonu, 63,5 x 48 cm je uvedena v katalogu GOBELÍN k výstavě Jana Křížka, GAVU Cheb 2022.

   

 

Křížek Jan

Malíř, pedagog. Studoval na Akademie der bildenden Künste v Mnichově, Akademie der bildenden Künste ve Vídni a na Akademii výtvarných umění v Praze. Jeho studijní léta byla prokládaná vojenskou službou. Po absolutoriu 1920 působil jako učitel kreslení v Jižních Čechách a Plzni, v roce 1935 přešel do Prahy. Zvláštní postavení v jeho tvorbě má obraz Gobelín z roku 1927, namalovaný volně podle renezanční tapiserie ze 16. století. Obraz byl vystaven 1928 v Brně a 1932 v Praze, potom se nacházel v autorově ateliéru. Znovu byl vystaven na jaře 2022 v Chebu.

(7. 1. 1887 Ostrava - 9. 7. 1961)

 

       

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

97

 

Polášek Viktor (1911-1989)

"Kácení suchých stromů"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole V. POLÁŠEK, datováno 1937. Vzadu papírový štítek Ústředního svazu ČS výtvarných umělců s informacemi o obraze.

 

74,5 x 100 (96 x 118) cm

 

22 000 Kč

 

 

 

Polášek Viktor

Malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studium na ŠUŘ v Brno u Dillingera, na AVU Praha u T. F. Šimona, Thieleho, Obrovského, člen SČUG HOLLAR, autor řady tisků, plakátů, známek, široký výčet literatury vztahující se k jeho tvorbě, řada výstav, uznání včetně čestného uznání města Vídně, zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze a prakticky ve všech regionálních galeriích.

(25.2.1911 Úsov u Mohelnice - 23.1.1989 Praha)

 

     

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

98

 

Rulíšek Josef (1895-?)

"Zimní horské panoráma"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole JOS. RULÍŠEK, dole uprostřed datováno R. 1945. Výjimečný autorský rám, náročný.

 

53 x 112 (76 x 136) cm

 

30 000 Kč

 

 

   

 

 

     

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

99

 

Hlava Vratislav (1874-1955)

"Hrad Rabí"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole VR. HLAVA, datováno Rabí 1930, vzadu papírová nálepka s informacemi o obraze, zlacený rám.

 

82 x 120 (102 x 140) cm

 

48 000 Kč

 

 

Hrad Rabí, kde podle pověsti přišel Jan Žižka o druhé oko, maloval Vratislav Hlava vícekrát. Malbou Žižky a míst spojených s husity projevoval svůj vlastenecký postoj.

   

 

Hlava Vratislav

Bém Rudolf

Malíř. Jeho původní jméno bylo Rudolf Bém, v roce 1919 přijal z vlasteneckých důvodů rodné jméno matky. Studoval na Akademii v Praze u Františka Sequense a Vojtěcha Hynaise. Získal stipendia na studijní cesty do Paříže, Mnichova a Itálie. Člen SVU Mánes. Věnoval se figurální a portrétní tvorbě, později krajinářské tvorbě. S Mánesem se v roce 1900 zúčastnil výstavy v Künstlerhause Wien a v roce 1902 v Hagenbundu Wien. Zastoupen ve sbírkách Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Oblastní galerie v Liberci, Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, Galerie umění Karlovy Vary. (13.4.1874, Rábín, Malovice, Prachatice - 13.8.1955 Sušice, Klatovy)

 

     

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

100

100

 

Rolín Viktor (1887-1942)

"Velké lovecké zátiší"

 

olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole V. ROLÍN, nedatováno, patrně kolem roku 1925.

 

100 x 110 (121 x 131) cm

 

58 000 Kč

 

 

Monumentální práce do loveckého salonu apod. zobrazující bažanta, koroptve, sluku.

   

 

Rolín Viktor

Významný malíř, grafik, studia na malířské akademii v Petrohradě a v Mnichově u profesora Sambergera, zastoupen v Národní galerii a v řadě významných sbírek, řada výstav, výborný a ceněný malíř krajin.

(26.12.1887 Varšava, Polsko - 31.7.1942 koncentrační tábor Mauthausen, Rakousko)

 

       

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE