101-120 www.aukcnidum.cz

 111. AUKCE BRNO - 19.12.2021___NEDĚLE__11 hod  

 
101 102 103 104 105
106 107 108 109 110
111 112 113 114 115
116 117 118 119 120

100

101

 

Dujardin Karel - kopie

"Nemocná koza"

 

olej na plátně, nesignováno. Na rubu razítko: Malerleinwand - Fabrik von A. Schutzmann München. Kopie obrazu Nemocná koza, autor Karel Dujardin. Originál pochází z období okolo roku 1665 a nachází se v muzeu umění Alte Pinakothek v Mnichově.

 

84 x 73 (95 x 83) cm

 

11 000 Kč

 

 

Kopie pochází z přelomu 19/20. století; současný majitel nechal obraz v nedávné době odborně restaurovat.

Firmu na výrobu malířského plátna založil August Schutzmann přibližně v polovině 19. století v Mnichově. Tam firma působila až do druhé světové války, během ní byly výrobní haly vybombardovány. Po válce byla výroba obnovena v Herrsching am Ammersee jihozápadně od Mnichova..

TOP 101-120

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

100

102

 

nesignováno

"Figurální scéna"

 

olej na plátně, signum ani datace nenalezeny, přelom 17/18. století. Výborná komorní práce v rámu z 20. století.

 

33,5 x 23,5 (45,5 x 35,5) cm

 

14 000 Kč

 

 

TOP 101-120

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

100

103

 

Hofman Vlastislav (1884-1964)

"Přímořská krajina s kopcem"

 

akvarel na kartonu, signováno vpravo dole tužkou VLAST. HOFMAN, kolem roku 1917. Současná adjustace. Volný list fixovaný na podkladu, pod sklem, rám - dřevěná lišta.

 

Rozměr listu 26 x 34 (34 x 42) cm

 

14 500 Kč

 

 

Mimořádně vysoká galerijní hodnota, ve své době srovnatelná s pracemi špičkových evropských umělců, předčí i Špálu, u nás se dá srovnat pouze s pracemi Otakara Marvánka.

Pochází z vynikající evropsky proslulé sbírky (Florianova kolekce).

 

Hofman Vlastislav

Architekt, malíř, grafik scénický výtvarník, člen skupiny Tvrdošíjní, pracoval pro ARTĚL, již v roce 1911 první kubistický nábytek, výstavy po celém světě.

(6.2.1884 Jičín - 28.8.1964 Praha)

 

 

 

   

TOP 101-120

 

 

   

 

 

 

 

 

100

104

 

Havlíček K.

"Z Ruska - průhled na pravoslavný chrám"

 

kvaš na kartonu, signováno vlevo dole K. HAVLÍČEK, datováno 1929. Výborná práce galerijní úrovně. Obrazu by prospělo zasklení.

 

58,5 x 48,5 (71,5 x 60) cm

 

28 000 Kč

 

 

 

 

   

TOP 101-120

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

100

105

 

Štolovský Josef (1879-1936)

"Z okolí Karlových Varů"

 

olej na plátně fixovaném na lepence, signováno vlevo dole ŠTOLOVSKÝ, špatně čitelně datováno. Vzadu rukou psaný název a datace 1920. Luxusní ručně řezaný dobový rám.

 

42 x 51 (57 x 65) cm

 

13 500 Kč

 

 

 

Štolovský Josef

Malíř, komerční rada v Praze XII, studia na pražské akademii u prof. Ottenfelda, v Mnichově u prof. C.Marra, představitel Mařákovy školy, studijní cesty do Bosny, Hercegoviny, Dalmácie a další, významný umělec, zastoupen v Národní galerii Praha. Otec malíře Zbyňka Štolovského.

(2.8.1879 Rychnov nad Kněžnou - 10.2.1936 Praha)

 

 

 

   

TOP 101-120

 

 

   

 

 

 

 

 

100

106

 

 

Max František (1895-1969)

"Jarní tání na Vysočině"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole F MAX, datováno 1952. Práce jednoho z představitelů mařákovy školy. Široký zlacený rám francouzského typu.

 

33 x 45 (50 x 62) cm

 

9 600 Kč

 

 

 

 

   

TOP 101-120

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

100

107

 

Emler František (1912-1992)

"Svatovítská katedrála za zimního podvečera"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole F. EMLER, datováno 1939. Mistrovsky pojatá práce galerijní úrovně, harmonický celek.

 

90 x 63 (110 x 82) cm

 

66 000 Kč

 

 

Výjimečná práce ilustrující pohodu zimního podvečera, malba navozující tajuplnou atmosféru.

 

Emler František

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, studium na pražské akademii u Nejedlého, po válce u Pukla, dále u Carla Silveriho na Accademia di belle arti v Římě. 1947-1949 studia u slavného malíře ANDRÉ LHÔTY v Paříži.

(26.7.1912 Přelouč - 25.5.1992 Praha)

 

 

   

TOP 101-120

 

 

   

 

 

 

 

 

100

108

 

Faistauer Anton (1887-1930)

"Zátiší se zeleninou"

 

olej na plátně lepeném na lepence, signováno vpravo dole A. FAISTAUER, datováno 1919, vzadu část štítku z aukce v Dorotheu.

 

30 x 43 (40 x 53) cm

 

11 000 Kč

 

 

 

 

   

TOP 101-120

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

100

109

 

Držkovic Valentin (1888-1969)

"Kytice vlčích máků ve váze"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole V. DRŽKOVIC, kolem poloviny minulého století.

 

49 x 35 (62 x 48) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Držkovic Valentin

Významný moravský malíř, grafik, kněz, pedagog, vystudoval bohosloveckou fakultu. V letech 1912 - 1920 studoval na vídeňské akademii u Jettmara, dále v Berlíně a Paříži. Dlouhou dobu tvořil v Paříži, kde byl členem SOCIÉTE des ARTISTES INDÉPENDANTS. Od roku 1936 žil v Třebovicích, později v Opavě. Úspěšně vystavoval ve Vídni 1919 - Künstlerhaus, 1920 - Secession, na jaře 1925 v Paříži v Salon des Independants.

(10.2.1888 Velká Polom - 27.10.1969 Opava)

TOP 101-120

 

 

   

 

 

 

 

 

100

110

 

Šrámek Josef (1893-1971)

"Kytice v malované váze"

 

tempera na kartonu, signováno vpravo dole ŠRÁMEK, datováno 1941. Současná adjustace v paspartě.

 

48 x 33,5 (80 x 63,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Šrámek Josef

Malíř, žák Aloise Kalvody, později studoval na Umělecko-průmyslové škole v Praze u Nejedlého, uskutečnil studijní cesty do Jugoslávie a Itálie, delší dobu pobýval ve Francii, zastoupen v Národní galerii.

(6.1.1893 Ostrava - 16.2.1971 Ostrava)

 

 

 

   

TOP 101-120

 

 

   

 

 

 

 

 

100

111

 

Zimmermann Milan (1934-2009)

"Krajina s vlčími máky"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole ZIMMERMANN, druhá polovina minulého století.

 

50,5 x 60,5 (64 x 74) cm

 

2 900 Kč

 

 

TOP 101-120

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

100

112

 

Volejníček Antonín Jan (1896-)

"Pohled na Brno"

 

barevný pastel, signováno vpravo dole A. J. VOLEJNÍČEK, datováno 1949.

 

61 x 81 (73 x 93) cm

 

4 500 Kč

 

 

 

Volejníček Antonín J.

Volejníček Antonín Jan

Malíř, grafik, žák Kysely a Maška na UMPRUM v Praze, později studoval soukromě v Paříži, zaměřil se na portréty, akty, krajinu a město Brno a jeho zákoutí, zvládl dobře techniku starých mistrů, samostatně vystavoval v Brně. Zastoupen mimo jiné ve sbírkách Moravské galerie v Brně.

(14.10.1896 Brno-Židenice - ?)

TOP 101-120

 

 

   

 

 

 

 

 

100

113

 

Hudeček Antonín (1872-1941)

"Z Benátek"

 

řídký olej na kartonu, signováno vpravo dole ANT HUDEČEK, nedatováno.

 

44 x 58 (55 x 68,5) cm

 

18 500 Kč

 

 

Jde o práci skvělého a mimořádně významného malíře, podpis, jak bylo malířovým zvykem, je tužkou.

 

Hudeček Antonín

Malíř, studia na pražské akademii u prof. Pirnera a Brožíka, na akademii v Mnichově u prof. Oty Seitze, krajinářství studoval u Ant. Slavíčka, původně figuralista, posléze vynikající krajinář, patřil ke skupině, která se snažila spolu s Antonínem Slavíčkem najít nový krajinářský projev ve vazbě na školu barbizonskou, význačný český malíř, široké zastoupení v Národní galerii Praha atd.

(14.1.1872 Loucká, Mšené-lázně, Budyně nad Ohří, Litoměřice - 11.8.1942 Častolovice, Rychnov nad Kněžnou)

TOP 101-120

 

 

   

 

 

 

 

 

100

114

 

Dvořáček Ludvík (1895-1972)

"Krajina s kostelem a bílou skálou"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole DVOŘÁČEK Drobná poškození malby.

 

34 x 50 (40 x 56) cm

 

6 400 Kč

 

 

 

Dvořáček Ludvík

malíř, grafik, ilustrátor, studoval v Brně architekturu, dále studoval na AVU v Praze u profesora Švabinského a Brömseho, upravoval bibliofilské knižní edice a vytvářel ilustrace pro časopisy, zastoupen v Zemském muzeu v Brně

(18.8.1895 Brno - 2.7.1972)

TOP 101-120

 

 

   

 

 

 

 

 

100

115

 

Wiesner Richard (1900-1972)

"Randez-vous"

 

kombinovaná technika - olej, tempera, signováno vlevo dole R. WIESNER, nedatováno.

 

60 x 50 (68,5 x 58,5) cm

 

23 000 Kč

 

 

Získáno přímo z rodiny autora.

 

Wiesner Richard

Malíř, pedagog, absolvent akademie v Praze u Obrovského a Nechleby, jako stipendista byl dva roky v Paříži, člen SVU Mánes, Svazu čs. výtvarných umělců, Svazu českých výtvarných umělců, Skupiny 58, od roku 1971 národní umělec, významný český malíř 20. století, zastoupen v Galerii umění v Karlových Varech, Galerii výtvarného umění v Ostravě, Vlastivědném muzeu v Šumperku, Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, vystavoval s SVU Mánes, na zlínských salonech, v roce 1937 na Světové výstavě v Paříži, v Benátkách, Finsku, Libanonu, Maďarsku, NSR, New Yorku, Polsku, Sýrii, Tunisu, na mnoha místech v Československu. Mezi jeho nejznámější díla náleží sgrafito v hlavní hale nádraží v Praze-Smíchov (1958) a výzdoba stropu vestibulu Karolina v Praze - strop kryjí dřevěné desky vyzdobené symboly věd (1948), viz KAROLINUM - historické sídlo Univerzity Karlovy http://www.cuni.cz/UK-1436.html.

(6.7.1900 Ruda nad Moravou, Šumperk - 6.11.1972 Praha)

 

 

 

   

TOP 101-120

 

 

   

 

 

 

 

 

100

116

 

Šolta Vladimír (1924-1977)

"Autodrom"

 

kombinovaná technika - tuš, akvarel, signováno vlevo dole ŠOLTA, datováno 1959. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 42 x 54 (57,5 x 69) cm

 

3 400 Kč

 

 

TOP 101-120

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

100

117

 

Rada Vlastimil (1895-1962)

"Pohled do lóže"

 

kresba tužkou a tuší, nesignováno, kolem roku 1930, výborná adjustace.

 

Ve výřezu 17,5 x 28 (42 x 51) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Rada Vlastimil

Malíř, grafik, ilustrátor, studium na pražské akademii u Jana Preislera, Maxe Švabinského, Jana Štursy, Josefa Jindřicha Loukoty, později profesor ve speciální malířské škole na AVU Praha, člen SVU Mánes, národní umělec, široké zastoupení v Národní galerii, výstavy v Evropě i v USA, jeden z nejlepších českých malířů 20. století, řada monografií o tomto vynikajícím českém malíři, dlouhý výčet výstav a ocenění

(5.4.1895 České Budějovice - 22.12.1962 Praha)

TOP 101-120

 

 

   

 

 

 

 

 

100

118

 

Pařízek Jan (1941-2012)

"Violoncellista"

 

mistrovský olej na platně, signováno vpravo dole PAŘÍZEK, datováno 1969.

 

59 x 49 (63 x 53) cm

 

16 000 Kč

 

 

 

Pařízek Jan

Malíř, kreslíř a grafik, studoval propagační malbu a grafiku na SPŠ stavební v Ostravě, dále na SUPŠ v Brně u prof. A. Zamazala a O. Zeminy. Pracoval jako propagační výtvarník v řadě podniků na Ostravsku. Vynikající malíř hudebních motivů a ženských postav.

(20.7.1941 Praha - 2012)

TOP 101-120

 

 

   

 

 

 

 

100

119

 

Svolinský Karel (1896-1986)

"Ptačí svatba"

 

kresba tuší a akvarel, signováno vpravo dole K. SVOLINSKÝ. Atraktivní námět, atraktivní zpracování. Výborná umělecká adjustace vyžaduje restaurátorský zásah.

 

Ve výřezu 21 x 14 (35,5 x 27,5)

 

5 600 Kč

 

 

 

Svolinský Karel

Malíř, grafik a ilustrátor, autor bankovek i celé řady poštovních známek, již v roce 1925 získal Grand Prix v Paříži, znovu Grand Prix a zlatou medaili na světové výstavě v Paříži 1937, Grand Premio na výstavě v Miláně 1940, Národní cenu v roce 1942, bohaté zastoupení v Národní galerii, zastoupení v galeriích po celé Evropě, řada monografií.

(14.1.1896 Svatý Kopeček, Olomouc - 16.9.1986 Praha)

TOP 101-120

 

 

   

 

 

 

 

 

100

120

 

Musatová Nora (1931-)

"Noc před Štědrým večerem"

 

mistrovská galerijní kombinovaná technika - tuš, akvarel, tempera, kvaš, signováno vpravo dole NORA MUSATOVÁ, datováno 1978. Vzadu ve výřezu informace o obrazu. Plátěná pasparta, sklo, rámováno textilní páskou. Ilustrace k N.V. Gogolovi.

 

Ve výřezu 24 x 32 (38,5 x 45,5) cm

 

4 800 Kč

 

 

 

Musatová Nora

Musatová Eleonora

Malířka, grafička, ilustrátorka, studia na DAMU, potom u profesora Martina Salcmana a Josefa Nováka na pražské Uměleckoprůmyslové škole a soukromě pod uměleckým vedením profesora K. Součka. V roce 1974 absolvovala půlroční studijní pobyt v USA, v roce 1997 pracovně pobývala v L´Atelier Franco - Russe v Berre - Les Alpes ve Francii. Věnovala se ilustraci, spolupracovala s řadou časopisů, pracovala pro nakladatelství Práce. Pochází z ruské malířské rodiny, dcera Grigorije Musatova, který se v roce 1920 usadil v Československu.

(nar. 6.12.1931 Praha)

 

 

   

TOP 101-120

 

 

   

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE